Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALA turpina kultūras pasākumus tiešsaistē
 • Lasi visu un visur!
 • ALA valodas līmeņu pārbaudījumi 20. vai 21. martā
 • Esi informēts, atgriežoties Latvijā!
 • Iespēja biznesa ideju autoriem
 • Iepazīstieties ar vēl vienu filmu - Oskara balvas kandidāti!
 • Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsts: Kaiva
In this issue of InfoGram:
 • ALA Continues to Host Virtual Cultural Events
 • Read it All and Everywhere!
 • ALA Language Exams on March 20 and 21
 • Be Informed When Returning to Latvia
 • Opportunity for Those with Business Ideas!
 • Another Latvian Oscar Nominee – “My Favorite War”
 • Angel Heart Society Success Stories: Kaiva

ALA turpina kultūras pasākumus tiešsaistē

16. janvārī ALA Kultūras nozare (vadītāja Valda Grinberga) piedāvāja tiešsaistes tikšanos ar populārās filmas “Dvēseļu putenis” veidotājiem – filmas galvenās lomas tēlotāju Oto Brantevicu, operatoru Valdi Celmiņu, komponisti un filmas mūzikas autori Lolitu Ritmani, producenti Ingu Praņevsku. Raidījumu, ko tiešraidē noskatījās vairāk nekā 100 skatītāju, vadīja Latvijā pazīstamā kultūras žurnāliste Henrieta Verhoustinska. Pasākumu joprojām var noskatīties ALA mājaslapā, Facebook lapā un YouTube kanālā. Vēsturiskā kara drāma “Dvēseļu putenis” (“Bilzzard of Souls”) no 8. janvāra tiek demonstrēta vairāk nekā 20 virtuālajos kinoteātros ASV un Kanādā. Virtuālo kinoteātru saraksts atrodams filmas izplatītāja Film Movement mājaslapā: https://www.filmmovement.com/blizzard-of-souls Latvija filmu izvirzījusi “ Oskara” balvai. Lai palīdzētu organizēt filmas publicitātes kampaņu, ALA izveidojusi ziedojumu kontu ziedošanas platformā “GoFundMe” un aicina ziedot. Tā ir lieliska iespēja nest Latvijas vārdu pasaulē, popularizēt Latvijas radošos talantus prestižā kino un kultūras sabiedrībā, kā arī piesaistīt investīcijas. Saite ziedošanai: https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/alas-fundraiser-for-blizzard-of-souls-oscar-campaign

Lasi visu un visur!

ALA izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane informē, ka 2021. gada Rumaka grāmatu lasīšanas sacensības notiks no 28. janvāra līdz 28. martam. Šī gada tēma būs "Lasi visu un visur!", un būs dažādas nodarbību iespējas gan jauniem, gan vecākiem lasītājiem. Vecāki un skolotāji arī mīļi aicināti piedalīties! Rumaka sacensību nodarbību lapas un norādījumus ALA Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane izsūtījusi ASV latviešu skolu vadītājiem. Tie pieejamiarī ALA Izglītības nozares "Google Classroom".

ALA valodas līmeņu pārbaudījumi 20. vai 21. martā

Nākamie ALA valodas līmeņu pārbaudījumi notiks martā tiešsaistē, pārbaudījumus labos un atsūtīs rezultātus ar vērtējumu. 13. vai 14. martā Zoom platformā būs iespēja satikties ar pārbaudījumu vadītāju Daci Mažeiku, kura paskaidros instrukcijas un atbildēs uz jautājumiem. Ja vēlaties piedalīties pārbaudījumos, lūdzu, līdz februāra beigām piesakieties saviem pārziņiem, kas savukārt pieteiksies ALA Izglītības nozarei ar skolēnu sarakstu un pārbaudījumu līmeņu izvēli. Šai reizei pārbaudījumu runātprasmes daļu piedāvās izmēģināšanai automatizētākā iekārtojumā. Lai veicinātu piedalīšanos pārbaudījumos, tie tiks piedāvāti bez maksas tiem, kas pirmo reizi pārbaudījumus kārto tiešsaistē. Pārējiem – skolām vai skolēniem, kas vienu reizi šajā skolas gadā pārbaudījumus kārtojuši, izmaksa būs $10 par skolēnu. Ja ir kādi pieaugušie, kas vēlas kārtot pārbaudījumus, uz tiem attiecas $10 maksa.

Esi informēts, atgriežoties Latvijā!

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES darba mobilitātes konsultanti, balstoties uz savu darba pieredzi, veidos remigrācijas jautājumiem veltītu tiešsaistes raidījumu ciklu “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”, lai sniegtu aktuālāko informāciju par atgriešanās iespējām Latvijā un atbildētu uz skatītāju jautājumiem. Tiešsaistes raidījumi, sākot ar 2021. gada 28. janvāri, tiks pārraidīti katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst.16.00 EURES Latvia Facebook lapā (https://www.facebook.com/eureslatvia) NVA EURES konsultantu atbalsts pieejams ikvienam! Mājaslapa www.nva.gov.lv/eures.Piektdienās no plkst 13.00 līdz 15.00 (pēc Latvijas laika) EURES čats: https://ec.europa.eu/eures/public/chat-with-eures-advisers

Iespēja biznesa ideju autoriem

Iespēja biznesa ideju autoriem, kuri domā par uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā, pieteikties sešus mēnešus bezmaksas programmai, kuras laikā būs iespējams izveidot idejas prototipu un notestēt idejas dzīvotspēju Latvijā! No 2021. gada marta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pirmsinkubācijas programma (PINK) tiešsaistē būs pieejama arī tiem Latvijas valsts piederīgajiem, kas pašreiz dzīvo, strādā vai studē ārpus Latvijas. Detalizētāka informācija par programmu, tās nosacījumiem un pieteikšanās kārtību pieejama šeit: http://inkubatori.magneticlatvia.lv/pirmsinkubacija/.

Iepazīstieties ar vēl vienu filmu - Oskara balvas kandidāti!

Ņujorkas Scandinavia House tiešsaistes seansos no 21. līdz 24. janvārim var noskatīties Latvijas-Norvēģijas animācijas filmu “Mans mīļākais karš”. Filma ir pieteikta ASV Kinoakadēmijas balvai “Pilnmetrāžas animācijas filmu” kategorijā. Tā kandidē arī uz Annie Awards balvu, kuru piešķir Starptautiskā Animācijas filmu asociācija ASIFA-Hollywood. Sestdien, 23. janvārī, plkst. 13:00 (EST) ir plānota arī tiešraides jautājumu un atbilžu sesija ar filmas režisori Ilzi Burkovsku-Jakobsenu. Filma būs pieejama visa ASV teritorijā. Filma ir balstīta režisores Ilzes Burkovskas - Jakobsenas bērnības atmiņās par Aukstā kara laiku, tas ir emocionāls un personīgs stāsts par pieaugšanu totalitārisma režīmā, kas valdīja Padomju Latvijā. Filma ar animācijas un dokumentālā kino žanra līdzekļiem pauž spēcīgu pretkara vēstījumu globālai pieaugušo auditorijai. Filma saņēmusi balvas vairākos festivālos. Biļetes: http://bit.ly/MFWScandinaviaHousetix ($13.00; filmas garums: 81 min, ieteiktais vecums: 15+). Filmas mājaslapa: http://www.myfavoritewar.com. (Publicitātes foto)

Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsts: Kaiva

ALA nozare “Sadarbība ar Latviju” (vadītāja Kaija Petrovska) turpina sadarbību ar biedrību “Eņģeļa Sirds”, kuras misija ir finansiāli atbalstīt motivētus, talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Biedrības mērķis ir pilnveidot šo bērnu zināšanas un attīstīt talantus. Iepazīstieties ar Kaivu!

Mani sauc Kaiva Elīza Ozola, es mācos Limbažu vidusskolas 8. klasē. Ģimenē esam piecas māsas. Mana mamma ir māksliniece. Tētis mājas ir reti, jo viņš strādā Vācijā, remontējot dzīvokļus. Jau kopš bērnības es vienmēr esmu zīmējusi un dziedājusi. No 3 gadu vecuma dziedu Limbažu vokālajā grupā “Pogas”. Ar “Pogām” esmu piedalījusies ļoti daudzos konkursos, kur gandrīz vienmēr esam ieguvuši balvas. 2018. gadā piedalījāmies Dziesmu svētkos. Jau piecus gadus mācos solo dziedāšanu. No pirmās klases apmeklēju vizuālās mākslas pulciņu. Esmu veiksmīgi piedalījusies daudzos konkursos. Man patīk zīmēt dzīvniekus, īpaši kaķus, bet pēdējos gados esmu sākusi zīmēt tēlus no anime (fanart – Japānas animācijas). Es gribētu izveidot savu pirmo personālizstādi, bet pietrūkst līdzekļu. Viens no maniem sapņiem nākotnē ir ilustrēt kādu bērnu grāmatiņu. Man gribētos profesionāli apgūt komiksu zīmēšanu un izdot Latvijā žurnālu ar saviem komiksiem. Ļoti ceru, ka arī šo manu sapni atbalstīsiet. Lai atbalstītu biedrību “ Enģeļa Sirds” ALA “Sadarbība ar Latviju” programmas ietvaros, aicinām apmeklēt SAL nodaļu ALA mājaslapā: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/sadarbiba-ar-latviju.

ALA Continues to Host Virtual Cultural Events

On January 16, ALA Director of Cultural Affairs (Valda Grinberga) hosted a virtual conversation with the creators of the film “Blizzard of Souls” - actor Oto Brantevics, cinematographer Valdis Celmiņš, composer Lolita Ritmanis, producer Inga Praņevska. The event, which had more than 100 attendees, was moderated by cultural journalist Henrieta Verhoustinska. The event video can still be viewed on the ALA website, Facebook page, and YouTube channel. The historical war drama “Blizzard of Souls” can currently be watched in more than 20 virtual cinemas in the U.S. and Canada - https://www.filmmovement.com/blizzard-of-souls. The film is Latvia’s official Oscar submission for 2021! You are invited to donate to the film’s Oscar campaign on GoFundMe: https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/alas-fundraiser-for-blizzard-of-souls-oscar-campaign

Read it All and Everywhere!

The ALA Director of Education Elisa Freimane announces that the 2021 Rumaks Reading Competition will run from January 28 – March 28. This year’s theme will be “Read it All and Everywhere!”, and there will be many opportunities for both young, both older readers! Parents and teachers are also invited to participate! Rumaks Reading Competition guidelines have been sent to U.S. Latvian school directors. They are also available in the ALA Education Office’s “Google Classroom”.

ALA Language Exams on March 20 and 21

The next ALA language exams will take place virtually in March. The exams will be graded and then results sent with an evaluation. On March 13 or 14 in Zoom, there will be an opportunity to meet with the director of examinations, Dace Mažeika, who will explain the instructions and answer questions. If you would like to participate in the exam, please, by the end of February, sign up by contacting your Latvian school’s principal/director, who will submit a list of students and their chosen examination levels. This time, the oral section of the exam will be offered in an automated format. To encourage participation in these exams, registration is free for those who are placing them for the first time virtually. For everyone else – schools or students, that have already placed the exam once this school year, the cost will be $10 per student. If there are any adults, who would like to participate, the cost is $10 as well.

Be Informed When Returning to Latvia

The State Employment Agency of the Republic of Latvia offers a virtual event series “Be Informed When Returning to Latvia”, which provides relevant information and opportunities for those returning to Latvia. The first virtual event in 2021 is January 28, and will continue every last Thursday of the month at 4PM (Latvia time) EURES Latvia Facebook page (https://www.facebook.com/eureslatvia). This service is accessible to anyone! For more information: www.nva.gov.lv/eures. Friday from 13:00 – 15:00 (Latvia time) there is also a EURES Q&A / chat: https://ec.europa.eu/eures/public/chat-with-eures-advisers.

Opportunity for Those with Business Ideas!

For those, who have a business idea and are thinking about maybe starting up in Latvia, sign up for a free six-month program, during which you will be able to formulate a prototype and test your idea in Latvia! From March 2021 the Latvian Investment and Development Agency PINK virtual program will be available to Latvian citizens who live outside of Latvia. For more information: http://inkubatori.magneticlatvia.lv/pirmsinkubacija/.

Another Latvian Oscar Nominee – “My Favorite War”

You can now view the Latvian animation film and Oscar contender MY FAVORITE WAR online in the U.S. through Scandinavia House in New York. The film is available to view from January 21-24. You can also tune in on January 23 at 1PM EST to a virtual film discussion with director Ilze Burkovska-Jacobsen. More info and tickets are available here: http://www.scandinaviahouse.org/events/virtual-film-talk-favorite-war/. About the film: Based on the director’s childhood memories of creating her own escape route from the totalitarian regime that was Soviet Latvia, “My Favorite War” aims its anti-war and pro-democracy message at a global, adult audience using cut-out animation and documentary elements. Website for the film: www.myfavoritewar.com

Angel Heart Society Success Stories: Kaiva

ALA has started a partnership with the Angel Heart Society, whose mission is to financially support motivated, talented, hardworking children and young adults in low-income families in rural areas of Latvia. Meet Kaiva!

My name is Kaiva Elīza Ozola, I am in the 8th grade at The Limbaži High School. We are five girls in our family. My mother is an artist. Dad is rarely home because he works in Germany, renovating apartments. Most of my life I have drawn and sung. Since the age of 3, I have been singing in the Limbaži vocal group “Pogas” (Buttons). I have participated in many competitions with “Pogas” and we have almost always received the highest honors. In 2018, we participated in the National Song Festival. For five years now I have been studying singing solo. I have been drawing since the first grade, attending a visual arts group. I participated in many competitions, for the most part receiving the highest awards. I like to draw animals, especially cats, but in recent years I have started to draw images from anime (fanart – Japanese animation) for pleasure. I would like to create my first solo exhibition, but I lack the resources. One of my other dreams is to illustrate a children’s book as well as publish comics in Latvia. I would like to learn how to draw comics professionally because comic art is not prevalent in Latvia. I think it is an opportunity to promote a new trend in art. I hope that you will support this dream of mine.
Support the “Angel Heart” Program: https://alausa.org/en/our-work/latvia-and-us/support-and-aid-to-latvia/

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile