Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Ar ALA 68. kongresu sākas jauns apvienības darba gads
 • ALA jaunā valde uzsāk darbu
 • ASV senators sveic ALA 68. kongresa dalībniekus
 • Apmeklēsim svētkus!
 • Brauciet uz 2x2 semināru Latgalē!
 • 2019. gada vasaras ALA izglītojošie ceļojumi un prakses darbi Latvijā
In this issue of InfoGram:
 • Report from the ALA 68th Congress
 • The Newly Elected ALA Board
 • U.S. Senator Welcomes ALA Congress to Colorado
 • Song and Dance Festival in Toronto
 • Latvian Youth Abroad Invited to 2x2 Seminar in Latgale!
 • 2019 ALA Educational Trips and Internships in Latvia

Ar ALA 68. kongresu sākas jauns apvienības darba gads

5. maijā Denverā, Kolorādo darbu beidza ALA 68. kongress. Tajā piedalījās 63 apvienības organizāciju delegāti ar 65 mandātiem. Dienu pirms kongresa notika Latvijas uzņēmēju tikšanās ar Amerikas biznesa pasaules cilvēkiem konferencē “Spotlight Latvia Denver”- “Gateway to Business in Europe and Beyond”. Biznesa konferenci rīkoja Amerikas latviešu tirdzniecības kamera (Latvian American Chamber of Commerce) kopā ar ALA un Latvijas vēstniecību ASV. Konferences tēma šogad bija “Veselīgs dzīvesveids”, tajā tika akcentēti veidi sadarbībai, kas veicinātu Latvijā ražotajām precēm atrast eksporta tirgu ASV. Konferencē, arī kongresā piedalījās plaša delegācija no Latvijas, tai skaitā Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, Latvijas ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, Ārlietu, Ekonomikas, Izglītības un zinātnes ministriju pārstāvji, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras delegācija un vairāki uzņēmēji. Kongress savu darbu sāka 3. maijā. Tajā notika vairākas paneļdiskusijas, prezentācijas, darba grupu sēdes. Kongresa delegātus uzrunāja politiķe Sandra Kalniete, žurnālists Pauls Raudseps, uzņēmējs Jānis Bergs. Kongress pieņēma 11 rezolūcijas un četrus ieteikumus. Ar tiem varat iepazīties šeit: http://bit.ly/ala68k_rezolucijas

ALA jaunā valde uzsāk darbu

Kongresa delegāti ievēlēja apvienības valdi nākamajam darbības gadam. Ievēlētā valde (fotoattēlā): Pirmajā rindā no kreisās – Gundega Dance (Revīzijas komisijas locekle), Sanita Šūmane (Kultūras fonda vadītāja), Tatjana Žagare-Vītiņa (Informācijas nozares vadītāja), Līga Ejupe (Kultūras nozares vadītāja), Pēteris Blumbergs (priekšsēdis), Mārtiņš Andersons (vicepriekšsēdis), Marisa Gudrā (izpilddirektore), Nora Muižniece-Steele (sekretāre), Anita Nāgelis (kasieres palīdze), Miķelis Ģiga (Sporta nozares vadītājs). Otrajā rindā no kreisās – Kaija Petrovska (“Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāja), Una Veilande (Revīzijas komisijas locekle), Kristīne Ģiga-Bauer (Biedru un līdzekļu vākšanas nozares vadītāja), Anita Grīviņa (kasiere), Andrejs Kancs (Revīzijas komisijas loceklis). Nav klāt – Sabiedrisko attiecību nozares vadītājs Dzintars Dzilna, Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane.

ASV senators sveic ALA 68. kongresa dalībniekus

Ar speciāli veidotu video uzrunu, ALA Kongresa dalībniekus apsveica senators no Kolorādo štata Korijs Gardners. Uzrunā, Sen. Gardners atzīmē NATO nozīmi un atzīst Baltijas valstu ieguldījumu aliansē. Viņš arī piemin savu atbalstu lēmumam atzīt, ka Krievijas Federācija piedalās terorisma sponsorēšanā, kā to var redzēt pirms gada paustajā viedoklī (rakstu var lasīt šeit: https://www.nytimes.com/2018/04/19/opinion/russia-sponsoring-terrorism.html). Senators Gardners ASV Kongresā konsekventi iestājies par spēcīgu NATO un lēmumiem, kas ierobežo Krievijas agresīvo ārpolitiku. Uzrunu var noskatīties ALA Facebook lapā šeit: https://www.facebook.com/AmericanLatvianAssociation/posts/2168958906523276

Apmeklēsim svētkus!

No 4. līdz 7. jūlijam Toronto notiks XV Latviešu Dziesmu un deju svētki Kanādā. Tie notiks Latvijas simtgades zīmē ar saukli “Viena dziesma, viena deja… Viena tauta!” Svētkos piedalīties plāno vismaz tūkstotis dalībnieku –koristi, dejotāji, mūziķi un teātra mākslinieki no Ziemeļamerikas, Eiropas un Latvijas. Svētku atklāšana notiks ceturtdien, 4. jūlijā plkst. 13.00. Programmas piedāvājums svētkos ir plašs, četru dienu laikā iespējams apmeklēt koncertus, mākslas izstādes, teātra izrādes, tirdziņu, balles lieliem un mazajiem. Lielākie notikumi- Kopkora koncerts- notiks sestdien, 6. jūlijā plkst. 15.00, Tautas deju lieluzvedums - svētdien, 7. jūlijā, plkst. 16.00. Amerikas Latviešu apvienībai svētku laikā būs atvērts informācijas stends, kur varēsiet satikt ALA ļaudis, iepazīties ar mūsu darbību un pievienoties apvienības biedru pulkam. Sīkāka informācija par svētkiem šeit: http://latviansongfest.com/lv/

Brauciet uz 2x2 semināru Latgalē!

Dārta Apsīte kopā ar Mārci Benužu šovasar vadīs Pasaules latviešu jaunatnes semināru 2x2 semināru Latgalē. Kā stāsta vadītāji: “Tas būs skaists latvietības piedzīvojums nedēļas garumā, kurā piedalīsies dažādu nozaru speciālisti un būs iespēja pavadīt laiku ar latviešu jauniešiem no visas pasaules.” Šobrīd aktīvi tiek meklēti semināra dalībnieki ārpus Latvijas, tāpēc rīkotāji priecāsies, ja spēsiet ieteikt aktīvus jauniešus, kuriem šīs vasaras 2x2 seminārs varētu būs neaizmirstams piedzīvojums. Rīkotāji apsola palīdzēt segt arī daļu dalības maksas. Aiciniet savu paziņu lokā uzrunāt jauniešus un mudiniet viņus pieteikties 2x2 semināram! Video ieskatu 2x2 seminārā meklē šeit: https://www.youtube.com/watch?v=yndvQrPymmo.

2019. gada vasaras ALA izglītojošie ceļojumi un prakses darbi Latvijā

Šovasar atkal ALA atbalstītajos izglītojošos ceļojumos “Sveika, Latvija!”, “Heritage Latvia”, un “Sveika, dzimtene! / Hello, Latvia”, kā arī ar ALAs prakses programmu “Pavadi Vasaru Latvijā” ietvaros daudzi Amerikas latvieši dosies uz Latviju, lai labāk to iepazītu. “Sveika, Latvija!” ceļojumā 22 jaunieši (ieskaitot 8 no Austrālijas) brauks dosies jūnijā, 24 (ieskaitot 1 no Kanadas)- augustā. “Heritage Latvia” programmas ietvaros Latviju apciemos 10 jaunieši, un ar “Sveika, dzimtene!” - 14 dalībnieku no dažādām paaudzēm. 9 universitātes vecuma jaunieši piedalīsies ALA prakses programmā “Pavadi Vasaru Latvijā” un vairākus mēnešus strādās kādā Latvijas valsts iestādē vai privātā uzņēmumā. Ja šovasar ciemosieties Latvijā, iespējams, ka sastapsiet Rīgas ielās kādu Amerikas latviešu jaunieti, kas nolēmis iejusties Latvijas ikdienas dzīvē!

Report from the ALA 68th Congress

On May 5th in Denver, Colorado the 68th ALA Congress concluded its last session and ALA began a new operating year. This year the congress was attended by 63 delegates, with a total of 65 votes (mandates). The series of events began on Thursday with the business conference “Spotlight Latvia Denver”- “Gateway to Business in Europe and Beyond”, which was organized by the Latvian American Chamber of Commerce, in cooperation with ALA, the Embassy of Latvia, and the Latvian government. This year, the “Spotlight Latvia” conference’s theme was “Healthy Living”. Attending the economic conference, as well as the ALA congress was a large delegation from the Latvian government – including the Latvian Ambassador Andris Teikmanis, the Latvian Minister of Economics Ralfs Nemiro, representatives from the ministries of Foreign Affairs, Economics, Education, and the Investment and Development Agency of Latvia, as well as many businesses and entrepreneurs from Latvia. The ALA congress began its first session on May 3rd. The next few days encompassed a packed program of panel discussions, presentations, and working groups. The congress featured keynote speeches by Sandra Kalniete, journalist Pauls Raudseps, and entrepreneur Janis Bergs. The ALA congress ultimately passed 11 resolutions.

The Newly Elected ALA Board

The ALA 68th Congress delegates elected the following ALA members for its board for the 2019-2020 operating year (pictured left to right, starting with front row): Gundega Dance (Audit Committee member), Sanita Šūmane (Director, ALA Cultural Fundation), Tatjana Žagare-Vītiņa (Director of Communications), Līga Ejupe (Director, Office of Cultural Affairs), Pēteris Blumbergs (President), Mārtiņš Andersons (Vice President), Marisa Gudrā (Managing Director), Nora Muižniece-Steele (Board Secretary), Anita Nāgelis (Assistant Treasurer), Miķelis Ģiga (Director, Office of Sports Affairs). Left to right, back row: Kaija Petrovska (Director, Office of Support and Aid to Latvia), Una Veilande (Audit Committee member), Kristīne Ģiga-Bauer (Fundraising and Membership Director), Anita Grīviņa (Treasurer), Andrejs Kancs (Audit Committee member). Not pictured – Dzintars Dzilna (Director of Public Affairs), Elisa Freimane (Director, Office of Education).

U.S. Senator Welcomes ALA Congress to Colorado

In a video clip, Senator Cory Gardner kindly offered ALA Congress delegates a warm welcome to his home state of Colorado. In the video, Sen. Gardner notes the importance of NATO and recognizes the Baltic countries' contributions to the alliance. He also references his advocacy for assessing the Russian Federation as a state sponsor of terror, which he wrote about in an opinion editorial last year (article here: https://www.nytimes.com/2018/04/19/opinion/russia-sponsoring-terrorism.html). Sen. Gardner has been a consistent supporter of a strong NATO and ongoing protection of American interests against Moscow's aggression. The video clip is available on ALA's Facebook page here: https://www.facebook.com/AmericanLatvianAssociation/posts/2168958906523276

Song and Dance Festival in Toronto

From July 4 - 7, nearly 1,000 singers, dancers, musicians and actors from across North America, Europe and Latvia, will meet in Toronto for the XV Latvian Song Festival in Toronto, Canada. The opening ceremony will be on July 4th at 1pm, and the largest concerts - the Mass Choir concert on Saturday, July 6th at 3pm, the Folk Dance Spectacle on Sunday, July 7th at 4pm. The American Latvian Association, a festival sponsor, will be present with a informational stand at the festival marketplace - where you will be able to meet ALA staff and board, as well as find out more about our programs. For more information on the festival: http://latviansongfest.com/lv/

Latvian Youth Abroad Invited to 2x2 Seminar in Latgale!

The 2x2 seminar in Latgale this year promises to be an unforgettable week-long Latvian cultural experience, which will be attended by various industry experts and will give participants the opportunity to spend time with Latvian youth from all over the world. Currently organizers are actively seeking participants from outside of Latvia and are offering opportunities for assistance with program fees. Spread the word and invite your acquaintances who might be interested in applying for the 2x2 seminar! Here is a video that delves into the 2x2 experience: https://www.youtube.com/watch?v=yndvQrPymmo.

2019 ALA Educational Trips and Internships in Latvia

This year ALA is again sending to Riga a large number of American Latvians eager to learn more about and forge a deeper connection with Latvia. The “Sveika, Latvija!” trip in June will have 22 participants (including 8 from Australia) - the one in August - 24 participants (including 1 from Canada). 10 will travel with the “Heritage Latvia” trip, and 14 with the “Hello, Latvia” trip. 9 college student aged American Latvians will travel to Riga to complete an internship with a Latvian government agency, non-profit, or business, as arranged through ALA's “Spend the Summer in Latvia” program. If you are traveling in Latvia this summer yourself, keep an eye out for our program participants and say hello!

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile