Apsveicam 2021. gada ALA Atzinības rakstu saņēmējus!

23. novembris, 2021

Apsveicam 2021. gada ALA Atzinības rakstu saņēmējus, kurus apbalvojumam izvirzījušas vietējās biedru organizācijas:

Bitte, Māra (Detroitā, MI)
Briede-Bilsēna, Anita (Čikāgā, IL)
Čikāgas Latviešu bērnudārzs un pirmsskola “Stariņš” (Čikāgā, IL)
Daukšs, Mārtiņš (Klīvlandē, OH)
Doherty, Ingrīda (Sietlā, WA)
Ejupe, Līga (Čikāgā, IL)
Ejups, Imants (Čikāgā, IL)
Foltzer, Karīna (Klīvlande, OH)
Gonzalez, Dr. Līga (Grandrapidos, MI)
Gotlaufa Orozko, Sandra (San Diego, CA)
Kursietis, Andris (Milvokos, WI)
Kūlīte, Zinta (Portlandē, OR)
Kusiņa, Daina (Sietlā, WA)
Legzdiņš, Jānis (San Diego, CA)
Liepiņa, Ariana (Sv. Pētersburgā, FL)
Lūsis, Karmene (Sv. Pētersburgā, FL)
Norberga, Aija (Sv. Pētersburgā, FL)
Plūme, Mārīte (Čikāgā, IL)
Pūliņš, Juris (Čikāgā, IL)
Pūliņš, Uldis (Čikāgā, IL)
Putenis, Mārtiņš (Ņujorkā, NY)
Reins, Dāvis (Losandželosā, CA)
Rituma, Aleksandra (Sv. Pētersburgā, FL)
Rupnere, Māra (Ņujorkā, NY)
Smiltiņa, Irēna (Portlandē, OR)
Smiltiņš, Ilmārs (Portlandē, OR)
Šmidchena, Ilze (Čikāgā, IL)
Ubāns, Juris (Portlandē, ME)
Vilemsons, Aivars (Sv. Pētersburgā, FL)
Vilmanis, Ilmārs (Sv. Pētersburgā, FL)
Vizule, Anda (Gaŗezerā, MI)
Vizulis, Kārlis (Gaŗezerā, MI)
Zālīte, Linda (Ņujorkā, NY)
Zilaote, Zanda (Klīvlandē, OH)