Apsveicam 2022. gada ALA Atzinības rakstu saņēmējus!

21. novembris, 2022

Apsveicam 2022. gada ALA Atzinības rakstu saņēmējus, kurus apbalvojumam izvirzījušas vietējās biedru organizācijas:

Blumbergs, Roberts (Čikāga, IL)
Buņķis, Dr. Juris (Dienvidkalifornija)
Currier, Ērika (Sietla, WA)
Dauksts Gerrits, Lucia (Grandrapidi, MI)
Dekstere (Dexter), Ieva (Portlande, OR)
Dombrovskis, Aigars (Čikāga, IL)
Drīzule, Ieva (Sv. Pēterburga, FL)
Filitsa, Sallija (Ziemeļkalifornija)
Gahr, Brigita (Sv. Pēterburga, FL)
Gerrits, Duane (Grandrapidi, MI)
Gilman, Lelde (Portlande, OR)
Kalmēns, Edgars (Sv. Pēterburga, FL)
Lāčkājs, Helmūts (Čikāga, IL)
Lewis, Māra (Ziemeļkalifornija)
Linarte, Agnese 
(Bostona, MA)
Maldups, Shirley (Kalamazū, MI)
Orle, Silvija (Portlande, OR)
Petrovskis, Eduards (Milvoki, WI)
Petrovska, Kaija (Milvoki, WI)
Ramāns, Andris (Ziemeļkalifornija)
Reins, Guna (Dienvidkalifornija)
Rekšāns, Rasma (Ziemeļkalifornija)
Reynolds, Māra (Portlande, OR)
Sīpols, Uldis (Bostona, MA)
Treimanis, Indra (Sv. Pēterburga, FL)
Vasiļevska-Das, Karīna (Ziemeļkalifornija)
Veilande, Una (Ziemeļkalifornija)
Vīksniņš, Ansis (Minesota)
XV Vispārējo Latviešu Dziesmu un deju svētku ASV Minesotā Rīcības komiteja (Minesota)