ALA 69. kongresa rezolūcijas

26. oktobris, 2020

ALA 69. kongresa rezolūcijas

ALA 69. kongresa delegāti, tiekoties virtuāli Zoom platformā, 2020. gada 23. – 24. oktobrī:

 1. Pateicas 69. kongresa Rīcības komitejai: Ansim Vīksniņam par ieguldīto darbu kongresa Minesotā plānošanā, pirms pandēmijas uzliktie ierobežojumi liedza šo kongresu noturēt klātienē; Tatjanai Žagarei-Vītiņai un Pēterim Blumbergam par virtuālā kongresa programmas izveidošanu; Marisai Gudrajai un Tiešraides.lv kolēģiem par virtuālā kongresa tehnisko nodrošināšinājumu.
 2. Pateicas Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas arhibīskapei Laumai Zušēvicai, Latvijas Republikas ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam ASV Mārim Selgam, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniecei diasporas jautājumos Elitai Gavelei par piedalīšanos kongresa atklāšanā un darbā; žurnālistam Paulam Raudsepam, Vācijas Māršala fonda pētniecei Kristīnei Bērziņai, Latvijas Universitātes asociētajam profesoram, domnīcas “Certus” valdes priekšsēdētājam Daunim Aueram par informatīvajām sarunām par aktuālām tēmām.
 3. Pateicas ALA valdes Kultūras nozares vadītājai Līgai Ejupei, Kultūras fonda vadītājai Sanitai Šūmanei, kasieres palīdzei Anitai Nāgelei un revīzijas komisijas loceklei Gundegai Dancei par lielo ieguldījumu, darbojoties ALA valdē.
 4. Izsaka pateicību, amatu atstājot, ASV Ilinoisas štata kongresmenim John Shimkus, par ilggadējo sadarbību un politisko atbalstu ASV baltiešiem, dibinot House Baltic Caucus un darbojoties tā vadībā, un uzdod ALA valdei sagatavot viņam apsveikumu.
 5. Atbalsta Baltkrievijas tautas vēlmi dzīvot demokrātiskā sabiedrībā, pašiem nosakot savu likteni, saskaņā ar demokrātiskiem principiem un ievērojot starptautiski atzītas cilvēktiesību normas, kā arī nosoda Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko rīcību un atbalsta iespēju sarīkot atkārtotas, demokrātiskas vēlēšanas.
 6. Apsveic jaunievēlēto Rīgas Domi un pilsētas mēru Mārtiņu Staķi, vēl panākumus darbā, uzlabojot Rīgas pilsētas infrastruktūru, ceļot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, un turpinot veidot to par Eiropas tūrisma, biznesa, kultūras, zinātnes un inovāciju centru.  Kongress ierosina stiprināt sadarbību starp ALA valdi un Rīgas Domi, strādājot pie kopīgiem projektiem.
 7. Atbalsta Latvijas drošības un aizsardzības nostiprināšanu, turpinot sadarbību starp  Latviju un ASV, kā arī iestājas par NATO un ASV militārā kontingenta klātbūtnes nodrošināšanu Baltijas reģionā.
 8. Pauž pārliecību, ka Trīs jūru iniciatīva kalpos dalībvalstu ekonomikas izaugsmei un enerģētikas savienojumu izveidei, stiprinot Latvijas un Eiropas drošību, jo stratēģiski nozīmīgu pārrobežu projektu īstenošana vairos valstu savienojamību un kalpos ilgtspējīgai attīstībai.
 9. Izsaka atbalstu ALA un PBLA ekonomiskās sadarbības iniciatīvām, ieskaitot Pasaules Latviešu Ekonomikas un Inovāciju Forumu un Spotlight Latvia, un iesaka turpināt atbalstīt un veicināt šos pasākumus.
 10. Uzdod ALA valdei sadarboties ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju svarīga ārpolitiskā mērķa sasniegšanai, laikus uzsākot informācijas darbu un aktīvu kampaņu, kas palīdzētu Latvijai iegūt nepieciešamās balsis, lai tā tiktu ievēlēta par ANO Drošības padomes nepastāvīgo dalībvalsti 2025. gadā.
 11. Uzdod ALA valdei turpināt sadarbību ar PBLA, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un citām izglītības iestādēm, lai arī turpmāk nodrošinātu finansiālo atbalstu ASV latviešu skolām un nometnēm.
 12. Uzdod ALA valdei apsveikt un izteikt atbalstu tām ASV latviešu skolām un nometnēm, kas pandēmijas laikā spējušas pārkārtot savu darbību uz virtuālo vidi, un, kas uzdrošinās darbību turpināt tik sarežģītos pandēmijas apstākļos.
 13. Uzdod ALA valdei lūgt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Latviešu valodas aģentūru turpināt attīstīt tālmācības iespējas un mācību materiālus diasporas skolu vajadzībām, izvērtējot un izmantojot visa veida tālmācības platformas, ņemot vērā pieredzi, kas gūta attīstot mācības Classflow platformā.
 14. Atbalsta ASV latviešu centru mazo presi un ALA ilgstošo sadarbības  partneri – laikrakstu “Laiks”, turpinot piešķirt papildu finansējumu darbības nodrošināšanai.
 15. Aicina ALA valdi un biedru organizācijas izpētīt iespēju veicināt sadarbību un atbalstu draudzēm, latviešu centriem un citām latviešu organizācijām un indivīdiem, kam rūp grūtībās nonākušu latviešu izcelsmes ASV iedzīvotāju intereses un vajadzības.
 16. Uzdod ALA valdei, sadarbībā ar biedru organizācijām, izskatīt un atjaunot biedru sarakstus, lai, sakarā ar 69. kongresā pieņemtajiem statūtu grozījumiem, veicinātu latviešu organizāciju pārstāvniecību ALA kongresos.
 17. Lūgt ALA valdei, katru gadu no Kultūras nozares budžeta, atvēlēt līdzekļus  kultūras mantojuma un ASV latviešu arhīvu glābšanas un pārsūtīšanas vajadzībām.
 18. Uzdod ALA valdei plānot ALA 70. jubilejas gada pasākumus un kongresu.
 19. Uzdod ALA valdei izveidot darba grupu, iesaistot dažādu paaudžu un organizāciju pārstāvjus, ar uzdevumu izstrādāt vīziju par to, kāda varētu būt ASV latviešu sabiedrības un ALA nākotne pēc 10 un vairāk gadiem.

Ieteikumi:

 1. Iesaka ALA biedriem būt par apvienības vēstniekiem un aicināt citus kļūt par ALA biedriem, atjaunot vai paaugstināt biedra statusu.
 2. Iesaka ALA biedriem un biedru organizācijām aicināt cilvēkus iesaistīties ALA Sabiedrisko attiecību nozares “Call To Action” aktīvistu grupā, lai veicinātu ASV Kongresa locekļu labvēlīgu nostāju Latviju interesējošos drošības un citos jautājumos.