Apsveicam 2020. gada ALA Atzinības rakstu saņēmējus!

23. novembris, 2020

Apsveicam 2020. gada ALA Atzinības rakstu saņēmējus, kurus apbalvojumam izvirzījušas vietējās biedru organizācijas:

Alunāns, Pēteris (Vašingtonā, DC)
Asone, Guna (Indianapolē, IN)
Bangere, Ingrīda (Linkolnā, NE)
Barkāna, Kornēlija (Grandrapidos, MI)
Bergs, Ivars (Grandrapidos, MI)
Būmane, Daila (Linkolnā, NE)
Bundža, Maira (Kalamazū, MI)
Cimmermans, Olafs (St. Petersburgā, FL)
Dreimane Holohan, Aija (Bostonā, MA)
Dzenis, Ilmārs (St. Petersburgā, FL)
Epermanis, Juris (St. Petersburgā, FL)
Galenieks, Modris (Čikāgā, IL)
Gansert, Laila (Filadelfijā, PA)
Hohlova, Dace (St. Petersburgā, FL)
Hohlovs, Vladimirs (St. Petersburgā, FL)
Kauliņš, Jānis (Indianapolē, IN)
Kusiņš, Gilberts (Ņujorkā, NY)
Lazda, Prof. Irēne (Mineapolē, MN)
Lazda, Prof. Pauls (Mineapolē, MN)
Marga, Dace (Landsdale, PA)
McLaughlin, James (JT) (Linkolnā, NE)
Medne, Laila (Filadelfijā, PA)
Ozols, Pēteris (St. Petersburgā, FL)
Peniķis, Gundega (IN)
Peniķis, Jānis (IN)
Prāva, Māra (St. Petersburgā, FL)
Prāvs, Māris (St. Petersburgā, FL)
Rituma, Māra (St. Petersburgā, FL)
Ritums, Andris (St. Petersburgā, FL)
Rubīna, Mārīte (St. Petersburgā, FL)
Rubīns, Ivars (St. Petersburgā, FL)
Rūse, Tamāra (CA)
Seraphim, Ingrīda (Milvokos, WI)
Sīpols, Reinis (Ņujorkā, NY)
Spuru Lilita (Čikāgā, IL)
Sūna Cook, Anda (Klīvlandē, OH)
Taube, Jānis Ēriks, Jr. (CA)
Valdmane, Ingrīda (Ņujorkā, NY)
Viks, Daumants (St. Petersburgā, FL)
Zeimule, Inese (Ņujorkā, NY)
Vilemsone, Gundega (St. Petersburgā, FL)
Voldiņš, Marcis  (Bostonā, MA)
Zoldnere, Taira (Sanfrancisko, CA)