Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALA valdes sēde Vašingtonā
 • Apvienībai jauni finanšu konsultanti
 • Paziņojums presei par sankcijām pret A.Lembergu
 • ASV Pārstāvju palāta atbalsta līdzekļu piešķiršanu Baltijas aizsardzībai
 • Piesakies un pavadi vasaru Latvijā!
 • Izglītojošie ceļojumi uz Latviju 2020. gadā
In this issue of InfoGram:
 • ALA Board Meeting in Washington, DC
 • New Financial Consultants for ALA
 • Press Release on Sanctions Against A. Lembergs
 • National Defense Authorization Act
 • Apply and Spend the Summer in Latvia!
 • Educational Trips to Latvia in 2020

ALA valdes sēde Vašingtonā

Svētdien, 8. decembrī, Vašingtonā D.C. noslēdzās Amerikas Latviešu apvienības valdes sēde. Katras nozares vadītājs pamatoja sava budžeta plānu, un tika pieņemts apvienības 2020. gada budžets. Sēdes trijās dienās bija daudz diskusiju par ALA nākotni, līdzekļiem, programmām un to, cik svarīgi, lai šī organizācija turpinātu apvienot visus, kam ASV svarīgas savas dzimtas saknes un Latvijas nākotne. Sestdien Latvijas vēstniecības ēkā valdi uzrunāja vēstnieks Māris Selga, Latvijas Republikas tieslietu ministrs Jānis Bordāns un viņa komanda, kas iepazīstināja ar savu redzējumu par reformām Latvijas tieslietu jomā. Ministrs izteica vēlmi sadarboties arī ar ALA, lai palīdzētu atrast jomas ekspertus arī starp ASV dzīvojošiem juristiem. Sestdienas vakaru pavadījām Ziemassvētku noskaņās kopā ar vēstniecības darbiniekiem un viesiem. Sīkāk par sēdi varat lasīt šeit: https://alausa.org/aktualitates/1785/

Apvienībai jauni finanšu konsultanti

Jau 2019. gada septembra sēdē, kas notika Atlantā, Džordžijā, ALA valde pieņēma lēmumu savus noguldījumus pārcelt no investīciju kompānijas Vanguard kontiem uz finanšu kompāniju Raymond James, ko valdes sēdē Vašingtonā pārstāvēja Pēteris Abuls un Pauls Jesinskis. ALA ar Pētera un Paula palīdzību ir pārstrādājusi Noguldījumu vadlīnijas, kas sīkāk parāda ALA ieguldījumu stratēģijas trīs daļas, atbilstoši noguldījuma mērķiem un aktīvu sadalījumiem, kā arī valdes riska toleranci. Valdes riska tolerance ir stratēģija mūžīgi neaizskaramajiem fondiem ar mērķa un termiņa ierobežojumu, ņemot vērā programmu gadskārtējās vajadzības un visbeidzot līdzekļiem bez speciāliem ierobežojumiem, kas pieejami apvienības vispārējās darbības uzturēšanai tagadnē un nākotnē. Valde būs atbildīga par to, lai kompānija Raymond James ievēro izstrādāto stratēģiju, savukārt konsultanti no savas puses centīsies panākt peļņas mērķus un apmācīt valdi par investīciju stratēģijām, finanšu tirgus svārstībām un, ja nepieciešams, ieteikt grozījumus apvienības investīciju stratēģijai.

Paziņojums presei par sankcijām pret A.Lembergu

9. decembrī ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC), balstoties uz tā dēvēto Magņitska likumu, par korupciju, noteica sankcijas vairākām organizācijām Eiropā, Āzijā un Latīņamerikā, tai skaitā arī pret Ventspils mēru Aivaru Lembergu. Amerikas Latviešu apvienība un Apvienotā baltiešu komiteja (JBANC) publicēja kopīgu paziņojumu presei par sankcijām pret korumpētiem politiķiem un oligarhiem. Ar paziņojuma tekstu varat iepazīties šeit: https://alausa.org/aktualitates/1829/ (Foto: LETA)

ASV Pārstāvju palāta atbalsta līdzekļu piešķiršanu Baltijas aizsardzībai

ASV Kongresa apakšpalāta Pārstāvju palāta ir apstiprinājusi nākamā gada aizsardzības izdevumu likumprojektu, National Defence Authorization Act (H.R.2500), kurā iekļauts arī militārs atbalsts Baltijas valstīm. Tas ir spēcīgs signāls, kas apliecina ASV atbalstu NATO un sankciju piemērošanu uzņēmumiem, kas ir saistīti ar Nord Stream 2 gāzesvada būvniecību Baltijas jūrā. Šīs iniciatīvas ASV baltieši ir atbalstījuši savās politiskajās aktivitātēs 2019. gadā, gan ALA Baltic Call to Action UNIT akcijās, gan Baltijas Aizstāvības dienā 8. novembrī. Pārstāvju palāta nobalsojusi par likumprojektu (377-48 ), tas tālāk tiek virzīts nobalsošanai ASV Senātā (S.1790). Senāta balsošana par likumprojektu paredzēta šajā nedēļā. Apvienotā baltiešu komiteja (JBANC) ir sagatavojusi preses paziņojumu par NDAA: https://www.jbanc.org/.

Piesakies un pavadi vasaru Latvijā!

2020. gada 6. janvārī tiks uzsākta pieteikšanās vasaras prakses programmai “Pavadi vasaru Latvijā.” Pieteikumus pieņemsim līdz 28. februārim. Prakses programmu piedāvā iespēju strādāt prakses darbus dažādās Latvijas iestādēs un privātos uzņēmumos! Programma paredzēta ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešu jauniešiem vecumā no 20 līdz 29 gadiem vai jauniešiem, kuri pabeiguši divus pilnus studiju gadus universitātē. Sīkāk par prakses programmu šeit: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/prakses-iespejas-latvija/

Izglītojošie ceļojumi uz Latviju 2020. gadā

Pieteikšanās uz 2020. gada ceļojumiem ilgs līdz 15. februārim! “Sveika, Latvija!” ir izglītojošs ceļojums latviešu valodā jauniešiem no 13 līdz 15 gadu vecumam, kas absolvējuši latviešu skolu vai runā latviski. ALA 2020. gada vasarā plāno divus “Sveika, Latvija!” ceļojumus: no 2020.gada 9. līdz 23. jūnijam un no 11. līdz 25. augustam. “Heritage Latvia” ir izglītojošs ceļojums angļu valodā latviešu izcelsmes jauniešiem vecumā no 13 līdz 16 gadu vecumam. Programma ir līdzīga ,,Sveika, Latvija!” programmai latviešu valodā. “Heritage Latvia” 2020. gada vasarā notiks jūlija mēnesī. “Sveika, dzimtene!” ceļojums notiek angļu un/vai latviešu valodā (atkarīgi no dalībnieku valodas zināšanām) un ir domāts pieaugušajiem un ģimenēm. Dalībniekiem tiek piedāvāta lieliska iespēja vairāk iedziļināties senču kultūrā un vēsturē, kā arī baudīt mūsdienu Latviju; pirmo reizi apceļot visus Latviju apgabalus un iepazīstināt draugus un dzīvesbiedrus ar Latviju. Šovasar tiek plānots īsāks, 10 dienu ceļojums. Tuvāku informāciju par visiem ceļojumiem var iegūt, sazinoties ar Marisu Gudro, rakstot uz alaprojects@alausa.org.

ALA Board Meeting in Washington, DC

The ALA board held its quarterly meeting this past weekend in Washington, DC. For three days, we discussed future plans, program budgets, and new projects. On Saturday morning, Ambassador Māris Selga addressed the board, and the Latvian Minister of Justice Jānis Bordāns introduced the board to his team’s plans for reform. The minister mentioned possible avenues for cooperation, especially in helping to find legal experts in the U.S. to assist with realizing the reforms. On Saturday night, we shared a holiday dinner with Embassy staff and other local ALA partners and friends.

New Financial Consultants for ALA

During their meeting in September 2019, the ALA board resolved to transfer the organization’s long-term investments from Vanguard to Raymond James, who was represented in the recent board meeting in Washington, DC by Pēteris Abuls and Pauls Jesinskis. ALA in cooperation with Pēteris & Pauls have improved the organization's investment policy to strategically reflect the organization’s three main categories of funds and their corresponding investment goals and risk tolerance. The board is responsible for making sure that Raymond James adheres to our investment policies, while the consultants will endeavour to realize our goals while educating the board on investment strategies and market trends.

Press Release on Sanctions Against A. Lembergs

On December 9, the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury placed sanctions on various organizations and individuals in Europe, Asia, and Latin America, including Ventspils mayor Aivars Lembergs. ALA and JBANC published a joint press release regarding these sanctions. The text may be found here: https://alausa.org/en/aktualitates/u-s-sanctions-targeting-global-corruption-including-latvian-oligarch/ (Photo: LETA)

National Defense Authorization Act

The House of Representatives has approved the National Defense Authorization Act (H.R.2500), which includes key items with respect to the Baltics and in deterring Russian aggression. These include an increase in military assistance to the Baltic countries, a strong message for commitment to NATO, and a measure to sanction companies involved with the construction of the Nord Stream 2 pipeline in the Baltic Sea. These have been central issues raised by the Baltic-American communities through advocacy throughout this year, including through ALA’s Baltic Call to Action UNIT and the Baltic Advocacy Day on the Hill on November 8. The House vote of 377-48 moves the bill to the Senate for final adoption as S.1790. This is expected to happen early this week. The Joint Baltic American National Committee (JBANC) has issued a press release about NDAA: https://www.jbanc.org/.

Apply and Spend the Summer in Latvia!

The application period for ALA’s summer internship program “Spend the Summer in Latvia” will begin on January 6, 2020. The deadline is February 28. ALA’s internship program offers the opportunity to work as an unpaid intern at various government or private employers in Latvia for the summer. The program is meant for young Latvians living abroad, ages 20-29, or those who have finished two years of college. For more information please visit ALA’s website: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/prakses-iespejas-latvija/

Educational Trips to Latvia in 2020

ALA is accepting applications for all of its educational trip programs until February 15! “Sveika, Latvija!” is an educational trip in Latvian for teens ages 13-15, who have graduated from Latvian school or that are proficient in Latvian. The trip offers the opportunity to visit all of Latvia’s major regions, make friends with teens in Latvia as well as group participants from the U.S., Canada, and Australia, and to take part in a diverse program with a variety of historical and contemporary attractions and activities. ALA is planning two ,,Sveika, Latvija!” trips for the summer of 2020: June 9-23 and August 11-25. “Heritage Latvia” is an educational trip in English for teens of Latvian descent, ages 13-16. The program is similiar to that of “Sveika, Latvija!” and will be held at the beginning of July. “Sveika, Dzimtene!” / “Hello, Latvia!” is an educational trip in English and/or Latvian (dependent on participants’ proficiency) for adults and families - a fantastic opportunity for adults to delve into the culture and history of their ancestors, as well as to experience modern-day Latvia. For more information regarding ALA’s educational trips, please email Marisa Gudrais at alaprojects@alausa.org.


This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile