Oktobris 2022

Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALA 71. kongress veiksmīgi novadīts, jaunais darba gads var sākties
 • ALA 71. kongress ievēl jaunu valdi
 • Rezervējiet datumu 2023. gada Spotlight Latvia pasākumam Bostonā
 • Iznākusi Ievas Strukas monogrāfija par Anšlavu Eglīti
 • Latvia Rising: a Personal Portrait
 • Ārvalstu uzņēmumiem piedāvās uz nedēļu pārcelties uz Rīgu
 • Forums 5G Techritory – ambīcija kļūt par reģionālu domnīcu nākotnes tehnoloģiju ieviešanā
 • Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti - Krišjānis
In this issue of InfoGram:
 • ALA 71st Congress a Success - and the New Operating Year Begins!
 • ALA 71. Congress Elects New Board Members
 • Save the Date for the Next “Spotlight Latvia” Event -This Time in Boston!
 • Ieva Struka’s Monograph about Anšlavs Eglītis
 • Latvia Rising: a Personal Portrait
 • Riga Offers Foreign Companies the Opportunity to Move to Riga for a Week
 • 5G Techritory Event Returns to Rīga
 • Angel Heart Success Stories – Krišjānis

ALA 71. kongress veiksmīgi novadīts, jaunais darba gads var sākties

Saulaini rudenīgajā 16. oktobra pēcpusdienā noslēdzās Amerikas Latviešu apvienības 71. kongress Bostonā. Kongresā piedalījās 59 delegāti (viens ar diviem mandātiem), no 29 ASV latviešu sabiedriskajām organizācijām. Viena no svarīgākajām tēmām, kura caurvija daudzas diskusijas, bija Krievijas agresija pret Ukrainu, taču neizpalika arī pārrunas par veiksmīgi padarītajiem darbiem aizgājušajā gadā, kā arī cerību pilna apvienības nākotnes plānošana pēc pandēmijas laikmetā. Kongresa delegāti ievēlēja jauno valdi un pieņēma 21 rezolūciju un 2 ieteikumus. Ar nākamā apvienības darba gada rezolūcijām varat iepazīties šeit: https://alausa.org/aktualitates/ala-71-kongresa-rezolucijas/

ALA 71. kongress ievēl jaunu valdi

ALA valdē ar vienprātīgu balsojumu ievēlēti: Mārtiņš Andersons (priekšsēdis), Andrejs Kancs (priekšsēža vietnieks), Anita Grīviņa (kasiere), Nora Muižniece Steele (sekretāre), Dzintars Dzilna (Sabiedrisko attiecību nozare), Elisa Freimane (Izglītības nozare), Kristīne Ģiga (Biedru un līdzekļu vākšanas nozare), Miķelis Ģiga (Sporta nozare), Valda Grinberga (Kultūras nozare), Diāna Kārkliņa (Labdarība Latvijā nozare), Linda Zālīte (Informācijas nozare), Inese Stravelli (Kultūras fonds). Revīzijas komisijas locekļi: Daina Bolšteins, Ingrīda Heinze, Una Veilande.

Rezervējiet datumu 2023. gada Spotlight Latvia pasākumam Bostonā

ALA un Latvijas Amerikas Tirdzniecības palāta (LACC) paziņo, ka Spotlight Latvia pasākums būs 2023. gada 21. un 22. septembrī pirmo reizi Bostonā! Lūgums saglabāt šo datumu šīm pasākumam, kas veltīts ASV un Latvijas biznesa un ekonomisko sakaru veicināšanai. LACC Spotlight Latvia ir unikāla iespēja satikt Latvijas ievērojamākās amatpersonas un uzņēmējus no Latvijas un ASV.

Iznākusi Ievas Strukas monogrāfija par Anšlavu Eglīti

Oktobra sākumā izdota Ievas Strukas monogrāfija “Par skaisto un aplamo dzīvi”, kurā autore dziļi izpētījusi ASV trimdas rakstnieka Anšlāva Eglīša dzīvi un daiļradi. Ievas Strukas interviju Latvijas Radio varat noklausīties šeit: https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/par-skaisto-un-aplamo-dzivi-ieva-struka-iepazistina-ar-petijumu-par-anslavu-egliti.a477704/

Latvia Rising: a Personal Portrait

Ņujorkā uzaugušais, bet nu jau vairākus gadus Latvijā dzīvojošais, amerikāņu fotožurnālists un rakstnieks Gordons F. Sanders (Gordon F. Sander) publicējis savu grāmatu “Latvia Rising: a Personal Portrait”. Autora aprakstu par šo grāmatu varat izlasīt šeit: https://www.gordonsander.com/latvia-rising

