Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALA jubilejas kongress ievēlējis apvienības valdi un pieņēmis 28 rezolūcijas
 • Sākusies biļešu tirdzniecība Dziesmu un deju svētkiem Minesotā
 • Ielūgums uz 5G Techritory 2021 Forumu
 • Jauns veids, kā iepazīstināt ar Latviju – virtuālā ekskursija un spēle telefona lietotnē “Explore Latvia Expo 2020”
 • Kursa meklē direktoru!
 • Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti – Beāte
In this issue of InfoGram:
 • ALA Congress Elects New Board and Passes 28 Resolutions
 • Tickets for the 2022 Latvian Song Festival in Minesota
 • Invitation to Join the 5G Techritory 2021 Forum
 • A New Way to Introduce Latvia - a Virtual Tour and Game in the Phone App "Explore Latvia Expo 2020"
 • Hello Kursa Supporters!
 • Angel Heart Society Success Story – Beāte

ALA jubilejas kongress ievēlējis apvienības valdi un pieņēmis 28 rezolūcijas

24. oktobrī darbu beidza Amerikas Latviešu apvienības 70. kongress Čikāgā. Kongress apstiprināja jauno apvienības valdi, kā arī pieņēma 28. rezolūcijas. ALA valdē ar vienprātīgu balsojumu ievēlēti: Mārtiņš Andersons (priekšsēdis), Andrejs Kancs (priekšsēža vietnieks), Anita Grīviņa (kasiere), Nora Muižniece Steele (sekretāre), Dzintars Dzilna (Sabiedrisko attiecību nozare), Elisa Freimane (Izglītības nozare), Kristīne Ģiga (Biedru un līdzekļu vākšanas nozare), Miķelis Ģiga (Sporta nozare), Valda Grinberga (Kultūras nozare), Kaija Petrovska (Labdarība Latvijā nozare), Tatjana Žagare-Vītiņa (Informācijas nozare). Par Kultūras fonda priekšsēdi kongress ievēlēja Inesi Stravelli. Revīzijas komisijas locekļi: Mārtiņš Jansons, Diāna Kārkliņa, Una Veilande. Ar kongresa rezolūcijām varat iepazīties šeit: https://alausa.org/aktualitates/ala-70-kongresa-rezolucijas/

Sākusies biļešu tirdzniecība Dziesmu un deju svētkiem Minesotā

18. novembrī sākās biļešu pārdošana XV Vispārējiem ASV latviešu Dziesmu un deju svētkiem. Svētki notiks St. Paulā, Minesotā, 2022. gadā no 29. jūnija līdz 4. jūlijam. Biļetēm būs 10% atlaide līdz šī gada beigām. Biļetes var pasūtīt caur Dziesmu svētku tīmekļa vietni www.latviansongfest2022.org lietojot kredītkarti. Biļetes iepriekšpārdošanā varēs iegādāties tikai elektroniski. Rīcības komiteja aicina visus apmeklēt svētku tīmekļa vietni, lai iepazītos ar bagātīgo svētku programmu un mudina pircējus iegādāties biļetes laicīgi. Biļetes būs labākas Ziemassvētku dāvanas nekā piparkūkas!

Ielūgums uz 5G Techritory 2021 Forumu

Laipni lūgti apmeklēt Eiropas vadošo 5G ekosistēmas forumu, 5G Techritory 2021! 5G Techritory Forums ir hibrīdformāta (klātiene + tiešsaiste) pasākums, kas norisināsies no 2021. gada 22. līdz 25. novembrim Rīgā un tiešsaistē. Forums ir iniciatīva ar mērķi sapulcināt 5G attīstības lielākos virzītājspēkus, lai veidotu spēcīgu un vienotu 5G ekosistēmu Eiropā un ārpus tās robežām. 5G Techritory pulcēs vadošos industrijas virzītājspēkus un celmlaužus, lai dalītos zināšanās un pieredzē 5G jomā kopīgai izaugsmei. Šogad pasākumā 180+ runātāju un 2000+ dalībnieku lūkos rast atbildes uz 5G industrijas aktuālākajiem jautājumiem. 5G Techritory ir sagatavojis plašu programmu, kā arī aicinām izmantot sadaļu Emporium – sadaļu, kas paredzēta kontaktu dibināšanai, tiešsaistes sanāksmei

Jauns veids, kā iepazīstināt ar Latviju – virtuālā ekskursija un spēle telefona lietotnē “Explore Latvia Expo 2020”

Aicinām latviešus visā pasaulē virtuāli apmeklēt Latvijas paviljonu izstādē “Expo 2020”, spēlēt spēli un par to pastāstīt saviem ārvalstu draugiem un kolēģiem. Ikvienam interesentam tagad ir iespēja doties virtuālā ekskursijā uz Latvijas paviljonu starptautiskajā izstādē “Expo 2020” Dubaijā un uzzināt par Latviju vairāk, ielādējot savā telefonā lietotni un spēlējot spēli “Explore Latvia Expo 2020”. Tas ir jauns un interaktīvs veids, kā pastāstīt saviem draugiem un kolēģiem ārvalstīs par Latviju. Visa lietotnē iekļautā informācija ir angļu valodā. Bezmaksas biļete uz virtuālo ekskursiju pa Latvijas paviljonu “Expo 2020” Dubaijā ir pieejama tīmekļa vietnē. Savukārt interaktīvo spēli “Explore Latvia Expo 2020” un interaktīvo ekskursiju savā telefonā var lejuplādēt “Google Play” un “App Store”. Uzzini vairāk par to, ka Latvija ir vienīgai paviljons  ar šādu spēli.

Kursa meklē direktoru!

Kursas vidusskolas 2022. gada datumi ir paredzēti no 9. līdz 30. jūlijam, un Kursai nepieciešama jūsu palīdzība, meklējot jaunu direktoru! Lūdzu, pārsūtiet šo ziņu saviem sakaru tīkliem un nosūtiet ieteikumus, CV vai jautājumus uz info@rklic.org. Amata aprakstu, lūdzu, skatīt šeit: https://drive.google.com/file/d/1Dh-_oqkQE3QSCY5ujNhqSyU1PAEjY-kC/view

Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti – Beāte

ALA nozare Labdarība Latvijā (vadītāja Kaija Petrovska) turpina atbalstīt biedrību “Eņģeļa Sirds”, kuras misija ir finansiāli atbalstīt motivētus, talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Biedrības mērķis ir pilnveidot šo bērnu zināšanas un attīstīt talantus.

Beāte ir vidējā no trīs talantīgām māsām Rutkovsku ģimenē. Viņa mācās Malienas pamatskolas 8. klasē. Beāte ir viena no tiem skolēniem, kas veido skolas mugurkaulu. Viņa piedalījās divu projektu izstrādē, kur ar viņas iniciatīvu skolā tagad ir kāpšanas siena ārā pie skolas un pēdiņu trasīte skolas zālē, kur mazajiem sacensties veiklībā. Arī patlaban tiek realizēts projekts ar Beātes dalību, kura mērķis ir mazināt vīrusa radītās sekas skolēnu mentālajā veselībā -,,Labbūtības ceļakarte’’. Beāte dzied ansamblī “ Marmelādes’’ jau no 1. klases, dejo skolas deju kolektīvā un vada skolas pasākumus. Beātei ļoti patīk un padodas dziedāt gan ansamblī, gan solo, ko viņa dara ar lielu atbildības sajūtu. Meitenes dziedāšanas talanta izkopšanai būtu nepieciešamas individuālas dziedāšanas nodarbības ar dziedāšanas pedagogu un akustiskā ģitāra, jo meitene vēlas turpināt muzicēt. Beāte vēlas apgūt ģitārspēli, dziedāšanai piešķirot vēl citas nokrāsas. Šāds atbalsts kalpotu arī kā Beātes līdzšinējās aktivitātes novērtējums un atspaids kuplajai Rutkovsku ģimenei, kurai vissvarīgākā ir bērnu izglītošanās, intereses un aktivitātes. Ģimene būtu pateicīga par atbalstu viņas muzicēšanas talanta izkopšanai. Pievienojieties mums, lai atbalstītu un spārnotu jaunos Latvijas talantus: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/labdariba-latvija/

ALA Congress Elects New Board and Passes 28 Resolutions

The American Latvian Association 70th Congress concluded on October 24. The Congress delegates elected the new board and passed 28 resolutions. The new ALA board members are: Mārtiņš Andersons (President), Andrejs Kancs (Vice President), Anita Grīviņa (Treasurer), Nora Muižniece Steele (Secretary), Dzintars Dzilna (Director of Public Affairs), Elisa Freimane (Director of Education), Kristīne Ģiga (Fundraising and Membership Director), Miķelis Ģiga (Director of Sports), Valda Grinberga (Director of Cultural Affairs), Kaija Petrovska (Director of Support and Aid to Latvia), Tatjana Žagare-Vītiņa (Director of Communications). Inese Stravelli continues as Director of the ALA Cultural Foundation. The audit committee members are: Mārtiņš Jansons, Diāna Kārkliņa, Una Veilande. The Congress resolutions can be found here (in Latvian): https://alausa.org/aktualitates/ala-70-kongresa-rezolucijas/

Tickets for the 2022 Latvian Song Festival in Minesota

Tickets for the XV Latvian Song and Dance Festival are available starting November 18, 2021. The Festival will take place in St. Paul, Minnesota, from June 29 to July 4, 2022. There will be a 10% discount for tickets purchased before the end of this year. Tickets can be ordered through the Festival’s website www.latviansongfest2022.org using a credit card. Advance purchases will only be possible online. The organizing committee invites everyone to visit the Festival website to view the extensive selection of events. Song Festival tickets make wonderful Christmas presents, even better ones than piparkūkas!

Invitation to Join the 5G Techritory 2021 Forum

You are invited to join Europe's leading 5G ecosystem forum, 5G Techritory 2021! 5G Techritory Forum is a phygital (in-person + online) event, taking place on November 22-25, 2021 in Riga, Latvia and online. It's an initiative to bring together the key players in 5G development with the goal of developing a robust and aligned 5G ecosystem in Europe and beyond. 5G Techritory will gather the leading decision-makers and trendsetters to unlock the real value of 5G and share their knowledge for joint growth. 180+ speakers and 2000+ participants will seek answers to many of the 5G industry's burning questions. Please, have a look at the event's comprehensive agenda and visit Emporium, which is a B2B matchmaking and networking platform built to enable brand new partnership opportunities among 5G ecosystem players.

A New Way to Introduce Latvia - a Virtual Tour and Game in the Phone App "Explore Latvia Expo 2020"

We invite Latvians all over the world to visit the Latvian pavilion at Expo 2020 virtually, play the game and tell all of their foreign friends and colleagues about it! Anyone interested now can have a virtual tour of the Latvian pavilion at the international exhibition "Expo 2020" in Dubai and learn more about Latvia by downloading and playing the game "Explore Latvia Expo 2020". This is a new and interactive way to tell your friends and colleagues about Latvia. All information in the app is in English. A free ticket for a virtual tour of the Latvian pavilion "Expo 2020" in Dubai is available on the website. The interactive game "Explore Latvia Expo 2020" and the interactive tour can be downloaded from "Google Play" and "App Store" on your phone. Find out more about the fact that Latvia is the only pavilion with such a game.

Hello Kursa Supporters!

Kursa summer high school 2022 dates have been set for July 9th-30th and Kursa needs your help in its search for a new director! Please share with your networks and send any suggestions, resumes, or questions to info@rklic.org.

Angel Heart Society Success Story – Beāte

ALA Support & Aid to Latvia Office continues its partnership with the Angel Heart Society, whose mission is to financially support motivated, talented, hardworking children and young adults in low-income families in rural areas of Latvia.

Beāte is one of three talented sisters in the Rutkovskis family. She is in the 8th grade of the Maliena School. She is one of the students who forms the backbone of the school. She took part in the development of two projects, as a result of which, due to her initiative, the school now has a climbing wall outside the school and a track where the students can compete. Another project Beāte is spearheading is to help reduce the effects of Covid on students' mental health - the "Roadmap for Improvement". Beāte has been singing in the ensemble "Marmalades" since the 1st grade, dances in the school dance group and leads school events. Beāte has a natural sense of voice and rhythm. She really likes to sing both in the ensemble and solo. She loves to perform. Developing her singing talent would require private lessons with a singing instructor. Beāte would like an acoustic guitar and learn to play it to expand on her musical talents. Such support would also serve as an assessment of Beāte's current activities and a reflection of the talented Rutkovskis family, which always has their children's education, interests and activities as their first priority. Beāte and her family will thank everyone for their support in developing her musical talent. Join us to support talented young Latvians: https://alausa.org/en/our-work/latvia-and-us/support-and-aid-to-latvia/

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile