Janvāris 2023

Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Turpinās pieteikšanās ALA organizētajiem ceļojumiem uz Latviju!
 • Vēl var pieteikties ALA organizētajai 2023. gada jauniešu vasaras prakses programmai
 • 2026. g. ASV Dziesmu un deju svētku norises vieta izvēlēta Grand Rapidos, MI
 • Piecas starptautiskas filmas, kuras pieejamas straumēšanai ASV
 • Pagarināta pieteikšanās XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Pasaules latviešu saieta namam
 • ASV palielinās atbalstu Baltijas valstu aizsardzības stiprināšanai
 • PBLA konceptuāli atbalsta Valsts aizsardzības dienesta ieviešanu Latvijā
 • Pieaug investīciju apjoms zināšanu ietilpīgās nozarēs
 • Sākusies projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta līdzfinansējuma konkursam Ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā
In this issue of InfoGram:
 • Register for ALA Educational Trips to Latvia!
 • ALA Still Accepting Applications for 2023 Summer Internship Program
 • 2026 Latvian Song Festival in the US to be Held in Grand Rapids, MI
 • Five International Films to Stream in the US
 • Registration Extended for XXVII Latvian Song and Dance Festival “World Latvian” Event
 • U.S. to Increase Support for Baltic Security Initiative
 • WFFL Expresses Support for Mandatory Military Service in Latvia
 • Investment in Knowledge-intensive Sectors is Growing
 • Applications for State Support for Foreign Film Production in Latvia is Open

Turpinās pieteikšanās ALA organizētajiem ceļojumiem uz Latviju!

Līdz šī gada 28. februārim turpinās pieteikšanās 2023. gada ALA organizētajiem ceļojumiem uz Latviju! “Sveika, Latvija!” ir izglītojošs ceļojums latviešu valodā jauniešiem no 13 līdz 15 gadu vecumam, kas absolvējuši latviešu skolu un/ vai runā latviski. “Heritage Latvia” ir izglītojošs ceļojums angļu valodā latviešu izcelsmes jauniešiem vecumā no 13 līdz 16 gadu vecumam. Programma ir līdzīga ,,Sveika, Latvija!” programmai latviešu valodā. “Sveika, dzimtene!” ceļojums notiek angļu un/vai latviešu valodā (atkarībā no dalībnieku valodas zināšanām) un ir paredzēts pieaugušajiem un ģimenēm. Tuvāku informāciju par visiem ceļojumiem un pieteikuma veidlapu var atrasts ALA mājas lapā https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/izglitojosie-celojumi/

Vēl var pieteikties ALA organizētajai 2023. gada jauniešu vasaras prakses programmai

Līdz 2023. gada 28. februārim vēl var pieteikties vasaras prakses programmai Latvijā un ASV. Programma paredzēta ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešu jauniešiem vecumā no 20 līdz 29 gadiem vai jauniešiem, kuri pabeiguši divus pilnus studiju gadus universitātē. Sīkāk par prakses programmu: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/prakses-iespejas/

2026. g. ASV Dziesmu un deju svētku norises vieta izvēlēta Grand Rapidos, MI

Par XVI Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV saimniekiem ir izraudzīta Rietummičiganas latviešu sabiedrība, kas uzņemas rīkot svētkus 2026. gada vasarā Grand Rapidos, Mičiganā. Ieplānojiet tā gada 4. jūlija nedēļas nogali jau tagad. Sīkāka informācija: https://www.latviansongfestfund.com/grandrapids2026/.

Piecas starptautiskas filmas, kuras pieejamas straumēšanai ASV

The New York Times apokopijis piecas starptautiskas filmas, kuras pieejamas straumēšanai ASV, saraksta pirmajā vietā ierindojot Latvijas filmu "Pilsēta pie upes" (angliski - The Sign Painter). Filma stāsta par reālās dzīves vēsturi ar ironijas un dīvainības pieskārienu, no kā sastāv katra latvieša DNS, atgādinot, ka lai cik necilvēcīga nebūtu vēstures gaita, cilvēkam vienmēr ir iespēja saglabāt cilvēcību. Ieguvusi četras balvas par labāko scenāriju, labāko aktierdarbu galvenajā lomā, labāko aktierdarbu otrā plāna lomā un labāko skaņu režiju, filmu noteikti ir vērts noskatīties ikvienam. Vairāk informācijas angļu valodā: https://www.nytimes.com/2023/01/13/movies/international-movies-streaming.html

Pagarināta pieteikšanās XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Pasaules latviešu saieta namam

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pasākums “Pasaules latviešu saieta nams” norisināsies 2023. gada 3. jūlijā. Pasākuma vadmotīvs jēdzienu “saieta nams” izceļ kā satikšanās vietu, sanākšanu. Pasākuma mērķauditorija ir ārvalstu latviešu māksliniecisko vienību dalībnieki - XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieki. Sazinieties ar ASV reģiona koordinatori: Valdu Grinbergu - culture@alausa.org. XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki, kas šoreiz notiek tradīcijas 150 gadu jubilejas zīmē, Rīgu pieskandinās no 2023. gada 30. jūnija līdz 9. jūlijam. Sīkāka informācija par šo, kā arī citām svētku aktualitātēm lasāma svētku mājas lapā: http://www.dziesmusvetki.lv/lv/.

ASV palielinās atbalstu Baltijas valstu aizsardzības stiprināšanai

Pagājušā gada nogalē ASV Kongress apstiprināja 225 miljonu ASV dolāru finansējumu 2023. fiskālajam gadam visām trim Baltijas valstīm Baltijas Drošības iniciatīvas (Baltic Security Initiative) ietvaros, kas tiks novirzīts militāro spēju attīstībai. Salīdzinājumam – 2022. fiskālajam gadam Baltijas Drošības iniciatīva paredzēja 150 miljonus ASV dolāru. Tāpat jau vēstīts, ka ASV ir apstiprinājusi plānus militārās klātbūtnes stiprināšanai Baltijas valstīs, kas paredz, ka rotācijas kārtībā bez pārtraukumiem Latvijā uzturēsies ASV karavīri un militārās tehnikas vienības. Plānots, ka Latvijā tuvākajos gados ASV nodrošinās vienību klātbūtni rotācijas kārtībā gan Ādažu, gan Lielvārdes militārajās bāzēs. ASV prezidents Džo Baidens pagājušā gada jūnijā, piedaloties NATO samitā Madridē, pamatojoties uz Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā, pauda gatavību stiprināt ASV militāro klātbūtni NATO alianses austrumos. Ziņu avots: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/asv-palielinas-atbalstu-baltijas-valstu-aizsardzibas-stiprinasanai.a490147/. ASV vēstnieks Latvijā Džons Kārvails un aizsardzības ministre Ināra Mūrniece. Foto: Armīns Janiks, Aizsardzības ministrija.

PBLA konceptuāli atbalsta Valsts aizsardzības dienesta ieviešanu Latvijā

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēdis Pēteris Blumbergs pēc tikšanās tiešsaistē ar Latvijas Republikas 14. Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītāju Raimondu Bergmani nosūtījis PBLA viedokļa vēstuli par Valsts aizsardzības dienesta likumprojektu. Pilnu vēstules tekstu var atrast šeit: https://www.pbla.lv/pbla-konceptuali-atbalsta-vad-ieviesanu-latvija/

Pieaug investīciju apjoms zināšanu ietilpīgās nozarēs

Aizvadītajā gadā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu uzsākta 40 investīciju projektu īstenošana ar kopējo plānoto investīciju apjomu 473 miljonu eiro apmērā. Plānots, ka realizējot šos investīciju projektus, tiks izveidotas 2308 jaunas darba vietas. Aptuveni divas trešdaļas no ienākošajām investīcijām ir attiecināmas uz zināšanu ietilpīgām nozarēm. Salīdzinoši labus rezultātus investīciju piesaistē 2022. gadā uzrādījuši arī Latvijas jaunuzņēmumi. 2022. gadā Latvijas jaunuzņēmumi piesaistījjuši 61 miljona eiro investīcijas. Pamanāmākos darījumus noslēdza tādi uzņēmumi kā “Juro”, “Giraffe360”, “Aerones”, “Colizeum” un “SaltoX”. Plašāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/pieaug-investiciju-apjoms-zinasanu-ietilpigas-nozares.

Sākusies projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta līdzfinansējuma konkursam Ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā

No 2023.gada 6. janvāra līdz 2023. gada 6. februārim notiks projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta līdzfinansējuma konkursam Ārvalstu filmu uzņemšana Latvijā atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumiem Nr. 173 "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā". Konkursa kārtas finansējumu veido LIAA plānotais 2023. gada valsts budžeta finansējums 100 000 euro apmērā. Vairāk par konkursa nolikumu: https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/saksies-projektu-iesniegumu-pienemsana-konkursam-arvalstu-filmu-uznemsanai

Register for ALA Educational Trips to Latvia!

ALA is accepting applications for its educational trip programs until February 28! “Sveika, Latvija!” is an educational trip in Latvian for teens ages 13-15, who have graduated from Latvian school and/or that are proficient in Latvian. “Heritage Latvia” is an educational trip in English for teens of Latvian descent, ages 13-16. The program is similar to that of “Sveika, Latvija!”. “Sveika, Dzimtene!” / “Hello, Latvia!” is an educational trip in English and/or Latvian (dependent on participants’ proficiency) for adults and families. More information as well as the registration form can be found on the ALA website: https://alausa.org/en/our-work/latvia-and-us/educational-trips/

ALA Still Accepting Applications for 2023 Summer Internship Program

The deadline for ALA’s summer internship program is February 28, 2023. ALA’s internship program offers the opportunity to work as an unpaid intern at various government or private employers in Latvia for the summer. The program is meant for young Latvians living abroad, ages 20-29, or those who have finished two years of college. For more information, please visit ALA’s website: https://alausa.org/en/our-work/latvia-and-us/internship-opportunities/

2026 Latvian Song Festival in the US to be Held in Grand Rapids, MI

Grand Rapids was granted the honor to host the XVI Latvian Song & Dance Festival in 2026. Please save the date of the July 4th weekend! More about this: https://www.latviansongfestfund.com/grandrapids2026/.

Five International Films to Stream in the US

The New York Times has listed five international films to stream in the US with a Latvian film, "The Sign Painter" (Latvian - Pilsēta pie upes), being on the very top of the list. The film tells about real-life history with bracing irony and fairy-tale whimsy reflecting on what Latvian DNA consists of. Receiving four awards for Best Screenplay, Best Actor in a Leading Role, Best Actor in a Supporting Role and Best Sound Direction, it is a must-see movie on everybody's list. Full article: https://www.nytimes.com/2023/01/13/movies/international-movies-streaming.html

Registration Extended for XXVII Latvian Song and Dance Festival “World Latvian” Event

The “world Latvian” event for the XXVII Latvian Song and Dance Festival in Riga will take place on July 3, 2023 and is meant for Latvian choirs and dance troupes of the diaspora who are participating in the festival. To sign up or find out more information, contact the U.S. region coordinator: Valda Grinberga – culture@alausa.org. The XXVII Latvian Song and Dance Festival, which will this year celebrate its 150 year anniversary, will take place in Riga from June 30 – July 9.

U.S. to Increase Support for Baltic Security Initiative

The U.S. Congress confirmed 225 million USD of support in the 2023 fiscal year for Baltic nations within the Baltic Security Initiative, which is meant for military support. That is in comparison with 150 million USD for 2022. There are plans for the coming years for the U.S. to have a permanent presence in Ādaži and Lielvārde bases in Latvia. U.S. President Joe Biden participated in the NATO summit in Madrid in June, and expressed support for U.S. military presence in the eastern flank of the NATO alliance. More information (in Latvian): https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/asv-palielinas-atbalstu-baltijas-valstu-aizsardzibas-stiprinasanai.a490147/. U.S. Ambassador to Latvia John Carwile and Latvian Minister of Defense Ināra Mūrniece. Photo: Armīns Janiks, Ministry of Defense.

WFFL Expresses Support for Mandatory Military Service in Latvia

The World Federation of Free Latvians (WFFL) president Pēteris Blumbergs met with the Saeima’s defense commission leader Raimonds Bergmanis and has expressed WFFL’s position on the introduction of mandatory military service in Latvia. For the letter text (in Latvian): https://www.pbla.lv/pbla-konceptuali-atbalsta-vad-ieviesanu-latvija/

Investment in Knowledge-intensive Sectors is Growing

Last year, 40 investment projects were launched with the support of LIAA, with a total planned investment volume of EUR 473 million. Around two-thirds of the inward investment is in knowledge-intensive sectors. Latvian start-ups have also shown relatively good results in attracting investments in 2022, having attracted EUR 61 million in investments in 2022. The most notable deals were signed by Juro, Giraffe360, Aerones, Colizeum and SaltoX. More information: https://www.liaa.gov.lv/en/article/investment-knowledge-intensive-sectors-growing

Applications for State Support for Foreign Film Production in Latvia is Open

From January 6 to February 6, 2023, project submissions will be open for the state budget co-financing competition for filming foreign films in Latvia following the Cabinet of Ministers' regulations of March 15, 2022, No. 173 "State budget co-financing allocation procedure for filming foreign films in Latvia." The competition round in the amount of 100,000 euros will be financed by the 2023 state budget financing of LIAA. More on the rules is available here in Latvian: https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/saksies-projektu-iesniegumu-pienemsana-konkursam-arvalstu-filmu-uznemsanai