Amerikas Latviešu apvienības valde notur sēdi Atlantā

13. septembris, 2019

7. un 8. septembra karstā rudens dienā Atlantā, Džordžijā notika Amerikas Latviešu apvienības valde sēde. Apvienības valde sēdēs bieži tiekas Rokvilē, Merilandē, netālu no Vašingtonas D.C., kur atrodas ALA birojs, bet cenšas vismaz reizi gadā tikties sēdēs citās ASV pilsētās. Tā ir lieliska iespēja arī satikties ar dažādām latviešu kopienām visā valstī. Šoreiz, pēc Atlantas Latviešu organizācijas (ALO) vadītājas Ineses Stravelli ierosinājuma, ALA valde nodomāja apmeklēt Atlantas latviešus, kas savu organizāciju dibinājuši pavisam nesen.

Sestdienas vakarā ALA valdes locekļiem, Latvijas vēstniekam ASV Mārim Selgam, un viņa vietniekam Jurim Pēkalim (kuri abi arī piedalījās ALA valdes sēdē) bija lieliska iespēja iepazīties ar Džordžijas latviešiem. Bija sanākuši ap 50 viesu, kas ir ievērojams skaits, ņemot vērā to, ka ne katrs Džordžijas latvietis dzīvo Atlantas pilsētas tuvumā. Sestdienas vakara viesībās piedalījās arī Latvijas goda konsuls Džordžijas pavalstī Kevin Casebier un Dienvidkarolīnas goda konsuls Roberts Kukainis ar ģimeni.

Sēde izdevās ļoti produktīva, ALA valde sprieda par ilgtermiņa attīstību un vairākiem uzlabojumiem apvienības darbībā. Ņemot vērā mediju attīstības tendences, to, ka arvien lielāku nozīmi iegūst vizuāli atraktīvs saturs, apvienība apsver iespēju turpināt ar vairākiem dokumentāliem video projektiem, sadarbībā ar profesionāliem producentiem. Ar ALA atbalstu jau izveidotas divas dokumentālas īsfilmas “Izmēģinājums” un “Atgriešanās” (režisore Ieva Stade, producente Eva Johansone).

Valde lēma arī palīdzēt latviešu kopienām ASV ar (P-3) vīzu kārtošanu (iespēju robežās un ar noteiktām vadlīnijām) Latvijas māksliniekiem, kas dodas uz viesturnejām ASV. Ar šo lēmumu, kas tika pieņemts kā kongresa rezolūcija pirms diviem gadiem, ALA cer palīdzēt veicināt kultūras apmaiņu starp ASV un Latviju.

Vēl viens nozīmīgs valdes sēdes lēmums ir atsvaidzināt un paplašināt ALA vispopulārāko programmu “Sveika, Latvija!”, to piemērojot mūsdienu jauniešu interesēm, protams, neatsakoties no programmas idejas un pamatnostādnēm. Valde nolēma arī pagarināt Denveras kongresā pasludināto “Sveika, Latvija! gadu”, lai tas aptvertu 2019. – 2020. latviešu skolu darbības gada darbību. Ceram uz ciešu sadarbību ar ASV latviešu skolām, lai atbalstītu programmas popularizēšanu. Ceram arī uz ALA biedru atbalstu, papildinot izglītojošo ceļojumu fondu, kas dod iespēju palīdzēt segt dalības maksas programmā.

Pirmos ziņojumus Atlantā sniedza Denveras kongresā ievēlētie apvienības valdes locekļi – Elisa Freimane (Izglītības nozares vadītāja), Miķelis Ģiga (Sporta nozares vadītājs), Anita Grīviņa (kasiere) un Andrejs Kancs (Revīzijas komisijas loceklis). Pēc debatēm bija skaidrs, ka visi jaunie valdes locekļi, kas nāk no Čikāgas, Mineapoles, Kalamazū un Indianapoles latviešu kopienām, ienāk apvienībā ar vērtīgu pieredzi un svaigām idejām. Esam pārliecināti, ka ar tik pieredzējušu, drosmīgu komandu ALA kā organizācija tiešām spēj ar pārliecību skatīties nākotnē, attīstot un piemērojot apvienības programmas mūsdienu situācijai un mērķauditorijām.

ALA pateicas Atlantas latviešiem par jauko uzņemšanu! Tāpat pateicamies arī vēstniekam Mārim Selga par piedalīšanos sēdē, kurā viņš ieradās īsi pēc atgriešanās no tālās Ķīnas!

Fotogalerija: https://www.flickr.com/photos/157065752@N05/albums/72157710784185823