Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALA valde satiekas klātienes sēdē
 • Pasaules latvieši piemin padomju represiju upurus
 • Ielīgosim kopā ar ALA!
 • Aicinām pieteikties ALA Kultūras fonda atbalstam!
 • Zinātnieki un pētnieki aicināti piedalīties pētījumā
 • Priecīgus svētkus!
In this issue of InfoGram:
 • ALA Board Meeting in Kalamazoo
 • The World Commemorates Victims of Soviet Oppression
 • Celebrate the Midsummer with ALA!
 • ALA Cultural Foundation Accepting Applications for Funding
 • Scientists Invited to Participate in a Study
 • Happy Midsummer!

ALA valde satiekas klātienes sēdē

Pēc 15 mēnešu darbības tiešsaistē Amerikas Latviešu apvienības valde 5. un 6. jūnijā satikās klātienē Mičiganā. Sēdē, kā vienmēr, piedalījās arī Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga. Sestdienas sēde notika Kalamazū Latviešu sabiedriskā centrā, kur par ciemiņiem rūpējās Maira Bundža no Kalamazū Latviešu biedrības un rūpīgas saimnieces. Marissa un Bills LaDitka no kompānijas Intersect iepazīstināja ar jaunā dievnama ēku. Vakarā sirsnīgā atmosfērā notika tikšanās ar vietējo sabiedrību, ko uzrunāja ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs un Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga. Svētdien, 6. jūnijā, sēde turpinājās Latviešu centrā Gaŗezers. Pēc tikšanās ar centra vadību un jaunā laukuma apskates sēde turpinājās Izglītības nozares vadītājas Elisas Freimanes ģimenes īpašumā. Sēdē pieņemti vairāki nozīmīgi lēmumi, tai skaitā par atbalstu ASV vasaras nometnēm. Valde vienojās arī izteikt atbalstu ASV baltkrievu diasporas vēstulei, kurā pausts protests pret Baltkrievijas prezidenta A.Lukašenko režīma represīvo politiku. Tika pieņemts lēmums par 70. Kongresa rīkošanu. Ja epidemioloģiskā situācija valstī to atļaus, kongress notiks Čikāgā no 22. līdz 24. oktobrim. Paredzēta iespēja atsevišķus pasākumus demonstrēt tiešsaistē.

Pasaules latvieši piemin padomju represiju upurus

2021. gada 14. jūnijā apritēja 80 gadu, kopš Padomju Savienība pēc Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas – 1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu. Pasaules Brīvo latviešu apvienība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku aicināja latviešus pasaulē piedalīties īpašā virtuālā akcijā, lūdzot iesūtīt piemiņas fotogrāfijas, godinot komunistiskā genocīda upurus. ALA valde nofotografējās projektam kopā ar Latvijas vēstnieku ASV M. Selgu, viņa kundzi Mariku un Gaŗezera padomes locekļiem. Fotogrāfijas ir ievietotas īpašā digitālajā kartē. Iesūtītos attēlus var apskatīt šeit: https://dom.lndb.lv/data/obj/916630.html.

Ielīgosim kopā ar ALA!

Jāņu noskaņās aicinām uz Rīgas Melnā Balzama kokteiļu vakaru kopā ar zīmola vēstnieku Justu Kiščenko un ALA - 2021. g. 19. jūnijā, 16:00 EDT, Zoom platformā! Meistarklases laikā Jums būs iespēja iepazīties ar Rīgas Melnā Balzama vēsturi, atklāt ražošanas noslēpumus un, protams, kopā ar Justu pagatavot kokteiļus. Ja plānojiet piedalīties, aicinām iegādāties kokteiļu sastāvdaļas: https://alausa.org/aktualitates/rigas-melna-balzama-kokteilu-vakars/. Pasākuma Zoom saite: https://us02web.zoom.us/j/88007148535.

Aicinām pieteikties ALA Kultūras fonda atbalstam!

ALA Kultūras fonds darbojas Amerikas Latviešu apvienības paspārnē no 1951. gada. Atbalstītie projekti aizvadītajā gadā tika vērsti uz Latvijas kultūras vērtību saglabāšanu un daudzināšanu. Arī grūtajā 2020. gadā atbalstītāji atsaucās ar dāsniem ziedojumiem un līdz ar to bija iespēja atbalstīt jaunas kultūras ieceres gan mūzikas, vēstures, gan citās jomās. Tika atbalstīti 8 projekti. Ir atbalstīta divu mūzikas disku izdošana, dažas ieceres vēstures un arhīvu jomā, kā arī audio ieraksts un filmas pabeigšana. Jaunie projekti jāpiesaka līdz 2021. gada 31. jūlijam. ALA Kultūras fonda līdzekļu pieprasījuma veidlapa, kā arī iepriekšējos gados ALA KF atbalstīto projektu informācija atrodama: www.alausa.org. Ar jautājumiem lūdzam rakstīt ALA Kultūras fonda vadītājai Inesei Stravelli: culturalfoundation@alausa.org.

Zinātnieki un pētnieki aicināti piedalīties pētījumā

Latvijas izcelsmes pētnieki ārvalstīs ir ieinteresēti sadarbībā ar Latviju, bet nav praktisku rīku, kā šādu sadarbību sekmēt (https://www.diaspora.lu.lv/petijumi/). Ar mērķi iegūt informāciju sadarbību veicinošu risinājumu izveidei, notiek Izglītības un zinātnes ministrijas finansēts pētījums (https://www.diaspora.lu.lv/). Šī pētījuma ietvaros, Latvijas izcelsmes zinātnieki, kas veic pētniecisku darbu valsts, privātajā vai nevalstiskajā sektorā Amerikas Savienotajās Valstīs ir aicināti piedalīties fokusgrupas diskusijā par Latvijas un diasporas zinātnieku sadarbību veicinošiem mehānismiem. Pētījuma mērķis ir iegūt pamatotu informāciju un sniegt rekomendācijas ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu izcelsmes zinātnieku efektīvākai satīklošanai un sadarbības veicināšanai ar zinātniekiem un zinātniskajām institūcijām Latvijā. Ņemot vērā, ka sadarbība ir divpusējs process, pētījumā tiek aicināti piedalīties gan Latvijas diasporas zinātieki, gan arī zinātnieki Latvijā, kuriem lūgsim pastāstīt par savu sadarbības pieredzi un skatījumu uz to, kā uzlabot sadarbības un tīklošanās instrumentus. Fokusgrupas diskusijas norises datums un laiks: 2021. gada 22. jūnijā plkst. 2:00 – 4:00PM EDT. Reģistrācija dalībai fokusgrupas diskusijā: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RA8wtyAdAHZy5Ab51XKiIUKmPL9mW1iS0VS2wD-Kiy0/edit?urp=gmail_link
Fokusgrupas norises vieta: Zoom saite uz fokusgrupas norises vietni tiks nosūtīta reģistrējušies dalībniekiem. Neskaidrību gadījumā, ludzu, rakstiet pētniecei Ritai Kašai: rita.kasa@sseriga.edu

Priecīgus svētkus!

Pļavas dziesmas nodziedāju,
Pār pļaviņu pāriedama;
Man piebira pilnas kurpes
Zilu ziedu, zelta rasas

(Latviešu tautasdziesma)


ALA Board Meeting in Kalamazoo

After working together virtually for 15 months, the American Latvian Association board met on June 5-6 in person in Michigan. As always, the Latvian ambassador Māris Selga also participated. On Saturday, the meeting took place at the Kalamazoo Latvian community center, where we were warmly welcomed by the head of the Kalamazoo Latvian Association, Maira Bundža, and several of her colleagues. Marissa and Bill LaDitka from Intersect introduced the board to the new Kalamazoo Latvian church building. In the evening, the board met with the local Latvian community for an informal social event. Both President of ALA Pēteris Blumbergs, and the Latvian ambassador Māris Selga addressed the event attendees. On Sunday, June 6, the board meeting continued in Gaŗezers. After meeting with Gaŗezers board representatives and viewing the renovations and additions by the dining hall, the board continued their discussions at the summer home of ALA Director of Education Elisa Freimane. Among other resolutions, the board resolved to hold this year’s annual congress in Chicago from October 22-24, if the pandemic situation permits. ALA hopes to also offer opportunities for those who will not be attending in person, to view several segments of the event virtually.

The World Commemorates Victims of Soviet Oppression

On 14 June 2021, Lithuania, Latvia and Estonia will mark 80 years since the first wave of mass deportations carried out by the Soviet regime. Tens of thousands of people, including babies and elderly from the Baltic states died in Siberia and many more came back to their countries to find their former lives destroyed. The World Federation of Free Latvians and the National Library of Latvia invited Latvians all over the world to take part in a virtual project to commemorate these victims of communism. ALA took part in this project in June, posing for a photograph by the memorial in Gaŗezers with the Ambassador of Latvia Māris Selga, his wife, and Gaŗezers board members. This and commemorative photographs from all over the world can be found in a digital map here: https://dom.lndb.lv/data/obj/916630.html.

Celebrate the Midsummer with ALA!

In the spirit of upcoming midsummer festivities, join us for a cocktail mixing master class (in Latvian) with Riga Black Balsam representative Justs Kiščenko – on June 19, 4PM EDT, in Zoom! Please make sure to procure the ingredients before the event, so you can follow along and mix your own cocktails: https://alausa.org/en/aktualitates/riga-black-balsam-cocktail-evening/. Zoom link for the event: https://us02web.zoom.us/j/88007148535.

ALA Cultural Foundation Accepting Applications for Funding

The ALA Cultural Foundation has been operating as part of the American Latvian Association since 1951. In the past year, most supported projects were associated with the preservation and popularization of Latvian cultural values. Even during uncertainty of 2020 people were generous with donations and we were able to support 8 new projects. Among them are two different music discs, historic and architectural book developments, audio recording for website, and finishing the documentary. New project proposals must be submitted by July 31, 2021. The application form can be found on the ALA website: www.alausa.org. With questions regarding the ALA Cultural Foundation, please write to the fund director, Inese Stravelli: culturalfoundation@alausa.org.

Scientists Invited to Participate in a Study

Scientists and researchers of Latvian descent are interested in cooperating with Latvia, but there is currently no practical tool to encourage this cooperation (https://www.diaspora.lu.lv/petijumi/.) To solve this problem, the Latvian Ministry of Education and Science is funding a study: https://www.diaspora.lu.lv/. Scientists of Latvian descent in the U.S. are invited to participate in a focus group discussion about cooperation with Latvia, which will take place in the Zoom platform on June 22, from 2-4PM EDT. To register for the focus group: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RA8wtyAdAHZy5Ab51XKiIUKmPL9mW1iS0VS2wD-Kiy0/edit?urp=gmail_link In case of further questions please contact Rita Kaša – rita.kasa@sseriga.edu.

Happy Midsummer!

Pļavas dziesmas nodziedāju,
Pār pļaviņu pāriedama;
Man piebira pilnas kurpes
Zilu ziedu, zelta rasas

(Latviešu tautasdziesma)

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile