Februāris 2023

Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALA, PBLA un JBANC pārstāvji tiekas ar jauniecelto ASV vēstnieku Kristoferu Robinsonu (Christopher Robinson)
 • ALA pārstāvētais JBANC valdes loceklis Ēriks Lazdiņš ziņo par NBBF
 • ALA Izglītības nozares vadītāja februārī aicina skolēnus lasīt visu un visur
 • ALA Izglītības nozare aicina pieteikties stipendijām līdz 31.maijam
 • ALA “Sveika, Latvija!” 2022. gada ceļojuma dalībnieki, Ņudžersijas latviešu skolas absolventi, dalās iespaidos par savu ceļojumu
 • ALA Informācijas nozare iesaka
 • ALA Labdarība Latvijā nozare piesaka jaunu biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāstu – Gustavu Saulīti
 • XV Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi “Jaunas balsis! Jauna mūzika!”
 • Izveido starptautisko talantu piesaistes platformu Work in Riga
 • Rīgā notiks lielākā vēja enerģijas konference Baltijā WindWorks. Moving Energy
 • Sāksies jaunu dalībnieku uzņemšana LIAA biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas programmā
In this issue of InfoGram:
 • ALA, WFFL and JBANC Representatives Meet with New U.S. Ambassador to Latvia
 • ALA Representative in JBANC Ēriks Lazdiņš Reports on NBBF
 • ALA Director of Education Invites Students to Read Everything and Everywhere
 • ALA Education Office Invites Applicants for Scholarships Until May 31
 • ALA “Sveika, Latvija!” 2022 Trip Participants in New Jersey
 • ALA Office of Support and Aid to Latvia Receives a New “Angel Heart” Association Success Story – Gustavs Saulītis
 • The XV International Latvian Young Musicians' Mastercourses "New Voices! New Music!"
 • Work in Riga – New Platform for International Job Seekers
 • Largest wind energy industry conference in Baltics, WindWorks. Moving Energy
 • Admission for LIAA Pre-incubation Program to Begin in March

ALA, PBLA un JBANC pārstāvji tiekas ar jauniecelto ASV vēstnieku Kristoferu Robinsonu (Christopher Robinson)

Šī gada janvāra beigās, pirms jaunais ASV vēstnieks Kristofers Robins devās uz Latviju, viņš tikās ar ALA, PBLA un Apvienotās Baltijas Amerikas nacionālās komitejas (JBANC) pārstāvjiem. ALA priekšsēdis Mārtiņs Andersons ziņo, ka vēstnieks atstājis ļoti labu iespaidu. Viņš ir labi informēts par Latvijas aktualitātēm un vispār atvērts un pretimnākošs. “Kad stāstījām par ALA izglītojošiem ceļojumiem un prakses programmām, viņš bija lielā sajūsmā. Teica, "Ļoti labi! Tikai turpiniet!". Sarunas laikā viņš arī ieteica mums piestrādāt pie "alumni meetups" bijušiem ceļojumu dalībniekiem, lai veicinātu viņu turpmāko piederības sajūtu ALA un Latvijai. “Pie tā tagad arī strādājam,” raksta M. Andersons. Sarunā tika arī apspriesta plānotā Pasaules latviešu ekonomikas un inovācijas foruma (PLEIF) biznesa konference Rīgā jūlījā, kā arī ALA atbalstītā "Spotlight Latvia" konference Bostonā šī gada septembrī. “Ar vēstnieku bijām vienisprātis, ka ārvalstu tieša investīciju piesaiste Latvijā ir ļoti svarīgs elements Latvijas drošībai, paralēli militāram atbalstam, ko Latvija saņem no ASV un citiem rietumu partneriem,” norāda M. Andersons. “Uzskatu, ka tikšanās ar vēstnieku bija ar pievienoto vērtību abām pusēm. Ar šo jaundibināto kontaktu ar vēstnieku mums (ALA, PBLA, JBANC) būs vel viens vertīgs "tilts" ar Latviju. Ceru, ka sanāks vēlreiz ar viņu tikties nākotnē!”- tā secina Mārtiņš Andersons. Kristofers Robinsons kā Amerikas Savienoto Valstu nozīmētais ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā nodeva zvērestu 2023. gada 26. janvārī. Sīkāk par vēstnieku varat atrast šeit: https://lv.usembassy.gov/lv/embassy-lv/riga-lv/nozimetais-vestnieks-kristofers-robinsons/. Foto: Apvienotā Baltijas Amerikas nacionālā komiteja

ALA pārstāvētais JBANC valdes loceklis Ēriks Lazdiņš ziņo par NBBF

In February, the Nordic Baltic Business Forum (NBBF) held an event in Riga on the Nordic-Baltic Partnership. The Nordic Chambers of Commerce organized the event with the support of the Nordic Council of Ministers' Office (NORDEN) and the Nordic Embassies in Latvia. The 2023 edition of the NBBF focused on "Strengthening Resilience & Bolstering Crisis Preparedness in the Nordic-Baltic Region." The event included speakers from the Ukrainian business community, which provided participants with valuable “lessons learned.” Business leaders and policymakers discussed the sustainability of regional security and economic strength under geopolitical stress and how to improve resilience for security crises. More specifically, the ability of these states to anticipate, absorb, adapt to, and efficiently recover from shocks and stresses while maintaining their essential functions and integrity. A country's governmental, business, and human capital can be used to its fullest potential via proactive cooperation to safeguard its security and sovereignty. For example, the private sector has a deep understanding of supply chains, produces and transports critical goods and services, and possesses intelligence that governments do not track, which should be utilized to anticipate or react to international threats. This economic intelligence is also crucial to forecast second and third-order “spillover effects” of crises beyond the region. Meanwhile, cooperation with civil society cooperation is essential for countries to sustain an educated, digitally literate, and crisis-prepared population. This human capital underpins society's willingness to confront serious challenges and resist aggressors. Konferences video ierakstu var noskatīties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=n74DRHRFRKc. Foto: Ēriks Lazdiņš

ALA Izglītības nozares vadītāja februārī aicina skolēnus lasīt visu un visur

ALA Izglītības nozares vadītājai Elisai Freimanei nekad netrūkst mājas darbu, ko uzdot mūsu skolniekiem. Nozares ikmēneša ziņās, kuras tiek nosūtītas skolu pārziņiem, ir atgādināts, ka ar Draudzīgo aicinājumu ir sākušās arī šī gada ALA Izglītības nozares rīkotās Rumaka grāmatu lasīšanas sacensības “Lasi visu un visur”! Aukstās, tumšās dienās prasās pēc labas grāmatas! Lasiet ar bērniem, lasiet paši, lasiet latviski! Rumaka sacensības ir sena ALA Izglītības nozares tradicija, ko uzsāka pieminot Leonu Rumaku, Ņujorkas latvieti, kas sava mūža garumā nodarbojās ar latviešu grāmatām, grāmatu izdošanu un lasīšanas veicināšanu. Par viņu varat vairāk uzzināt šeit: https://literatura.lv/lv/person/Leons-Rumaks/1428169. Vēlam labu veiksmi sacensību dalībniekiem!

ALA Izglītības nozare aicina pieteikties stipendijām līdz 31.maijam

Izglītības nozare atbalsta latviešu studentus, kas studē ASV universitātēs. ALA gādībā ir vairāki stipendiju fondi, kas domāti atbalstam latviešu studentiem dažādos studiju laukos. Aicinām studentus, kas aktīvi piedalās latviešu sabiedrībā, pieteikties stipendijām. Vairāk informācijas varat uzzināt šeit: https://alausa.org/musu-darbiba/izglitiba/vecakiem-un-studentiem/

ALA “Sveika, Latvija!” 2022. gada ceļojuma dalībnieki, Ņudžersijas latviešu skolas absolventi, dalās iespaidos par savu ceļojumu

Tieši “Draudzīgā aicinājuma” svētkos un kārļu Vārda dienā – 28. janvārī – Ņujorkas latviešu ev.lut. draudzes Ņudžersijas latviešu pamatskolas absolventi dalījās iespaidos par savu “Sveika, Latvija!” ceļojumu. Dēļ Covid-19 pandēmijas divas vasaras šie ceļojumi bija jāatceļ, bet jauniešu un viņu ģimeņu pacietība bij stipra un savu kārtu tomēr sagaidīja! ALA darbs turpinās! Daudzi jaunieši jau ir bijuši Latvijā, bet gadās vēl, ka kādam tā ir pirmā reize. Pirmā vai desmitā reize – dalīt šo latvisko piedzīvojumu kopā ar draugiem ir nozīmīgs notikums. Vairāk par 2022. gada ceļojumiem skatīt ALA “Gada darbības pārskatā”: https://alausa.org/wp-content/uploads/2022/09/ala_gdp_2021-2022.pdf. Par 2023. gada ceļojumiem var uzzināt šeit: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/izglitojosie-celojumi/

ALA Informācijas nozare iesaka

ALA informācijas nozare iesaka sekot līdzi šiem notikumiem:

 1. 14. Saeimas vēlēšanas jau aiz muguras, bet jāsāk jau domāt par nākošajām vēlēšanām, šoreiz tās sākas ar jaunu Centrālās vēlēšanas komisijas (CVK) priekšsēdes Kristīnes Saulītes ievēlēšanu: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/par-cvk-vaditaju-apstiprina-bijuso-pasaules-brivo-latviesu-apvienibas-priekssedi-sauliti.a494386/
 2. Pašlaik Latvijā tiek izstrādāts likumprojekts par Valsts aizsardzības dienestu (VAD), kas arī attiecas uz ārpus Latvijas dzīvojošajiem pilsoņiem. ALA un PBLA aktīvi seko līdzi šī projekta procesam, iesakām arī jums to darīt: https://www.latviesi.com/jaunumi/parlaments-otraja-lasijuma-atbalsta-valsts-aizsardzibas-dienesta-izveidi
 3. Vai zinājāt, ka saskaņā ar Fizisko personu reģistra likumu, ja persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, pastāvīgi uzturas ārpus Latvijas, tās pienākums ir paziņot izmaiņas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas tās aizbildnībā vai aizgādnībā, kas veiktas ārvalstu institūcijās? Par šo lasiet vairāk šeit: https://www2.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija/zinu-ieklausana-latvijas-republikas-iedzivotaju-registra-sakara-ar-uzvarda-mainu
 4. Varat pieteikties finansiālam atbalstam diasporas projektiem šeit: https://www.mfa.gov.lv/lv/pieteiksanas-diasporas-atbalsta-projektiem

ALA Labdarība Latvijā nozare piesaka jaunu biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāstu – Gustavu Saulīti

ALA nozare Labdarība Latvijā (vadītāja Diāna Kārkliņa) turpina atbalstīt biedrību “Eņģeļa Sirds”, kuras misija ir finansiāli atbalstīt motivētus, talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Biedrības mērķis ir pilnveidot šo bērnu zināšanas un attīstīt talantus.

Gustavs Saulītis ir apņēmīgs, motivēts un talantīgs jaunietis, kurš ik dienu tiecas uz izaugsmi. Viņš ir vecākais dēls četru bērnu ģimenē un cītīgi palīdz ģimenei ikdienas darbos. Gustavs mācās Bērzaunes pamatskolā, kurā aktīvi iesaistās gan klases, gan skolas aktivitātēs. Klasē viņš ir zināms kā līderis, pie kura var vērsties pēc palīdzības un draudzīgas rokas un spēj atrast veidus, kā jebkuru darbu paveikt augstā līmenī. Gustavs ir ļoti enerģisks un zinātkārs, kā arī viņš ir ieinteresēts datordizaina darbos, par kuriem daudz iemācījis viņa tētis. Paralēli šai interesei un mācībām skolā Gustavs apmeklē mūzikas skolu. Savu muzikālo talantu viņš atklāj saviem skolas biedriem, spēlējot pamatskolas instrumentālajā ansamblī. Taču Gustavam ir vēl viens sapnis, kuru viņš ļoti vēlētos piepildīt – apgūt japāņu valodu. Viņš tic, ka viss ir iespējams, ja vien ir sapnis uz ko tiekties. Valoda ir liela bagātība un pavērtu daudz jaunu durvju nākotnes iespējām. Biedrība Eņģeļa sirds aicina atbalstīt Gustavu, lai palīdzētu viņam sasniegt vairāk, kļūstot par sarežģītās japāņu valodas pārzinātāju!

Ziedojot lūdzam norādīt, ziedojums Krišjānim Kozuliņam. Lai atbalstītu biedrību “Enģeļa Sirds” caur ALA “Labdarība Latvijā” programmu, aicinām apmeklēt programmas nodaļu ALA mājaslapā: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/labdariba-latvija/.

XV Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi “Jaunas balsis! Jauna mūzika!”

Pasākums notiks 2023. gadā no 12. līdz 21. jūlijam Siguldas Mākslu skolā “Baltais Flīģelis, Siguldā, Latvijā! Lekcijās, meistarklasēs un bezmaksas koncertos (dalībnieku un meistarklašu vadītāju) tiks apskatīti jaunākie virzieni un iedvesmas avoti, kas veido mūzikas dzīvi Latvijā un pasaulē šodien. Uz XV meistarkursiem aicināti pieteikties Latvijas un diasporas latviešu jaunie mūziķi (no 16 gadiem) - vokālisti, instrumentālisti, kora diriģenti, komponisti un skolotāji no mūzikas vidusskolām, mūzikas skolām, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas un citām mūzikas mācību iestādēm pasaulē. Jaunie koristi kuri piedalīsies 27. Vispārējos Dziesmu svētkos Latvijā, ir arī aicināti pieteikties un papildināt savas dziedāšanas prasmes Meistarkursu korī, Diasporas koru virsdiriģenta Ivara Cinkusa vadībā, kā arī piedalīties kora diriģēšanas meistarklasēs ar I. Cinkusu un vokālajās meistarklasēs, kuras vadīs Pauls Berkolds (ASV), Antra Jankava (Latvija), Arta Jēkabsone, džezs/improvizācija (ASV) un Inga Šļubovska (Latvija). Meistarkursos, dalībniekiem būs iespēja dziedāt, muzicēt un sadraudzēties ar latviešu jauniem mūziķiem no visas pasaules! Informācija par izciliem meistarklašu vadītājiem no Latvijas, ASV, Austrālijas, Eiropas un Kanādas, kā arī pieteikšanos uz meistarkursiem (kas būs atvērta no 28. februāra) atrodama: https://www.baltaisfligelis.lv/muzika/meistarkursi un https://www.facebook.com/Starptautiskiemeistarkursi.

Izveido starptautisko talantu piesaistes platformu Work in Riga

Platforma Work in Riga vienkopus sniedz informāciju par visiem jautājumiem, kas saistīti ar pārcelšanos un darba sākšanu. Tajā ērtā un saprotamā veidā apkopota informācija darba meklētājiem no Eiropas Savienības valstīm, ārpus Eiropas Savienības un diasporā dzīvojošajiem. Tāpat pieejamā informācija ir noderīga arī Rīgā jau esošajiem uzņēmumiem un potenciālajiem investoriem. Šis ir pirmais šāda veida projekts, un tas būs noderīgs atbalsts gan talantiem, kuri ir darba meklējumos, gan visiem Rīgas uzņēmējiem un investoriem. Plašāka informācija: https://www.liveriga.com/lv/12377-riga-piesaista-arvalstu-talantus-un-jaunus-uznemumus/

Rīgā notiks lielākā vēja enerģijas konference Baltijā WindWorks. Moving Energy

“WindWorks” ir viena no Baltijā lielākajām vēja enerģijas konferencēm, kas 19. aprīlī Latvijā pulcēs dažādu valstu nozares ekspertus, politikas veidotājus, uzņēmējus un citus nozares partnerus, lai dalītos pieredzē un pārrunātu aktuālākos izaicinājumus globālās un reģionālās enerģētikas kontekstā. Paredzēts diskutēt par likumdošanas jautājumiem, starpvalstu savienojumu paplašināšanu, jauniem elektroenerģijas akumulācijas (uzglabāšanas) risinājumiem, kā arī vietējo uzņēmēju biznesa iespējām tuvākajos gados gaidāmajā vēja parku izveidē un uzturēšanā. Plašāka informācija: https://wea.lv/pasakums/windworks-moving-energy/

Sāksies jaunu dalībnieku uzņemšana LIAA biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas programmā

Ar saukli “Tava komanda startam” Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori izziņo 2023. gada pavasara uzņemšanu pirmsinkubācijas programmā. No 1. līdz 20. martam sešu mēnešu apmācību programmā tiks uzņemti 250 biznesa ideju autori. Pirmsinkubācijas programma ir piemērota biznesa ideju autoriem, kam vēl nav sava uzņēmuma, kā arī jaunajiem uzņēmējiem pašā uzņēmējdarbības sākumā, kad produkts vēl nav pieejams plašam klientu lokam. Šīm mācībām var pieteikties arī ārvalstīs dzīvojošie diasporas pārstāvji, jo lielāko daļu programmas būs iespējams apgūt attālināti. Plašāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/saksies-jaunu-dalibnieku-uznemsana-liaa-biznesa-inkubatoru-pirmsinkubacijas-programma-0

ALA, WFFL and JBANC Representatives Meet with New U.S. Ambassador to Latvia

At the end of January, before the new U.S. Ambassador to Latvia, Christopher Robin, headed to Latvia, he met with ALA, WFFL and JBANC representatives. ALA’s president, Martins Andersons, notes that the ambassador has left a very good impression. He knows about current events in Latvia, and is friendly and forthcoming. “When we told him about ALA’s educational trips and internship programs, he was very enthusiastic and told us to keep it up!” During the conversation, he also recommended that we work on “alumni meetups” for former trip participants, to encourage their continued ties to ALA and Latvia. “We are working on that,” says Martins Andersons. Also discussed was the upcoming World Latvian Economic and Innovation Forum in Latvia and the Spotlight Latvia conference in Boston this September. “We were in agreement about the fact that foreign investment in Latvia is very important for national security, along with military support that Latvia receives from the U.S. and other Western partners,” says M. Andersons. Christopher Robin was sworn in on January 26, 2023. To read more about the new ambassador: https://lv.usembassy.gov/lv/embassy-lv/riga-lv/nozimetais-vestnieks-kristofers-robinsons/. Photo: JBANC.

ALA Representative in JBANC Ēriks Lazdiņš Reports on NBBF

In February, the Nordic Baltic Business Forum (NBBF) held an event in Riga on the Nordic-Baltic Partnership. The Nordic Chambers of Commerce organized the event with the support of the Nordic Council of Ministers' Office (NORDEN) and the Nordic Embassies in Latvia. The 2023 edition of the NBBF focused on "Strengthening Resilience & Bolstering Crisis Preparedness in the Nordic-Baltic Region." The event included speakers from the Ukrainian business community, which provided participants with valuable “lessons learned.” Business leaders and policymakers discussed the sustainability of regional security and economic strength under geopolitical stress and how to improve resilience for security crises. More specifically, the ability of these states to anticipate, absorb, adapt to, and efficiently recover from shocks and stresses while maintaining their essential functions and integrity. A country's governmental, business, and human capital can be used to its fullest potential via proactive cooperation to safeguard its security and sovereignty. For example, the private sector has a deep understanding of supply chains, produces and transports critical goods and services, and possesses intelligence that governments do not track, which should be utilized to anticipate or react to international threats. This economic intelligence is also crucial to forecast second and third-order “spillover effects” of crises beyond the region. Meanwhile, cooperation with civil society cooperation is essential for countries to sustain an educated, digitally literate, and crisis-prepared population. This human capital underpins society's willingness to confront serious challenges and resist aggressors. To view a video of the conference: https://www.youtube.com/watch?v=n74DRHRFRKc. Photo: Ēriks Lazdiņš

ALA Director of Education Invites Students to Read Everything and Everywhere

ALA Director of Education Elisa Freimane never is lacking homework to assign to our students. In this month’s Education newsletter was included a reminder that with the “Draudzīgais aicinājums” event, this year’s Rumaka book reading competition is underway. The cold, dark days of winter are a perfect time to crack open a book! Read with the kids, read yourselves, read in Latvian! The Rumaka reading competition is a longtime tradition that was begun to commemorate Leons Rumaks, a New York Latvian, who in his lifetime worked with Latvian books and encouraged everyone around him to read. To read more about him: https://literatura.lv/lv/person/Leons-Rumaks/1428169. Good luck to the participants of the competition!

ALA Education Office Invites Applicants for Scholarships Until May 31

The ALA Education Office supports Latvian students who are studying at universities in the U.S. ALA has multiple scholarship funds which are meant for students studying in various specific fields. We invite students who are active participants in the Latvian community in the U.S. to apply for these scholarships. For more information: https://alausa.org/musu-darbiba/izglitiba/vecakiem-un-studentiem/.

ALA “Sveika, Latvija!” 2022 Trip Participants in New Jersey

During the “Draudzīgais aicinājums” event on January 28 at the New York Latvian church, New Jersey Latvian school graduates shared their experiences with the “Sveika, Latvija!” trip last summer. Because of Covid-19, trips had been canceled for two years, but students and their families were patient and finally got their turn! Many of these students had already been in Latvian before but for some, it was the first time. To read more about the 2022 trips in the ALA Annual Report ”: https://alausa.org/wp-content/uploads/2022/09/ala_gdp_2021-2022.pdf. To learn more about the 2023 educational trips: https://alausa.org/en/our-work/latvia-and-us/educational-trips/.

ALA Office of Support and Aid to Latvia Receives a New “Angel Heart” Association Success Story – Gustavs Saulītis

ALA’s Office of Support and Aid to Latvia (SAL) (Director, Diāna Kārkliņa) continues its partnership with the Angel Heart Society, whose mission is to financially support motivated, talented, hardworking children and young adults in low-income families in rural areas of Latvia. Gustavs Saulītis is a determined, motivated and talented young man who every day strives for growth. He is the eldest son in a family of four children and diligently helps the family with daily chores. Gustavs studies at Bērzaunes elementary school, where he is actively involved in both classroom and school activities. In class he is known as a leader who can be turned to for help and a friendly hand. He is able to find ways to get any job done at a high level. Gustavs is very energetic and curious and is interested in computer design jobs, learning much from his father in this profession. Parallel with this interest and studies at school, Gustavs attends a music school. He reveals his musical talent to his schoolmates by playing in the elementary school instrumental ensemble. But Gustavs has one more dream that he would very much like to fulfill - to learn Japanese. He believes that anything is possible as long as you have a dream to pursue. Language is great wealth and would open many new doors to future opportunities. The Angel's Heart Association calls for support for Gustav to help him achieve more by becoming a master of the complex Japanese language! Support the “Angel Heart” Program here: https://alausa.org/en/our-work/latvia-and-us/support-and-aid-to-latvia/

The XV International Latvian Young Musicians' Mastercourses "New Voices! New Music!"

The event will take place from July 12 - 21, 2023 at the Sigulda Arts School "White Grand Piano" in Sigulda, Latvia! During lectures, master classes and free concerts (participants' and master class artists') we will examine the latest trends and sources of inspiration that shape musical life in Latvia and the world today.
Young Latvian musicians from Latvia and the diaspora (from 16 years of age) - vocalists, instrumentalists, choir conductors, composers and teachers from music secondary schools, music schools, Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music and other music institutions in the world are invited to apply to the XV mastercourses. Young choristers who will participate in the 27th Song Festival in Latvia are also invited to apply and improve their singing skills in the Master Course Choir under the leadership of Diaspora Choir Chief Conductor Ivars Cinkuss, as well as participate in choral conducting with I. Cinkuss and in vocal master classes with Pauls Berkolds (USA), Antra Jankava (Latvia), Arta Jēkabsone (jazz/improvisation) and Inga Šļubovska (Latvia). In the mastercourses, participants will have the opportunity to sing, make music and form new friendships with young Latvian musicians from all over the world! Information about the outstanding master class teachers from Latvia, USA, Australia, Europe and Canada, as well as the application process for the master courses (which will be open from February 28), can be found at: https://www.baltaisfligelis.lv/muzika/meistarkursi and https://www.facebook.com/Starptautiskiemeistarkursi.

Work in Riga – New Platform for International Job Seekers

The new platform, Work in Riga, is designed to address existing labor shortages since workforce availability is a key factor for foreign and local investors. The platform will provide information in one place for citizens of other countries about the processes that must be carried out to start working in Latvia. It should be noted that this is the first content of its kind that collects such information in one place and, of course, is useful not only for talents looking for a job but also for investors and companies already operating in Riga. More information: https://www.liveriga.com/en/about-us/news/riga-attracts-foreign-talents-and-new-companies

Largest wind energy industry conference in Baltics, WindWorks. Moving Energy

WindWorks is one of the largest wind energy conferences in the Baltics, which will bring together industry experts, policymakers, entrepreneurs and other industry stakeholders from different countries to share their experience and discuss the most pressing energy issues in the global and regional level. The conference’s agenda includes discussions about legislative matters, development of new interconnectors, electricity accumulation (storage) solutions, as well as business opportunities that offshore wind farm expansion will present to local entrepreneurs in the upcoming years. More information: https://wea.lv/en/event/windworks-moving-energy/.

Admission for LIAA Pre-incubation Program to Begin in March

With the slogan "Your team for a start," the Latvian Investment and Development Agency (LIAA) business incubators announce the spring 2023 admission to the pre-incubation program. From March 1 to 20, 250 authors of business ideas will be admitted to the six-month training program. The pre-incubation program is suitable for authors of business ideas who do not yet have their own company, as well as for new entrepreneurs at the very beginning of their business when the product is not yet available to a wide range of customers. Representatives of the diaspora living abroad can also apply for these studies, as most of the program will be available remotely. More information in Latvian: https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/saksies-jaunu-dalibnieku-uznemsana-liaa-biznesa-inkubatoru-pirmsinkubacijas-programma-0