Daugavas Vanagi ASV atbalsta “Sveika, Latvija!”

23. februāris, 2024

Daugavas Vanagi ASV organizācija finansiāli atbalsta ALA Izglītojošo ceļojumu “Sveika, Latvija!” un “Heritge Latvia” dalībniekus.

Divas no lielākajām latviešu organizācijām ASV ir nolēmušas sadarboties, lai stiprinātu ASV latviešu izcelsmes jauniešu izglītību un nodrošinātu viņu latvisko identitāti un tautas piederību.

Uzzinot par dāsno atbalstu, ALA priekšēdis Mārtiņš Andersons jūsmoja: “Plecu pie pleca cauri gadu desmitiem Amerikas latviešu apvienība (ALA) un Daugavas Vanagi ir rūpējušās par latviskuma saglabāšanu. Šī mīlestība pret mūsu tautu un Tēvzemi ir visvairāk redzama mūsu organizāciju lēmumos ieguldīt jaunākajā paaudzē – mūsu nākotnē. Esmu ārkārtīgi pateicīgs un laimīgs par Daugavas Vanagu atbalstu ALA izglītojošo ceļojumu programmai. Šie ceļojumi dod ārzemēs dzīvojošiem jauniešiem iespēju iedziļināties un iemīlēt latviešu kultūru, valodu, vēsturi un dabu, kuras ir svarīgas latviskās identitātes daļas. Pateicoties Daugavas Vanagu atbalstam, šādi piedzīvojumi tagad būs finansiāli pieejamāki vairākiem jauniešiem un viņu ģimenēm.”

Kopš 1997. g. ALA ir rīkojusi ceļojumus latviešu izcelsmes jauniešiem uz Latviju ar mērķi piedāvāt piedzīvojumu, kas dos vēlēšanos uzturēt un tālāk veidot savu latvisko identitāti, lietot un uzlabot savu latviešu valodu, stiprināt savas saites ar latviešu sabiedrību, kā arī veidot un uzturēt kontaktus ar Latviju.

ALA Izglītojošo ceļojumu programma atšķiras no citām diasporas izglītības programmām. Ne tikai tā stiprina diasporas latviešu izcelsmes jauniešu nacionālo identitāti, bet arī ir integrāla fiziska saikne ar Latviju, ko nevar piedāvāt diasporas skolas vai nometnes. Vairākumam dalībnieku šis ceļojums uz Latviju ir pirmais viņu mūžā. Lai sasniegtu mērķi izveidot saikni ar Latvijas valsti, jaunieši pavada 10 intensīvas dienas ar autobusu apceļojot visu Latviju.  Katrā pieturas punktā jaunieši iepazīst šo vietu vēsturi un kultūru, piedaloties vadītās tūrēs, pārgājienos, ekskursijās, konkrētās radošās nodarbībās, pilsētas pastaigās, lekcijās un izklaidēs. Ceļojuma laikā, aktīvi darbojoties kopā, diasporas jaunieši arī pavada vairākas mērķtiecīgas dienas ar Latvijas vienaudžiem. Tas apvieno valodas prasmju uzlabošanu un personīgo kontaktu izveidi, kas bieži vien izaug daudzu gadu draudzībās.

Tie jaunieši, kuri piedalās ceļojumos, visbiežāk turpina mācīties latviešu valodu un piedalās latviešu sabiedrībā, kas veicina jauniešiem piederības sajūtu diasporas latviešu sabiedrībai un tās organizācijām.

Daugavas Vanagu organizācija ir jau gadiem atbalstījusi savas vietējās pilsētas ģimenes ar stipendījām. Jaunā sadarbība dos iespēju atbalstīt visus jauniešus vienalga, kur tie dzīvo ASV.