ALA 72. kongresa rezolūcijas

17. oktobris, 2023

ALA 72. kongresa delegāti, tiekoties Karmelā, 2023. gada 12. – 15. oktobrī:

 1. Pateicas 72. kongresa rīcības komitejai: priekšsēdim Andrejam Kancam, Gunāram Kancam, Dinai Kancai, Mārim Kancam un goda konsulam Indianā Andrim Bērziņam par ieguldīto darbu kongresa Karmelā plānošanā un organizēšanā; Marisai Gudrajai, Mārtiņam Andersonam, Lindai Zālītei un Andrejam Kancam par kongresa programmas izveidošanu.
 2. Pateicas Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam ASV Mārim Selgam, Latvijas goda konsulam Indianā Andrim Bērziņam, Latvijas goda konsulam Dienvidkalifornijā Jurim Buņķim, Indianas štata gubernatoram Eric Holcomb, Karmelas pilsētas domes viceprezidentei Laurai Campbell, Latvijas Republikas Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar diasporu vadītājai Irmai Kalniņai, Latvijas Universitātes profesoram Daunim Aueram, Latvieši.com valdes priekšsēdētājam Indulim Bērziņam, mācītājam Ivo Rodertam, Indianapoles Daugavas Vanagu ansamblim un Jelgavas mūzikas grupai Tirkizband par piedalīšanos kongresa programmā.
 3. Pateicas bijušajai ALA valdes sekretārei Norai Muižniecei Steele par pašaizliedzīgo darbu un lielo ieguldījumu apvienības valdē un tās mērķu veicināšanā.
 4. Pateicas ALA Kultūras nozares vadītājai Valdai Grinbergai par veiksmīgo ASV dalībnieku programmas koordinēšanu XXVII Vispārējo Dziesmu un XVII Deju svētku pasākumā “Pasaules latviešu saieta nams” 2023. gada vasarā Latvijā.
 5. Kategoriski nosoda Krievijas agresīvo rīcību Gruzijā kopš 2008. gada un Ukrainā gan kopš 2014. gada, kad Krievija nelegāli pārņēma Krimas un Donbasa reģionus, gan pēdējos divus gadus, kad Krievija brutāli iebrūk Ukrainā. Kongresa delegāti iestājas par Ukrainas teritoriālo nedalāmību, pieprasot Krievijai nekavējoties izvest tās karaspēku no Ukrainas. Kongresa delegāti arī aicina ALA biedru organizācijas un biedrus turpināt atbalstīt Ukrainas valsti un tautu savās brīvības cīņās.
 6. Izsaka gandarījumu par Starptautiskās krimināltiesas izmeklēšanu par situāciju Ukrainā saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, kā arī par izdotiem aresta orderiem Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam un Krievijas bērnu tiesību komisārei Marijai Ļvovas-Belovai. Kongresa delegāti atkārtoti izsaka savu atbalstu ANO iniciatīvai par starptautiska tribunāla izveidi, kas sauktu pie atbildības Krievijas valsts amatpersonas par agresijas izraisīšanu un rīcību uzbrukumā Ukrainai.
 7. Uzņemas aktīvāk darboties un aicina ALA biedru organizācijas un biedrus aktīvāk darboties, lai palīdzētu Baltijas valstīm aizsargāties pret Krievijas agresiju, kā, piemēram, publiski atbalstīt Baltic Security Initiative, kā arī aicināt savus biedrus iesaistīties ALA Call to Action UNIT politisko aktivitāšu iniciatīvā, informējot savus pārstāvjus ASV Kongresā par Baltijas aizsardzībai svarīgiem jautājumiem.
 8. Atbalsta divpartiju likumprojektu Holding Accountable Russian Mercenaries (HARM) Act (H.R.506/S.416), kas pieprasa ASV Valsts departamentam noteikt Krievijas Vāgnera grupu par ārvalstu teroristu organizāciju. Šāds apzīmējums padarītu par noziegumu materiāla atbalsta sniegšanu Vāgnera grupai un ar to saistītajiem uzņēmumiem.
 9. Atbalsta ALA valdes pašreizējo stratēģiskās plānošanas darbību un uzdod valdei šogad koncentrēties uz biedriem un sabiedrībai domātās informācijas uzlabošanu.
 10. Uzdod “Labdarība Latvijā” nozarei plašāk izplatīt informāciju par ziedošanas iespējām, kas iekļauj pilsoniskās vajadzības Latvijā, kā arī aicina turpināt strādāt kopā ar nevalstiskām organizācijām Latvijā, kas atbalsta un stiprina maznodrošinātās ģimenes, jauniešu izglītību un veselību.
 11. Uzdod “Labdarība Latvijā” nozarei izpētīt iespēju iesaistīt diasporas jauniešus labdarības darbā Latvijā.
 12. Uzdod ALA Informācijas nozarei veikt pētījumu, lai apzinātu šodienas iespējas digitālā pasaulē efektīgāk savākt un izplatīt informāciju.
 13. Uzdod ALA Informācijas nozarei uzturēt un, pēc vajadzības, modernizēt ALA informācijas izplatīšanas kanālus, ieskaitot ALA mājas lapu, e-pastu sūtījumus, sociālo mediju informācijas izplatīšanu u.c.
 14. Uzdod ALA Informācijas nozarei izpētīt iespējas palīdzēt ASV latviešu biedru organizāciju vadībai un mūsu vecākajai paaudzei uzlabot digitālās prasmes – izpētīt gan vēlamību šādam piedāvājumam starp mūsu biedriem un ieinteresētiem latviešiem ASV, gan iespējas kā varētu šādas apmācības pasniegt.
 15. Aicina ASV dzīvojošos Latvijas pilsoņus balsot 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās un uzdod ALA valdei sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību ASV un Centrālo vēlēšanu komisiju apkopot un izplatīt informāciju Amerikā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem par 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
 16. Uzsver, ka diasporas mediji ir viens no nozīmīgākajiem latviešu sabiedrības visā pasaulē uzskatu, vērtību, identitātes un sociālās atmiņas veidošanās resursiem un aicina atbilstošās Latvijas valsts iestādes diasporas medijiem nodrošināt vismaz Latvijas reģionālajiem medijiem līdzvērtīgu finansējumu Sabiedrības integrācijas fonda administrētā Mediju atbalsta fonda (MAF) projektu konkursos.
 17. Uzdod ALA Kultūras nozarei aktīvi piedalīties jaunizveidotajā PBLA Kultūras darba grupā kopā ar pārējo PBLA dalīborganizāciju Kultūras nozares vadītājiem un referentiem, lai kopīgi attīstītu jaunus kultūras projektus un iniciatīvas latviešiem pasaulē.
 18. Uzdod ALA Kultūras nozarei sarīkot vebināru, kur informē ALA organizācijas un citus interesentus par PBLA izveidoto datu bāzi “Latviešu arhīvi pasaulē.”
 19. Apņemas informēt Pasaules latviešu mākslinieku savienību par zināmiem latviešu mākslinieku darbiem ASV, kuri būtu vērtīgi Pasaules latviešu mākslas centram Cēsīs.
 20. Uzdod ALA Biedru nozarei piestrādāt pie ALA biedru datu bāzes datu uzlabošanas, lai varētu efektīgāk sazināties ar ALA biedriem.
 21. Uzdod ALA Līdzekļu vākšanas nozarei izplatīt informāciju par ikmēneša ziedojumu iespējām ALA un izpētīt iespēju samaksāt biedru maksu ar dalītiem maksājumiem.
 22. Uzdod ALA Līdzekļu vākšanas nozarei publicēt ziedotāju sarakstu Gada pārskatā.
 23. Uzdod ALA Līdzekļu vākšanas nozarei, izsūtot aicinājumu par ziedojumu kampaņām, uzsvērt iespējamos ziedojumu mērķus, kā arī periodiski informēt par savākto līdzekļu statusu dažādām ALA nozarēm.
 24. Uzdod ALA Valdei izveidot Ekonomikas nozari un uzdod kādam no esošiem valdes locekļiem uzņemties atbildību par šīs nozares darbību.
 25. Aicina latviešu organizācijas ASV palīdzēt savām vietējām latviešu skolām, sniedzot sēklas naudu skolas gada sākumā.
 26. Aicina latviešu organizācijas ASV atbalstīt savus vietējos jauniešus ar stipendijām ALA izglītojošiem ceļojumiem.

PDF versija