Virtuāls ALA 69. kongress

Datums
23. - 24. oktobris, 2020
Pilsēta
Norises vieta
Zoom
Datums
23. - 24. oktobris, 2020
Pilsēta
Norises vieta
Zoom

ALA 69. kongress

ALA kongress ir ASV latviešu sabiedrības aktīvāko pārstāvju gadskārtējā tikšanās, un tajā tiek lemts par ALA darbības virzieniem nākamajam gadam.

Kongress šogad notiks virtuāli Zoom platformā, no 2020. gada 23. oktobra plkst. 11.00 pēc ASV austrumkrasta laika – 24. oktobra pēcpusdienai.

Kongresa programma ietvers ASV latviešu organizāciju pārstāvju tikšanos un balsošanu par kopīgajām iniciatīvām; darba grupas par izglītības, kultūras un Baltijas valstu drošības jautājumiem; kā arī informatīvas intervijas vai lekcijas plašākai ASV latviešu publikai.

Delegātu reģistrācija (angļu valodā, Eventbrite platformā)
Publikai, kas vēlas ne tikai skatīties tiešraides, bet piedalīties arī Zoom sarunās, reģistrācija šeit!

Programma

FAQ

Kas ir delegāts?

Delegāts ir kādas ALA biedra organizācijas ievēlētais/uzstādītais pārstāvis, kuram būs balsstiesības ALA kongresā.

No ALA statūtiem: “Organizācijām-dalībniecēm, ir tiesības uz vienu delegātu arī tad, ja to apvienības biedru skaits ir 60 vai mazāks par 60, bet ne mazāks par 20 personām.

Organizācijām, dalībniecēm, ir tiesības uz diviem delegātiem, ja to apvienības biedru skaits ir no 61 līdz 120, un par katriem nākamiem 60 biedriem papildus viens (1) delegāts klāt.  Divas vai vairākas organizācijas-dalībnieces var ar savstarpēju vienošanos apvienot savu kopējo Apvienības biedru skaitu, lai kopā iegūtu tiesības uz vienu vai vairākiem delegātu mandātiem, pielietojot to pašu formulu, kā viena organizācija-dalībniece.”

Kas ir atsevišķo biedru delegāts?

Atsevišķo biedru delegāts ir ALA biedrs, kuram būs balsstiesības ALA kongresā, bet ne kā kādas biedra organizācijas pārstāvis – viņš kongresā pārstāv tādus biedrus, kuri pieder ALĀ, bet bez saistības ar kādu biedra organizāciju.

ALA 69. kongresā, balstoties uz pēdējā gada atsevišķo biedru skaitu, var būt 17 Atsevišķo biedru delegāti – 11 no 17 vietām ir jau aizņemtas. Ja esat ALA biedrs, aicinām pieteikties kā viens no pēdējiem 6, aizpildot delegātu reģistrāciju ar piezīmi, ka tas ir kā “Atsevišķo biedru delegāts”, vai “Individual Member Delegate”!

Kur es varēšu skatīties kongresa tiešraidi?

Ja esat reģistrējies kā delegāts (Eventbrite platformā), vai kā Zoom sarunu dalībnieks (Google Form), Jums ar e-pastu tiks atsūtīta dienu iepriekš Zoom saite(s).
Ja neesat reģistrējies, tad droši varat sekot līdzi vairākiem kongresa pasākumiem tiešraidē – sekojošie kongresa pasākumi būs pieejami tiešraidē ALA mājas lapā, ALA Facebook lapā, un ALA YouTube lapā.

  • Kongresa atklāšana (piektdien, 11:00 – 12:00 EDT)
  • ALA priekšsēža prezentācija par ALA darbību (piektdien, 12:00 – 12:30 EDT)
  • Saruna: “Latvijas drošība pēc ASV vēlēšanām” (piektdien, 13:30 – 14:15 EDT)
  • Saruna: “Par Rīgu Latvijas attīstības kontekstā” (sestdien, 11:00 – 11:45 EDT)