ALA pandēmijas apstākļos turpina darbu

13. maijs, 2020

Dārgie, ALA biedri, draugi, sadarbības partneri, Amerikas latvieši!

Ceram, ka esat veseli un nezaudējat dzīvesprieku! Tuvojas pavasaris, kas, cerams, atnesīs arī gaišāku skatu nākotnē. Mēs jūtām līdzi tiem, kas cietuši pandēmijas dēļ – tiem, kas saslimuši, tiem, kas ir zaudējuši darbu vai piedzīvojuši samazinātus ienākumus šajos ekonomiskās krīzes apstākļos. Ir žēl, ka šajā laikā nācies atcelt tik daudz pasākumu, ka vairākus mēnešus neesam varējuši satikties un sadarboties klātienē.

Tomēr ir labi redzēt, kā latviešu sabiedrība ASV spēj tik veiksmīgi strādāt attālināti. Īpaši priecājamies par latviešu skolām un draudzēm šeit ASV, kas regulāri rīko virtuālus pasākumus un nodarbības, kas turpina uzturēt piederības sajūtu latviešu kultūrai un Latvijai.

Mēs, Amerikas Latviešu apvienības valde un darbinieki, regulāri noturam īsas ALA sēdes attālināti, un esam uzsākuši jaunus projektus, lai turpinātu svarīgu darbu šajā krīzes situācijā. Turklāt, ALA, kā vislielākā latviešu sabiedrības jumta organizācija ASV, vēlas sniegt pabalstus tiem, kam krīzes laikā nepieciešama īpaša palīdzība.

Reaģējot uz Covid-19 vīrusa izraisītiem izaicinājumiem, ALA vadība ir pieņēmusi vairākus lēmumus un plāno sekojošus jaunus projektus vairāku ALA nozaru ietvaros:

  • Labdarība. Lai bērniem Latvijā ārkārtas situācijas laikā nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas piedalīties attālinātajā mācību procesā, ALA organizējusi ziedojumu vākšanas akciju, kuras rezultātā ģimenes Latvijā saņems portatīvos datorus $51,165 vērtībā. Sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu, Biedrību “Eņģeļa sirds” un Izglītības un Zinātnes ministriju datori nogādāti trūcīgām ģimenēm, kam ir materiālas problēmas.
  • Iespēja baudīt kultūras pasākumus attālināti. ALA, sadarbojoties ar Amerikas Latviešu jaunatnes apvienību (ALJA), ir noorganizējusi virtuālu tikšanās iespēju katru sestdienu šopavasar, izmantojot Zoom, Facebook Live un YouTube tehnoloģijas. Līdz šim ALA Sestdienas vakaru pasākumos ir uzstājušies folkmūzikas grupa ImantaDimanta, DJ Ai-Va, dzejnieks Kārlis Vērdiņs, uz džeza dziedātāja Arta Jēkabsone. Pasākumi turpināsies līdz pat jūnija sākumam, un sekos vēl vairākas aizraujošas tikšanās.
  • Koordinēšana ar latviešu skolām. ASV ir 21 latviešu skola, vairāk nekā puse savu darbību turpinājusi attālināti. ALA Izglītības nozare regulārī organizē skolu pārziņu virtuālās sapulces, kurās pārrunā jaunas idejas, apmainās ar pieredzi un mācību materiāliem. ALA arī finansiāli atbalsta Bostonas latviešu skolas mācību programmas vadītājas iniciatīvu “ASV skolēnu virtuālais kopkoris”.
  • Atbalsts vasaras programmu dalībniekiem. Saprotam, ka vasaras izglītojošām programmām šajā vasarā darbība būs ierobežota. Ir atcelti ALA izglītojošie ceļojumi uz Latviju, sekojam līdzi ASV latviešu vasaras nometņu un vidusskolu lēmumiem, un esam gatavi sniegt finansiālu atbalstu ģimenēm, kam pašreizējās krīzes dēļ kļuvis grūtāk segt programmu izmaksas.
  • Koordinēšana ar Latvijas izglītības iestādēm: Atsaucoties uz ALA lūgumu, Latvijas Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir sagādāis jaunus mācību materiālus, ko var viegli izplatīt pa epastu. Latviešu valodas aģentūra (LVA) piedāvā apmācības “Classflow” vidē, ko izmanto tālmācībai. Sekojam līdzi un izplatām informāciju par Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas programmām, to starpā izglītojošā kanāla “Tava klase” raidījumus, kas izmantojamas arī mūsu skolās.
  • Kultūrvēsturiskais mantojums. ALA Kultūras nozare nesen atjaunojusi informāciju par arhīvu saglabāšanu ALA mājaslapā. Aicinām mājās pavadāmo laiku izmantot arī, lai iedziļinātos Jūsu ģimenes, latviešu organizācijas arhīvos un sakārtot Jūsu vēsturisko liecību krājumus.
  • Turpinās ALA politiskās aktivitātes. Neskatoties uz ierobežojumiem “paspiest rokas” politiķiem, ALA turpina sekot politiskai situācijai pasaulē un izplatīt informāciju par to. Maijā notika īpašas akcijas, sakarā ar 2.Pasaules kara beigu piemiņas pasākumiem, kur atgādinājām pasaulei, ka Baltijas valstis vēl 50 gadus pēc kara beigām cieta no komunisma.  ALA arī sveic Jeanne Shaheen (NH) un Rep. Tom Cole (OK-04), kuri pievienojušies Baltijas atbalsta grupai ASV Kongresā – Baltic Caucus.
  • Atbalsts mazajai presei. Atsaucoties Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita aicinājumam pievērst uzmanību preses grūtībām pandēmijas laikā un sekojot PBLA iniciatīvai, ALA piedāvā vienreizēju finansiālu atbalstu vietējiem ASV latviešu kopienu informatīvajiem izdevumiem.
  • Atbalsts ALA biedru organizācijām. Saprotam, ka vairākas ALA biedru organizācijas patlaban piedzīvo finansiālas problemas, atceltu pasākumu un programmu dēļ. Ārkārtas gadījumos ALA piedāvā iespēju piešķirt aizdevumus, kas segtu organizāciju neatliekamos izdevumus, sakarā ar ienākumu plūsmas samazināšanos.

Mūsu galvenais notikums – ALA 69. kongress St. Paulā, Minesotā, ir pārcelts uz 2020. gada 30. oktobri, ar cerību, ka šajā laikā varēsim droši un veseli sanākt kopā! Sekosim līdzi valdības lēmumiem, kā arī veselības ekspertu vērtējumiem, lai saprastu, vai apstākļi būs tādi, ka varam droši plānot pasākuma norisi, vai meklēsim virtuālu risinājumu. Ja tiksimies klātienē oktobrī, plānojam atvieglot noteikumus biedru organizāciju dalībai ar samazinātu kongresa dalības maksu.

Sīkāku informāciju par šiem un citiem ALA projektiem varat atrast ALA mājaslapā www.alausa.org. Ceram, ka tuvākajā laikā varēsim atsākt mūsu galveno programmu darbību ar krīzes laikā attīstītu jaunu izpratni par mūsu biedru prioritātēm un inovatīvām metodēm. Turieties veseli! Mēs ticam, ka grūtības, ar ko sastopamies šobrīd, tikai stiprinās mūsu kopības un piederības sajūtu Latvijai!