Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Amerikas latviešu sabiedrība sēro par lielo zaudējumu
 • Tiksimies Čikāgā, ALA jubilejas kongresā!
 • Sveicam, uzsākot jauno mācību gadu latviešu skolās!
 • Atcelti ALA sporta pasākumi
 • Pieejamas papildu viesnīcas Dziesmu svētkiem
 • Nozare Labdarība Latvijā iepazīstina ar jaunu sadarbības partneri
 • Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti - māsas Agnese un Agate
In this issue of InfoGram:
 • American Latvian Association Grieves Loss of Former ALA Activists
 • See You in Chicago, at the 70th ALA Congress!
 • Welcome to the New School Year!
 • ALA Sports Events Postponed
 • Additional hotels booked for Song Festival
 • New Partnership for Support & Aid to Latvia
 • Angel Heart Society Success Story – Sisters Agnese & Agate

Amerikas latviešu sabiedrība sēro par lielo zaudējumu

Es sapni par dzimteni pagalvī likšu, Ar viņu atkal laimīgs es tikšu, Un dusēšu saldi kā mātes rokās… (Kārlis Skalbe).
15.septembrī apvienība piedzīvoja divus lielus zaudējumus. Mūžībā aizsaukti bijušais PBLA un ALA priekšsēdis Jānis Kukainis (1943 – 2021) un ilggadējā ALA ģenerālsekretāre Anita Tērauda (1933 – 2021). Apvienības valde izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju ģimenēm, draugiem un domubiedriem.

Tiksimies Čikāgā, ALA jubilejas kongresā!

Pēc sarunām starp ALA valdi un rīcības komiteju Čikāgā, tika pieņemts vienbalsīgs lēmums – noturēt ALA 70. kongresu klātienē, Čikāgā, no 2021. gada 22. līdz 24. oktobrim. Kongresu ievadīs saviesīgs iepazīšanās vakars leģendārā Čikāgas muzeja Driehaus telpās 21. oktobra vakarā. Kongresa oficiālā atklāšana notiks piektdien, 22.oktobrī, plkst. 9.00 no rīta. Kongresa programma solās būt aizraujoša un interesanta. Starp pasākuma īpašajiem viesiem – Latvijas ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, diasporas vēstniece E.Gavele, lielākās labdarības organizācijas ziedot.lv vadītāja R.Dimanta, Latvijas NBS brigādes ģenerālis I.Lejiņš, žurnāliste, raidījumu vadītāja A.Drunka. Rezervējiet lidojumu biļetes un atcerieties, ka līdz 4.oktobrim vēl var pieteikties dalībai kongresā un veikt viesnīcas istabas rezervāciju. Veidlapu, viesnīcas rezervācijas saiti un sīkāku informāciju varat atrast mūsu mājaslapā. Maksājumus pilnai reģistrācijas maksai vai atsevišķiem pasākumiem var veikt ar čeku, rakstot uz 400 Hurley, vai elektroniski ALA mājas lapā: https://alausa.org/aktualitates/ala-70-jubilejas-kongress/.

Sveicam, uzsākot jauno mācību gadu latviešu skolās!

ALA Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane saka lielu paldies latviešu nometņu un vasaras vidusskolu vadītājām Mežotnē, Kursā, Gaŗezerā bērnu nometnē, sagatavošanas skolā un vidusskolā un Katskiļu nometnē Īkšķīšos, bērnu nometnē un Heritage nometnē “par neatlaidību, spēku un izturību šogad rīkojot nometnes ļoti mainīgos apstākļos.” “Bijis aizkustinoši redzēt, cik daudzi labi ļaudis metās palīgā, lai nometnes un vidusskolas notiktu, arī pēc tam, kad ASV valdība lēma nepiešķirt Latvijas darbiniekiem vīzas. Ar visu to, GVV un Kursa arī lepojas ar jauniem skolas absolventiem! Cepure nost viņām un daudzajiem nometņu darbiniekiem, kas nometņu darbību atjaunoja 2021. gada vasarā. Iecerētās atelpas no COVID laikam nebūs, un arī šis mācību gads jāuzsāk mainīgos apstākļos. Lai skolām un skolotājiem turpinās saticība un spēks tikt galā ar to, kas gadīsies!” novēl nozares vadītāja. No 5. līdz 7. oktobrim tiešsaistē notiks ALA Izglītības nozares konference. Tā norisināsies piecos vakaros un vienā pēcpusdienā. Katram vakaram būs sava tēma, un vakara gaita būs divās sesijās. Pirmajā sesijā būs lekcija, bet otrajā sesijā būs pārrunu grupas par vakara tēmu. Tēmu saraksts vēl veidojas, bet ir paredzētas sesijas par mācību materiāliem; valodas mācību nepratējiem, skolu vadību (finanses, noteikumi, organizēšana) un citi.
(Foto: GVV izlaidums 2021.gada vasarā)

Atcelti ALA sporta pasākumi

Meistarsacīkstes basketbolā un volejbolā, kā arī Latvijas kauss futbolā, kas bija plānotas Klīvlandē šī gada 2. un 3. oktobrī, pandēmijas dēļ ir atceltas. Sacensības tiek pārceltas uz 2022. gada Memorial Day nogali. To norise plānota Klīvlandē.
(Foto: 2018. gada voejbola sacensību uzvarētāji GVV)

Pieejamas papildu viesnīcas Dziesmu svētkiem

Minesotas Dziesmu svētku Rīcības komiteja ziņo, ka aktīvi turpinās svētku priekšdarbi. Istabas galvenajā svētku viesnīcā ir izpārdotas, bet istabas piedāvā četras labi piemērotas viesnīcas, netālu no galvenās viesnīcas, par pieņemamām cenām. Informācija par 2022. gada Dziesmu svētkiem un nakšņošanas iespējām ir pieejama svētku tīmekļa vietnē: www.latviansongfest2022.org. Biļešu pārdošana sāksies 2021.g. 18. novembrī!

Nozare Labdarība Latvijā iepazīstina ar jaunu sadarbības partneri

Biedrība „Cerību centrs” ir Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas sieviešu nodibināta labdarības organizācija, kuras mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas ģimenēm, nepilnajām ģimenēm un ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijā. Biedrība „Cerību centrs” ir dibināts 2004. gada 13. maijā. Centra misija ir rūpēties par sabiedrībā vismazāk aizsargātajām cilvēku grupām – mātēm un bērniem, vientuļajiem vecākiem. Centrs dod pajumti, atbalstu un palīdzību vientuļajām māmiņām, grūtniecēm un viņu bērniem. Centra pamatuzdevums ir nodrošināt drošu vidi mātēm un bērniem, iespēju apgūt bērna aprūpes, audzināšanas prasmes, pilnveidot savas profesionālās zināšanas, apgūt dzīves prasmes, budžeta plānošanas prasmes, komunikācijas un sadarbības prasmes u.tml. Centrs ir veidots kā ģimenes modelis, kurā vienlaicīgi varam uzņemt 7-8 māmiņas un viņu bērnus vienlaikus. Viena pašreizēja nepieciešama vajadzība ir remonts vienai vannas istabai 2300 eiro apmērā. (Foto: publicitātes, Kristības 2021. gada jūnijā)

Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti - māsas Agnese un Agate

ALA nozare Labdarība Latvijā turpina atbalstīt biedrību “Eņģeļa Sirds”, kuras misija ir finansiāli atbalstīt motivētus, talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Biedrības mērķis ir pilnveidot šo bērnu zināšanas un attīstīt talantus. Pauliņu ģimenē aug četri brīnišķīgi bērni. Agnese ir uzcītīga Krāslavas vidusskolas 6 klases skolniece ar zelta liecību. Viņas sirdslieta ir vijoļspēle, un jau tagad viņu droši var nosaukt par jaunu mākslinieci, kas izvirzījusi sev augstus mērķus. Agates sirdslieta ir klavierspēle. Meitene šogad iestājusies Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas 10 klasē. Meitenes sapnis ir kļūt par mūziķi. Viens no iedvesmas avotiem Agatei ir Latvijas mūziķu sasniegumi pasaulē. Tas viņu mudina neatlaidīgi virzīties uz mērķa sasniegšanu. Māsas bieži muzicē kopā un piedalās dažādos koncertos un konkursos. Abas ļoti vēlas ierakstīt kopīgu muzikālo video. Talantu pilnveidošanai meitenēm nepieciešams metronoms un noskaņotas klavieres (tas jādara regulāri), ģimenei tam nav papildu līdzekļu. Tāpēc sirsnīgā Pauliņu ģimene būtu ļoti pateicīga par atbalstu meitām - talantu sekmēšanai un mērķu sasniegšanai. Lai atbalstītu šīs māsas un ES programmu: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/labdariba-latvija/.

American Latvian Association Grieves Loss of Former ALA Activists

On September 15th, the American Latvian Association experienced the loss of two invaluable former ALA activists – the former WFFL and ALA president Jānis Kukainis (1943 – 2021) and fomer ALA executive director Anita Tērauda (1933 – 2021). The ALA board expresses its deepest condolences to their family, friends and colleagues.

See You in Chicago, at the 70th ALA Congress!

After a conversation with the ALA board and the congress organizing committee to evaluate delegates’ readiness to attend an in-person event, ALA has decided to proceed with an in-person congress. The ALA 70th Congress will take place in Chicago from October 21 – 24, 2021. On Thursday evening, October 21, we invite you to join us for an informal reception at the legendary Driehaus museum. The Congress official opening ceremony will be on Friday, October 22 at the W Chicago-Lakeshore hotel. Speakers who have confirmed their participation are Minister of Foreign Affairs Edgars Rinkēvičs; Ambassador for Diaspora Affairs Elita Gavele; the director of ziedot.lv, Rūta Dimanta; journalist and Latvian radio program “Global Latvian” director Agnese Drunka. The Friday evening event will take place on the Odyssey cruise on Lake Michigan, and the keynote speaker will be Edgars Rinkēvičs. The Saturday night event will take place near the hotel in Chicago, precise location TBD. Reserve your flight and remember that the deadline for registering and making hotel reservations through the group is October 4! To register visit ALA’s webpage: https://alausa.org/en/aktualitates/ala-70th-anniversary-congress/.

Welcome to the New School Year!

ALA Director of Education Elisa Freimane thanks camp and summer high school leaders in Mežotne, Kursa, Gaŗezers, and Katskiļi for the determination, strength, and patience that was needed to host camp and school programs this summer in pandemic conditions. The new school year is also starting in uncertain circumstances – we wish all the best to the teachers and school leadership in preparing for the upcoming season. The ALA teachers’ conference will take place from October 5-7 in virtual format. Each evening will have its own theme, and the evening will be divided into two sessions – the first session a lecture, and second session conversation groups centered on the theme. The list of specific themes is still being finalized, but sessions will focus on teaching materials, language instruction, and school administration. (Photo: 2021 GVV graduation)

ALA Sports Events Postponed

The ALA Basketball and Volleyball championships, as well as Latvia’s Cup in soccer that were scheduled for October 2 & 3 in Cleveland have been postponed due to ongoing uncertainty surrounding the Covid-19 pandemic. Plans are to reschedule the tournament in Cleveland to Memorial Day weekend in 2022.

Additional hotels booked for Song Festival

The organizing committee of the Latvian Song and Dance Festival in St. Paul, Minnesota announces that preparations for the festival are actively continuing and that the main festival hotel is sold out. However, reservations are now open for four other well-situated hotels within easy walking distance of the main hotel. More information about the 2022 Song Festival and hotel options is available at www.latviansongfest2022.org. Ticket sales will begin on November 18, 2021!

New Partnership for Support & Aid to Latvia

ALA Support & Aid to Latvia division has chosen to form a partnership with a new organization – the Society “Cerību centrs” (Hope Center). The goals of this society align to the goals of our division – to support families and individuals in need in Latvia by helping them to prosper and survive. The Hope Center is a charitable organization founded by women of the Latvian United Methodist Church, the aim of which is to provide support to Latvian families, single-parent families and families in crisis. Society "Cerību centrs" was founded on May 13, 2004. The center provides shelter, support and assistance to single mothers, pregnant women, and their children. The center provides a safe environment for mothers and children, the opportunity to acquire childcare, improve professional knowledge, and acquire skills (upbringing, life, budget planning, communication, and cooperation). The center is based on a family model, and can accommodate 7-8 mothers and their children at the same time. One current need is repairs in one of the bathrooms in the amount of 2300 euro.

Angel Heart Society Success Story – Sisters Agnese & Agate

ALA Support & Aid to Latvia Office continues its partnership with the Angel Heart Society, whose mission is to financially support motivated, talented, hardworking children and young adults in low-income families in rural areas of Latvia. This time, our success story is about two talented sisters from the Pauliņu family – Agnese and Agate. There are four wonderful children in this family. Agnese is a dedicated 6-grader at the Kraslavas School. Her dream is to become a violin virtuoso. Agate loves to play the piano. This year she started the 10th grade in the Jānis Ivanova music school in Rēzekne. One source of inspiration for Agate is the achievements of world-renowned Latvian musicians. The sisters often play together and participate in various concerts and contests. Both are eager to record a shared musical video. To further develop their talents, the girls need a metronome and to regularly tune their piano. These are expenses beyond the family’s means. The Pauliņu family would be very grateful for any support for their daughters’ talents and goals. To support the sisters and the Angel Heart Society program: https://alausa.org/en/our-work/latvia-and-us/support-and-aid-to-latvia/

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile