Aprīlis 2022

Šajā infogrammas numurā lasiet:
  • Latvieši ir visur!
  • Svarīgs likumprojekts, lai apstiprinātu finansējumu Baltijas valstu aizsardzībai un ekonomiskai sadarbībai
  • Paskaties Sietiņu!
  • Dziesmu svētki – mani svētki!
  • Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti – Katrīna
In this issue of InfoGram:
  • Latvians Are Everywhere, You Just Didn’t Know It!
  • Critical Legislation to Authorize Funds for Baltic Defense and Economic Partnership
  • Take a Look at “Sietiņš”!
  • Song Festival – My Festival!
  • Angel Heart Success Stories – Katrīna

Latvieši ir visur!

1.aprīlī Losandželosā notika trešā “Spotlight Latvia” biznesa konference, ko rīkoja Amerikas Latviešu tirdzniecības kamera, ALA, sadarbībā ar Latvijas vēstniecību, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), kā arī vietējiem latviešu biznesa pārstāvjiem.

Sākot ar pirmo konferenci, kas 2017. gadā notika Čikāgā, ALA finansiāli atbalstījusi ikvienu “Spotlight” pasākumu, kuru mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību. Aprīlī notikušās konferences tēmas bija saistīta ar filmu, multimediju un IT industrijām. Konferencē piedalījās vairāk nekā 150 dalībnieku, starp kuriem bez jomas profesionāļiem bija arī Latvijas valdības, LIAA pārstāvji un diplomāti – Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga un diasporas speciālo uzdevumu vēstniece Elita Gavele. Arī ASV dzīvojošos latviešus pārstāvēja vairāki pazīstami kultūras un biznesa cilvēki, piemēram, Jānis Bergs - SAF Tehnikas Ziemeļamerikas nodaļas prezidents, Grammy mūzikas balvas ieguvēja, komponiste Lolita Ritmane un dziedātājs, pedagogs Pauls Berkolds. Konferencē notika pieci diskusiju paneļi, kuros klātesošie pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar Latvijas iespējām un piedāvājumu filmu un izklaides jomā. ALA konferencē pārstāvēja priekšsēdis Mārtiņš Andersons. “Man bija tas gods pieteikt pirmo paneļu diskusijas dalībniekus un konferences galveno viešņu, pazīstamo ASV izcelsmes latvieti Lailu Robiņu, kurai bijusi nozīmīga karjera teātrī, televīzijā un Holivuda filmās. Robiņas kundzes runa, par to ko viņai nozīmē Latvija un viņas latviešu identitāte, bija tik sirsnīga un aizkustinoša, ka uzrunas beigās daudziem klātesošajiem acīs bija asaras,” atzīst M. Andersons. “Konferences daudzveidīgā programma vēlreiz apliecināja to, ka latvieši ir talantīga tauta un Latvijai ir daudz, ko piedāvāt pasaules biznesa cilvēkiem un investoriem. Mums biežāk un skaļāk par to ir jālepojas jo, kā LIAA direktors Kaspars Rožkalns apgalvoja savā konferences prezentācijā par slaveniem latviešiem pagātnē un mūsdienās - ”Latvieši ir visur, jūs tikai to nezinājāt!”

Svarīgs likumprojekts, lai apstiprinātu finansējumu Baltijas valstu aizsardzībai un ekonomiskai sadarbībai

Kamēr Maskava turpina savu brutālo uzbrukumu Ukrainai, ASV Kongress ir ierosinājis Baltijas Aizsardzības un atturēšanas likumprojektu, kura pieņemšanas rezultātā turpmāko piecu gadu laikā Baltijas drošībai tiktu piešķirti 1,5 miljardi dolāru. Likumprojektu gan Senātā, gan Pārstāvju palātā iesniedza Baltic Caucus līdzpriekšsēdētāji — Sens. Diks Durbins (IL) un Čaks Graslijs (IA), kā arī Pārstāvju palātas deputāti Dons Beikons (NE-2) un Rubens Gallego (AZ-7). Dokumentā ierosināts katru gadu piešķirt $250M Baltijas drošības iniciatīvai, kā arī $60M turpmāku ekonomisko partnerattiecību attīstīšanai starp ASV un Baltijas valstīm. Aizsardzības projekti paredz reģionālu spēju stiprināšanu, tostarp integrētu gaisa un raķešu aizsardzību, raķešu sistēmu savietojamību un drošības uzlabojumu koordinēšanu ar Poliju. Finansējums ekonomiskās partnerības attīstīšanai pavērtu iespējas ārvalstu tiešajām investīcijām, palīdzētu stiprināt biznesa attiecības starp ASV un Baltiju, kā arī palīdzētu aizsargāties pret Krievijas un Ķīnas ekonomisko spiedienu. 2022. gadam Baltijas drošībai jau tika piešķirti 180 miljoni ASV dolāru. Lai palīdzētu panākt šī likuma pieņemšanu, kā arī lēmumu piešķirt finansējumu, ALA aicina pievienoties mūsu e-pasta dalībnieku grupai, Baltic Call to Action UNIT. Četras reizes gadā mēs izsūtam dalībniekiem iepriekš sagatavotus tekstus, kas ir pielāgoti un nosūtāmi tieši Jūsu pārstāvjiem Kongresā. Sazināties ar ievēlētajiem likumdevēju pārstāvjiem ikviens var BEZ MAKSAS, ĀTRI un VIEGLI. Mums ir ļoti svarīgs mērķis - nodrošināt Latvijas aizsardzību. Ja esat jau pievienojies, lūdzam mudināt savus ģimenes locekļus un draugus pieteikties: https://alausa.org/cta-unit.

Paskaties Sietiņu!

PBLA Izglītības padomes projekts “Sietiņš” ir meklētājs, kas tieši veidots latviešu skolotājiem - tajā iespējams meklēt materiālus pēc tēmas, vecuma, valodas līmeņa. Sietiņu izveidoja par palīgu diasporas latviešu skolu skolotājiem, kas vairums ir brīvprātīgi darbinieki savu bērnu skolās. “Sietiņš” noder skolotājām, kas meklē papildu materiālus savas mītnes zemes latviešu skolu esošām mācību programmām. Materiāli izmantojami stundās un mājas darbu uzdevumos. “Sietiņš” var noderēt arī vecākiem, kas paši māca saviem bērniem latviešu valodu, latviešu diasporas nometņu nodarbību vadītājiem un citiem, kas strādā ar diasporā dzīvojošiem latviešu bērniem. “Sietiņš” palīdz bagātināt latviešu skolu mācību stundu saturu, iedrošina skolotājus un palīdz atrast piemērotu mācību vielu dažāda vecuma, spēju un apstākļu vajadzībām. Apskatieties https://sietins.lv.

Dziesmu svētki – mani svētki!

Mineapoles - St. Paulas latviešu skolas organizētajā radošo darbu konkursā "Dziesmu svētki - mani svētki" piedalījās 33 bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 18 gadiem no 6 ASV nedēļas nogales skolām. Starp literāro darbu autoriem kā labākos žūrijas komisija atzina: 11 - 14 gadu vecuma grupā - Mettes Ekslidsenas (Jonkeru pamatskola) darbu "Mani dziesmusvētki", 15 - 18 gadu vecuma grupā - Mineapoles - St. Paulas latviešu skolas absolventes Kaijas Halvorsones dzejoli "Kā gadalaiki dziesmu svētki tuvojas...". Mākslas jomā par labākajiem tika novērtēti šie darbi: Starp 4 - 5 gadu vecajiem māksliniekiem - Klintas Kaljo (Jonkeru pamatskola) vizuāli literārais darbs "Koris"6 - 10 gadu vecuma grupā: Olivera Dextera (Oregonas latv. skola) darbs "Mūzikas formas" Annas Ivaskevičas (Mineapoles - St. Paulas latv. skola) māla figūras "Divi gaiļi: Latvijas gailis un Minesotas gailis" Kristofera Karami (Sandjego latv. skola) zīmējums "Sakta"11 - 14 gadu vecuma grupā: Zaigas Heronas (Mineapoles - St. Paulas latv. skola) darbs aplikācijas formā "Dejotāji" Silvijas un Daiņa Birmaņu (Mineapoles - St. Paulas latv. skola) kopdarbs - filmiņa  "Ejam uz dziesmu svētkiem!" Madaras Kalnītes (Mineapoles - St. Paulas latv. skola) zīmētā "Dziesmu svētku monēta" Līvas Kilgišovas (Ņudžersijas latv. skola) zīmējums "Dziesmu svētki" 15 - 18 gadu vecuma grupā visaugstāk žūrijas komisija novērtēja Mineapoles - St. Paulas skolas absolventa Tāļa Birmaņa darbu 'scratch' datoru valodā - "Mana mīļākā dziesma - R. Paula "Dziesma manai dzimtenei". Mineapoles - St. Paulas skolas saime izvēlējās 2 simpātiju balvu ieguvējus: starp literārajiem darbiem to ieguva Hudsona Garbarino (Jonkeru pamatskola) dzejolis "Dziesmusvētki", starp vizuālajiem darbiem vislielākās simpātijas izpelnījās mājinieka Mikus Pelēča (Mineapoles - St. Paulas latv. skola) lego/foto kompozīcija "Dziesmu svētki". Labākos darbus varat apskatīt:https://padlet.com/mnlatviesuskola/7mwsg2td6bg6xuzs (Foto: Kristofera Karami (Sandjego latviešu skola) darbs “Sakta”)

Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti – Katrīna

ALA nozare Labdarība Latvijā (vadītāja Kaija Petrovska) turpina atbalstīt biedrību “Eņģeļa Sirds”, kuras misija ir finansiāli atbalstīt motivētus, talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Biedrības mērķis ir pilnveidot šo bērnu zināšanas un attīstīt talantus.

Katrīna Šumska mācās Priežmalas pamatskolas 9. klasē. Meiteni jau no mazotnes aizrauj viss, kas saistīts ar botāniku un īpaši ar augu diedzēšanu. Katrīna ar savu mammu dzīvo lauku mājā, kur viņai ir iespēja eksperimentēt ar dažādām augu škirnēm, audzējot tās savās dārza dobēs. Šobrīd Katrīna vairāk ir pievērsusies dārzeņu un ziedu audzēšanai. Līdz ar siltāka laika iestāšanos tiks salikta siltumnīca, kurā varēs stādīt visus viņas izaudzētos stādus. Nupat vates diskos tiek eksperimentēts ar ķirbju sēklām, un pirmie ķirbji jau ir izdīguši. Meitene vēlas izmēģināt arī arbūzu audzēšanu. Katrīna vēlētos apgūt agronomiskās zināšanas kursos, kuras attīstītu viņas prasmes labas, augstvērtīgas ražas ieguvē. Tas palielinātu stādu un dārzeņu audzēšanas apjomus, lai tos varētu pārdot, gūstot papildu ienākumus savai ģimenei. Aicinām pievienoties mums un atbalstīt jauno, topošo Latvijas agronomi! Lai atbalstītu biedrību “Enģeļa Sirds” caur ALA “Labdarība Latvijā” programmu, aicinām apmeklēt programmas nodaļu ALA mājaslapā: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/labdariba-latvija/.

Latvians Are Everywhere, You Just Didn’t Know It!

On April 1st, the 3rd Spotlight Latvia conference was held in Los Angeles, CA. The conference was organized by the Latvian American Chamber of Commerce, ALA, Embassy of Latvia in the US, Latvian Investment and Development Agency, as well as local business representatives. Beginning with the first Spotlight Latvia conference in 2017, ALA has sponsored each of the conferences financially (partially). This April’s conference was focused on film, multimedia, and IT industries. The conference had more than 150 participants, including Latvian government representatives, LIAA representatives and diplomats – among them Latvian Ambassador to the US Māris Selga and the diaspora ambassador Elita Gavele. Also in attendance were well-known American Latvians Jānis Bergs (SAF Tehnika North America division president), Lolita Ritmane (Grammy award winning composer), and Pauls Berkolds (musician). The conference featured 5 discussion panels, which dealt with topics of opportunities in Latvia in entertainment and IT fields. ALA president Mārtiņš Andersons represented ALA at the conference. He had the honor of introducing the participants of the first panel discussion and the conference’s keynote speaker, prominent Latvian-American actress Laila Robiņš. Robiņš spoke about what Latvia means to her and her Latvian identity, and her speech was so moving that many attendees had tears in their eyes. Mārtiņš Andersons stated that the conference’s diverse program proves that Latvians are a talented people and Latvia has a lot to offer for businesses and investors. We have to speak up about this louder and more often, because, as LIAA director Kaspars Rožkalns said during his presentation, “Latvians are everywhere, you just didn’t know it!”

Critical Legislation to Authorize Funds for Baltic Defense and Economic Partnership

As Moscow’s brutality against Ukraine continues, Congress has introduced the Baltic Defense and Deterrence Act, to authorize a total of $1.5B over the next five years for Baltic security. Introduced in both the Senate and House by Baltic Caucus Co-chairs—Sens. Dick Durbin (IL) and Chuck Grassley (IA), and Reps. Don Bacon (NE-2) and Ruben Gallego (AZ-7)—the bipartisan Act proposes to authorize $250M annually for the Baltic Security Initiative, as well as $60M annually for developing further economic partnerships between the U.S. and the Baltic countries. Defense projects provide for regional capability projects, including integrated air and missile defense, multiple-launch rocket system interoperability, and coordination of security enhancements with Poland. Funding for economic partnerships enables opportunities for foreign direct investment, strengthened business ties between the U.S. and the Baltics, and defense against economic coercion by Russia and China. The Act builds on over $180M recently appropriated for 2022 for Baltic security. To help get this Act passed and then appropriated later this year for actual funding, ALA urges you to join our Baltic Call to Action UNIT, an email participation group. Up to four times per year, the UNIT will provide you texts—customized to individual Members of Congress—that you can send to them. Contacting your elected officials is FREE, QUICK and EASY for a critical goal: To ensure Latvia’s defense. If you have already joined, ask your family members and friends to join: https://alausa.org/cta-unit

Take a Look at “Sietiņš”!

The WFFL Education Council’s project “Sietiņš” is a search engine meant for Latvian teachers. It is possible to search for educational materials by theme, age, and language level. “Sietiņš” can also be useful for parents that teach their own children Latvian language, and Latvian camp organizers or teachers. “Sietiņš” helps to enrich the curriculum and to help teachers find appropriate material for students of differing ages and skill levels. Take a look here: https://sietins.lv.

Song Festival – My Festival!

The Minneapolis – St. Paul Latvian school recently organized a contest called “Song Festival – My Festival”. 33 youth from ages 4 – 18 from 6 different Latvian schools participated. See above in the Latvian text of this newsletter for specific awards in different age categories. The winning works can be viewed here in this site: https://padlet.com/mnlatviesuskola/7mwsg2td6bg6xuzs (Photo: Kristofers Karami (San Diego Latvian School) - “Sakta”)

Angel Heart Success Stories – Katrīna

ALA continues its partnership with the Angel Heart Society, whose mission is to financially support motivated, talented, hardworking children and young adults in low-income families in rural areas of Latvia.

Katrīna Šumska is studying in the 9th grade of Priežmala Primary School. From an early age, she has been fascinated by everything related to botany and especially plant sprouting. Katrina and her mother live in a country house, where she can experiment with different varieties of plants by growing them in her garden beds. At present, Katrīna is more focused on growing vegetables and flowers. With the onset of warmer weather, a greenhouse will be set up, where all the seedlings she has grown can be planted. Pumpkin seeds are being experimented with in cotton wool discs and the first pumpkins have sprouted. She also wants to try growing watermelons. Katrina would like to take courses in agronomy to develop her skills in obtaining a good, high-quality harvest. She wants to increase the production of plants and vegetables so that they can be sold, thus generating additional income for her family. We invite you to join us in supporting the young, future Latvian agronomist. Support the “Angel Heart” Program here: https://alausa.org/en/our-work/latvia-and-us/support-and-aid-to-latvia/