Šajā infogrammas numurā lasiet:
  • Tuvojas svarīgākais ALA gada notikums
  • Sekojiet darba grupām kongresā, lai uzzinātu vairāk par ALA darbību!
  • Kongresa viesi sarunās par aktuālām tēmām
  • Viedokļu apmaiņa par Kremļa dezinformāciju
  • Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti – Igors
In this issue of InfoGram:
  • ALA’s Annual Congress Fast Approaching
  • Participate in Work Groups at the Congress to Get More Involved!
  • ALA Congress Participants to Discuss Relevant Topics
  • Insights to the Kremlin's disinformation campaign - CEEC
  • Angel Heart Society Success Stories: Igors

Tuvojas svarīgākais ALA gada notikums

23. un 24. oktobrī notiks Amerikas Latviešu apvienības 69. (pirmais virtuālais) kongress. Sakarā ar pandēmijas situāciju pasaulē, kongress notiks attālināti – Zoom platformā. ALA biedri, atbalstītāji, ikviens interesents aicināts vērot kongresa pasākumus apvienības mājaslapā (www.alausa.org), ALA Facebook lapā un YouTube kanālā. Kongress savu darbu sāks piektdien, 23. oktobrī, plkst. 11.00 EDT ar svētbrīdi, ko vadīs arhibīskape Lauma Zušēvica. Atklāšanā piedalīsies vairāki augsti viesi, tai skaitā Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga, ĀM speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele, vairāku organizāciju pārstāvji. No 12.00 līdz 12.30 EDT pārskatu par ALA darbību sniegs priekšsēdis Pēteris Blumbergs. Līdz 16. oktobrim dalībai kongresā bija reģistrējušies 38 delegāti. Sīkāk par kongresu un pieteikšanos ALA mājaslapā: https://alausa.org/kalendars/ala-69-kongress-2/. (LR ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, foto: Ārlietu ministrija)

Sekojiet darba grupām kongresā, lai uzzinātu vairāk par ALA darbību!

Ikvienam ALA biedram un atbalstītājam būs iespēja vērot un piedalīties kongresa darba grupās, kas notiks Zoom platformā piektdien, 23. oktobrī, no plkst. 14.30 līdz 16.40 EDT. Pirmā darba grupa, kuras darba valoda būs angļu, ALA Sabiedriskās nozares vadītājs Dzintara Dzilna informēs par to, kā notiek ALA politiskās aktivitātes, aizstāvot Baltijas valstu intereses ASV. 15.15 EDT notiks Kultūras nozares (vadītāja Līga Ejupe) un ALA Kultūras fonda (vadītāja Sanita Šūmane) vadītā darba grupa “Kultūras nozare un Kultūras fonds. Kas tie ir? Ko tie dara?” Tā paredzēta visiem, kam interesē kultūra un kas nākotnē vēlas sadarboties ar ALA Kultūras nozari vai pieteikt kādu projektu Kultūras fondā. Darba valoda – latviešu. No 16.00 līdz 16.40 EDT Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane pastāstīs (darba valoda – latviešu) par ASV latviešu skolu un nometņu darbu pandēmijas laikā, pieminot ne tikai negatīvo ietekmi, bet arī par to, kā skolu un nometņu darbinieki ir radoši un pozitīvi tikuši galā ar 2020. gada šķēršļiem. Noklausījušies par padarīto, grupas dalībnieki, kopīgi strādājot, pārrunās idejas kā atbalstīt savas vietējās skolas, skolas bērnus un viņu vecākus. Lai piedalītos darba grupās, ja neesat reģistrēts kā delegāts, piesakieties šeit: https://forms.gle/Z884yB9LeHfDXBb59.

