Mēs un Latvija

Sadarbība ar Latviju (SAL)

Jau daudzus gadus stāvoklis ir kritisks – latviešu tauta Latvijā izmirst. Katru gadu vairāk latviešu nomirst nekā piedzimst. Tas tā nedrīkst ilgstoši turpināties. Tāpēc jau kopš 1994. gada mēs gādājam regulārus, divgadīgus pabalstus latviešu daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem un vecāku pamestiem bērniem – gan izdzīvošanai, gan izglītības gaitām. Šie pabalsti ir iespējami vienīgi pateicoties ASV latviešu ziedojumiem un testamentāriem novēlējumiem speciāli šiem mērķiem. Pasākums saucas “Drošais tilts” – tas ir pārbaudīts un drošs “tilts” starp ziedotāju ASV un grūtdieņiem Latvijā. Mūsu ilggadējais starpnieks Latvijā ir Latvijas Bērnu fonds.

Šis neatliekamais darbs gaida arī TAVU līdzdalību. Lūdzu, atbalsti ar savu ziedojumu ALAs “Drošā tilta” pasākumus.

Izmantojot atsevišķus ziedojumu fondus, “SAL” nozare atbalsta arī speciālus projektus Latvijas lauksaimniecībā, izglītībā un veselības aizsardzībā.

Ziedojiet SAL

“Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāja ir Kaija Petrovska.