ALA 70. kongresa rezolūcijas

04. novembris, 2021

ALA 70. kongresa rezolūcijas

ALA 70. kongresa delegāti, tiekoties Čikāgā, 2021. gada 22. – 24. oktobrī:

 1. Pateicas 70. kongresa rīcības komitejai: Helmutam Lāčkājam, Rasmai Kraulei, Robertam Blumbergam, Līgai Ejupei un Mārtiņam Stākam par ieguldīto darbu kongresa Čikāgā plānošanā un organizēšanā; Marisai Gudrajai, Tatjanai Žagarei – Vītiņai, Pēterim Blumbergam un Valdai Grinbergai par kongresa programmas izveidošanu.
 2. Pateicas Latvijas Republikas ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam ASV Mārim Selgam, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniecei diasporas jautājumos Elitai Gavelei, ASV kongresmenim Ričardam Durbinam (Richard Durbin), Nacionālo Bruņoto spēku brigādes ģenerālim Ilmāram Lejiņam, ASV Vācijas Māršala fonda pētniecei Kristīnei Bērziņai, “Ziedot.lv” vadītāja Rūtai Dimantai par piedalīšanos kongresa programmā.
 3. Pateicas Pēterim Blumbergam par pašaizliedzīgo darbu un lielo ieguldījumu apvienības vadīšanā un tās mērķu veicināšanā.
 4. Lūdz ALA valdei sadarboties ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju svarīga ārpolitiskā mērķa sasniegšanai, laikus uzsākot informācijas darbu un aktīvu kampaņu, kas palīdzētu Latvijai iegūt nepieciešamās balsis, lai tā tiktu ievēlēta par ANO Drošības padomes nepastāvīgo dalībvalsti 2025. gadā.
 5. Aicina ALA Call to Action UNIT aktīvistu grupu apsvērt rakstīt ASV kongresmeņiem, aicinot uzlikt stingrākas sankcijas aviokompānijai Belavia un Baltkrievijas tūrisma aģentūrām, kuras organizē nelegālo migrantu transportu un piespiež tos mēģināt šķērsot robežu no Baltkrievijas uz citām valstīm.
 6. Aicina ALA valdi sadarbībā ar Latvijas vēstniecību ASV veicināt ASV prezidenta Džo Baidena (Joe Biden) piedalīšanos Trīs jūru iniciatīvas (Three Seas Initiative) samitā Rīgā 2022. g., kas padziļinātu ASV valdības ieinteresētību Trīs jūru iniciatīvas atbalstīšanā.
 7. Aicina ALA valdi izpētīt iespēju, kopā ar sadarbības partneriem, tai skaitā LatCham, rīkot pasākumu Ņujorkā 2022. g., laikā, kad trīs Baltijas valstu prezidenti ir Ņujorkā, lai piedalītos Apvienoto Nāciju organizācijas Ģenerālās asamblejas 77. sesijas atklāšanā (Opening of the General Assembly), ar mērķi veicināt Baltijas valstu ekonomikas izaugsmi. ALA kongress uzdod ALA valdei no apvienības biedru vidus izraudzīt vienu pārstāvi šim projektam.
 8. Uzdod ALA valdei veicināt ASV dzīvojošo latviešu balsstiesīgo vēlētāju piedalīšanos LR 14. Saeimas vēlēšanās, informējot par vēlēšanu procesu un organizējot debates, lai iepazīstinātu ar kandidātiem.
 9.  Aicina ALA, sadarbībā ar Pasaules Brīvo latviešu apvienību (PBLA), Ārlietu ministriju un Latvijas Investīciju attīstības aģentūru (LIAA), ar sadarbības partneriem, tai skaitā LatCham un Red Jackets, turpināt atbalstīt Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un palīdzēt Latvijas uzņēmējiem attīstīt biznesa sakarus starp ASV un Latvijas uzņēmējiem, īpašu uzmanību pievēršot, latviešu izcelsmes ASV uzņēmēju un ASV strādājošo Latvijas uzņēmēju sadarbības tīkla attīstīšanai.
 10. Uzdod ALA valdei turpināt sadarbību ar PBLA, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un citām izglītības iestādēm, lai arī turpmāk nodrošinātu atbalstu ASV latviešu skolām un nometnēm.
 11.  Pateicas ALA par lielo finansiālo atbalstu latviešu skolām, vasaras vidusskolām un nometnēm pandēmijas laikā.
 12.  Pateicas visiem, kuri pagājušajā vasarā devās talkā, strādājot vasaras nometnēs un vasaras vidusskolās.
 13. Iesaka ALA valdei veicināt ciešāku sadarbību starp ALA un Amerikas Latviešu jauniešu apvienību (ALJA) un atbalstīt ALJA centienus atjaunot klātienes tikšanās iespējas ASV dzīvojošiem latviešu jauniešiem.
 14. Uzdod ALA valdei izplatīt paplašinātu informāciju par Diasporas likumu, par to kā Diasporas likums varētu ietekmēt ALA biedrus un biedru organizācijas.
 15. Iesaka ALA valdei turpināt atbalstīt diasporas latviešu ģimeņu centienus gādāt par latviešu bērnu latvisko izglītību.
 16. Lūdz ALA valdei izskatīt iespēju sadarboties ar Latvijas labdarības organizācijas “Ziedot.lv” (vad. Rūta Dimanta) izveidoto rehabilitācijas centru “Poga”, kas sniedz atbalstu bērniem invalīdiem.
 17. Uzdod ALA valdei, atbalstot ar finansējumu mācību spēku algošanu un mācību materiālu iegādi vai izveidošanu par trimdas vēsturi un politisko darbību latviešu skolām ASV un diasporas jauniešiem, mudināt Amerikas latviešu jauniešus interesēties par diasporas pagātnes, tagadnes un nākotnes politisko darbību.
 18. Atbalsta ideju par latviešu kultūras centra izveidi Gaŗezerā vai citā piemērotā vietā ASV. Aicina ALA dalīborganizācijas un individuālus biedrus šo ideju iespēju robežās atbalstīt gan finansiāli, gan arī ar vēsturiskiem un citiem materiāliem, atzīstot, ka trimdas vēsture ir svarīga un saglabājama Latvijas vēstures sastāvdaļa.
 19. Atzinīgi novērtē Amerikas latviešu vēsturiskā mantojuma biedrības (ALVMB) darbu trimdas vēstures saglabāšanā un aicina Amerikas latviešu kultūras biedrības, sadarbībā ar Latvijas valsts arhīvu, PBLA, Kultūras ministriju un citām organizācijām, maksimāli piestrādāt pie ASV latviešu arhīvu materiālu sakopošanas, digitalizēšanas un glabāšanas.
 20. Atbalsta ALA kasieres ierosināto neaizskaramo fondu lietošanas plānu, iespēju robežās mainot ierobežoto fondu noteikumus, lai tie atbilstu ziedotāju vēlmēm.   
 21. Uzdod ALA valdei dibināt Investīciju komiteju, kurā piedalītos 5 valdes locekļi un ALA biedri, lai regulāri tiktos ar ALA investīciju pārvaldītājiem un iepazītos ar finanšu stāvokli.
 22. Uzdod ALA valdei izskatīt biedru maksas kategorijas un tām atbilstošās  iespējamās priekšrocības un sniegt rekomendācijas nākamajam kongresam grozījumiem.
 23. Uzdod ALA valdei izdarīt atbilstošas izmaiņas kārtības rullī, kas dotu valdei tiesības jau pirms kongresa atrast kandidātus kongresa amatiem un komisijām, un iesniegt sarakstu apstiprināšanai vai grozīšanai kongresa delegātiem, tādējādi ietaupot laiku kongresā.
 24. Uzdod ALA valdei, sadarbojoties ar ALA delegātiem vietējos latviešu centros, apkopot resursus, lai atrastu cilvēkus, kuri varētu sniegt referātus un piedalīties programmās, piemēram, 18. novembra pasākumos, Draudzīgajā aicinājumā, u.c.
 25. Aicina ALA valdi pārskatīt “Sveika, Latvija!” dalībnieku vecuma ierobežojumus, jo dalībniekiem pēdējo divu gadu laikā nav bijusi iespēja piedalīties ALA vasaras programmās Latvijā.
 26. Aicina ALA un tās biedru organizācijas uzrunāt savus pārstāvjus ASV Kongresā, lai mudinātu viņus pieteikties Baltijas aizstāvības grupā Baltic Caucus.
 27. Aicina ALA un tās biedru organizācijas aktīvi iesaistīties ALA Call to Action UNIT politisko aktivitāšu iniciatīvā (īpaši palielinot to pirms 2022. g. ASV Kongresa vēlēšanām), informējot savus pārstāvjus ASV Kongresā par Baltijas aizsardzībai svarīgiem jautājumiem.
 28. Ierosina ALA valdei aicināt ASV Kongresa locekļus organizēt delegācijas uz Latviju novērot ASV militāro spēku sadarbības aktivitātes Eiropā (piemēram, dalību Atlantic Resolve).