Šajā infogrammas numurā lasiet:
  • PBLA dalīborganizāciju pārstāvji tiešsaistē satiekas ar Latvijas aizsardzības ministru
  • ALA atbalsts jauniešu latviskajai izglītībai
  • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra aicina rezervēt datumu Baltijā vērienīgākajai zinātņietilpīgo tehnoloģiju nozares konferencei
  • 10 jaunuzņēmumi, kuru darbībai sekot līdzi 2022.gadā
  • Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti - Aleksa
In this issue of InfoGram:
  • WFFL Member Organizations Meet Virtually with Latvia’s Defense Minister
  • ALA Support for Young Professional Education
  • Save the Date for the Deep Tech Atelier!
  • 10 Latvian Startups to Watch in 2022
  • Angel Heart Success Stories – Aleksa

PBLA dalīborganizāciju pārstāvji tiešsaistē satiekas ar Latvijas aizsardzības ministru

“Situācija ir ļoti nopietna, bet Latvijai tiešu draudu nav, tā 11. februārī, attālināti tiekoties ar PBLA pārstāvjiem, vēstīja Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēdis Pēteris Blumbergs bija aicinājis ministru uz sarunu par drošības jautājumiem šajā Latvijai tik saspringtajā laikā, kad Krievija ir pulcējusi vairāk nekā 100 000 karavīrus un lielu apjomu militārās tehnikas ap Ukrainas robežām un ar ultimātiem mēģina diktēt NATO sabiedrotajiem savus noteikumus Eiropas drošības jautājumos. Sarunas laikā ministrs arī novērtēja diasporas līdzšinējo darbu, pārstāvot un stiprinot Latvijas valsti drošības jautājumos, savās mītnes zemēs un piedāvāja veikt dažus “mājas darbus”. Vienota izpratne starp sabiedrotajiem ASV un Eiropā vēl aizvien ir joma, kurā latviešu diasporas pārstāvju darbam ir nenovērtējama nozīme, uzsvēra A. Pabriks. Amerikas latviešiem ministrs lūdza turpināt jau iesākto darbu pie ASV militārā finansējuma palielināšanas Baltijas valstīm. Skatu no Vašingtonā bāzētās Amerikas Baltiešu komitejas (JBANC) sniedza Karīna Rozena, kas ar Baltic American Freedom Foundation stipendiju šajā ASV baltiešu politiskajā apvienībā. Viņa uzsvēra, ka JBANC dažādās tikšanās reizēs un vēstulēs strādā pie tā, lai ASV un NATO valstis būtu vienotas atbildes reakcijā uz Krievijas agresīvo rīcību pie Ukrainas robežas. Sīkāk par tikšanos lasiet šeit: https://www.pbla.lv/pbla-parstavji-tiekas-ar-latvijas-aizsardzibas-ministru-apliecina-gatavibu-iesaistities-valsts-drosibas-stiprinasana/ (Informācija un foto: PBLA birojs Rīgā)

ALA atbalsts jauniešu latviskajai izglītībai

Amerikas Latviešu apvienības valde nolēma piešķirt finansiālu atbalstu jauniešu 2x2 nometnes “Saules vārti” rīkošanai Minesotā 2022. gada jūnijā, kā arī piedāvāt stipendijas ASV dzīvojošiem jauniešiem. Stipendiju pieteikšanās termiņš ir 21. maijs. Tāpat tika nolemts piešķirt stipendijas ASV dzīvojošiem jauniešiem uz 2x2 nometni "Zila jūra, zaļa zeme", kas notiks Īrijā. Stipendiju pieteikšanas termiņš ir vienu mēnesi pirms nometnes sākuma. Pieteikšanās forma stipendijām būs atrodama ALA mājaslapā Izglītības nozares sadaļā "Vecākiem un studentiem". Forma būs pieejama ap 1. martu. 2x2 seminārs ir nedēļu gara nometne, kurā sanāk apmēram 100 latviešu jauniešu, 18-30 gadu vecumā, lai pulcētos un priecātos un lai pārrunātu svarīgas tēmas par piederību savai tautai. Tieši šai vecuma grupai ir arvien mazāk iespēju tikties ar saviem latviskajiem laika un domu biedriem. 2×2 ir viena no retajām vietām, kur iespējams pēc latviešu vidusskolas beigšanas paplašināt savas zināšanas un turpināt attīstīt sevī latvisko. Sīkāk šeit: https://2x2pasaule.lv/. (Foto: publicitāte 2x2)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra aicina rezervēt datumu Baltijā vērienīgākajai zinātņietilpīgo tehnoloģiju nozares konferencei

Baltijā vērienīgākā zinātņietilpīgo tehnoloģiju nozares konference Deep Tech Atelier šogad norisināsies 19.-20. maijā, vienkopus pulcējot pētniecības organizācijas, industrijas ekspertus, zinātniskos jaunuzņēmumus, valsts pārvaldes pārstāvjus un tehnoloģiju interesentus! Kā pēdējā laikā ierasts, konference notiks tiešsaistē (un, iespējams, arī klātienē Rīgā). Šogad konferences galvenā uzmanība tiks pievērsta fotonikai un viedajiem materiāliem, kā arī kosmosa tehnoloģijām. Esam lepni informēt, ka Eiropas Kosmosa aģentūras Dienas arī būs daļa no Deep Tech Atelier. Dalība konferencē ir bez maksas; reģistrācija tiešsaistē būs pieejama vēlāk. Pasākuma darba valoda – angļu. Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai https://deeptechatelier.com/ un tiekamies 19.-20. maijā!

10 jaunuzņēmumi, kuru darbībai sekot līdzi 2022.gadā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra piedāvā iepazīties ar interesantiem Latvijas jaunuzņēmumiem no dažādām nozarēm: https://investinlatvia.org/en/news/10-latvian-startups-to-watch-in-2022

Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti - Aleksa

ALA nozare Labdarība Latvijā (vadītāja Kaija Petrovska) turpina atbalstīt biedrību “Eņģeļa sirds”, kuras misija ir atbalstīt talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Biedrības mērķis ir palīdzēt pilnveidot bērnu zināšanas un attīstīt talantus.

Aleksa mācās Īslīces pamatskolas 9. klasē. Viņa ir apveltīta ar lielu gribasspēku. Aleksas mamma strādā neatliekamā medicīnas palīdzības dienestā, tāpēc jau no mazotnes Aleksas mīļākais seriāls ir “911” un grāmatas par anatomiju. Jau 6 gadu vecumā Aleksa bija izstudējusi visu Anatomijas enciklopēdiju. Savu vēlmi palīdzēt cilvēkiem Aleksa realizē, darbojoties gan labdarības organizācijā, izvadājot palīdzības pakas daudzbērnu ģimenēm un vientuļiem senioriem, kā arī darbojoties jaunsardzē. Aleksa ir gatava aizstāvēt savu dzimteni. Varbūt tieši tāpēc viens no viņas sapņiem ir studēt medicīnu. Līdz mediķa profesijai vēl tāls ceļš ejams, bet ar kaut ko ir jāsāk, tāpēc pirmais, kā vēlamies atbalstīt Aleksu, ir nodrošināt iespēju apmeklēt mācības Jauno ķīmiķu skolā. Būsim pateicīgi, ja atbalstīsiet Aleksas centienus apgūt zināšanas un jaunas prasmes, laiviņai būtu iespēja realizēt sapni par mediķa profesiju. Lai atbalstītu biedrību “Eņģeļa sirds” caur ALA Labdarība Latvijā programmu: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/labdariba-latvija/.

WFFL Member Organizations Meet Virtually with Latvia’s Defense Minister

“The situation is very serious, but there is no direct threat to Latvia,” said Latvia’s Minister of Defense in meeting with World Federation of Free Latvians representatives on February 11. WFFL president Peteris Blumbergs had invited the minister to a conversation about defense, due to the tense situation in Europe, in which Russia has amassed more than 100,000 soldiers and military tech on Ukraine’s border and is threatening NATO. During this meeting with WFFL, the minister also thanked diaspora leaders for their work in this area, for their representation and strengthening Latvia’s defense from abroad. The minister asked U.S. Latvians to continue supporting U.S. financing of a larger military presence in the Baltic countries. Reporting from Washington, DC was Joint Baltic American National Committee (JBANC) intern Karina Rozena. She emphasized that JBANC’s meetings and letters are geared towards encouraging U.S. and NATO nations to have a united response to Russia’s aggressive actions towards Ukraine. More on this meeting (in Latvian) here: https://www.pbla.lv/pbla-parstavji-tiekas-ar-latvijas-aizsardzibas-ministru-apliecina-gatavibu-iesaistities-valsts-drosibas-stiprinasana/ (Information and photo: WFFL office in Riga)

ALA Support for Young Professional Education

The American Latvian Association board has decided to give financial support to the youth 2x2 seminar “Saules vārti”, which will take place in Minnesota in June 2022, as well as to offer scholarships to this seminar to several U.S. Latvian participants. The scholarship deadline is May 21, and application information will be available around March 1 on the ALA website – www.alausa.org. Scholarships will also be available for the 2x2 seminar “Zila jūra, zaļa zeme” in Ireland. The deadline for this scholarship is 1 month before the seminar. 2x2 is a week long camp that brings together approximately 100 young professionals, ages 18-30, for a unique educational and social experience. Participants discuss important topics relating to their Latvian heritage. For more information (in Latvian): https://2x2pasaule.lv/. (Photo: 2x2 publicity)

Save the Date for the Deep Tech Atelier!

Deep Tech Atelier, the largest deep tech industry event in the Baltics, will take place May 19-20, 2022, bringing together research organizations, industry professionals, science-based startups, government representatives, and technology enthusiasts! In light of the current pandemic situation, the annual conference will be held online (and possibly in-person in Riga, Latvia). Participation is free of charge, and registration will be available online soon. Event language – English. Save the date and follow the newest updates on https://deeptechatelier.com/.

10 Latvian Startups to Watch in 2022

After two years of #pandemiclife, online-only events, and severely restricted in-person networking, it’s difficult to keep up with the latest hot startups from Latvia! As we enter 2022, it may be of interest to take a look at the next generation of startups that are going to make it big. Read more here: https://investinlatvia.org/en/news/10-latvian-startups-to-watch-in-2022

Angel Heart Success Stories – Aleksa

ALA continues its partnership with the Angel Heart Society, whose mission is to financially support motivated, talented, hardworking children and young adults in low-income families in rural areas of Latvia.

Aleksa is in the 9th grade of Īslīces Primary School. Aleksa’s mother works in emergency medical service, so from an early age Aleksa’s favorite series is "911" and she loves books on anatomy. Already at the age of 6, Aleksa was very familiar with the human structure and has studied the encyclopedia of the Anatomy. Aleksa helps people by working in charitable organizations, delivering aid packages to large families and seniors, as well as working as a youth guard. Aleksa is ready to defend her homeland. Maybe that's why her dream is to study medicine, to help those in need! There is still a long way to go before med school, but she has to start somewhere. The first way we want to support Aleksa is to provide her with the opportunity to attend the School of Young Chemists. We would be grateful if you would support Aleksa’s efforts in acquiring knowledge and new skills in order to realize her dream of a medical profession. Support the “Angel Heart” Program here: https://alausa.org/en/our-work/latvia-and-us/support-and-aid-to-latvia/.