Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Aicinām uz mūsu jubilejas kongresu!
 • Īpašs izlaidums Gaŗezerā
 • Izcila Latvijas valstsvīra jubileja
 • Nākotnes namā Rīgā sākas ekspozīcijas iekārtošana
 • Nenotiks septembrī plānotais biznesa forums “Spotlight Latvia”
 • Latvijā plašas iespējas biomedicīnas jomā
 • ALA Atzinības rakstu nominācijas
In this issue of InfoGram:
 • We Invite You to Our 70th Annual Congress!
 • A Special Gaŗezers Graduation
 • 150th Anniversary for Gustavs Zemgals
 • Latvian Occupation Museum “House of the Future”
 • Spotlight Latvia Event Canceled
 • Biomedicine companies in Latvia seeing 455% growth
 • Nominations for ALA Lifetime Achievement Award

Aicinām uz mūsu jubilejas kongresu!

ALA 70. jubilejas kongress notiks Čikāgā, no 22. līdz 24. oktobrim. Ceturtdien, 21. oktobra vakarā aicinām uz neformālu tikšanos leģendārajā Driehaus muzeja telpās. Kongresa oficiālā atklāšana notiks piektdien, 22. oktobrī W Chicago-Lakeshore viesnīcā. Programma solās būs interesanta un aizraujoša. Savu dalību kongresā apstiprinājuši viesi no Latvijas – ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele, lielākās labdarības organizācijas ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta, žurnāliste, Latvijas Radio raidījuma “Globālais latvietis” vadītāja Agnese Drunka. Piektdienas vakarā aicināsim delegātus un viesus uz kuģīša Odyssey klāju, kur klātesošos uzrunās E. Rinkēvičs. Sestdienas svinīgā kongresa balle notiks Čikāgas latviešu sabiedriskajā centrā “Ligzda”. Gaidām jūs kongresā! Viesnīcas rezervācija šeit: https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1628002099853&key=GRP&app=resvlink

Īpašs izlaidums Gaŗezerā

1.augustā ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs Amerikas Latviešu apvienības vārdā apsveica Gaŗezera vasaras vidusskolas absolventus, viņu vecākus, Gaŗezera skolotājus un darbiniekus, kuri jauniešus “atbalstīja šajā dīvainajā un izaicinājumu pilnajā laikā. Gaŗezera vēsturē jūs ieiesiet kā viena no uzņēmīgākajām un drosmīgākajām klasēm, kas jebkad šeit mācījušās,” atzina priekšsēdis, kura divi dēli arī bija starp vidusskolas absolventiem. “Pēc izolācijā pavadītiem mēnešiem jūs varējāt izvēlēties nebraukt uz Gaŗezeru un nogaidīt, bet jūs bijāt spītības pilni pierādīt, ka gribat būt te, ka Gaŗezeram un latviskajai izglītībai jūsu dzīvē ir nozīmīga loma.” Amerikas Latviešu apvienība šajā vasarā ar ziedojuma kopsummu 70 tūkstoši dolāru atbalstīja visas ASV latviešu vasaras vidusskolas un nometnes. Pateicību par atbalstu ALA saņēmusi arī no Rietumkrasta Vasaras vidusskolas “Kursa”.

Izcila Latvijas valstsvīra jubileja

12. septembrī Latvijā atzīmēja izcilā valstsvīra, otrā Valsts prezidenta Gustava Zemgala 150 gadu jubileju. Pasākumos piedalījās Zemgala mazmazdēls, ALA un PBLA vicepriekšēdis Mārtiņš Andersons. Kopā ar ģimenes locekļiem un Latvijas amatpersonām Mārtiņš nolika ziedus Rīgas Meža kapos, G. Zemgala kapavietā. Rīgas pilī notika Valsts prezidenta Gustava Zemgala 150. jubilejai veltīta konference, kurā klātesošos uzrunāja arī Zemgala mazmazdēls M. Andersons. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs līdz 12. septembrim Rīgā, Esplanādē piedāvā apmeklēt ārtelpas izstādi, kas veltīta G.Zemgala jubilejai.

Nākotnes namā Rīgā sākas ekspozīcijas iekārtošana

13. augustā Latvijas Okupācijas muzeja vadība svinīgā ceremonijā saņēma atjaunotā muzeja kompleksa atslēgas. Vēsturiskajai ēkai tapusi piebūve – Nākotnes nams, kuras arhitekts ir pazīstamais ASV latviešu izcelsmes arhitekts Gunārs Birkerts. Vienotu ansambli ar atjaunoto namu veido tam līdzās esošais vērienīgais vides objekts – memoriāls padomju okupācijas upuru piemiņai “Vēstures taktīla”. Muzeja galvenais finansiālo līdzekļu avots ir ziedojumi. ASV latvieši un ALA ir starp muzeja lielākajiem ziedotājiem. Sīkāk par muzeja aktualitātēm varat izlasīt LOM mājaslapā http://okupacijasmuzejs.lv/lv/aktualitates/. (Foto: publicitātes)

Nenotiks septembrī plānotais biznesa forums “Spotlight Latvia”

Foruma norise bija paredzēta šī gada septembrī, bet sakarā ar pandēmijas ierobežojumiem pasākums tiek pārcelts uz 2022. gada 1. aprīli. Tā norise plānota Losandželosā, Kalifornijā. Par pasākuma detaļām foruma rīkotāji ziņos tuvāk pasākuma norises laikam. Rīkotāji pateicas ikvienam atbalstītājam un cer uz tikšanos nākamā gada aprīlī.

Latvijā plašas iespējas biomedicīnas jomā

Aicinām iepazīties ar rakstu angļu valodā konkurētspējīgo Latvijas biomedicīnas nozari, kā arī aicinām dalīties ar šo informāciju savā profesionālajā kontaktu lokā, LinkedIn un citos sociālos tīklos. Vairāk informācijas: https://investinlatvia.org/en/news/biomedicine-companies-in-latvia-seeing-455-growth.

ALA Atzinības rakstu nominācijas

Ik gadu Amerikas Latviešu apvienība piešķir Atzinības rakstus organizācijām un atsevišķiem indivīdiem par izciliem sasniegumiem sabiedriskā un latviešiem nozīmīgā kultūras darbā. Kandidātus piesakot, lūdzam izpildīt „Atzinības rakstu pieteikuma veidlapu”. ALA Atzinības rakstu var saņemt tikai vienu reizi mūžā. Atzinības rakstu piešķiršanas noteikumi, pieteikuma veidlapa un alfabētisks saraksts ar Atzinības rakstu saņēmējiem kopš 1996. gada ir atrodams ALA mājaslapā: https://alausa.org/musu-darbiba/kultura/. Lūdzam sūtīt nominācijas ALA Kultūras nozares vadītājai: culture@alausa.org jeb uz ALA biroju, 400 Hurley Ave, Rockville MD 20850 līdz 2021. gada 31. augustam.

We Invite You to Our 70th Annual Congress!

ALA’s 70th anniversary Congress will take place in Chicago from October 22 – 24. On Thursday, October 21, we invite you to join us for an informal reception at the legendary Driehaus museum. The Congress official opening ceremony will be on Friday, October 22 at the W Chicago-Lakeshore hotel. Speakers who have confirmed their participation are Minister of Foreign Affairs Edgars Rinkēvičs; Ambassador for Diaspora Affairs Elita Gavele; the director of ziedot.lv, Rūta Dimanta; journalists and Latvian radio program “Global Latvian” director Agnese Drunka. The Friday evening event will take place on the Odyssey cruise on Lake Michigan, and the keynote speaker will be Edgars Rinkēvičs. The Saturday night event will take place at the Chicago Latvian center “Ligzda” To make a hotel reservation: https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1628002099853&key=GRP&app=resvlink

A Special Gaŗezers Graduation

On August 1st, ALA President Pēteris Blumbergs congratulated the Gaŗezers graduates on behalf of the American Latvian Association. “You will go down in Gaŗezers history as one of the most ambitious and courageous classes that have studied here,” said Pēteris, whose two sons were also among the graduates. “After spending months in isolation, you could have chosen to not travel to Gaŗezers and to wait, but you decided to take a stand and show the world that you wanted to be here and that your Latvian education is important to you.” This summer the ALA board resolved to support U.S. Latvian summer high schools and camps with $70,000.

150th Anniversary for Gustavs Zemgals

On September 12, Latvia celebrated the 150th anniversary of the birthday of Latvia’s 2nd president Gustavs Zemgals. Zemgals’ great grandson, ALA and WFFL vice president Mārtiņš Andersons, participated in the celebratory events. Together with family and Latvian government representatives, Mārtiņš placed flowers at G. Zemgals’ grave, in the Rīga Forest Cemetery. Mārtiņš also spoke at a conference dedicated to Gustavs Zemgals, which took place at the Rīga Castle.

Latvian Occupation Museum “House of the Future”

On August 13, the Latvian Occupation Museum administration received the keys to the museum’s new “House of Future” in a celebratory ceremony. The architect of this new building is Gunārs Birkerts. The museum if financed largely by donations; U.S. Latvians and ALA are among the museum’s largest donors. To read more: http://okupacijasmuzejs.lv/lv/aktualitates/.

Spotlight Latvia Event Canceled

Due to the ongoing travel restrictions between Latvia and the United States, the Latvian American Chamber of Commerce has elected to postpone this year's Spotlight Latvia - L.A. conference. The event will now be held on April 1, 2022 in Los Angeles. More details to come as the new agenda is finalized.

Biomedicine companies in Latvia seeing 455% growth

The biomedicine companies developing their businesses in Latvia are seeing 455% growth. Please, share this information within your professional network or share it on your LinkedIn profile. To learn more: https://investinlatvia.org/en/news/biomedicine-companies-in-latvia-seeing-455-growth

Nominations for ALA Lifetime Achievement Award

Every year, ALA presents Lifetime Achievement awards to organizations and individuals for outstanding achievements in advocating Latvian culture and communities. Candidates for these awards may be endorsed by either Latvian associations or organizations, the ALA board and individuals. The ALA board reviews the candidates during the September board meeting. The awards are traditionally presented at local events for the Latvian Independence celebration of November 18th, without disclosing the recipients’ names in advance. Visit the ALA webpage to read the guidelines, browse the past recipient list, and download the nomination form: https://alausa.org/en/our-work/culture/. Nominations for this year’s awards will be accepted until August 31, 2021.

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile