Diasporas un latviešu bērnu kopējām nometnēm pieejams finansējums

07. septembris, 2022

Diasporas un latviešu bērnu kopējām nometnēm pieejams finansējums 140 865 EUR apmērā

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu pieteikumu konkursu “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm”. Konkursa mērķis ir atbalstīt nevaldību organizāciju (NVO), t.sk. diasporas organizāciju projektus, kuri veicina diasporas saiknes ar Latviju saglabāšanu un tās nacionālās identitātes stiprināšanu. Konkursa ietvaros pieejamais finansējums 2022.gadā ir 140 865 EUR, savukārt vienam projektu pieteikumam pieejamais maksimālais finansējums ir 14 000 EUR.

Konkursā tiks atbalstīti projekti, kuros paredzētās aktivitātes ir vērstas uz programmas mērķa sasniegšanu un kuru ietvaros notiek: izglītojošas aktivitātes, kas sekmē latviešu kultūras, vēstures un valodas zināšanu apguvi; radošās darbnīcas; zinātniski pētnieciskās aktivitātes (t.sk. bērnu iesaistīšana iedzīvotāju atmiņu pierakstīšanā, ekspedīcijas, novadpētniecība u.c.); diskusijas, forumi, debašu klubi; konkursi, viktorīnas, akcijas; kultūras un sporta aktivitātes; pārgājieni un ekskursijas; citas aktivitātes, kuras atbilst programmas mērķim.

Projekta mērķa grupa ir bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, un nometnes iespējams organizēt gan Latvijā, gan diasporas mītnes zemēs. Nometnēs, kas tiek īstenotas Latvijā, diasporu pārstāvošo bērnu īpatsvars mērķa grupā nedrīkst būt mazāks par 50% no kopējā mērķa grupas dalībnieku skaita. Viena gada programmas ietvaros gan diasporas, gan Latvijas bērni var piedalīties ne vairāk kā vienā programmas finansētā nometnē. Nometņu norises ilgums ir vismaz piecas dienas.

“Diasporas nometnes ir ļoti svarīgas, lai saglabātu ārzemēs dzīvojošo bērnu saikni ar Latviju – tas ir kvalitatīvi pavadīts laiks, kopā apgūstot kultūras, vēstures un valodas prasmes. Ar valsts atbalstu šovasar nometnēs piedalījās vairāk nekā 330 bērnu no Latvijas un diasporas mītnes zemēm visā pasaulē. Jau otro gadu pēc kārtas būs iespējams pieteikties finansējumam, lai diasporas nometnes varētu rīkot arī diasporas mītnes zemēs. Pieejamā finansējuma ietvaros plānots atbalstīt 10 vai 11 projektus, kas tiks īstenoti 2023.gadā,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē projektu pieteikumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Ārlietu ministrijas, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes, Diasporas konsultatīvās padomes. Komisijas sastāvā arī ir Fonda sekretariāta pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalās. Projektu pieteikumu vērtēšanai var tikt piesaistīti atklātā konkursā atlasīti neatkarīgi eksperti.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022.gada 23. septembra plkst.12.00. Projektu iesniedzēju ērtībai 2022. gada 13.septembra plkst.11.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu  liga.abolina@sif.gov.lv un norādot savu vārdu un uzvārdu, kā arī pārstāvēto organizāciju.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”.

Sagatavoja:

Zane Jēkabsone

SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. +371 25239649