Ārvalstu uzņēmumiem piedāvās uz nedēļu pārcelties uz Rīgu

2022. gada izskaņā Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra uzsāks darbatvaļinājuma jeb Workcation programmu, aicinot lielu ārvalstu uzņēmumu pārstāvjus pavadīt darba nedēļu Rīgā. Programmas ietvaros dalībnieki varēs ne vien strādāt un dzīvot Rīgā, bet arī iepazīt pilsētas piedāvātās iespējas, vietējo darba ētiku, cilvēkus un vidi. Programmas galvenais mērķis ir piesaistīt ārvalstu uzņēmumus Rīgai, attīstīt un pozitīvi ietekmēt pilsētas ekonomiku un uzņēmējdarbību, kā arī radīt jaunas darba vietas un palielināt Rīgas konkurētspēju. Plašāka informācija par programmu, kritērijiem un pieteikuma forma pieejama šeit: https://liveriga.com/en/invest/for-investors/incentives-for-investors/workcation-riga-2022

Forums 5G Techritory – ambīcija kļūt par reģionālu domnīcu nākotnes tehnoloģiju ieviešanā

Eiropas vadošajā 5G ekosistēmas forumā 5G Techritory, kas notiks no 29. līdz 30 novembrim Rīgā, kā arī būs vērojams attālināti, nozares vadošie eksperti un politikas veidotāji parakstīs sadarbības memorandus par tādām Latvijas tautsaimniecībai būtiskām nozarēm kā ūdeņraža tehnoloģiju attīstība un metapilsētas izveide. Tāpat forumā tiks diskutēts par labās prakses piemēriem 5G tehnoloģijas izmantošanā, piedaloties tādiem tehnoloģiju smagsvariem kā Meta, Nokia, Dell, Cisco, Google, Deutsche Telekom, Frequentis un citiem. Īpaši aktuāls šī gada foruma uzdevums būs panākt ilgtermiņa vienošanos par sadarbību ar pasaulē vadošajām tehnoloģiju kompānijām, tādā veidā palielinot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju starptautiskajā vidē. Forumā plānots parakstīt vismaz trīs saprašanās memorandus, kas pavērs iespēju mūsu uzņēmumiem pilnvērtīgi iesaistīties jaunu tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā. Vairāk par šī gada forumu: https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/forums-5g-techritory-ambicija-klut-par-regionalu-domnicu-nakotnes-tehnologiju-ieviesana

Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti - Krišjānis

ALA nozare Labdarība Latvijā (vadītāja Diāna Kārkliņa) turpina atbalstīt biedrību “Eņģeļa Sirds”, kuras misija ir finansiāli atbalstīt motivētus, talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Biedrības mērķis ir pilnveidot šo bērnu zināšanas un attīstīt talantus.

Šīs vasaras beigās saņēmām aizkustinošu vēstuli no Jēkabpils. Izlasot uzreiz sapratām, ka šīs vēstules autors būs “Spārno Talantus” programmas 2022/2023. gada pirmais stāsts. Aicinām arī jūs izlasīt vēstuli: “Mani sauc Krišjānis Kozuliņš. Man ir 8 gadi. Es dzīvoju Jēkabpilī un mācos 2. vidusskolas 2. klasē. Es dzīvoju kopā ar mammu un lielo brāli. Mans tētis tagad dzīvo debesīs pie eņģeļiem. Jau no 5 gadu vecuma es sāku trenēties spēlēt florbolu. Es trenējos divus gadus, tad es pamēģināju spēlēt basketbolu. Bet, kad uzcēla Jēkabpils Ledus halli, es sapņoju, ka spēlēju hokeju. Tāds bija mūsu ar tēti sapnis. Sapnis ir sācis piepildīties – es jau otro gadu trenējos Laviņa studijā. Man ļoti patīk spēlēt hokeju. Trenēšos spēlēt, kamēr izaugšu liels. Es gribētu būt hokeja tiesnesis vai slavens uzbrucējs.” Izlasot vēstuli, vērsāmies R.Laviņa hokeja studijā ar jautājumu, kā mūsu biedrība un atbalstītāji varam palīdzēt Krišjānim turpināt treniņus. Hokeja studija mums apsolīja parūpēties par treniņiem, kas segs daļu no izdevumiem, bet nepieciešamie līdzekļi ir nodrošināt hokeja ekipējumu, segt ceļa izdevumus, kā arī daļu no treniņu izmaksām. Arī vasarās Krišjānim vēlamies nodrošināt iespēju piedalīties nometnēs. Sakām paldies Rodrigo Laviņam, kurš piekrita topošo uzbrucēju trenēt bez maksas, bet jūs lūdzam palīdzēt savākt līdzekļus pārējiem izdevumiem. Ziedojot lūdzam norādīt, ziedojums Krišjānim Kozuliņam. Lai atbalstītu biedrību “Enģeļa Sirds” caur ALA “Labdarība Latvijā” programmu, aicinām apmeklēt programmas nodaļu ALA mājaslapā: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/labdariba-latvija/.

ALA 71st Congress a Success - and the New Operating Year Begins!

On the sunny afternoon of October 16th, the American Latvian Association's 71st Congress came to a close. This year 59 delegates (one with 2 votes), from 29 Latvian organizations in the U.S., participated in the Congress. One of the most important themes that was present throughout many discussions was Russia's aggression towards Ukraine; however, there was also plenty of discussion about successfully completed work and projects in the past year, as well as a forward-looking session on ALA's future after the pandemic. The Congress delegates elected a new board and passed 21 resolutions and 2 suggestions. To read the full list of resolutions (in Latvian), visit ALA's website: https://alausa.org/aktualitates/ala-71-kongresa-rezolucijas/

ALA 71. Congress Elects New Board Members

ALA board members were elected unanimously: Mārtiņš Andersons (President), Andrejs Kancs (Vice President), Anita Grīviņa (Treasurer), Nora Muižniece Steele (Secretary), Dzintars Dzilna (Public Affairs), Elisa Freimane (Education), Kristīne Ģiga (Membership and Fundraising), Miķelis Ģiga (Sports), Valda Grinberga (Cultural Affairs), Diāna Kārkliņa (Support and Aid to Latvia), Linda Zālīte (Information), Inese Stravelli (Cultural Foundation). Audit Committee: Daina Bolšteins, Ingrīda Heinze, Una Veilande.

Save the Date for the Next “Spotlight Latvia” Event -This Time in Boston!

ALA and the Latvian American Chamber of Commerce (LACC) are pleased to announce that the next Spotlight Latvia event is confirmed for September 21 & 22, 2023 in Boston! While there is more information to come, please save this date for an event dedicated to facilitating US-Latvia business and economic ties. LACC’s Spotlight Latvia event is a unique opportunity to welcome and meet key Latvian dignitaries and business leaders from Latvia and across the US.

Ieva Struka’s Monograph about Anšlavs Eglītis

At the beginning of October, Ieva Struka’s monograph “Par skaisto un aplamo dzīvi”, which examines the life of exiled Latvian author Anšlavs Eglītis, was released. Ieva Struka’s interview on the Latvian Radio can be found here: https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/par-skaisto-un-aplamo-dzivi-ieva-struka-iepazistina-ar-petijumu-par-anslavu-egliti.a477704/

Latvia Rising: a Personal Portrait

Gordon F. Sanders, American photojournalist and author who grew up in New York but has now lived in Latvia for several years, has just published his book “Latvia Rising: a Personal Portrait”. To read more about the book: https://www.gordonsander.com/latvia-rising

Riga Offers Foreign Companies the Opportunity to Move to Riga for a Week

At the end of 2022, the Riga Investment and Tourism Agency will launch the Workcation program, inviting representatives of large foreign companies to spend a working week in Riga. As part of the program, the participants will be able to work and live in Riga and explore the opportunities the city offers, the local work ethic, people, and the environment. The program's primary goal is to attract foreign companies to Riga, develop and positively influence the city's economy and business, create new jobs, and increase Riga's competitiveness. More information about the program, requirements for participation and application form is available here: https://liveriga.com/en/invest/for-investors/incentives-for-investors/workcation-riga-2022

5G Techritory Event Returns to Rīga

The event 5G Techritory will be held in a “phygital” (hybrid physical/digital) format in Rīga on November 29-30, 2022, and will explore the real-world value of 5G innovations, such as digital twins, the metaverse, intelligent services, and more. In addition to the digitally streamed exploration of the topic, 300 of the 5G ecosystem’s leading minds will congregate in Riga, Latvia, in a series of workshops to further define, develop, and consolidate the collective value of 5G projects in Europe. LIAA has supported the 5G Techritory Forum since its inception, helping it develop into one of the region’s — and the world’s — most important industry events. This year, we’ve gone a step further and taken a leading role in triggering a number of global-scale initiatives, including driving conversation and cooperation on such issues as the future of AI, metaverse, data security, European overall strategy for connectivity, and many others with a focus on the economic development, security and digital transformation of the region. More in the article: https://www.5gtechritory.com/news/5g-techritory-returns-to-shed-light-on-real-world-value-and-workshop-future-life/

Angel Heart Success Stories – Krišjānis

ALA continues its partnership with the Angel Heart Society, whose mission is to financially support motivated, talented, hardworking children and young adults in low-income families in rural areas of Latvia.

At the end of this summer, we received a touching letter from Jēkabpils. After reading it, we immediately understood that this letter author will be our first success story of 2022/2023. We invite you to read the letter: "My name is Krišjānis Kozuliņš. I am 8 years old. I live in Jēkabpils and study in the 2nd grade. I live with my mom and big brother. My dad is now in heaven with the angels. I started playing floorball at 5, then I played basketball. But when Jēkabpils Ice arena was built, I really wanted to play hockey. That was our dream with Dad. The dream has started to come true - I have been training in Lavinas hockey program for two years. I really like playing hockey. I will train to play until I grow up. I would like to be a hockey referee or a famous forward." After reading the letter, we turned to R. Laviņš's hockey studio with the question of how our association and supporters can help Krišjānis improve his hockey skills. The hockey studio agreed to take care of the training, but funds are necessary to provide hockey equipment and travel expenses. We also want to provide Krišjānis with the opportunity to participate in camps in the summer. We thank Rodrigo Lavins, who agreed to train the future forward for free, but we ask you to help raise funds for the rest of the expenses. When donating, please indicate the donation to Krišjānis Kozuliņš. Support the “Angel Heart” Program: https://alausa.org/en/our-work/latvia-and-us/support-and-aid-to-latvia/