Virtuāls ALA 69. kongress

Datums
23. - 24. oktobris, 2020
Pilsēta
Rockville
Norises vieta

400 Hurley Ave
Datums
23. - 24. oktobris, 2020
Pilsēta
Rockville
Norises vieta

400 Hurley Ave

ALA kongress ir vairāk nekā 100 ASV latviešu sabiedrības aktīvāko pārstāvju gadskārtējā tikšanās, un tajā tiek lemts par ALA darbības virzieniem nākamajam gadam.

Kongress šogad notiks virtuāli Zoom un Facebook platformās, no 2020. gada 23. oktobra plkst. 11.00 pēc ASV austrumkrasta laika – 24. oktobra pēcpusdienai.

Kongresa programma ietvers ASV latviešu organizāciju pārstāvju tikšanos un balsošanu par kopīgajām iniciatīvām; darba grupas par izglītības, kultūras un Baltijas valstu drošības jautājumiem; kā arī informatīvas intervijas vai lekcijas plašākai ASV latviešu publikai.

Detalizēta programma būs atrodama Amerikas Latviešu apvienības mājaslapā oktobra sākumā.

RSVP uz Facebook pasākumu, kur vairākas programmas sesijas tiks pārraidītas!