Šajā infogrammas numurā lasiet:
  • ALA valde tiekas kārtējā sēdē un gatavojas 70. jubilejai
  • Nozare Sadarbība ar Latviju turpina palīdzēt bērniem Latvijā un maina nosaukumu
  • Aicinām piedalīties aptaujā!
  • ALA atbalsta izcilas latviešu operas iestudējumu
In this issue of InfoGram:
  • ALA Looks Forward to 70th Anniversary
  • ALA Office of Support & Aid to Latvia Continues to Support Children, and Changes its (Latvian) Title
  • LIAA Invites You to Join Survey
  • ALA Supports a New Latvian Opera Project

ALA valde tiekas kārtējā sēdē un gatavojas 70. jubilejai

5. un 6. decembrī ALA valde, biroja darbinieces, kā arī sadarbības partneri no Latvijas vēstniecības ASV un Pasaules Brīvo latviešu apvienības vadība satikās kārtējā apvienības valdes sēdē. Decembra sēdē viens no galvenajiem darba kārtības punktiem vienmēr ir nākamā darba gada budžeta pieņemšana. Pēc diskusijām par projektiem un izdevumiem, ALA valde apstiprināja 2021. gada budžetu. Tāpat kā līdz šim, ALA plāno atbalstīt vairākus kultūras, izglītības un labdarības projektus. Dāsns atbalsts trīs gadu garumā paredzēts XV Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem, kas plānoti 2022. gadā Minesotā. 2020. gada beigās nozīmīgu atbalstu saņēma Latvijas Operas nacionālā ģilde ASV, lai palīdzētu īstenot izcilās Jāņa Kalniņa operas “Hamlets” iestudējumu Latvijas Nacionālajā operā. ALA atbalstīja arī Pasaules latviešu mākslas centru Cēsīs, kas veic nozīmīgu misiju, apkopojot un izstādot darbus, ko radījuši emigrācijā dzīvojošie latviešu izcelsmes mākslinieki. Ziņojumus par savu darbību valdes sēdē sniedza ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, viņa vietnieks Mārtiņš Andersons, nozaru vadītāji un ģenerālsekretāre Marisa Gudrā. Sēdes dalībniekus uzrunāja arī Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga un PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte. Amerikas Latviešu apvienība nākamajā gadā gatavojas atzīmēt 70. jubileju. Ir sagatavotas ziedojuma vēstules, kuras tiks izsūtītas tuvākajā laikā. Aicinām ikvienu, kam interesē latvietības saglabāšana ASV, ziedot šim mērķim, atbalstot ALA programmas! Sīkāk par sēdi lasiet mūsu mājaslapā: https://alausa.org/aktualitates/amerikas-latviesu-apvieniba-ala-turpina-darbu-un-gatavojas-70-jubilejai/

Nozare Sadarbība ar Latviju turpina palīdzēt bērniem Latvijā un maina nosaukumu

Amerikas Latviešu apvienības nozare Sadarbība ar Latviju (SAL) savu darbību uzsāka 1994. gadā. Nozare ziedojumos saņem naudu, kas paredzēta grūtībās nonākušu ģimeņu atbalstam Latvijā. Kopš dibināšanas nozare nodrošina regulārus, divgadīgus pabalstus latviešu daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem un vecāku pamestiem bērniem – gan izdzīvošanai, gan izglītības gaitām. Šie pabalsti ir iespējami vienīgi pateicoties ASV latviešu ziedojumiem un testamentāriem novēlējumiem, kas ziedoti speciāli šiem mērķiem. SAL (vadītāja Kaija Petrovska) jau ilgstoši programmas Drošais Tilts ietvaros sadarbojas ar Latvijas Bērnu fondu Latvijā, nesen uzsākta sadarbība arī ar biedrību Eņģeļa sirds Latvijā. ALA valde vienojās, ka nozares nosaukums Sadarbība ar Latviju precīzi neatspoguļo situāciju, jo ar Latviju sadarbojas visas apvienības nozares. Sēdē tika nolemts mainīt nozares nosaukumu. Turpmāk tā sauksies Labdarība Latvijā.

Aicinām piedalīties aptaujā!

