Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Noslēdzies ALA 69. kongress
 • Amerikas Latviešu apvienība apsveic jaunievēlēto ASV prezidentu
 • Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums
 • Apkopoti ALA biedru pavasara aptaujas rezultāti
 • Aicinām pieteikties atbalstam!
 • PBLA balva 2020. gadā piešķirta dzejniekam Jurim Kronbergam
 • Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti – Ritums
 • Biedrība “Eņģeļa Sirds” rīko Ziemassvētku akciju
In this issue of InfoGram:
 • ALA 69th Congress a Success
 • ALA Congratulates the New President-Elect
 • World Latvian Economics and Innovations Forum
 • ALA Spring Survey Results Compiled
 • Ministry of Foreign Affairs Call for Project Proposals
 • WFFL 2020 Award Granted Posthumously to Poet Juris Kronbergs
 • Angel Heart Society Success Stories: Ritums
 • Angel Heart Society Holds Christmas Fundraiser

Noslēdzies ALA 69. kongress

23. un 24. oktobrī notika ALA 69. kongress, kas šogad, pandēmijas apstākļos, notika attālināti – Zoom platformā, YouTube kanālā un ALA Facebook lapā. Kongresā piedalījās 69 balsstiesīgi delegāti no vismaz 30 ASV latviešu sabiedriskajām organizācijām. Pēc kongresa tika veikta delegātu aptauja. Vairums aptaujāto atzinīgi novērtēja kongresa programmu un tehnisko nodrošinājumu. Tika saņemti arī vairāki vērtīgi priekšlikumi nākotnes kongresu rīkošanai. Vienprātīgu atzinību izpelnījās ALA priekšsēža Pētera Blumberga prezentācija par apvienības darbu. Aptaujātie labi novērtēja arī darba grupu prezentācijas, ko bija sagatavojuši Sabiedriskās nozares vadītājs Dzintars Dzilna, Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, ALA Kultūras fonda vadītāja Sanita Šūmane un Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane. Aptaujātie atzina, ka interesantas un aktuālas bija abas kongresa sarunas. Sarunā par Latvijas drošības situāciju pēc ASV vēlēšanām žurnālists Pauls Raudseps sarunājās ar Vācijas Māršala fonda pētnieci Kristīni Bērziņu. Latvijas Universitātes asociētais profesors, domnīcas Certus valdes priekšsēdis Daunis Auers iepazīstināja ar pētījumu par Rīgu Latvijas attīstības kontekstā. Kongresa noslēgumā tika pieņemtas vairākas rezolūcijas. Ar tām varat iepazīties šeit: https://alausa.org/aktualitates/ala-69-kongresa-rezolucijas/

Amerikas Latviešu apvienība apsveic jaunievēlēto ASV prezidentu

Amerikas Latviešu apvienība (ALA) nosūtīja paziņojumu presei, kurā apsveica Džo Baidenu ar uzvaru prezidenta vēlēšanās. Vēlēšanās abu kandidātu saņemto balsu skaits bija ļoti tuvs un pierāda to, ka sabiedrības uzskati, ieskaitot ASV dzīvojošo latviešu, daudzos jautājumos atšķiras, bet apvienība grib atrast to, kas mūs vieno un virzīties uz priekšu. Amerikas Latviešu apvienība kopā ar Apvienoto baltiešu komiteju (JBANC), Centrālās un Austrumeiropas koalīciju (CEEC) turpinās atbalstīt ASV sadarbību ar Latviju politiskā un diplomātiskā jomā. Mēs strādāsim kopā, lai gādātu par to, ka prezidents Baidens izvēlas spēcīgu ārpolitisko komandu, kurai būtu svarīga Austrumeiropas drošība un sadarbība ar NATO. ALA tic, ka prezidenta komandā strādās valsts sekretārs un aizsardzības ministrs, kam svarīgi attīstīt transatlantiskās saites. ALA turpinās sadarbību ar Latvijas valdību un Latvijas vēstniecību ASV, aicinot Latviju turpināt spēcināt tās aizsardzības spēkus un sadarbību ar NATO dalībvalstīm. ALA pateicās arī prezidentam Donaldam Trampam par to, ka viņa prezidentūras laikā ticis palielināts ASV aizsardzības budžets, kas nepieciešams drošākai pasaulei un par to, ka prezidents uzstājis, lai arī citas NATO dalībvalstis iegulda vairāk līdzekļu aizsardzības spēju stiprināšanā. Visu vēstules tekstu varat izlasīt šeit: https://alausa.org/aktualitates/ala-apsveic-jaunieveleto-asv-prezidentu/

Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums

19. novembrī plānotais forums (PLEIF), Latvijā izsludināto pandēmijas ierobežojumu dēļ, šogad notika tiešsaistē. Forumu atklāja Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēde Kristīne Saulīte. Foruma darbu vadīja PBLA un ALA vicepriekšsēdis Mārtiņš Andersons. Apsveikuma vārdus teica Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica. Forumā bija vairākas prezentācijas un trīs diskusiju paneļi par nozīmīgām tēmām – par Latvijas ekonomisko atlabšanu pēc pandēmijas, par zaļās enerģijas jautājumiem un Trīs jūru iniciatīvu (TJI), kas pieminēta arī ALA nesen notikušā kongresa rezolūcijās. 19. novembrī ASV Kongresa Pārstāvju palāta vienbalsīgi atbalstīja rezolūciju par atbalstu Trīs jūru iniciatīvai. TJI veido 12 Eiropas Savienības valstis, kas atrodas ap Adrijas, Baltijas un Melno jūru. TJI partneri ir ASV, Vācija un Eiropas Komisija. ASV TJI Investīciju fondā gatavojas ieguldīt līdz 1 miljardam dolāru. Fonds būs jauns finanšu instruments TJI dalībvalstu infrastruktūras projektu atbalstam. Pēc PBLA informācijas forumu tiešsaistē vēroja vairāk nekā tūkstotis skatītāju.
(Foto: M.Andersons un Apvienotās baltiešu komitejas izpilddirektors Karls Altau sarunājas par TJI)

Apkopoti ALA biedru pavasara aptaujas rezultāti

2020. gada pavasarī Amerikas Latviešu apvienības biedriem un atbalstītājiem tika izsūtītas aptaujas anketas, lai uzzinātu biedru viedokli par apvienības nozaru darbību. Uz anketas jautājumiem tika saņemtas 258 atbildes, kas dod zināmu ieskatu apvienības darbā. 71.3 procentu respondentu, kas atsaucās aptaujai, ir vecāki par 65 gadiem, gandrīz 60 procentu – dzimuši Latvijā un labi pārvalda latviešu valodu. Latviešu kopienu populārākie pasākumi aptaujāto vidū ir svētku dienu svinības, dievkalpojumi un koncerti. Lielākā daļa labprāt gribētu savās kopienās baudīt ALA rīkotas koncerttūres vai pasākumus. Starp nozīmīgākajām izglītības iniciatīvām tika minēts latviešu skolu un vasaras nometņu atbalsts. Apmēram viena trešdaļa aptaujāto zināja par ALA organizētajiem tiešsaistes pasākumiem pandēmijas apstākļos, bet lielākā daļa no tiem, kas skatījās, atzina, ka labprāt gribētu šādus pasākumus redzēt vēl. 84.5 procenti respondentu atzinīgi novērtēja ALA organizētās ceļojumu programmas un izteica vēlmi tās attīstīt vēl plašāk. Par prakses programmu “Pavadi vasaru Latvijā” aptaujātajiem bija daudz ieteikumu, kā šo programmu attīstīt. Vairāk nekā puse aptaujāto ir labi informēti par nozares Sadarbība ar Latviju organizēto palīdzību Latvijas trūcīgo ģimeņu bērniem un jauniešiem. Par apvienības politiskajām aktivitātē, sadarbojoties ar ASV Kongresu, zināja aptuveni puse respondentu. Vairāki aptaujātie uzsvēra nepieciešamību vairāk atbalstīt sporta pasākumus, jo tādā veidā iespējams panākt jaunāku biedru piesaisti. Runājot par ALA informācijas apriti, vispopulārākie respondentu vidū ir ALA izdevumi – Gada pārskati, Latvian Dimensions, Infogramma, mājaslapa. No diasporas medijiem vispopulārākais joprojām ir laikraksts “Laiks”.

Aicinām pieteikties atbalstam!

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele 2. novembrī informēja Pasaules Brīvo latviešu apvienību par to, ka diasporas organizācijas visā pasaulē arī nākamgad varēs pieteikt savus projektus Ārlietu ministrijas finansiālajam atbalstam. Kopumā Ārlietu ministrijas budžetā 2021. gadā šim mērķim tiks atvēlēti 158 938 eiro, un ir noteikts, ka maksimālais atbalsts vienam projektam nedrīkst pārsniegt 10 000 eiro, tomēr vairumā gadījumu, kā rāda iepriekšējo gadu pieredze, tiek atbalstīti nelieli projekti aptuveni 1 līdz 2 tūkstošu eiro vērtībā. Priekšroka tiks dota projektiem nacionālās identitātes stiprināšanai, tostarp latviešu valodas un kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai diasporā; diasporas pasākumiem pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšanai; pasākumiem bērniem un jauniešiem piederības sajūtas Latvijai veicināšanai un pasākumiem diasporas iesaistei Latvijas tautsaimniecības, valsts pārvaldes un zinātnes attīstīšanā. Tuvāka informācija šeit: https://www.pbla.lv/latviesu-organizacijas-arzemes-var-pieteikt-savus-projektus-arlietu-ministrijas-finansialajam-atbalstam-2021-gada/

PBLA balva 2020. gadā piešķirta dzejniekam Jurim Kronbergam

Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) balva šogad pēc nāves piešķirta izcilajam latviešu dzejniekam Jurim Kronbergam par viņa mūža ieguldījumu latviešu literatūrā, dzejas jaunradē un tulkošanā, kā arī latviešu valodas uzturēšanā un popularizēšanā pasaulē. Juris Kronbergs dzimis 1946. gada 9. augustā Stokholmā, Zviedrijā, gleznotāja un aktiera Rūdolfa Kronberga ģimenē. Topošais dzejnieks no 1966. līdz 1972. gadam studējis Stokholmas universitātē ziemeļu un baltu valodas un literatūras vēsturi. Tai laikā arī tapušas pirmās Jura Kronberga dzejas publikācijas. 1970. gadā publicēta dzejlapa “Pazemes dzeja”, bet 1971. gadā Kopenhāgenas latviešu grāmatu apgādā “Imanta” izdots Jura Kronberga pirmais oriģināldzejas krājums “Iesnas un citi dzejoļi”.

Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti – Ritums

ALA nozare Sadarbība ar Latviju (vadītāja Kaija Petrovska) turpina atbalstīt biedrību “Eņģeļa Sirds”, kuras misija ir finansiāli atbalstīt motivētus, talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Biedrības mērķis ir pilnveidot šo bērnu zināšanas un attīstīt talantus. Iepazīstieties ar Ritumu! Ritumam Lejniekam ir četras māsas, viņš ir vienīgais brālis piecu bērnu ģimenē. Par ģimeni rūpējas mamma viena pati. Bērni ir liels atbalsts, palīdz mammai mājas darbos. Vienpadsmitgadīgā Rituma pienākumos ietilpst malkas ienešana un mājas kurināšana. Ritums ar labām sekmēm mācās Vircavas vidusskolas Platones filiāles 5. klasē. Lejnieku ģimenes lielākā aizraušanās ir mūzika – zēns un vecākā māsa dzied kora grupā „Asni”. No piecu gadu vecuma Ritums dziedājis bērnu vokālajā ansamblī “Ķipari”, Lielvircavas kultūras namā un ar panākumiem piedalījies dažādos muzikālos konkursos. Nākotnē Ritums cer, ka pats varētu kļūt par skatuves mākslinieku, kurš noteikti rīkotu bezmaksas koncertus daudzbērnu ģimenēm. Ņemot vērā šā brīža situāciju saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, koncerta apmeklēšanu un uzstāšanos uz laiku būs jāatliek, bet lai nepazaudētu jaunieša vēlmi muzikāli pilnveidoties aicinām atbalstīt zēna muzikālās stundas tiešsaistē pie profesionāla mūziķa. Lai atbalstītu Enģeļa Sirds caur ALA “Sadarbību ar Latviju” programmu, aicinām apmeklēt SAL nodaļu ALA mājas lapā.

Biedrība “Eņģeļa Sirds” rīko Ziemassvētku akciju

Akcijas mērķis ir biedrības redzeslokā nonākušiem Latvijas lauku reģionu, daudzbērnu un maznodrošinātu ģimeņu talantīgajiem bērniem sagādāt pārsteigumu Ziemassvētkos. Esam iecerējuši iepriecināt bērnus ar izzinošām, radošām dāvanām un kārumiem. Aicinām Jūs ar savu atbalstu iesaistīties un palīdzēt mums sarūpēt zinātkāri un darboties prieku rosinošas dāvanas. Bērnus iepriecināsim ar lasāmām grāmatām un enciklopēdijām (dažāda vecuma bērniem), attīstošām, izglītojošām vai prāta un loģikas spēlēm, krāsām, otām, plastilīnu un citām lietām radošiem darbiem, vai inventāru sportiskām aktivitātēm. Lai iegādātos iepriekš minētās lietas, Akciju var atbalstīt, ziedojot Amerikas Latviešu apvienībai ar norādi “DĀVINĀSIM ZINĀTKĀRUMUS”. Akcijas norises laiks no 2020. gada 16. novembra līdz 16. decembrim. Biedrības “Eņģeļa Sirds” darbojas kopš 2017. gada, tās misija ir sekmēt un pilnveidot bērnu un jauniešu talantus.

ALA 69th Congress a Success

ALA’s 69th Congress took place virtually (in Zoom, on Facebook and YouTube) on October 23-24. Participating were 69 delegates from over 30 Latvian organizations in the U.S. After the Congress, participants answered a survey about the event – on the whole, the virtual Congress was considered a success, and we received multiple valuable suggestions for future events. The Congress passed a number of resolutions for the coming operating year – those can be read (in Latvian) on the ALA webpage: https://alausa.org/aktualitates/ala-69-kongresa-rezolucijas/.

ALA Congratulates the New President-Elect

The American Latvian Association has sent out a press release congratulating Joe Biden with his victory in the general election. The election results were very close, which shows that the U.S population’s political opinions (including those of Latvians in the U.S.) differ on many issues – however, ALA is determined to move forward with that that unites us all. ALA, together with the Joint Baltic American National Committee (JBANC), and Central and Eastern European Coalition (CEEC) will continue to support U.S. cooperation with Latvia in political and diplomatic spheres. We will work together to ensure that President Biden chooses a powerful foreign affairs team, which would be extremely important to guarantee the security of Eastern Europe and cooperation with NATO. ALA believes that the president’s team will include a Secretary of State and Secretary of Defense who value international cooperation. ALA will continue to work with the Latvian government and Latvian embassy in the U.S. to invite Latvia to strengthen its forces and cooperation with NATO member countries. ALA also thanks President Donald Trump for the fact, that during his presidency, the U.S. defense budget was increased and that he has encouraged other NATO member countries to increase their contribution towards defense. Our full press release can be read on the ALA website (in Latvian): https://alausa.org/aktualitates/ala-apsveic-jaunieveleto-asv-prezidentu/

World Latvian Economics and Innovations Forum

On November 19, the World Economic and Innovation Forum took place – this year virtually, due to the pandemic. The forum began with an address from the World Federation of Free Latvians president Kristīne Saulīte. The forum was led by WFFL and ALA vice president Mārtiņš Andersons. Forum participants were addressed also by the President of Latvia Egils Levits and the Parliamentary Secretary of the Ministry of Foreign Affairs, Zanda Kalniņa-Lukaševica. The economic forum featured multiple presentations and three panel discussions on the following themes – Latvia’s economic recovery after the pandemic, green energy, and support for the Three Seas Initiative (which was also included in this year’s ALA Congress resolutions). On November 19 representatives Marcy Kaptur (D-OH) and Adam Kinzinger (R-IL), released the following statement after the U.S. House of Representatives unanimously passed their bipartisan resolution in support of the Three Seas Initiative (3SI), a strategic partnership of twelve Central and Eastern European nations with the shared goal to foster energy, digital, and transportation infrastructure independence and resilience through collective financing of new infrastructure projects, increasing connectivity between the Adriatic, Baltic, and Black Seas, and countering Russian and Chinese malign influence. Three Seas Initiative membership includes: Austria, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia.
(Photo: M. Andersons and JBANC Managing Director Karl Altau discussing the Three Seas Initiative)

ALA Spring Survey Results Compiled

In Spring of 2020, the American Latvian Association sent out a survey to its members and supporters, in order to find out more about their priorities and views regarding ALA programs. There were 258 respondents, a sample that provides a reasonable estimation of ALA’s greatest supporters. 71.3% of respondents are 65 years or older, and 60% were born in Latvia and have a excellent command of the Latvian language. The most popular events in our supporters’ communities are holidays, church services, and concerts. The majority would like to see more ALA concert tours or other ALA-sponsored events. A majority also greatly value ALA support of Latvian schools and camps. Approximately one third knew about ALA organized virtual events this spring/summer, and most would like to see more of these type of events! 84.5% expressed appreciation for ALA organized educational trip programs and a desire for them to be expanded (to more demographic groups, with different focal themes, etc.). There were also many suggestions for how to further develop the ALA “Pavadi vasaru Latvijā” internship program. Approximately half of respondents are very familiar with the work of the ALA office of Support and Aid to Latvia, and half of respondents also familiar with ALA’s “Call to Action” political advocacy work. The most popular sources for information on ALA and Latvian issues were the ALA annual report, Latvian Dimensions, the ALA Infogram, and the webpage. The most popular diaspora publication is still the newspaper “Laiks”!

Ministry of Foreign Affairs Call for Project Proposals

On November 2nd, the Latvian Ministry of Foreign Affairs ambassador for diaspora affairs Elita Gavele announced a new call for project proposals for support from the ministry. The Ministry’s 2021 budget for this initiative is 158 938 EUR, and there is a guideline that project support for any one project cannot exceed 10 000 EUR. The ministry will prioritize projects that help to strengthen national identity, preserve Latvian language and culture, encourage diaspora’s participation in elections, and for events that increase youth involvement. For more information (in Latvian): https://www.pbla.lv/latviesu-organizacijas-arzemes-var-pieteikt-savus-projektus-arlietu-ministrijas-finansialajam-atbalstam-2021-gada/

WFFL 2020 Award Granted Posthumously to Poet Juris Kronbergs

The World Federation of Free Latvians granted its annual award this year posthumously – to well-known Latvian poet Juris Kronbergs, for his life’s work in Latvian literature, poetry and translation, as well as his efforts to preserve the Latvian language. Juris Kronbergs was born on August 9, 1946 in Stockholm, Sweden. He studied Nordic and Baltic languages and the history of literature at Stockholm University from 1966-1972. It was during this time, as a Latvian of the diaspora, that he began to publish his poetry.

Angel Heart Society Success Stories: Ritums

ALA has started a partnership with the Angel Heart Society, whose mission is to financially support motivated, talented, hardworking children and young adults in low-income families in rural areas of Latvia.
Ritums Lejnieks is the only brother in a family of five children. He has four sisters Maija Līva (4 years old), Māra Līga (6 years old), Madara Laima (9 years old) and older sister Marta (16 years old). The family lives in Platone township “Skudra”. The mother is the sole caretaker. The children are a great support, always helping the single mother with housework. The responsibilities of the eleven-year-old Ritums include bringing in firewood and heating the house. Ritums is in the 5th grade of the Platone branch of Vircava Elementary School. The biggest passion of the Lejnieki family is music – Ritums and his older sister sing in the choir group “Asni”. From the age of five, Ritums has sung in the children’s vocal ensemble “Ķipari”, at the Lielvircava Cultural Center and he has successfully participated in various musical competitions. The family likes to attend all the free cultural events in their township and Jelgava. In the future, Ritums hopes to become a stage artist himself, who would definitely organize free concerts for large, low-income families. Given the current situation with national restrictions, attending concerts and performing will have to be postponed for a while, but in order for Ritums not to lose his desire for musical development, we invite you to support the boy’s music lessons online with a professional musician. We look forward to beautiful musical performances from Ritums and his family! Support the “Angel Heart” Program

Angel Heart Society Holds Christmas Fundraiser

The goal of Angel Heart Society’s Christmas fundraiser is to provide a Christmas surprise for disadvantaged children and families! The organization has planned to surprise these children with books and encyclopedias, development/educational games, supplies for creative projects and for athletic activities. To participate in this fundraiser, please donate to the American Latvian Association, making note that it is for the “DĀVINĀSIM ZINĀTKĀRUMUS” initiative. This fundraiser will take place from November 16 – December 16, 2020.

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile