Thanks to Computer Fundraiser Donors

Jul 17, 2020

The American Latvian Association thanks all those generous individuals and organizations that donated funds for computers for children in need in Latvia, so that during a time when the schools’ doors were closed, they were still able to continue their studies.

A huge thanks to all of you:

Āboliņš, Aija
Arnett, Liega
Asons, Iveta
Avots, Ivars
Balodis, Vilnis
Benks, Ivars
Bērziņš Reķis, Ilze
Bērziņš, Aida
Bolšteins, Daina
Brikovskis, Māra
Cace, Elga M.
Celmiņš, Māra
Cukurs, Linda
Dauksts, Monika
Dāvidsons, Arvīds
Dittrich, Anita
Dzilna, Dzintars
Dzilna, Ilmārs
Eglīte, Andrejs
Eilands, Iveta
Frīdenvalds, Ivars
Galenieks, Modris & Valija
Ģērmanis, Mārtiņš
Gobiņš, Monika
Grava, Sarmīte
Gray, Ingrīda
Grīnbergs, Astra
Grīns, Maksis
Harrington, Ruth
Hodgins, Uve
Hosp, Vija
Ikstrums, Maija
Indianapoles latviešu sabiedriskā centra dāmu komiteja         
Indriksons, Andris un Jean
Jākobsons, Gunārs
Jancis, Maruta
Jansons, Sonja
Jefferds, Līga
Kākulis, Vita
Kalnaraups, Elmārs
Kalniņš, Ilmārs
Ķezbers, Dace
Krēsliņš, Dagnija
Krēsliņš, Kaspars
Krolls, Ruth
Krūmiņš, Tija
Leimanis, Inese       
Lucs, Jānis un Daina
Mančesteras draudze
Melngailis, Jānis
Miemis, Ingrīda
Ņubransvikas & Leikvudas latviešu ev. luteriskā draudze
Orle, Juris
Paegle, Maija G
Pencis, Dace
Pillanders, Nora
Prātiņš, Andris
Pumpurs, Ara B
Ranķis, Austris
Reinholds, Anita Dace
Renigere, Sigrīda
Rosenkranz, Baiba
Rozēns, Ieva
Rudzītis, Dace
Rūtiņš, Inta
Simsons, Valtrauta
Šlesers, Juris un Maija
Sprūds, Biruta
Tūms, Edvīns
Upelniece Katis, Lauma     
Upītis, Edvīns
Zandbergs, Irēne
Zaprauskis, Mārtiņš A.
Ziediņš, Eduards

American Latvian Association, Children’s Fund of Latvia, “Laiks” Newspaper, Angel Heart Society