Aicinām piedalīties pētījumā par Latvijas valstspiederīgo un viņu pēcteču ceļošanas paradumiem un tūrisma pakalpojumu izmatošanu Latvijā gan pirms Covid-19 radītajiem ierobežojumiem, gan šobrīd, Covid-19 situācijā. Ja esi sasniedzis 18 gadu vecumu, dzīvo ārpus Latvijas ilgāk par vienu gadu (vai esi dzimis ārpus Latvijas) un pēdējo trīs gadu laikā esi bijis Latvijā, pastāsti par savu pieredzi! Saite uz aptauju: https://aptauja.migracija.lv. Vairāk par pētījumu: https://migracija.lv/jaunumi/2020-petijums-par-turismu/

ALA atbalsta izcilas latviešu operas iestudējumu

Latvijas Nacionālā opera un balets sadarbībā ar Latvijas Nacionālās operas ģildi ASV 2021./2022. gada sezonā iestudēs Jāņa Kalniņa operu Hamlets – vienu no nozīmīgākajiem šī žanra paraugiem Latvijas mūzikas vēsturē. Iestudējuma galvenais atbalstītājs būs Latvijas Nacionālās operas ģilde ASV. Iestudējumu ar nozīmīgu ziedojumu Latvijas Nacionālās operas ģildei ASV atbalstījusi arī Amerikas Latviešu apvienība. LNOĢ sniedz būtisku atbalstu Latvijas Nacionālajai operai jau kopš 1991. gada. Nepārvērtējams ir Ģildes biedru ieguldījums operas ēkas atjaunošanā. Ar LNOĢ atbalstu Latvijas Nacionālajā operā iestudēta Bruno Skultes opera Vilkaču mantiniece, pēdējos gados ar Ģildes atbalstu būtiski atjaunots Latvijas Nacionālās operas orķestra instrumentu klāsts.
(Publicitātes foto: LNOĢ priekšsēdis Ivars Slokenbergs paraksta vienošanos ar LNOB direktoru Egīlu Siliņu)

ALA Looks Forward to 70th Anniversary

During the pandemic, each meeting has been a time of celebration, even when it is virtual! The ALA board, staff and partners from the Embassy of Latvia and World Federation of Free Latvians met for the quarterly ALA board meeting on December 5-6. For the majority of the first day of the meeting, the board spent time fine-tuning the organization's 2021 budget. As in other years, in the coming year ALA will be supporting various cultural, educational and charitable projects. ALA will support the XV Latvian Song and Dance Festival (to be held in Minnesota in 2022) with a series of donations in the next three years. At the end of this year, ALA has supported the Latvian National Opera Guild's initiative to bring to life the opera of Jānis Kalniņš "Hamlet" in the Latvian National Opera. ALA has also granted major support for the Global Center for Latvian Art in Cēsis. During the meeting, ALA board members shared with the group their activities and project results during the last few months. Another key topic that the board discussed was ALA's 70th anniversary, which is fast approaching in the summer of 2021. A special fundraising initiative for "ALA70" is on its way to your mailbox this month! As noted in the appeal letter, we will be addressing your priorities, as learned from the spring survey. We also hope to grow our membership base with this initiative. To read about the board meeting in more detail: https://alausa.org/en/aktualitates/ala-works-towards-70th-anniversary/

ALA Office of Support & Aid to Latvia Continues to Support Children, and Changes its (Latvian) Title

The American Latvian Association’s Office of Support and Aid to Latvia (SAL) began its work in 1994. The office collects donations for families in need in Latvia. Since the inception of this program, the office has provided regular, two-year stipends for Latvian families with many children, orphans, and abandoned children. This support is only possible with donations and bequests from Latvians in the U.S. SAL office director Kaija Petrovska has been working with the Children’s Fund of Latvia for several years now, maintaining the longtime “Safe Bridge” program, but also has recently started to cooperate also with other trusted organizations, such as the Angel’s Heart Society. The ALA board has concluded that the Latvian title of this ALA office/program (“Sadarbība ar Latviju” – translated as “Cooperation with Latvia”) does not accurately reflect the nature of the office, since all of ALA’s offices do cooperate with Latvia in some respect. The Office of Support and Aid to Latvia is the charitable giving arm of ALA – and thus will now be called “Labdarība Latvia” (directly translated as “Charity in Latvia”). In English, the office will still be called the Office of Support & Aid to Latvia.

LIAA Invites You to Join Survey

LIAA invites you to take part in their study of the travel habits and experiences of Latvian nationals and their descendants living abroad. The study will look at travel to Latvia, use of tourist services in Latvia before Covid-19 restrictions came in force and now during the pandemic. If you're 18 years or older, have been living outside Latvia for one year or longer (or were born outside Latvia) and have travelled to Latvia in the past three years, please share your experiences via this link: https://aptauja.migracija.lv/en. Find more on the study here: https://migracija.lv/en/posts/2020-survey-on-tourism-to-latvia/.

ALA Supports a New Latvian Opera Project

The Latvian National Opera and Ballet, in cooperation with the Latvian National Opera Guild, will prepare the opera of Jānis Kalniņš – Hamlet, one of the most meaningful examples of Latvian opera in Latvian music history, for the 2021/2022 season. The Guild will be the primary benefactor for this project, and ALA has joined others in supporting the Guild’s campaign with a significant sponsorship. The Guild has provided significant support for the Latvian opera since 1991, including for the renovation of the opera building.
(Photo – Latvian National Opera Guild president Ivars Slokenbergs signs an agreement with Latvian National Opera director Egils Siliņš)

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile