Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Amerikas Latviešu apvienība atbalsta latvisko izglītību
 • Turpinām svinēt ALA 70. jubileju!
 • ALA valde nolemj satikties klātienes sēdē
 • Noslēgušās Rumaka grāmatu lasīšanas sacensības
 • Diasporas skolas saņem atbalstu no Latvijas
 • Iespēja klausīties Latvijas radiostacijas!
 • Izveidots informatīvs materiāls "Pārcelšanās ceļvedis uz Latviju"
 • Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti - Miķelis
In this issue of InfoGram:
 • American Latvian Association Supports Latvian Education
 • Continuation of ALA70 Celebrations
 • ALA Board Resolves to Hold Next Meeting In-Person
 • Rumaka Reading Competition
 • Diaspora Schools Receive Support from Latvia
 • Opportunity to Listen to Latvian Radio!
 • Useful Practical Material “Relocation Guide to Latvia” Launched
 • Angel Heart Success Stories – Miķelis

Amerikas Latviešu apvienība atbalsta latvisko izglītību

Neskatoties uz pandēmijas radīto apjukumu visā pasaulē, ASV latviešu vasaras skolas un nometnes ieguldījušas lielu darbu epidemioloģiskās situācijas nodrošināšanā un apņēmušās šajā vasarā piedāvāt savas programmas. Lai palīdzētu nodrošināt darbinieku piesaisti, ALA valde nolēma piešķirt speciālas piemaksas - bonusus - audzinātājiem. Par bonusu piešķiršanas kārtību panākta vienošanās ar Ģarezeru, arī pārējās nometnes – Katskiļi, Kursa un Mežotne ir informētas par finansiāla atbalsta iespēju darbinieku piesaistei vai citām steidzamām vajadzībām. “ALA nopietni iesaistījās, palīdzot risināt krīzes situāciju,” atzīst Čikāgas Latviešu organizāciju apvienības priekšsēdis Mārtiņš Stāks. “Liels paldies apvienībai par izlēmību, tas ir brīnišķīgs piemērs!”

Turpinām svinēt ALA 70. jubileju!

Amerikas Latviešu apvienības Kultūras nozare (vadītāja Valda Grinberga) jubilejas pasākumu cikla ietvaros piedāvā apmeklēt virtuālu pasākumu “Ko par ALA pirmsākumiem stāsta Latvijas Valsts arhīvi?” Latvijas Nacionālā (Valsts) arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas eksperte Agnija Lesničonoka iepazīstinās ar vēsturiskām liecībām, Valsts arhīva dokumentiem, kuros atspoguļota ALA darbība no pašiem apvienības pastāvēšanas pirmsākumiem 1951. gadā līdz pat 2009. gadam. Daži dokumenti par latviešu trimdas aktivitātēm datējami jau ar 1925. gadu. Būs iespēja arī redzēt fragmentus no 1968. gadā veidotās filmas par godu Latvijas 50. gadadienai, kurā atrodami unikāli kadri gan no Amerikas Latviešu apvienības, gan trimdas sabiedrības dzīves. (LNA foto: ALA dibināšanas kongress 1951. gadā)

ALA valde nolemj satikties klātienes sēdē

Amerikas Latviešu apvienības valde nolēma 5. un 6. jūnijā noturēt valdes sēdi klātienē. Ievērojot noteiktos pandēmijas ierobežojumus, sestdien, 5. jūnijā, valde satiksies sēdē Kalamazū Latviešu sabiedriskā centra ēkā. Vakarā, pēc sēdes, valde satiksies ar vietējo latviešu sabiedrību, apskatīs gleznu izstādi, atjaunoto dievnamu, ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs pastāstīs par apvienības darbu un pasniegs dāvinājumu Kalamazū draudzei, lai atbalstītu baznīcas ēkas atjaunošanas pabeigšanu. Svētdien, 6. jūnijā, sēde turpināsies Ģarezera apkārtnē.

Noslēgušās Rumaka grāmatu lasīšanas sacensības

Kā ziņo ALA izglītības nozare (vadītāja Elisa Freimane), pēdējās Rumaka lasīšanas sacensībās piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 128 lasītāji. Visvairāk dalībnieku - 32, bija Ņūdžersijas Latviešu skolā un Losandželosā, kur piedalījās 28 grāmatu lasītāji, tai skaitā 7 bērni no vienas – Valodu- klases. Sandjego, Mineapoles, Čikāgas, Ņūdžersijas un Losandželosas skolās Rumaka sacensībās piedalījās arī skolotāji. Dalībnieku apliecības un klašu balvu paziņojumi ir nosūtīti skolu pārzinēm. ALA Izglītības nozare apsveic visus čaklos lasītājus! (Foto: Sandjego Latviešu skola)

Diasporas skolas saņem atbalstu no Latvijas

Šogad diasporas latviešu skolām bija pieejams Latviešu valodas aģentūras (LVA) finansējums no Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “ Valsts valodas politika un pārvalde” 104 580 EUR apmērā. Latviskās izglītības atbalstam pasaulē ārpus Eiropas bija pieejami 44 820 EUR latviešu nedēļas nogales skolām un vasaras vidusskolām, kā arī 37 800 EUR izglītojošu pasākumu nodrošināšanai (klātienes vai attālināti semināri, kursi, meistarklases, konferences). 
Konkursā piedalījās skolas no Kanādas, Austrālijas un Krievijas, kā arī daudzas ASV skolas.  Ja piedalījāties, rezultātus saņemsiet vēstulē no PBLA biroja Rīgā nākamajās nedēļā.

Iespēja klausīties Latvijas radiostacijas!

Ir izveidots jauns Latvijas radio portāls - Radio.lv, kurā var klausīties visas Latvijas radiostacijas. Veidotāji cer, ka daudziem latviešiem ASV šāda iespēja varētu noderēt, lai labāk klausītos ziņas, raidījumus un pārraides latviešu valodā. Laika gaitā portāla funkcionalitāte tiks paplašināta. Lūdzu, pastāstiet par šo iespēju saviem biedriem un sekotājiem un/vai ielieciet saiti savā mājaslapā uz http://radio.lv

Izveidots informatīvs materiāls "Pārcelšanās ceļvedis uz Latviju"

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir izveidojusi informatīvu materiālu "Pārcelšanās ceļvedis uz Latviju", kurā ir apkopota būtiskākā informācija, kas jāņem vērā, plānojot strādāt un dzīvot Latvijā. Izstrādātais ceļvedis piedāvā ārvalstu investoriem, profesionāļiem un Latvijas diasporas pārstāvjiem ērti pārskatāmu informāciju par pārcelšanos uz Latviju, iespējām darba tirgū un integrāciju kultūrvidē. Plašāka informācija pieejama šeit: https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/izveidots-parcelsanas-celvedis-uz-latviju Aicinām apskatīt un padalīties ar šo informāciju tālāk!

Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti - Miķelis 

ALA nozare Labdarība Latvijā (vadītāja Kaija Petrovska) turpina atbalstīt biedrību “Eņģeļa Sirds”, kuras misija ir finansiāli atbalstīt motivētus, talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Biedrības mērķis ir pilnveidot šo bērnu zināšanas un attīstīt talantus. Miķelis Siliņš nāk no muzikālas, radošas un aktīvas trīs bērnu ģimenes. Viņam ir 14 gadu, puisis mācās Alojas Ausekļa vidusskolas 7 klasē. Septiņu gadu vecumā Miķelis uzvarēja smagu slimību, kas zēna mērķtiecību tikai nostiprināja. Skolotāji Miķeli raksturo kā zinātkāru, centīgu un apzinīgu skolēnu. Miķelim patīk dziedāt, muzicēt, interesē dabaszinātnes un matemātika. Nākotnē puisis grib apgūt inženiera profesiju. Miķeļa aizraušanās ir saksofona spēle, ko viņš apgūst Alojas Mūzikas un mākslas skolā un dzied skolu ansambļos un korī. Patlaban viņš muzicē ar skolas instrument, bet puiša sapnis pēc mūzikas skolas absolvēšanas ir nopirkt saksofonu. Miķelis nolēmis sakrāt naudu savam instrumentam, jo vecāku ienākumi nav pietiekoši, lai atļautos tādu pirkumu. Pavasarī puisis pelna, strādājot lauku darbos, braucot ar traktoru. Biedrība “Eņģeļa sirds” nolēmusi palīdzēt Miķelim piepildīt viņa sapni un aicina ikvienu to atbalstīt! https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/labdariba-latvija/

American Latvian Association Supports Latvian Education

Despite pandemic-related challenges, Latvian summer schools and camps in the U.S. have persevered to meet these challenges and hold their programs safely this summer. To assist with staffing, ALA resolved to provide bonuses for camp counselors. An agreement has already been made with Gaŗezers, and other camps – Katskiļi, Kursa, and Mežotne are informed about potential financial assistance. “ALA got involved in a meaningful way, and is helping to resolve the crisis,” said Chicago Latvian Organization Association president Mārtiņš Staķs. “A big thank you to ALA for its action, this is a great example!”

Continuation of ALA70 Celebrations

The American Latvian Association is offering another virtual event as part of the ALA70 event series – “What do the Latvian National Archives Say About ALA Origins?” The National Archives’ diaspora document expert Agnija Lesničonoka will make a presentation on documents found in the Archives which show ALA activities from 1951 to 2009. Some documents about the Latvian diaspora are dated as early as 1925. There will also be an opportunity to see clips of a 1968 documentary created for Latvia’s 50th anniversary which also features ALA and the U.S. Latvian community. (LNA photo: ALA founding Congress, 1951)

ALA Board Resolves to Hold Next Meeting In-Person

The ALA board resolved to hold its next meeting, on June 5 and 6, in-person in Kalamazoo, Michigan. On Saturday, the board will hold its meeting at the Kalamazoo Latvian community center, and in the evening will meet with the local Latvian community to enjoy an art exhibit and introduce locals to ALA’s work. On Sunday, the meeting will continue in the Gaŗezers vicinity.

Rumaka Reading Competition

As announced by the ALA Director Education Elisa Freimane, the last Rumaka reading competition saw a record number of participants – 128! The most participants, 32, were from the New Jersey Latvian School and the second most from Los Angeles – 28. San Diego, Minneapolis, Chicago, New Jersey, and Los Angeles teachers also participated! Certificates and awards have been sent to school principals. The ALA Office of Education congratulates all hard-working readers! (Photo: San Diego Latvian School)

Diaspora Schools Receive Support from Latvia

This year diaspora Latvian schools had access to 104 580 EUR Latvian Language Agency’s funding. In the competition participated schools from Canada, Australia, and Russia, as well as from the U.S. If your school participated, they will be notified by the WFFL office in the mail in the next week!

Opportunity to Listen to Latvian Radio!

Visit a new internet portal - Radio.lv, where you can listen to all Latvian radio stations. The creators hope that this will be a great opportunity for Latvians in the diaspora to listen to Latvian news, shows, and broadcasts in Latvian. Functionality of the website will be broadened with time. Share this new site with your friends and acquaintances: http://radio.lv.

Useful Practical Material “Relocation Guide to Latvia” Launched

The Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) has developed “Relocation Guide to Latvia”, which features all the basics briefly of moving to Latvia and everyday living. “Relocation Guide to Latvia” is a practical material that helps investors, foreign professionals, and Latvian diaspora navigate through the process of moving to Latvia and integrate into the labor market, local culture and community. Here you can read more and access the material: https://investinlatvia.org/en/news/the-investment-and-development-agency-of-latvia-launches-relocation-guide-to-latvia You are welcome to have a look at the material and share it within your network!

Angel Heart Success Stories – Miķelis

ALA Support & Aid to Latvia Office continues its partnership with the Angel Heart Society, whose mission is to financially support motivated, talented, hardworking children and young adults in low-income families in rural areas of Latvia. Miķelis Siliņš is one of three children from a musical, creative, and active family. He is a 14-year-old 7th grade student of Aloja Auseklis Middle School. At the age of 7, Miķelis overcame a serious illness, which has motivated him even more to fulfill his dreams. Teachers describe Miķelis as a curious, diligent, and conscientious student. Mikelis likes to sing, play the saxophone, and likes to study subjects like mathematics. His long-term goal is to study engineering. Miķelis is passionate about playing the saxophone. While attending The Aloja School of Music and Art, he plays the saxophone, sings in an ensemble and the school choir. Miķelis would like to buy a saxophone this year after graduating from the music school. He currently rents the instrument from the school, which must be returned upon graduation. Miķelis is saving his hard-earned money for a new instrument. In the spring, he earns by working at a farm, driving a tractor. With your support, together with The Angel Heart Society, we can help Miķelis purchase the coveted saxophone. https://alausa.org/en/our-work/latvia-and-us/support-and-aid-to-latvia/

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile