Juridiskās koledžas studiju programma tiesībās tautiešiem ārzemēs

29. decembris, 2021

Šajos pandēmijas un nenoteiktības apstākļos ar jaunu līdz šim neīstenotu piedāvājumu klajā nākusi Juridiskā koledža Rīgā, kas aicina tautiešus Amerikā (ne tikai ASV un Kanādā) un Rietumeiropā apgūt Latvijas tiesību pamatus Eiropas un starptautisko tiesību kontekstā, lai šīs zināšanas varētu izmantot savas karjeras veidošanā un attīstīšanā, kā arī pavisam privātu jautājumu profesionālai  kārtošanai Latvijā, lai nepieciešamības gadījumā risinātu īpašumu, mantošanas, imigrācijas, sociālos un daudzus citus jautājumus, kas prasa tiesību normu  pārzināšanu. Iegūtās zināšanas un augstākā izglītība varētu būt noderīga arī tiem, kuri grasās atgriezties vai pārcelties uz dzīvi Latvijā. Šim nolūkam koledža iecerējusi  mācības organizēt speciālās grupās ārzemēs dzīvojošajiem, pielāgojot studiju priekšmetus un studiju saturu tām īpatnībām, kas saistās ar mūsu tautiešu  dzīvi ārzemēs un interesēm Latvijā.

Lekcijas paredzētas online režīmā ZOOM platformā katru sestdienu divu gadu garumā un papildus tam paredzēta viena  vasaras nometne studijām divu nedēļu garumā Latvijā klātienē. Lekcijas notiks sestdienās rīta stundās un to laiks  tiks pielāgots Amerikai un Kanādai (lielākā mērā Austrumu krasta laika zonai). Rietumeiropas latviešiem lekcijas  sāksies attiecīgi sestdienu  pēcpusdienās. Atbilstoši pēc Latvijas laika lekcijas notiks no 4.00 pēcpusdienā līdz 10.00 vakarā tiešsaistē. Laika joslu nesaderības dēļ pagaidām vēl nepiedāvājam studijas Austrālijas un Jaunzēlandes latviešiem, taču arī tas jau tuvākajā laikā būtu iespējams, pielāgojot lekciju laikus.

Ņemot vērā, ka Juridiskā koledža ir profesionālās  augstākās izglītības iestāde, arī šajās studiju grupās varam uzņemt  tikai tos interesentus , kuri jau ieguvuši vismaz vidējo izglītību Latvijā, ASV , Kanādā, Brazīlijā  vai  jebkurā no Rietumu  valstīm. Studiju laikā klausītājiem (studentiem) būs jākārto arī eksāmeni par katru studiju priekšmetu tiklīdz tā apgūšana būs pabeigta. Arī eksāmenu kārtošana notiks tiešsaistē. Visi sekmīgie studenti,  koledžu beidzot, iegūst īsā cikla profesionālo augstāko izglītību, kas atbilst ASV kopienu koledžās iegūstamajam asociētajam grādam un diplomu par jurista palīga profesionālo kvalifikāciju. Lekcijas piedāvāsim latviešu valodā, taču rakstiskos mājas darbus varēs veikt arī angliski.

Juridiskā koledža dibināta 2000.gadā un tā atrodas Rīgā blakām Nacionālajam teātrim. Tai ir četras filiāles Latvijas reģionos. Koledža ikgadējās darba devēju aptaujās  regulāri tiek atzīta par vienu no labākajām Latvijas 24 koledžām. Savukārt, Juridiskās koledžas tiesību zinātņu programma, kuru tagad mēs piedāvājam arī  mūsu tautiešiem ārzemēs, šajā gadā darba devēju aptaujās ierindota Latvijas universitāšu un augstskolu vairāk nekā  tūkstots studiju  programmu desmit labāko vidū.

Tiesību zinātņu programma studējošiem piedāvā apgūt visas tiesību sstēmas pamatnozares tādā pat apjomā kā vairums  universitātes un augstskolas. Tās ir konstitucionālās tiesības,  lietu tiesības, saistību un līgumu tiesības, mantojuma tiesības, administratīvās tiesības, darba tiesības, krimināltiesības, Eiropas un starptautiakās tiesības, kopumā vairāk nekā desmit dažādas tiesību nozares. Otrajā studiju gadā iespējams izvēlēties vienu no moduļiem padziļinātai tiesību un prakses apguvei nekustamo īpašumu jomā, darba un sociālajās tiesībās, mediācijā un darījuma sarunās. Koledžas specifika ir tāda, ka katrs teorētiskais priekšmets tiek cieši saistīts ar praksi un praktisko pielietojumu. To nodrošina mūsu docētāji, daudzi no kuriem ikdienā strādā tiesās, prokuratūrā, valsts policijā, advokatūrā, notariātā, Tieslietu ministrijā. Nereti atsevišķām lekcijām piesaistam ārvalstu speciālistus. Tiesību zinātņu programmās direktors ir bijušais tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.

Studijas šajā programmā sāksies 2022.gada 5.februārī. Pieteikšanās elektroniski līdz 2022.gada 25.janvārim. Studiju maksa noteikta 150 EUR mēnesī un tā divu gadu laikā pārskaitāma koledžas kontā katru mēnesi. Studenti patur tiesības pārtraukt studijas jebkurā laikā.

Dr. iur. Tālavs Jundzis,

Juridiskās koledžas direktors

 

Jautājumi un pieteikumi par studijām: