Aicinām pieteikt kandidātus ALA Atzinības rakstiem!

24. jūlijs, 2021

Ik gadu Amerikas Latviešu apvienība piešķir Atzinības rakstus organizācijām un atsevišķiem indivīdiem par izciliem sasniegumiem sabiedriskā un latviešiem nozīmīgā kultūras darbā.

ALA Kultūras nozare atgādina visiem draudžu, organizāciju vadītājiem un ieinteresētiem tautiešiem, ka ir laiks izvēlēties un pieteikt kandidātus šī gada Atzinības rakstiem. Kandidātus piesakot, lūdzam izpildīt „Atzinības rakstu pieteikuma veidlapa”. ALA Atzinības rakstu var saņemt tikai vienu reizi mūžā. Atzinības rakstu piešķiršanas noteikumi, pieteikuma veidlapa un alfabētisks saraksts ar Atzinības rakstu saņēmējiem kopš 1996. gada ir atrodams ALA mājas lapā: https://alausa.org/musu-darbiba/kultura/.

Lūdzam sūtīt nominācijas ALA Kultūras nozares vadītājai: culture@alausa.org jeb uz ALA biroju, 400 Hurley Ave, Rockville MD 20850.

Ieteikumus, kuri tiks saņemti pēc 31. augusta termiņa, diemžēl šogad nevarēs pieņemt. Ja rodas jautājumi, var rakstīt uz iepriekš minēto adresi vai zvanīt uz ALA biroju: 301-340-1914.

Valda Grinberga

ALA Kultūras nozares vadītāja