Kongresa viesi sarunās par aktuālām tēmām

Kā vienmēr ALA kongresos, arī šoreiz delegātiem un ikvienam interesentam būs iespēja noklausīties divas sarunas. Piektdien, 23. oktobrī, plkst. 13.30 līdz 14.15 EDT, pazīstamais žurnālists, iknedēļas izdevuma IR komentētājs Pauls Raudseps sarunāsies ar Kristīni Bērziņu – Māršala fonda pētnieci Briselē. Sarunas tēma “Latvijas drošība pēc ASV vēlēšanām. Kas varētu mainīties? Kas noteikti nemainīsies?” Sestdien, 24. oktobrī, no plkst. 11.00 līdz 11.45 EDT notiks prezentācija un saruna “Par Rīgu Latvijas attīstības kontekstā”. Prezentācijas autors LU asociētais profesors, Domnīcas Certus pētnieciskais direktors Daunis Auers, kurš pastāstīs par viņa vadībā veikto pētījumu par Rīgas konkurētspēju un kultūrekonomikas potenciālu. Pētnieku intervēs ALA un PBLA priekšsēža vietnieks Mārtiņš Andersons. Sarunām būs iespējams sekot ALA mājaslapā, Facebook lapā un YouTube kanālā.

Viedokļu apmaiņa par Kremļa dezinformāciju

Vidus un Austrumeiropas koalīcijas (Central and East European Coalition – CEEC) paneļdiskusijā “Resilience and Russian Interference: Neutralizing the Kremlin's Campaign to Dismantle Democracy”, eksperti dalījās ar viedokļiem par Krievijas valdības darbību, cenšoties destabilizēt Rietumvalstu sabiedrības un runāja par kārtējiem draudiem ASV un Austrumeiropas valstīm. Diskusijā piedalījās vēstnieks William Courtney, ģenerālleitnants (atv.) Ben Hodges, padomnieki David Kramer un Viktoras Daukšas. Diskusiju moderēja Michael Sawkiw, izpilddirektors Ukrainian Congress Committee of America. Diskusiju var noskatīties šeit: https://youtu.be/qmlPwKYeNC4. ALA ir CEEC biedru organizācija.

Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti – Igors

ALA nozare “Sadarbība ar Latviju” (vadītāja Kaija Petrovska) turpina sadarbību ar biedrību “Eņģeļa Sirds”, kuras misija ir finansiāli atbalstīt motivētus, talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Biedrības mērķis ir pilnveidot šo bērnu zināšanas un attīstīt talantus. Iepazīstieties ar Igoru! Igors Sorogovecs mācās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11.a klasē. Jau no pamatskolas laikiem Igoram ir izcili rezultāti dabaszinību priekšmetu blokā. Viņš ar degsmi un interesi piedalās visos novada pasākumos, konkursos, olimpiādēs, demonstrējot ļoti labas zināšanas un prasmes, saņemot balvas un atzinības rakstus. Igors plāno studēt Rīgas Paula Stradiņa Universitātē un saistīt savu profesionālo dzīvi ar ķīmijas nozari. Lai nākotnē puisis būtu konkurētspējīgs, viņam nepieciešams padziļināti mācīties Jauno Ķīmiķu skolā. Pirms četriem gadiem Igora māte palika viena ar diviem bērniem. Apmaksāt mācības viņa nevar atļauties, tādēļ Igora mamma un Igors būtu no sirds pateicīgi, ja saņemtu atbalstu mērķtiecīgā un apzinīgā jaunieša sapņu īstenošanai. Aicinām atbalstīt Igora centienus papildināt zināšanas ķīmijas kursos! Lai atbalstītu biedrību Enģeļa Sirds ALA “Sadarbība ar Latviju” programmā, aicinām apmeklēt SAL sadaļu ALA mājaslapā.

ALA’s Annual Congress Fast Approaching

The American Latvian Association’s annual Congress (the first virtual congress!) will take place on October 23-24. Due to the worldwide pandemic, ALA’s 69th Congress will take place in Zoom. ALA members, supporters, anyone interested is invited to watch the live stream of several sessions on ALA’s website (www.alausa.org), the ALA Facebook page, and ALA’s YouTube channel. The Congress will begin on Friday, October 23, 11AM EDT with an introduction by archbishop Lauma Zušēvica. Also participating in the opening ceremony will be several special guests, including the Latvian Minister of Foreign Affairs Edgars Rinkēvičs, the Latvian Ambassador to the U.S. Māris Selga, the Ministry of Foreign Affairs ambassador to the diaspora Elita Gavele, and representatives of several prominent Latvian diaspora organizations. From 12:00 – 12:30PM EDT, the ALA president Pēteris Blumbergs will give an overview of ALA’s activities over the past operating year. By October 16, 38 delegates had registered for the Congress. More about the Congress program and registration here: https://alausa.org/en/kalendars/69th-ala-congress-2/. (Latvian Minister of Foreign Affairs Edgars Rinkēvičs, photo: Ministry of Foreign Affairs)

Participate in Work Groups at the Congress to Get More Involved!

Every ALA member and supporter is invited to attend and participate in the Congress work groups in Zoom on Friday, October 23, from 2:30PM – 4:40PM EDT. The first work group, which will take place in English, will begin with ALA Director of Public Affairs Dzintars Dzilna will report what ALA is doing with regards to political advocacy, in order to defend Baltic security in the U.S. At 3:15PM EDT, Director of Cultural Affairs Līga Ejupe and ALA Cultural Foundation director Sanita Šūmane will lead the work group “Cultural Affairs and the Cultural Foundation. What are they? What do they do?” This group is meant for everyone interested in Latvian culture and that would like to somehow collaborate with ALA in this respect in the future. The working language of this group will be Latvian. From 4:00 – 4:40PM EDT, Director of Education Elisa Freimane will report on U.S. Latvian school and camp operations during the pandemic, noting not only the challenges, but also the innovations and improvements that have resulted from this year’s activities. The group’s participants will discuss ideas on how to support their local schools, children, and their parents. The working language of this group will be Latvian. To participate in work groups (if you are not already registered as a delegate), sign up here: https://forms.gle/Z884yB9LeHfDXBb59.

ALA Congress Participants to Discuss Relevant Topics

As always, also during this Congress, delegates will have the opportunity to listen to and participate in discussions relating to today’s relevant topics. On Friday, October 23, 1:30 – 2:15PM EDT, renowned journalist, weekly publication IR commentator Pauls Raudseps will interview Kristīne Bērziņa, German Marshall Fund researcher in Brussels. The discussion topic is “Latvia’s Security after the U.S. Elections. What Could Change? What Definitely Won’t Change?” On Saturday, October 24, from 11:00 – 11:45 AM EDT a presentation and discussion entitled “Rīga in Latvia’s Development Context” will take place. The presentation’s author is LU associated professor, think tank Certus research director Daunis Auers, who will tell us about research on Rīga’s competitiveness and cultural-economic potential. Mārtiņš Andersons, ALA and WFFL vice president, will interview Auers following the presentation. Both of these discussions will be live streamed on the ALA website, Facebook page, and YouTube channel.

Insights to the Kremlin's disinformation campaign - CEEC

The Central and East European Coalition's "Resilience and Russian Interference: Neutralizing the Kremlin's Campaign to Dismantle Democracy" panel discussion shared key insights about ongoing aggression by the Russian state to destabilize the West. The panel included Ambassador William Courtney, Lieutenant General (Ret.) Ben Hodges, and experts David Kramer and Viktoras Daukšas. The discussion was moderated by Michael Sawkiw, VP of the Ukranian Congress Committee of America. The discussion can be seen here: https://youtu.be/qmlPwKYeNC4. ALA is a member of the CEEC.

Angel Heart Society Success Stories: Igors

Exceptional youth study in the 11th grade of Krāslava Varavīksne High School. The most promising and diligent student in the class is Igors Sorogovecs. Igor has always excelled in science. He enthusiastically participates in competitions, olympiads of the region, demonstrating very good knowledge and skills, receiving awards and letters of commendation. Igors’ goal is to study at Riga Pauls Stradins University and major in the chemical sciences. In order to acheive this goal and obtain additional course work, it would be highly adventageous that he attend “The School of Young Chemists”. Four years ago, Igor's mother was left alone with two children. She can not afford to pay for his education. Igor and his mother would be grateful for any financial assistance to further his dreams of these specialized programs and schools. Support the “Angel Heart” Program

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile