ALA Kultūras fonda piešķīrumi 2023. gada projektiem

23. janvāris, 2024

Pagājušā 2023. gada decembrī ALA Kultūras fonds piešķīra finansiālo atbalstu deviņiem projektiem. Esam atbalstījuši dažāda satura projektus $13,650- apmērā. No A. Okolo-Kulaka piemiņas fonda noguldījuma augļiem atbalstīts viens projekts, no M. Miezītis fonda noguldījuma augļiem arī viens. Diviem projektiem atbalsts ir no E. Sūnas piemiņas fonda noguldījuma augļiem. Pārējo projektu atbalstam līdzekļi tika ņemti no 2023. gada KF budžetā saziedotajiem līdzekļiem.

Divi no atbalstītajiem projektiem ir albuma ieraksti. Atbalstīti tika arī četri daiļliteratūras projekti, tai skaitā jauns topošs romāns un trīs grāmatu projekti. You Tube kanāla interviju cikla otrā sezona un arī jauns Igaunijas, Latvijas un Lietuvas skaņdarbi klavierēm solo projekts.

1.  Arhiteksti – Izstādes “Roma un skolotāja, Astra Zariņa” eksponēšana Rīgā.
Piešķirts: 1,500 (Kultūra Fonds)

2. Kristīne Kleina, Grupas “Carnival Youth” albuma ieraksts.
Piešķirts $1,000 (Kultūras fonds)

3. Guna Zučika, Grupas “Tautumeitas” jaunā albuma ierksts.
Piešķirts: $1,000 (Kultūras Fonds)

4.  Ilona Ozoliņa-Čiu – Daiļliteratūras darba radīšana un izdošana
Piešķirts: $1,500 ( E. Sūna fonds)

5. Robert Fleitz – “Klusā balss” / “the Silent Voice”
Piešķirts: $1,900 (A. Okolo-Kulaka fonds)

6. Ligita Kovtuna, Grāmata Zaiga Ķipere “ Kundziņš no Kundziņiem”.
Piešķirts $1,300 ( Kultūras fonds)

7. Ilze Būmane – Grāmata “Piebaldzēns ar pasaules apvārsni”.
Piešķirts: $1000 (E. Sūna fonds)

8. Žils Deless Vēlīņš – Vienā Balsī, intervijas You Tube kanālā, otrā sezona
Piešķirts: $1,800 (M. Miezītis fonds)

9. Linda Krūkle – Romāns “Zeme, kas dzied. 1873.gads” angļu valodā
Piešķirts: $2,650 (Kultūras Fonds)