Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALA valdes sēde Atlantā
 • PBLA Kultūras konference un valdes sēde Latvijā
 • ALA pasākumi Rīgā
 • Piedalies aptaujā!
 • Aicinām piedalīties un aizstāvēt Baltijas valstu intereses
 • ALA aicina atbalstīt populāro ceļojumu programmu
 • Latviešu tautas mūzikas koncerti ASV
 • Amerikas Latviešu apvienībai atjaunota un mūsdienīga mājaslapa
In this issue of InfoGram:
 • ALA Board Meeting in Atlanta
 • WFFL Cultural Conference and Board Meeting in Rīga
 • ALA Events in Riga
 • Please Participate in a Survey of the Latvian Diaspora
 • Invitation to Support Baltic National Security
 • ALA Invites Support for Educational Trip Programs
 • Latvian Folk Music Concerts in the U.S.
 • New ALA Website

ALA valdes sēde Atlantā

No 7. līdz 8. septembrim Atlantā, Džordžijā, notika Amerikas Latviešu apvienības sēde. Kā atzīst ALA ģenerālsekretāre Marisa Gudrā: “Sēde izdevās ļoti produktīva, ALA valde sprieda par ilgtermiņa attīstību un vairākiem uzlabojumiem apvienības darbā.” Savus pirmos ziņojumus sēdē sniedza jaunievēlētie valdes locekļi - Elisa Freimane (Izglītības nozares vadītāja), Miķelis Ģiga (Sporta nozares vadītājs), Anita Grīviņa (kasiere) un Andrejs Kancs (Revīzijas komisijas loceklis). Sestdienas vakarā ALA valdes locekļiem, Latvijas vēstniekam ASV Mārim Selgam, un viņa vietniekam Jurim Pēkalim (kuri abi arī piedalījās ALA valdes sēdē) bija lieliska iespēja iepazīties ar Džordžijas latviešiem. Kopā sanākuši ap 50 viesi, kas, ņemot vērā, ka Atlantas Latviešu organizācija Ineses Stravelli vadībā, dibināta pavisam nesen, bija ievērojams daudzums. Viesībās piedalījās arī Latvijas goda konsuls Džordžijas pavalstī Kevin Casebier un Latvijas goda konsuls Dienvidkarolīnas pavalstī - Roberts Kukainis ar ģimeni.

PBLA Kultūras konference un valdes sēde Latvijā

No 29. līdz 30. septembrim Vidzemes koncertzālē Cēsis notika Pasaules latviešu kultūras konference. To rīkoja Pasaules brīvo latviešu apvienība sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju un Cēsu pilsētas domi.

Diskusijā notika sarunas par trim tēmām – latviskās identitātes nozīmi kultūrā, valodas vienotību un atšķirības, dziesmas un dejas nozīmi latviskās kopības uzturēšanā ārpus Latvijas. Paneļdiskusijā par latvisko identitāti 21. gadsimtā piedalījās arī ALA Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe. No 2. līdz 4. oktobrim Rīgā notika PBLA valdes sēde, kurā piedalījās PBLA valdes locekļi no ALA: Pēteris Blumbergs, Mārtiņš Andersons, Dzintars Dzilna, Līga Ejupe, Kaija Petrovska. Tāpat ALA ģenerālsekretāre Marisa Gudrā un Informācijas nozares vadītāja Tatjana Žagare-Vītiņa.

Dienu pirms sēdes atklāšanas Rīgā, Mazajā ģildē, PBLA delegāciju Rīgas pilī, Valsts prezidenta rezidencē, uzņēma Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, ar kuru īsi tika pārrunāti diasporai svarīgi jautājumi.

Tajā pašā dienā PBLA delegācija satikās arī ar aizsardzības ministru Arti Pabriku. Sēde noslēdzās piektdien, 4. oktobrī. Tajā tika pieņemtas vairākas rezolūcijas, kas noteiks apvienības darba virzienus turpmākajam darba gadam. (Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja)

ALA pasākumi Rīgā

PBLA valdes darba dienu noslēgumos. Ceturtdienas, 3. oktobra vakarā Restorānā 3 neformālā gaisotnē satikās ALA programmu Sveika, Latvija un Pavadi vasaru Latvijā rīkotāji un sadarbības partneri. Piektdien, 4. oktobrī pēc sēdes kopā ar Sadarbība ar Latviju nozares vadītāju Kaiju Petrovsku un Latvijas Bērnu fonda pārstāvjiem ALA pārstāvji satikās ar ģimenēm, kam ikdienā klājas grūtāk un nepieciešams finansiāls atbalsts. Programmas Drošais tilts ietvaros ALA Latvijā šogad finansiāli atbalstīs 42 daudzbērnu ģimenes, trīs bērnus ar īpašām vajadzībām un 21 studentu. Šo atbalstu apvienība var piešķirt tikai pateicoties ALA dāsnajiem ziedotājiem, kam pateicas no sirds.

Piedalies aptaujā!

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieki aicina ārpus Latvijas dzīvojošos latviešus aizpildīt aptauju! Ņemot vērā šo gadu laikā notikušās pārmaiņas gan ekonomikā, gan Latvijas diasporas politikā, aptaujas mērķis ir uzzināt, kā kopumā mainījusies mūsu ārvalstīs dzīvojošo tautiešu attieksme, dzīves apstākļi un nākotnes plāni, kā arī iegūt atbildes uz citiem aktuāliem jautājumiem - par emigrantu un remigrantu iekļaušanos darba tirgū, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, bērnu integrēšanos skolā, vispārējo labklājību u.c. tēmām. Aptaujas norises termiņš pagarināts līdz 2019. gada 31. oktobrim. Anketa pieejama latviešu, krievu un angļu valodās. https://aptauja.migracija.lv/index.php/474733?lang=lv#

Aicinām piedalīties un aizstāvēt Baltijas valstu intereses

ALA un Apvienotā baltiešu komiteja (JBANC) aicina tikties ar saviem pārstāvjiem ASV Kongresā, lai aktualizētu Baltijas jautājumus. Lūdzam visus 8. novembrī piedalīties otrajā gadskārtējā Baltiešu aizstāvības dienā Vašingtonā D.C., lai tiktos ar saviem pārstāvjiem ASV kongresā un pārrunātu jautājumus, kas svarīgi Amerikas baltiešiem! Informēsim Kongresa deputātus par ekonomiskiem un aizsardzības jautājumiem saistītiem ar ASV interesēm Baltijā. Ja jums nav iespēju piedalīties klātienē pasākumā Vašingtonā 8. novembrī, varam palīdzēt sarunāt tikšanos ar jūsu Kongresā ievēlēto pārstāvi uz vietas vēlēšanu apgabalā. Sadarbojoties kopā, ALA, JBANC un citas baltiešu organizācijas vienkāršos Jūsu piedalīšanos, palīdzot ar vizīšu plānošanu, sarunu tēmām un informatīviem materiāliem. Lai pieteiktos: https://baltivist.com/balticadvocacyday2019/ vai sazinieties ar Dzintaru Dzilnu, ALA Sabiedrisko attiecību nozares vadītāju, dzdzilna@gmail.com. Lūdzam pieteikties līdz 20. oktobrim, lai varam laikus sagatavot vizītes.

Pēc pasākuma, JBANC rīkos savu 13. Baltiešu konferenci ar virkni paneļdiskusiju un pārrunām par politiskiem jautājumiem, saistītiem ar Baltiju: https://www.jbanc.org/single-post/2019/09/15/JBANCs-13th-Baltic-Conference-and-the-2019-Awards-Gala-hosted-by-EANC---November-8-9-2019 JBANC konferencei sekos svinīga pieņemšana, ko organizē Estonian American National Council: https://estosite.org/

ALA aicina atbalstīt populāro ceļojumu programmu

2019. gadu Amerikas Latviešu apvienība izsludinājusi par “Sveika, Latvija!” gadu, jo vēlas nodrošināt nākotni šai izglītojošai programmai. ALA ilggadīgi atbalstījusi ceļojumu dalībniekus, kuri apmeklējuši latviešu skolu, ar stipendiju aptuveni 1000 dolāru apjomā. Lai turpinātu šo atbalstu un nodrošinātu, ka katrai latviešu izcelsmes ceļotgribētāja ģimenei būtu finansiāli iespējami piedalīties aizraujošajā ceļojumā uz Latviju, lūdzam Jūsu atbalstu, lai papildinātu izglītojošo ceļojumu atbalsta fondu! Ziedojot fondam, ikviens iegūst iespēju piedalīties loterijā, kuras galvenā balva būs lidojuma biļete uz Latviju. Vienu izlozes biļeti iegūst ziedojot ALA ceļojumu atbalsta fondam $50 vai vairāk, tāpat loterijas biļeti iegūst bijušais ceļojuma programmas dalībnieks, kurš atjauno savu ALA biedra statusu vai paaugstina savu biedra pakāpi, kā arī bijušais ceļojuma dalībnieks, kurš uzņemas kļūt par bijušās ceļojuma grupas oficiālo pārstāvi. Izlozes biļeti saņem arī ikviens, kurš noorganizē līdzekļu vākšanas akciju vai sarīkojumu savā pilsētā.

Latviešu tautas mūzikas koncerti ASV

Latviešu Kultūras biedrība TILTS ar ALA un 15 vietējo latviešu centru atbalstu novembrī rīko koncerttūri. Tajā dzirdēsim tautas mūzikas izpildītājus Rūtu un Valdi Muktupāvelus. Koncertprogramma „Mani balti bāleliņi“ ir veltījums senajām un mūsdienu baltu tautām – latgaļiem, sēļiem, zemgaļiem, lietuvjiem, jātvingiem, kuršiem un prūšiem. Skaņdarbu pamatā ir vokālā un instrumentālā mūzika no baltu zemēm – Latvijas, Lietuvas un Austrumprūsijas: rituālu, ieražu un mitoloģiskās dziesmas, instrumentālas meditācijas un saspēles. Rūta un Valdis Muktupāveli dzied un spēlē dažādus instrumentus – kokles, dūdas, vargānu, svilpi, baubenu un dziedošos zvanus. Viņu mūzikā ir apvienojušās gan senas tradīcijas, gan pašu jaunrade.

Amerikas Latviešu apvienībai atjaunota un mūsdienīga mājaslapa

Kopīgu pūļu rezultātā esam atjaunojuši un būtiski uzlabojuši mūsu mājaslapu. Tā būs vieglāk pārskatāma, atraktīva un moderna. Tajā atradīsiet mūsu kontaktinformāciju, ziņas par programmām un pasākumiem. Paldies par darbu pie jaunās mājaslapas iedzīvināšanas: Klāvam Rudzītim, Ilzei Garozai, Aijai Moeller. Mājaslapu varat atrast šeit: https://alausa.org/

ALA Board Meeting in Atlanta

The ALA board’s fall meeting took place on September 7-8 in Atlanta, GA. Executive Director Marisa Gudrā notes that the meeting was very productive and that the board discussed many long-term projects and improvements in the organization’s programs. It was a first board meeting for new board members Elisa Freimane (Director of Education), Miķelis Ģiga (Director of Sports Office), Anita Grīviņa (Treasurer), and Andrejs Kancs (Audit Committee member). On Saturday evening, the ALA board, Latvian Ambassador to the U.S. Māris Selga, and DCM Juris Pēkalis had a great opportunity to meet with Atlanta area Latvians.

WFFL Cultural Conference and Board Meeting in Rīga

The World Federation of Free Latvians (WFFL) Cultural Conference, sponsored by the Ministry of Culture, took place from September 29-30 in Cēsis. The discussion focused on three primary themes: the meaning of Latvian identity in culture, unity and diversity in language, and the importance of song and dance for maintaining Latvian communities outside of Latvia. Director of Cultural Affairs Līga Ejupe participated in a panel discussion on Latvian identity in the 21st century. From October 2 - 4, the annual WFFL board meeting took place in Rīga and was attended by ALA’s representatives in WFFL- Pēteris Blumbergs, Mārtiņš Andersons, Dzintars Dzilna, Līga Ejupe, Kaija Petrovska, as well as executive director Marisa Gudrā and Director of Communications Tatjana Žagare-Vītiņa. The day before the meeting, WFFL representatives also had the opportunity to meet with President Egils Levits to discuss key issues for the diaspora, as well as with the Minister of Defense, Artis Pabriks. The WFFL meeting concluded on October 4 with many resolutions to guide the organization’s initiatives for the coming year. (Photo: Ilmārs Znotiņš, Chancery of the President of Latvia)

ALA Events in Riga

On Thursday, October 3, ALA held an informal gathering to give thanks to those who have contributed efforts and partnered with ALA educational programs “Sveika, Latvija!” and “Pavadi vasaru Latvijā”. On Friday, October 4, after the WFFL meeting, ALA representatives accompanied “Cooperation with Latvia” office director Kaija Petrovska to the Children’s Fund of Latvia scholarship ceremony. ALA’s “Cooperation with Latvia” program have supported 42 families, 3 children with special needs, 21 students this year. Of course, this support is only made possible thanks to the many generous donors to this program.

Please Participate in a Survey of the Latvian Diaspora

The University of Latvia Institute of Philosophy and Sociology researchers invite Latvians living outside of Latvia to fill out this important survey! Taking into consideration significant changes in economic and diaspora policy this year, it is important to understand how Latvians in the diaspora have changed their views regarding their sense of belonging to Latvia and their plans for the future. The researchers are accepting responses until October 31. The survey is available in Latvian, Russian, and English. https://aptauja.migracija.lv/index.php/474733

Invitation to Support Baltic National Security

ALA and JBANC invite you to meet with your elected Congressional officials to discuss the Baltics! Please join us on Friday, November 8 in Washington DC for the second annual Baltic Advocacy Day, to meet with your representative and senators and raise issues that are important for Baltic Americans. We need to inform Congress especially on economic and security matters to protect U.S. interests in the Baltics on a non-partisan basis. If you are not able to be in Washington for the event on Nov. 8, we can help you meet with one or more elected officials locally in your district. ALA, JBANC and other Baltic organizations working together will make it very easy for you to participate—scheduling visits, providing talking points, offering a how-to preparatory session and giving printed materials. It is critical that your officials hear from you about the Baltics. Meeting with them is one of the most effective ways to inform them of what is important to you and our communities. Please take this opportunity to speak up for the Baltics! Silence is a missed opportunity. To sign up: https://baltivist.com/balticadvocacyday2019/ or contact Dzintars Dzilna, ALA's Director of Public Relations, dzdzilna@gmail.com. Please sign up by Oct. 20 so that we can ensure proper scheduling.

Following the event, on November 9, JBANC will host its 13th Baltic Conference with a series of informative panel discussions and briefings about political themes affecting the Baltics: https://www.jbanc.org/single-post/2019/09/15/JBANCs-13th-Baltic-Conference-and-the-2019-Awards-Gala-hosted-by-EANC---November-8-9-2019 JBANC's conference will be followed by the Estonian American National Council's gala celebration: https://estosite.org/

ALA Invites Support for Educational Trip Programs

The American Latvian Association is calling 2019 the “Sveika, Latvia!” year because we are working to adapt the program for future generations of Latvian Americans. ALA has supported for many years those trip participants that have graduated from Latvian school. To continue this support and to ensure that every family wishing to send a teen of Latvian heritage on an unforgettable educational trip to Latvia is able to do so, we invite you to donate to ALA's educational trip fund. By donating to the fund ($50 or more), you will also be entered in a raffle for a flight to Latvia!

Latvian Folk Music Concerts in the U.S.

With the support of ALA and 15 Latvian community centers, TILTS is organizing a concert tour for Rūta and Valdis Muktupāvels in November. The concert program is dedicated to ancient tribes of Latvia. The music is a combination of instrumental and vocal, and showcases both traditional Latvian music, as well as new compositions. For more information, please visit tilts.org.

New ALA Website

Through collaborative efforts we have launched a new website, which is easier to navigate and showcases a more contemporary design! At www.alausa.org you will find contact information, information about ALA's programs and upcoming events. Thank you to those who contributed to the creation of the new website, particularly Klāvs Rudzītis, Ilze Garoza, and Aija Moeller!

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile