Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Aicinām piedalīties ALA gadskārtējā kongresā!
 • ALA priekšsēdis būs Draudzīgā aicinājuma pasākuma viesis Čikāgā
 • Turpinās pieteikšanās jauniešu vasaras prakses programmai
 • Izmantojiet iespēju iepazīt Latviju!
 • Aicinām atbalstīt talantīgus bērnus Latvijas lauku reģionos!
 • Wizards pret Mavericks un latviešu līdzjutēju satikšanās Vašingtonā
In this issue of InfoGram:
 • Save the Date for ALA’s 69th Congress!
 • ALA President Guest Speaker for “Draudzīgais aicinājums” Event in Chicago
 • ALA Still Accepting Applications for its Summer Internship Program
 • Educational Trips to Latvia in 2020
 • Invitation to Support Talented Children in Latvia’s Rural Regions
 • Wizards vs Mavericks: Latvian Community Night

Aicinām piedalīties ALA gadskārtējā kongresā!

Amerikas Latviešu apvienības 69. kongress notiks no 2020. gada 24. līdz 26. aprīlim Sentpolā, Minesotā. Sadarbībā ar Minesotas latviešu organizācijām strādājam pie programmas izveides. “Kas bijuši nozīmīgākie pasākumi un notikumi jūsu organizācijā? Kā jums izdodas saglabāt vai uzturēt latviskās kultūras garu jūsu vietējā sabiedrībā?” Aicinām apmeklēt kongresu un stāstīt savus veiksmes stāstus par jūsu latviešu organizāciju darbu. Sīkāka informācija sekos februāra Infogrammā.

ALA priekšsēdis būs Draudzīgā aicinājuma pasākuma viesis Čikāgā

25. janvārī ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs piedalīsies Draudzīgā Aicinājuma sarīkojumā Čikāgas Krišjāņa Barona latviešu skolā. Blumbergs, kurš ir šīs skolas absolvents, dalīsies atmiņās par saviem skolas gadiem un par to, kā latviskā audzināšana un izglītība deva viņam iespēju iesaistīties Amerikas un pasaules latviešu organizāciju darbā. Uzrunā ALA priekšsēdis informēs arī par apvienības panākumiem un programmām, kas varētu būt saistošas jaunākajai paaudzei. Draudzīgo aicinājumu 1935. gadā uzsāka Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, kurš savā vārdadienā uzdāvinājis bērnības skolai grāmatas un lūdzis, lai arī citi atceras savas skolas.

Turpinās pieteikšanās jauniešu vasaras prakses programmai

Līdz 2020. gada 28. februārim vēl var pieteikties vasaras prakses programmai “Pavadi vasaru Latvijā.” Prakses programma šajā vasarā piedāvā iespēju strādāt prakses darbus 19 Latvijas iestādēs un privātos uzņēmumos! Programma paredzēta ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešu jauniešiem vecumā no 20 līdz 29 gadiem vai jauniešiem, kuri pabeiguši divus pilnus studiju gadus universitātē. Sīkāk par prakses programmu un praktikantu iespaidus par varat atrast šeit: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/prakses-iespejas-latvija/

Izmantojiet iespēju iepazīt Latviju!

Līdz 15. februārim turpinās pieteikšanās 2020. gada ALA organizētajiem ceļojumiem uz Latviju. “Sveika, Latvija!” ir izglītojošs ceļojums latviešu valodā jauniešiem no 13 līdz 15 gadu vecumam, kas absolvējuši latviešu skolu vai runā latviski. ALA 2020. gada vasarā plāno divus “Sveika, Latvija!” ceļojumus: no 2020. gada 9. līdz 23. jūnijam un no 11. līdz 25. augustam. “Heritage Latvia” ir izglītojošs ceļojums angļu valodā latviešu izcelsmes jauniešiem vecumā no 13 līdz 16 gadu vecumam. Programma ir līdzīga ,,Sveika, Latvija!” programmai latviešu valodā. “Heritage Latvia” 2020. gada vasarā notiks jūlija mēnesī. “Sveika, dzimtene!” ceļojums notiek angļu un/vai latviešu valodā (atkarībā no dalībnieku valodas zināšanām) un ir paredzēts pieaugušajiem un ģimenēm. Dalībniekiem tiek piedāvāta lieliska iespēja vairāk iedziļināties senču kultūrā un vēsturē, kā arī baudīt mūsdienu Latviju; pirmo reizi apceļot vairākus Latviju reģionus un iepazīstināt draugus un dzīvesbiedrus ar Latviju. Šovasar tiek plānots īsāks, 10 dienu ceļojums. Tuvāku informāciju par visiem ceļojumiem var iegūt, sazinoties ar Marisu Gudro, rakstot uz alaprojects@alausa.org.

Aicinām atbalstīt talantīgus bērnus Latvijas lauku reģionos!

ALA uzsākusi sadarbību ar biedrību Eņģeļa Sirds, kuras misija ir finansiāli atbalstīt motivētus, talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Biedrības mērķis ir pilnveidot šo bērnu zināšanas un attīstīt talantus. Nesen atbalstu saņēma Karims Klimanis - Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolēns. Karimam ļoti labi padodas ekonomika, matemātika, fizika un vēsture. Ar lielu neatlaidību un mērķtiecību Karims gada laikā paspēja kļūt par novada matemātikas olimpiādes 1. vietas ieguvēju un godam pārstāvēt savu novadu Valsts olimpiādē. Tagad sācis gatavoties šai olimpiādei piedaloties Latvijas Universitātes rīkotajās sagatavošanās papildnodarbībās Rīgā, katra mēneša sestdienā. Pašreiz ir noziedots vairāk par 50% segt izdevumus apmeklēt šīs nodarbības (30 eiro par braucienu). Viņš ar ģimeni dzīvo vienā no Latgales attālākajiem reģioniem, nāk no 6 bērnu ģimenes. Ģimenes apgādnieks ir tēvs, kurš strādā par kurinātāju. Karima nākotnes sapnis ir iestāties augstskolā, kas nākotnē palīdzētu viņam veidot veiksmīgu karjeru kādā inženierzinātnē. Novēlam Karimam veiksmi sasniegt sapņus un kopā ar biedrību Eņģeļa sirds, palīdzēt tos īstenot!

Wizards pret Mavericks un latviešu līdzjutēju satikšanās Vašingtonā

7. februārī Vašingtonā, Capital One Arena notiks basketbola spēle, kurā Dallasas Mavericks ar Kristapu Porziņģi cīnīsies pret Vašingtonas Wizards ar Dāvi Bertrānu (iespējams, arī Anžeju Pasečņiku). Amerikas Latviešu apvienība koordinē, lai latviešu līdzjutēji turas kopā, pirms spēles ielūdz uz Laimīgo stundu un aicina latviešus priecāties par mūsējiem, neatkarīgi no tā, kurš uzvarēs. Ceram, ka pirms vai pēc spēles būs izdevība satikties arī ar spēlētājiem. Biļetes uz spēli var iegādāties šeit: https://fevo.me/wizardslatviancommunitynight un sekot līdzi jaunumiem par 7. februāra pasākumiem šeit: https://www.facebook.com/events/582980525828373/. Ja jums kādi jautājumi, rakstiet: alaprojects@alausa.org. (Foto: TVNET/NBA)

Save the Date for ALA’s 69th Congress!

The American Latvian Association’s 69th annual congress will take place from April 24-26 in St. Paul, Minnesota. We are currently working with the Minnesota Latvian organizations on the program and will have details soon. “What have been the most significant events and projects for your organization recently? What works (and doesn’t work) for your organization in maintaining its mission?” We invite you to attend the ALA Congress and share your organization’s success stories. More information to follow in February’s Infogram.

ALA President Guest Speaker for “Draudzīgais aicinājums” Event in Chicago

On January 25, the ALA president Pēteris Blumbergs will be a guest speaker at the “Draudzīgais aicinājums” event at the Latvian School of Chicago. Blumbergs, who is a graduate of this Latvian school, will share with memories about his time in school and about his Latvian upbringing that helped him to get involved with American and world Latvian organizations’ work later in life. He will also share the latest about the American Latvian Association events and programs. The “Draudzīgais aicinājums” tradition was started in 1935 by Latvian president Kārlis Ulmanis, who, on his Name Day, gifted books to the school of his childhood, and asked others to also support their schools.

ALA Still Accepting Applications for its Summer Internship Program

The deadline for ALA’s summer internship program “Spend the Summer in Latvia” is February 28. ALA’s internship program offers the opportunity to work as an unpaid intern at various government or private employers in Latvia for the summer. The program is meant for young Latvians living abroad, ages 20-29, or those who have finished two years of college. For more information please visit ALA’s website: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/prakses-iespejas-latvija/

Educational Trips to Latvia in 2020

ALA is accepting applications for all of its educational trip programs until February 15! “Sveika, Latvija!” is an educational trip in Latvian for teens ages 13-15, who have graduated from Latvian school or that are proficient in Latvian. The trip offers the opportunity to visit all of Latvia’s major regions, make friends with teens in Latvia as well as group participants from the U.S., Canada, and Australia, and to take part in a diverse program with a variety of historical and contemporary attractions and activities. ALA is planning two ,,Sveika, Latvija!” trips for the summer of 2020: June 9-23 and August 11-25. “Heritage Latvia” is an educational trip in English for teens of Latvian descent, ages 13-16. The program is similiar to that of “Sveika, Latvija!” and will be held at the beginning of July. “Sveika, Dzimtene!” / “Hello, Latvia!” is an educational trip in English and/or Latvian (dependent on participants’ proficiency) for adults and families - a fantastic opportunity for adults to delve into the culture and history of their ancestors, as well as to experience modern-day Latvia. For more information regarding ALA’s educational trips, please email Marisa Gudrais at alaprojects@alausa.org.

Invitation to Support Talented Children in Latvia’s Rural Regions

ALA has started a partnership with the Angela Heart Society, whose mission is to financially support motivated, talented, hardworking children and young adults low-income families in rural areas of Latvia. Recently, support was given to Karim Klimanis – an 11th grade student of Kraslava’s High School . Karim excels in economics, math, physics and history. With a lot of perseverance and determination in the last year, Karim won the County Mathematic Olympics and will represent his county in the National Olympiad. Now he is preparing for this event by attending a preperatory course at the University of Latvia every Saturday, in Rīga. Currently over 50% has been donated to cover the cost of attending these classes (30 euro per trip). He lives with his family in one of the most remote regions of Latgale and comes from a family of 6 children. Karims father is the sole source of income for the family, working as a laborer. Karim's future dream is to attend a university that will help him build a successful career in engineering. We wish Karim the best of luck in achieving his goals and, together with the Angel Heart Society, help to make his dreams come true.

Wizards vs Mavericks: Latvian Community Night

The Washington Wizards are facing off against the Dallas Mavericks again- two teams with top Latvian basketball talent! The Wizards have Bertans and as of last fall, Pasecniks, and the Mavericks have fan favorite Porzingis. Come join us for a fun Friday night with the Latvian community! Buy your tickets here: https://fevo.me/wizardslatviancommunitynight and follow along with the latest on pre- and post-game events here: https://www.facebook.com/events/582980525828373/. If you have any questions, please email: alaprojects@alausa.org. (Photo: TVNET/NBA)

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile