ALA apsveikums Līgo svētkos

22. jūnijs, 2021
Priecīgus svētkus! Happy Midsummer!
Pļavas dziesmas nodziedāju,
Pār pļaviņu pāriedama;
Man piebira pilnas kurpes
Zilu ziedu, zelta rasas.
(Latviešu tautasdziesma)