Septembris 2022

Šajā infogrammas numurā lasiet:
  • Tuvojas ALA 71. kongress
  • Palīdzam tiem, kam klājas grūtāk
  • Palīdzam veidot Latvijas nākotni!
  • Stiprinot valsts drošību, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Imigrācijas likumā
  • Investori saglabā interesi par Latviju
In this issue of InfoGram:
  • ALA 71st Congress Just Around the Corner!
  • ALA Helping Those Who Have a Harder Time
  • Vote to Help Create Latvia’s Future!
  • The Cabinet of Ministers Approves Amendments to the Immigration Law
  • Investors Remain Interested in Latvia

Tuvojas ALA 71. kongress

No 13. līdz 16. oktobrī Bostonā, Boston Marriott Newton viesnīcā, notiks Amerikas Latviešu apvienības 71. kongress. Vēl līdz 3. oktobrim jums ir iespēja pieteikties dalībai kongresā kā delegātam vai kā viesim. Kā viesim jums ir iespēja apmeklēt atsevišķus, jums interesējošus pasākumus vai diskusijas. Numurus viesnīcā par īpašu cenu jāpiesaka līdz 29. septembrim, izmantojot elektronisko rezervācijas saiti, ko varat atrast ALA mājaslapā. Tur arī vairāk informācijas par pasākumiem un izmaksām. Kongresā plānotas vairākas uzrunas un diskusijas – par Latvijas 14. Saeimas vēlēšanu rezultātiem, par ārpolitiku un drošības situāciju. Būs vairākas nozaru darba grupas. Interesants solās būt diskusiju panelis un interaktīva darba grupa par Dziesmu svētkiem. Būs iespēja arī dzirdēt padomus un informāciju par arhīvu glabāšanu. Ceturtdienas, 13. oktobra vakarā, Bostonas Latviešu namā notiks kongresa iesildīšanas vakars, kurā būs tīklošanās pasākums ar biznesa pārstāvjiem, bet vakarā - koncerts un mākslas izstāde. Vairāk informācijas un programma šeit: https://alausa.org/kalendars/ala-71-kongress/

Palīdzam tiem, kam klājas grūtāk

Labdarība Latvijā nozares vadītāja Kaija Petrovska un ALA valdes locekle Diāna Kārkliņa 9. septembrī Rīgā piedalījās Latvijas Bērnu fonda rīkotajā pasākumā, kurā atbalstu saņēma vairākas ģimenes, kas nonākušas grūtībās. Finansiālu atbalstu saņēma arī 27 studenti no daudzbērnu ģimenēm un studenti – bāreņi. Palīdzība piešķirta arī sešām smagi slimu bērnu ģimenēm. Atbalsts ģimenēm tiek piešķirts uz vienu vai diviem gadiem, bet sekmīgiem augstskolu studentiem – sākot ar otro mācību gadu līdz studiju beigām. 28 gadu laikā ASV latvieši sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu ziedojuši labdarībai Latvijā vairāk nekā četrus miljonus ASV dolāru. ALA nozares Labdarība Latvijā vadītāja Kaija Petrovska atzīmē, ka palīdzības darbā īpašu vietu ieņem Amerikas latvieši, kuri savos testamentos daļu mantas novēlējuši tautas nākotnes nodrošināšanai - Latvijas bērniem un jauniešiem, kuri nonākuši dzīves grūtībās. “Amerikas latviešu piešķirtās stipendijas ir praktisks atbalsts, kas daudziem jauniešiem palīdzējis nepadoties, izķepuroties un nostāties uz kājām. Īpašs prieks par jaunajiem cilvēkiem, kuri beiguši studijas, uzsākuši patstāvīgu dzīvi un piepildījuši savus sapņus,” saka Latvijas Bērnu fonda prezidents Andris Bērziņš. (LBF publicitātes foto)

Palīdzam veidot Latvijas nākotni!

Latvijas 14. Saeimas vēlēšanas notiks 1. oktobrī. Latvijas balsstiesīgajiem vēlētājiem ASV būs iespēja nobalsot 11 iecirkņos. Iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00 pēc vietējā laika, un tajos nobalsot varēs ne tikai attiecīgajā valstī dzīvojošie Latvijas pilsoņi, bet arī vēlētāji, kuri ASV atrodas īslaicīgā darba braucienā vai ceļojumā. Esam izveidojuši informācijas lapu ALA Facebook lapā: https://www.facebook.com/groups/485036800135056, kur varat atrast informāciju, kas var palīdzēt pieņemt lēmumu, par ko balsot. Informācija par vēlēšanām arī PBLA izveidotajā lapā https://jabalso.lv/ un Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/14-saeimas-velesanas.

Stiprinot valsts drošību, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Imigrācijas likumā

Lai stiprinātu valsts drošību, Ministru kabinets šodien, 2022. gada 6. septembrī, atbalstīja grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredz noteikt stingrākus nosacījumus attiecībā uz uzturēšanās atļauju izsniegšanu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Izmaiņas Imigrācijas likumā paredz, ka turpmāk Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri vēlēsies kļūt par citas valsts pilsoni un turpināt uzturēties Latvijā, būs jākārto valsts valodas pārbaude un jāpierāda regulāri un pietiekami finanšu līdzekļi. Tāpat tiesību aktā iekļauta prasība valsts valodas zināšanas pierādīt bijušajiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri līdz šī likumprojekta spēkā stāšanās brīdim saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Atsaucoties Latvijas Investīciju attīstības aģentūras, citu biznesa asociāciju un uzņēmēju lūgumam, izņēmums attiektos uz personām, kurām Latvijā piešķirtas tiesības uz nodarbinātību, kuras vēlas turpināt uzturēties Latvijā un par kurām veikti regulāri iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kā arī termiņuzturēšanās atļaujas būtu tiesīgi saņemt jaunuzņēmumu valdes locekļi pēc tam, kad beidzies tās termiņuzturēšanās atļaujas termiņš, kas izsniegta saistībā ar jaunuzņēmuma dibināšanu. Personas, kuras ietilpst šajā kategorijā, tiks rūpīgi pārbaudītas no kompetento valsts drošības iestāžu puses. Plašāka informācija pieejama: https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/stiprinot-valsts-drosibu-ministru-kabinets-atbalstija-grozijumus-imigracijas-likuma

Investori saglabā interesi par Latviju

Šī gada 8 mēnešos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir piesaistījusi 8 investīciju projektus par 73 miljoniem eiro. Šajos uzņēmumos tiks izveidotas 459 darba vietas. Tuvu lēmuma pieņemšanai ir vēl vairāki investori, kuru kopējais investīciju apjoms varētu pārsniegt 100 miljonus eiro. Šogad uzsākti investīciju projekti tādās nozarēs kā biomedicīna, enerģētika, viedie materiāli, elektronika un biznesa pakalpojumi. Investori pārstāv tādas valstis kā ASV, Lielbritānija, Šveice, Zviedrija, Norvēģija, Ukraina un Lietuva. Neraugoties uz pēdējo gadu ekonomiskās attīstības izaicinājumiem, ko būtiski ietekmēja Covid-19 pandēmija un kopš 2022.gada 24. februāra arī Krievijas agresija pret Ukrainu, LIAA ir izdevies realizēt investīciju piesaistes projektus, kas ne tikai dos pienesumu Latvijas ekonomikai, radot jaunas darba vietas un nodokļus valsts budžetā, bet arī palīdzēs transformēt tautsaimniecību, attīstot viedo specializāciju nozares, kurās uzsvars likts uz tehnoloģiski attīstītiem produktiem un inovācijām. Līdzšinējās tendences apliecina, ka Latvija un Baltija kopumā joprojām saglabājusi pievilcību investoru skatījumā. Saskaņā ar auditorkompānijas EY (agrāk Ernst & Young) datiem Latvija 2021. gadā pēc jaunu projektu skaita uz miljons iedzīvotājiem ierindojas desmitajā vietā Eiropā. Pilns raksts pieejams šeit: https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/liaa-investori-saglaba-interesi-par-latviju

ALA 71st Congress Just Around the Corner!

The American Latvian Association’s 71st Congress will take place in the Boston Marriott Newton hotel from October 13 – 16. You still can register as a delegate or guest by October 3! Hotel reservations within the event’s room block must be made by September 29. Congress will feature multiple interesting discussions and lectures. On Thursday, October 13, the local Boston Latvian organizers will host delegates and guests at the church hall – first for a business event, and then for an evening of art and music. For more information about the program, for registration and hotel reservations, visit the Congress page on ALA’s website: https://alausa.org/en/kalendars/ala-71st-congress/.

ALA Helping Those Who Have a Harder Time

The Director of the ALA Office for Support and Aid to Latvia, Kaija Petrovskis, and ALA board member Diana Karklins were present on September 9, at the Children’s Fund of Latvia ceremony for awarding of support to families. Financial assistance was received by 27 students from families with multiple children and students who are orphans. Assistance was also awarded to six families with sick children. In 28 years of hosting this program, the American Latvian Association in cooperation with the Children’s Fund of Latvia, has distributed more than $4 million (USD). K. Petrovskis notes that American Latvians have played a big part in this feat – especially by making bequests to this program. (Children’s Fund of Latvia publicity photo)

Vote to Help Create Latvia’s Future!

The 14th Saeima elections will take place on October 1. Latvian citizens residing in the U.S. will be able to vote at 11 different Latvian centers in the U.S. The polling centers will be open from 7:00AM – 8:00PM (local time). ALA has created a Facebook group where you can follow along with information about the election and about the political parties: https://www.facebook.com/groups/485036800135056. Information is also available at WFFL’s election project website: https://jabalso.lv/ and the Central Election Commission’s website: https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/14-saeimas-velesanas.

The Cabinet of Ministers Approves Amendments to the Immigration Law

To strengthen national security, the Cabinet of Ministers on September 6, 2022 approved amendments to the Immigration Law, which provide for stricter conditions for issuing residence permits to Russian and Belarusian citizens. The amendments to the Immigration Law stipulate that Latvian citizens and non-citizens who wish to become a citizen of another country and continue to reside in Latvia will now have to pass a state language test and prove regular and sufficient financial resources. The law also requires former Latvian citizens and non-citizens who have received permanent residence permits before the entry into force of the draft law to prove their knowledge of the state language. In response to the request of the Latvian Investment and Development Agency, other business associations and entrepreneurs, the exception would apply to persons who have been granted the right to employment in Latvia, who wish to continue to reside in Latvia and for whom regular personal income tax payments have been made, as well as members of the board of directors of start-up companies would be entitled to receive temporary residence permits after the expiry of the temporary residence permit issued in connection with the start-up company’s establishment. Persons falling into this category will be subject to a thorough vetting process by the competent state security authorities. For more information, read the full article: https://www.liaa.gov.lv/en/article/cabinet-ministers-approved-amendments-immigration-law-strengthen-national-security

Investors Remain Interested in Latvia

In the eight months of this year, the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) has attracted eight investment projects in the amount of EUR 73 million. 459 jobs will be created in these companies. At the same time, LIAA noted that several more investors are close to deciding whose total investment amount could exceed EUR 100 million. This year, investment projects have been launched in such sectors as biomedicine, energy, smart materials, electronics, and business services. Investors represent countries such as the United States, Great Britain, Switzerland, Sweden, Norway, Ukraine, and Lithuania. Despite the economic development challenges of recent years, which were significantly affected by the Covid-19 pandemic and, since February 24 of this year, Russia's aggression against Ukraine, LIAA has managed to implement investment attraction projects that will not only contribute to the Latvian economy by creating new jobs and taxes in the state budget, but will also help transform the economy by developing smart specialization industries, where the emphasis is on technologically advanced products and innovations. The current trends confirm that Latvia and the Baltic States still retain their attractiveness from investors' point of view. According to the data of the auditing company EY, in 2021, Latvia ranks tenth in Europe in terms of the number of new projects per million inhabitants. For more information read the full article: https://www.liaa.gov.lv/en/article/liaa-investors-remain-interested-latvia