Decembris 2022

Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALA valdes sēde Vašingtonā, DC
 • ALA Latviešu muzeja atjaunotās ekspozīcijas atklāšana
 • ALA izglītojošo ceļojumu un prakšu programmu pieteikumi sāksies 2023.gada sākumā
 • Izsludināts konkurss diasporas NVO atbalstam
 • ALA priekšsēža M. Andersona vizīte Latvijā
 • Klajā nācis “Ģenerāļa Kārļa Goppera fonda pamarku katalogs”
 • Izskanējis jauno talantu koncerts
 • Atlantā var skatīt latviešu eglīti
 • LIAA biznesa inkubatori ar kampaņu aicina izvēlēties vietējo ražotāju dāvanas svētkiem
 • Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsts – Karolīna Zakarevičute
In this issue of InfoGram:
 • ALA Board Meeting in Washington, DC
 • ALA Latvian Museum Grand Reopening
 • Registration for ALA Educational Trips and Internships in January 2023
 • Grants Available to Diaspora Non-Profit Organizations
 • A Full Week of Events for WFFL Leadership
 • “General Kārlis Gopper Fund Stamp Catalog” Published
 • TILTS Exceptional Young Talent Fund Benefit Concert
 • Latvian Christmas Tree Can Be Viewed in Atlanta
 • With a Special Campaign, LIAA Business Incubators Invite You to Choose Gifts from Local Producers
 • Charitable Organization “Angel Heart” (“Eņģeļa sirds”) Success Story – Karolīna Zakarevičute

ALA valdes sēde Vašingtonā, DC

Decembra pirmajā nogalē ALA valde un biroja darbinieces tikās Vašingtonā, DC savā šī gada pēdējā valdes sēdē. Latvijas vēstniecības saime laipni uzņēma ALA valdi savās telpās un gādāja, ka visi jutās labi. Valdes sēdi vadīja ALA priekšsēdis Mārtiņš Andersons. Sarunās arī piedalījās Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ASV Māris Selga, kā arī Jānis Beķeris, vēstniecības vadītāja vietnieks. Arī Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēdis Pēteris Blumbergs un JBANC direktors Karl Alto ziņoja savu organizāciju aktualitātes. ALA saime īpaši priecājās, ka šajā sēdē piedalījās arī Amerikas Latviešu jaunatnes apvienības pārstāve Daiga Cera. Jaunā ALA Latviešu muzeja atklāšanas priekšvakarā, 3.decembrī, Pēteris Dajevskis un Ann Clausen pastāstīja ALA saimei par padarīto darbu, atbildēja uz jautājumiem un kopā pārrunājām muzeja nākotni. Paralēli visu ALA nozaru ziņojumiem, sarunu vadošā tēma bija ALA darbības nākotnes vīzija, kā arī politiskā situācija Ukrainā un tās ietekme ALA politiskajā darbībā. Nākamā valdes sēde plānota 2023. gada pavasarī vidienē.

ALA Latviešu muzeja atjaunotās ekspozīcijas atklāšana

4. decembra rītā ALA pārstāvji devās uz Vašingtonas, DC latviešu namu, lai būtu kopā ar ALA Latviešu muzeja atklāšanas pasākuma viesiem, labvēļiem un pašiem muzeja veidotājiem. Pēc dievkalpojuma, visi viesi devās uz zāli, kur svinīgā, bet mazliet saldsērīgā gaisotnē noritēja muzeja atvēršanas svētki. Kā raksta I. Pētersone “Atklāšanas sarīkojumā, ja ne fiziski, tad garā noteikti, bija klāt sākotnējā Latviešu muzeja ilggadīgā direktore, Lilita Berga. Lilita šovasar pēkšņi tika aizsaukta viņsaulē. Viņa tika mīļi un daudzkārt pieminēta un godināta, gan ar PBLA atzinības rakstu, gan ar skaistu izgravētu plāksni, ko izliks muzejā. Viņas pēdās, kā muzeja lolotāja, seko Renāte Grāvere - jaunās izstādes viesu koordinatore. Izstādi var apmeklēt piesakoties pie Renātes: museum@alausa.org. Kā viņa teica: “Esmu tikai astoņas minūtes prom…gribu Lilitas darbu godam parādīt pasaulei””. Pilnu Ilzes Pētersones rakstu, kā arī pasākuma bildes un video varat apskatīt ALA mājas lapā: https://alausa.org/aktualitates/video-un-fotografijas-no-ala-latviesu-muzeja-atklasanas/

ALA izglītojošo ceļojumu un prakšu programmu pieteikumi sāksies 2023.gada sākumā

Sākot ar 2023.gada 3. janvāri varēs pieteikties ALA organizētajām un atbalstītajām prakses programmām Latvijā un ASV, kā arī visām izglītojošo ceļojumu “Sveika, Latvija!”, “Heritage Latvia”, “Sveika, Dzimtene!”/”Hello, Latvia!” programmām. Prakšu programmu vadlīnijas un kontaktinformāciju uzziniet šeit: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/prakses-iespejas/. Par izglītojošo ceļojumu tālāku informāciju uzziniet šeit: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/izglitojosie-celojumi/

Izsludināts konkurss diasporas NVO atbalstam

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) programmas “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” ietvaros. Programmā pieejamais atbalsta finansējums diasporas līdzdalības projektu realizācijai ir 179 120 EUR. Sīkāku informāciju lasiet šeit: https://alausa.org/aktualitates/izsludinats-konkurss-diasporas-nvo-atbalstam/

ALA priekšsēža M. Andersona vizīte Latvijā

Trešdien, 7. decembrī latviešu diasporu organizāciju priekšsēži Mārtiņš Andersons (ALA), Pēteris Blumbergs (PBLA), Fritz Kristbergs no Latviešu nacionālās apvienības Kanādā (LNAK), un Justīne Krēsliņa Eiropas Latviešu apvienības (ELA) priekšsēde, kā arī PBLA izpilddirektors Raits Eglītis un Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele viesojās Latvijas Republikas Saeimā, lai tiktos ar jaunievēlēto Saeimas priekššedētāju Edvardu Smiltēnu, Saeimas priekšsēdētāja biedri Zandu Kalniņu-Lukaševicu un Ārlietu komisijas vadītāju Rihardu Kolu. Vairāk par šo lasiet PBLA mājas lapā: https://www.pbla.lv/pbla-parstavji-tiekas-ar-jauno-saeimas-priekssedetaju/. Foto: Reinis Inkēns, Saeima. Visi foto skatāmi: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720304273622.

Trešdienas, 7. decembra pēcpusdienā, Rīgas pils Zelta zālē privātā ceremonijā PBLA priekšsēdis P. Blumbergs pasniedza PBLA balvas diplomu bijušajai Latvijas Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai un viņas dzīvesbiedram Imantam Freibergam. Sarīkojumā piedalījās arī PBLA vicepriekšsēdis un ALA priekšsēdis M. Andersons, ELA priekšsēde J. Krēsliņa, LNAK priekšsēdis F.Kristbergs un PBLA izpilddirektors Raits Eglītis. Pirms Latvijas Valsts svētkiem PBLA balva 2022. gadā piešķirta Latvijas Valsts prezidentei (1999 – 2007) Vairai Vīķei-Freibergai un viņas dzīvesbiedram Imantam Freibergam par ilggadēju ieguldījumu nacionālpolitiskajā un sabiedriskajā darbā trimdā un Latvijā, stiprinot valsts neatkarību un drošību, veicinot Latvijas atpazīstamību pasaulē un akadēmiskajā vidē. Raksta avots: https://www.pbla.lv/pbla-balvas-pasniegsana. Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Ceturtdienas, 8. decembra priekšpusdiena tika veltīta Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma (PLEIF) plānošanai. Forums notiks 2023. gada 5. jūlijā, Vispārējo Dziesmu un deju svētku nedēļas laikā, lai tajā būtu iespēja piedalīties maksimāli lielam tautiešu skaitam no visas pasaules. Forumu rīko PBLA ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas finansiālo atbalstu un sadarbības partneru iesaisti. Foruma programmu saturiski palīdz veidot ASV tirdzniecības palāta Latvijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), biedrība The Red Jackets, Latvijas Tirdzniecības palāta ASV un citi partneri, kuru pārstāvji tikās Ārlietu ministrijas telpās, lai izmainītu idejas un ieteikumus. Foto: Reinis Inkēns, Saeima. Tai pašā dienā visu diasporu organizāciju vadītāji uz īsu sarunu tikās arī ar jauniecelto Latviešu Valodas aģentūras (LVA) direktori Initu Vītolu un LVA diasporas nodaļas darbiniecēm Daci Dalbiņu un Aiju Otomeri, lai pārrunātu sadarbību diasporas izglītības jomā nākamajā budžeta ciklā.

Piektdiena, 12. decembris bija Diasporas konsultatīvās padomes (DKP) sēdes diena, kurā Amerikas Latviešu apvienību pārstāvēja ALA priekšsēdis M. Andersons. DKP sēdi atklāja un vadīja Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos un DKP priekšsēdētāja Elita Gavele. Sekoja Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāres Gundas Reires uzruna, kā arī vairāku diasporu vadītāju ziņojumi. Detalizētāku aprakstu par visām šīm tikšanām lasiet šeit: https://www.pbla.lv/noslegusies-pbla-prieksseza-un-daliborganizaciju-vaditaju-darba-vizite-riga/. Līdz decembra beigām DKP sēdes pilns protokols būs pieejams šeit: https://www.mfa.gov.lv/lv/dokumenti. Foto: Raits Eglītis; No kreisās - J. Krēsliņa (ELA), P. Blumbergs (PBLA), M. Andersons (ALA).

Klajā nācis “Ģenerāļa Kārļa Goppera fonda pamarku katalogs”

Ar Amerikas Latviešu apvienības (ALA) Kultūras fonda atbalstu klajā nācis “Ģenerāļa Kārļa Goppera fonda pamarku katalogs”. Šis ir jau otrais katalogs par trimdā iznākušajām pamarkām. Kataloga ievadā autors Zigurds Sviķis norāda: “Esmu nodevis lasītāju vērtējumam savā ziņā unikālu izdevumu, kurā sakopota visa manā rīcībā esošā informācija par Goppera fonda izdotajām pamarkām, tirāžu, māksliniekiem un citiem faktiem. Katalogs iekļauj pamarku aprakstus, tirāžas, perforācijas, kā arī kopsavilkumu angļu valodā. Lūdzu, vērtējiet un iepazīstieties ar emigrācijā paveikto darbu, caur pamarkām stāstot par Latvijas nelikumīgo un vardarbīgo okupāciju.” Foto: Brīvā Latvija, kataloga atvēršanas sarīkojumā Okupācijas muzejā. No kr.: Marika Zeimule (Kultūras ministrija), autors Zigurds Sviķis, Dainis Mjartāns (biedrība “Latgaļu sāta”). Daiņa Mjartāna rakstu laikrakstā Brīvā Latvija lasiet šeit: https://www.brivalatvija.lv/sakumlapa/vertigs-izdevums-kas-dokumente-trimdas-latviesu-darbibu.

Izskanējis jauno talantu koncerts

TILTS Izcilo jauno talantu fonda labdarības koncerts "Lai skan jauna mūzika!" norisinājās 3. decembra pēcpusdienā Ņujorkas latviešu baznīcā Jonkeros. Fonda 2022. gada stipendiāti - dziedātājas Emīlija Pavlovska, Elīza Evalde, ģitāristi Matīss Čudars un Eduards Lazdiņš sajūsmināja klausitājus ar iespaidīgu un daudzveidīgu laikmetīgās mūzikas programmu. Dziedātāja Arta Jēkabsone un TILTS priekšsēde Dace Aperāne sumināja Talantu fonda vadītāju Lailu Robiņu fonda 25. jubilejā. Agrāk dienā mūziķi priecēja Ņujorkas latviešu skolas saimi ar īsāku koncertu. Ieņemtie ziedojumi no koncertiem palīdzēs fondam turpināt atbalstīt Latvijas jauno muziķu studijas augstākās mācību iestādēs ASV. Davids A. Grendze gādāja par koncerta profesionālo skaņošanu. www.tilts.org. Foto: Dziesma Teteris; no labās puses - A. Jēkabsone, E. Lazdiņš, L. Robiņa, M. Čudars, D. Grendze, E. Evalde, E. Pavlovska un D. Aperāne.

Atlantā var skatīt latviešu eglīti

Nu jau trešo gadu Atantas Latviešu Organizācija pārstāv Latviju ar Ziemassvētku eglīti Atlantā. Fernbank Museum of Natural History katru gadu rīko Winter Wonderland: Celebrations & Traditions Around the World. izstādi, kur ir prezentētas vairākas valstis. Eglītes tiek izrotātas, ņemot vērā katras valsts tradīcijas un kurtūras īpatnības. Latvijas eglīte šogad ir rotāta ar puzuriem, kas veidoti Latvijā. Jebkurš muzeja apmeklētājs var iepazīties ar katru eglīti un īsu aprakstu par to valsti. https://www.fernbankmuseum.org/experiences/exhibits/special-exhibits/winterwonderland/. Foto: Inese Stravelli (ALA Kultūras fonda vadītāja).

LIAA biznesa inkubatori ar kampaņu aicina izvēlēties vietējo ražotāju dāvanas svētkiem

LIAA biznesa inkubatori ar kampaņu aicina izvēlēties vietējo ražotāju dāvanas svētkiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori ar kampaņu “Kas slēpjas aiz svētkiem?” aicina svētkos ne tikai atbalstīt jauno uzņēmēju radītos produktus, bet arī pamanīt cilvēkus, kuri uzbur svētku sajūtas. Kampaņas mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar unikāliem un inovatīviem vietējo ražotāju produktiem, kuri savas biznesa idejas attīsta kādā no LIAA biznesa inkubatoriem. Kopumā ir sagatavoti pieci svētku katalogi, kurus iespējams apskatīt sociālajā tīklā Facebook.

Bērniem
Viņai, viņam
Mājai, mājas mīluļiem
Piedzīvojumiem, atpūtai

Pēdējais un 5.svētku katalogs, kurā būs apkopotas dāvanas svētku galdam, būs apskatāms LIAA Latvija Facebook lapā 19.decembrī.

Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsts – Karolīna Zakarevičute

ALA nozare Labdarība Latvijā (vadītāja Diāna Kārkliņa) turpina atbalstīt biedrību “Eņģeļa Sirds”, kuras misija ir finansiāli atbalstīt motivētus, talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Biedrības mērķis ir pilnveidot šo bērnu zināšanas un attīstīt talantus.

Karolīna Zakarevičute ar ģimeni dzīvo Zemgalē, Īslīces pusē – lauku mājā ar plašu saimniecību. Jauniete patlaban mācās 9. klasē un vidusskolas izglītību vēlas turpināt Bauskas Valsts ģimnāzijā, padziļināti apgūstot ķīmiju un bioloģiju, jo tieši zināšanas šajās sfērās palīdzētu īstenot Karolīnas sapni, par kuru viņa skaļi vēl negrib runāt. Laikam jau tiesa, ka par sapņiem labāk stipri, stipri domāt savā sirsniņā, bet citiem par to pavēstīt tad, kad tas piepildījies! Karolīna no 1. klases mācās Īslīces pamatskolā, un nākamā gada pavasarī kārtos pārbaudījumus, lai pēcāk turpinātu izglītoties iecerētajā ģimnāzijā. “Sirsnīga, draudzīga, izpalīdzīga. Klases kolektīvā klusa, īpaši neizceļas. Skaisti zīmē, mācās pēc spējām, piedalās skolas un klases pasākumos, dažādos konkursos. Izcila uzvedība,” tā jaunieti vērtē skolotāja Egita Dreimane. Sapņa piepildīšanai Karolīnai būtu nepieciešams līdzcilvēku atbalsts, jo ģimenē nav iespējams izpildīt katra bērna vēlmes. Meitenes ģimene saimnieko vecvecāku mājās, turklāt arī rūpējas par omīti. Pasniedz roku, ja Tev ir šāda iespēja, lai Karolīna varētu lēnām tuvoties sava sapņa piepildīšanai un apmeklēt nodarbības Laboratorium Zinātnes skolā.

Lai atbalstītu biedrību “Enģeļa Sirds” ALA “Labdarība Latvijā” programmas ietvaros, aicinām apmeklēt programmas nodaļas ALA mājaslapā: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/labdariba-latvija/ALA Board Meeting in Washington, DC

The ALA board and office met for its last meeting of the year the first weekend of December. The meeting took place at the Embassy of Latvia in Washington, DC and was attended also by the Latvian ambassador Māris Selga, Deputy chief of mission Jānis Beķeris, WFFL president Pēteris Blumbergs and JBANC director Karl Altau. We were also pleased to have the American Latvian Youth Association representative Daiga Cera participate on Saturday. The day before ALA’s Latvian Museum opening, the authors of its renovation, Pēteris Dajevskis and Ann Clausen, stopped by to report on their work and to discuss the future of the museum. Over the course of the weekend, the ALA board reported on its activities in the past quarter, as well as discussed a vision for the future. The next board meeting will take place in the spring in the Midwest.

ALA Latvian Museum Grand Reopening

On December 4, the grand reopening of ALA’s Latvian Museum took place in Rockville, MD. After the church service, everyone gathered in the large hall for an opening ceremony – speeches and thanks to all those who collaborated to renovate and re-design the museum, including longtime director and recently passed Lilita Bergs. She was mentioned and thanked in many ways, including with a WFFL award and a memorial plaque to be placed by the entrance to the museum. She will be remembered and missed. Renāte Grāvere has assumed the role of Visitor Services Coordinator and can be contacted to make an appointment to visit the museum: museum@alausa.org. For photos and video of the event: https://alausa.org/en/aktualitates/ala-latviesu-muzeja-atklasanas-video-un-fotografijas/

Registration for ALA Educational Trips and Internships in January 2023

Registration for educational trip programs “Sveika, Latvija!”, “Heritage Latvia”, and “Sveika dzimtene!”/”Hello, Latvija!”, as well as internship programs in Latvia in the U.S., will begin on January 3, 2023. For internship program guidelines and contact information, visit ALA’s website: https://alausa.org/en/our-work/latvia-and-us/internship-opportunities/. For more information about educational trips: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/izglitojosie-celojumi/

Grants Available to Diaspora Non-Profit Organizations

Sabiedribas integracijas fonds (SIF) has announced grants available for non-profit organizations in the diaspora. 179,120 EUR are available for distribution to the diaspora. For more information (in Latvian): https://alausa.org/aktualitates/izsludinats-konkurss-diasporas-nvo-atbalstam/

A Full Week of Events for WFFL Leadership

ALA’s president, Mārtiņš Andersons, joined WFFL president Pēteris Blumbergs, ELA president Justīne Krēsliņa, LNAK president Fritz Kristbergs, WFFL executive director Raits Eglītis, and the Ministry of Foreign Affairs’ diaspora ambassador Elita Gavele in Rīga for a week of meetings and events. Among other events, the diaspora leadership met with the new head of Saeima, presented an WFFL award to the former President of Latvia Vaira Vīķe-Freiberga and Imants Freibergs, held a meeting for the planning of the next World Latvian Economic and Innovation Forum, and participated in the Diaspora Consultative Board (Diasporas konsultatīvā padome) meeting. For a full recap of events (in Latvian), visit the WFFL website: https://www.pbla.lv/noslegusies-pbla-prieksseza-un-daliborganizaciju-vaditaju-darba-vizite-riga/.

“General Kārlis Gopper Fund Stamp Catalog” Published

The General Kārlis Gopper Fund Stamp Catalog has been published with the support of the American Latvian Association Cultural Foundation. This is already the second catalog published on stamps in the diaspora. The catalog presents a history of the illegal occupation of Latvia in stamps. Photo: Free Latvia, catalog opening ceremony in the Museum of the Occupation of Latvia. To read Dainis Mjartāns’ report of the event (in Latvian): https://www.brivalatvija.lv/sakumlapa/vertigs-izdevums-kas-dokumente-trimdas-latviesu-darbibu.

TILTS Exceptional Young Talent Fund Benefit Concert

The Latvian Cultural Association TILTS Exceptional Young Talent Fund benefit concert "Let New Music Sound!" took place on December 3rd at the New York Latvian Church in Yonkers. The Fund's 2022 scholarship students - singers Emilija Pavlovska, Eliza Evalde, guitarists Matīss Čudars and Eduards Lazdiņš thrilled the audience with an impressive and varied contemporary music program. Singer Arta Jēkabsone and TILTS chairperson Dace Aperāne paid tribute to the Talent Fund chair Laila Robiņa on the Young Talent Fund's 25th Anniversary. Earlier in the day, the musicians delighted the New York Latvian school community with a shorter concert. The donations received from the concerts will help the foundation to continue supporting the studies of young Latvian musicians in institutions of higher education in the United States. Davids A. Grendze was the concert's audio specialist. www.tilts.org. Photo: Dziesma Teteris; from the right - A. Jēkabsone, E. Lazdiņš, L. Robiņa, M. Čudars, D. Grendze, E. Evalde, E. Pavlovska and D. Aperāne.

Latvian Christmas Tree Can Be Viewed in Atlanta

For the third year, the Atlanta Latvian Organization represents Latvia with the Christmas tree in Atlanta. The Fernbank Museum of Natural History every year holds an event entitled “Winter Wonderland: Celebrations & Traditions Around the World”. Christmas trees are decorated with traditional elements from various countries. This year the Latvian Christmas tree is decorated with ornaments made in Latvia. For more information: https://www.fernbankmuseum.org/experiences/exhibits/special-exhibits/winterwonderland/. Photo: Inese Stravelli (Director of the ALA Cultural Foundation).

With a Special Campaign, LIAA Business Incubators Invite You to Choose Gifts from Local Producers

Business incubators of the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) with the campaign "What's behind the holidays?" invites you not only to support the products created by young entrepreneurs, but also to notice people who conjure up festive feelings. The aim of the campaign is to introduce the public to unique and innovative products of local producers who develop their business ideas in LIAA's business incubators. In total, five holiday catalogs have been prepared, which can be viewed on Facebook.

For kids
For him/her
For home and pets
For adventures and relaxation

The last and 5th holiday catalog, which will contain gift ideas to treat guests, will be available on LIAA Latvia Facebook on December 19.

Charitable Organization “Angel Heart” (“Eņģeļa sirds”) Success Story – Karolīna Zakarevičute

Karolina Zakarevičute lives with her family in Zemgale, on the side of Īslīce - in a country house with a large farm. She is currently studying in the 9th grade and wants to continue her high school education at the Bauska State Gymnasium, studying chemistry and biology in depth, because knowledge in these areas would help to realize Karolina's dream, which she does not want to share publicly. I guess it's true that it's better to dream in your heart and only tell others about them when they come true! Karolina has been studying at the Īslīce elementary school since the 1st grade, and next spring she will take the exams in order to continue her education in her chosen high school. “Sincere, friendly and helpful. Quiet in the class group, chooses not to boast or stand out. She draws beautifully, studies diligently, participates in school and class events and various competitions. Excellent behavior." says teacher Egita Dreimane. To fulfill her dream, Karolina would need the support from others, because it is not possible to fulfill the wishes of every child in the family. Her family are the caretakers of the family farm as well as care for their aging grandmother. Lend a hand, if you have such an opportunity, so that Karolina can work towards fulfilling her dream and attend classes at the Laboratorium Science School.

To donate to the Karolina through the Angel Heart program, visit the ALA website: https://alausa.org/en/our-work/latvia-and-us/support-and-aid-to-latvia/