Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Amerikas Latviešu apvienības paziņojums par ALA 69. kongresu
 • ALA valde satiekas Mičiganā
 • ALA valde un Mičiganas Nacionālās gvardes pārstāvji piedalās Kalpaka ballē
 • Lansingas vēlētāji nodod ziņu savai pārstāvei ASV Kongresā
 • Amerikas Latviešu apvienības Izglītības nozare piedāvā vēl sešu iemīļotu tautasdziesmu karaoke versijas YouTube
 • Enģeļu sirds veiksmes stāsti: Ivo
In this issue of InfoGram:
 • 69th ALA Congress Scheduled for April - Canceled
 • ALA Board Meets in Michigan
 • ALA Board and Michigan National Guard Participate in Kalapaka Ball
 • Lansing Constituents Meet with Congresswoman Slotkin’s Staff
 • Six New Folk Songs Karaoke Versions on YouTube
 • Angel's Heart Success Stories: Ivo

Amerikas Latviešu apvienības paziņojums par ALA 69. kongresu

Ņemot vērā ASV Slimību kontroles un profilakses centra (CDC) norādījumus par jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 ierobežošanas pasākumiem, Amerikas Latviešu apvienības valde pieņēmusi lēmumu atcelt ALA 69. kongresu, kura norise bija plānota no 2020. gada 24. līdz 26. aprīlim Santpaulā, Minesotā. Sīkāka informācija par to, kā turpināsim mūsu sadarbību un lēmumu pieņemšanu, sekos tuvākajā laikā. Sargāsim sevi, viens otru un nezaudēsim optimismu!

ALA valde satiekas Mičiganā

Marta valdes sēde šoreiz notika Mičiganā, Detroitas Sv. Pāvila latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes sabiedriskā ēkā, kur valdi un biroja darbinieces vairākas dienas laipni uzņēma Latviešu apvienība Detroitā un tās priekšsēde Līga Jēkabsone. Dienu pirms sēdes valdes locekļi, ALA ģenerālsekretāre Marisa Gudrā, Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga un Latvijas goda konsuls Mičiganā Andris Lācis satikās ar Latvijas sadarbības partneriem Mičiganā – gubernatori Gretchen Whitmer un Mičiganas Nacionālās gvardes pārstāvjiem. Piektdienas vakaru ALA ļaudis pavadīja kopā ar Detroitas puses latviešu sabiedrību. Sestdien un svētdien notika valdes sēde, kurā aktīvi piedalījās arī vēstnieks Māris Selga un viesis no Kanādas - Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš. Pēteris Blumbergs, ALA priekšsēdis, viņa vietnieks Mārtiņš Andersons, visu nozaru vadītāji un ģenerālsekretāre Marisa Gudrā atskaitījās par padarīto. Sēdes noslēgumā pateicības saņēma Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe un Kultūras fonda priekšsēde Sanita Šūmane, kurām ar šī gada kongresu beidzas pilnvaru termiņš. Savus amata pienākumus abas pildījušas profesionāli, ar augstu atbildības sajūtu un jācer, ka gan Līga, gan Sanita arī turpmāk aktīvi darbosies ASV latviešu sabiedrībā.

(Foto: no kreisās - L.Ejupe, P.Blumbergs,S.Šūmane)

ALA valde un Mičiganas Nacionālās gvardes pārstāvji piedalās Kalpaka ballē

Kalpaka balle, pēc valdes sēdes, sestdien, 7. marta vakarā, bija ilgi gaidīts un skaists notikums. Toms Trautmanis nolasīja saistošu uzrunu par Oskaru Kalpaku un Latvijas valstiskumu. ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs pateicās balles rīkotājai Janai Āboliņai un LAD priekšsēdei Līgai Jēkabsonei. Īpašs bija ilggadējā, izcilā ASV latviešu sabiedriskā darbinieka Jāņa Kukaiņa godināšanas mirklis. Par savu ilggadējo darbu latviešu sabiedrības labā un uzticību neatkarīgās Latvijas ideāliem bijušais ALA un PBLA vadītājs saņēma augstāko apvienības atzinību – Nameja Goda biedra piespraudi. Amerikas Latviešu apvienība pateicas detroitiešiem par silto uzņemšanu un viesmīlību!

(Foto: Brita Vija Brooks)

Lansingas vēlētāji nodod ziņu savai pārstāvei ASV Kongresā

Grupa lansingiešu 6. martā satikās ar Rep. Elissas Slotkinas (MI-8) biroja darbinieci Samantha Woll (foto-no kreisās). Tikšanās dalībnieki pārrunāja vairākus likumprojektus un jautājumus, ieskaitot finansiālo atbalstu Baltijas valstīm 2021. gada budžetā, NATO, Trīs jūru iniciatīvu, dalību Pārstāvju palātas Sadarbības grupā ar Baltijas valstīm (Baltic Caucus), un aicināja panākt to, ka Krievijas prezidentu V. Putinu neaicina uz jūnijā plānoto G7 samitu ASV.

Amerikas Latviešu apvienības Izglītības nozare piedāvā vēl sešu iemīļotu tautasdziesmu karaoke versijas YouTube

Priecājoties par drīzo pavasara iestāšanos, Amerikas Latviešu apvienības Izglītības nozare, turpinot pagājušajā gadā sākto projektu Lasi, dziedi, mācies!, piedāvā nākamo pusduci tautasdziesmu karaoke versijā. Šā posma dziesmām raksturīgs jautrais trādi rīdi ralallā un citi interesanti un valodiski neparasti piedziedājumi. Tāpat šeit iekļauta par vienu no skaistākajām šūpuļdziesmām pasaulē atzītā “Aijā žūžū, lāča bērni.” Klausoties sev tīkamāko dziesmu jaukā izpildījumā, gan bērni, gan pieaugušie ārpus Latvijas, kas nolēmuši stiprināt savu latvisko mantojumu, gan citi interesenti var izmantot arī vizuālās uztveres materiālu – labi salasāmu dziesmas tekstu. Tam var sekot, kā karaoke pierasts, – katrs dziedātais vārds iekrāsojas tā dziedāšanas brīdī, papildinot vai nostiprinot leksikas apguvi ar vizuālo attēlojumu. Tautasdziesmas dzied Iecavas bērnu folkloras kopa Tarkšķi Kristīnes Kareles vadībā. Dziesmas var atrast ALA YouTube kontā: https://www.youtube.com/channel/UC-q7Ku_N4SKhsVs9YUgxHOg/videos.

Enģeļu sirds veiksmes stāsti: Ivo

Aicinām atbalstīt talantīgus bērnus Latvijas reģionos!

Ivo dzīvo divu bērnu ģimenē. Tās apgādnieks ir tēvs, jo mamma veselības dēļ nevar strādāt. Ivo var raksturot kā jauno pētnieku, kurš ar lielu interesi un izpratni seko līdzi pasaules notikumiem un aktualitātēm. Puisis ir ļoti mērķtiecīgs, uzņēmīgs un gudrs. Mēs puisī saskatām lielu nākotni, tāpēc vēlamies palīdzēt pilnveidot viņa talantus, apmaksājot jauno zinātnieku vasaras nometni, iesaistīt un pieteikt starptautiskajos konkursos, kā arī nodrošināt viņam papildu apmācības viņam interesējošos mācību priekšmetos. Ivo pats par sevi stāsta:

“Mani sauc Ivo. Es mācos Limbažu novada Lādezera pamatskolas 7. klasē. Man ļoti patīk mācīties, bet visvairāk man patīk pētīt. 4. klasē mani ieinteresēja, kā darbojas elektriskās ķēdes slēgumi. Vēlāk nolēmu izpētīt, kas ir nepieciešams, lai izdotu savu grāmatu. Jau vairākus gadus mana ģimene cenšas dzīvot videi draudzīgi, tas mani mudināja šajā mācību gadā pētīt, kā ikdienā ir iespējams ierobežot plastmasas maisiņu daudzumu. Ja vēlamies dzīvot skaistā pasaulē un ierobežot cilvēces negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, mums katram ir jāsāk pašam ar sevi. Es ļoti vēlos vairāk izpētīt šo jomu, apzināt, kas lietas labā jau tiek darīts dotajā brīdī Latvijā un izstrādāt dažādus jaunatklājumus.”

Lai atbalstītu biedrību Enģeļa Sirds ALA “Sadarbību ar Latviju” programmā, aicinām apmeklēt SAL nodaļu ALA mājaslapā: www.alausa.org.

69th ALA Congress Scheduled for April - Canceled

In observance of the recommendations of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) regarding the coronavirus (COVID-19) epidemic and restrictions for the holding of public events in the near future, the American Latvian Association board has resolved to cancel the 69th ALA Congress, which was planned for April 24-26 in St. Paul, MN. More information will follow soon. Let us stay safe and look to the future!

ALA Board Meets in Michigan

The March board meeting this year happened in the Detroit Latvian Church in MIchigan, where the board and office staff were welcomed by the Latvian Association of Detroit and its leader Līga Jēkabsone. The day before the meeting, board members, ALA executive director, Latvian ambassador Māris Selga and Latvian honorary consul Andris Lācis met with cooperative partners in Michigan - Governor Gretchen Whitmer and Michigan National Guard representatives. ALA spent Friday evening with the local Latvian community. The board meeting took place on Saturday and Sunday and was attended also by the ambassador and guest from the WFFL Cultural Fund, Juris Ķeniņš. At the close of the meeting, we ceremoniously thanked Līga Ejupe and Sanita Šūmane, who have served ALA for a full term now and will be forced to leave their posts with the next Congress.

(Photo: from the left - L.Ejupe, P.Blumbergs, S.Šūmane)

ALA Board and Michigan National Guard Participate in Kalapaka Ball

The ALA board attended the Kalpaka balle in Michigan on March 7 after their board meeting. Toms Trautmanis read an inspiring speech on Oskars Kalpaks and belonging to the Latvian nation. ALA president Pēteris Blumbergs thanked ball organizers Jana Āboliņa and LAD president Līga Jēkabsone. Also honored at the ball was long-time community servant Jānis Kukainis. For his work at ALA and WFFL, he was awarded ALA’s highest honor - the Nameja Honor Membership. The American Latvian Association thanks Detroit Latvians for their hospitality.

(Photo: Brita Vija Brooks)

Lansing Constituents Meet with Congresswoman Slotkin’s Staff

A group of the Lansing Latvians met with Samantha Woll, Deputy District Director for Congresswoman Elissa Slotkin (MI-8). The group discussed a range of legislative bills and issues, including appropriations for 2021, NATO, Three Seas Initiative, membership to the House Baltic Caucus and ensuring Putin is not invited to the G7 summit in the U.S. planned in June.

Six New Folk Songs Karaoke Versions on YouTube

The American Latvian Association’s Office of Education, in continuation of its project “Read, sing, learn!” offers the next six karaoke versions of folk songs. This series includes one of the most beautiful lullabies in the world - “Aijā žūžu, lāča bērni”. This is a great opportunity for children and adults alike to have a taste of Latvian culture as they listen to the songs and read along with the words. The recordings of these songs are by Iecava children’s folklore group Tarkšķi, led by Kristīne Karele. Songs can be found here: https://www.youtube.com/channel/UC-q7Ku_N4SKhsVs9YUgxHOg/videos.

Angel's Heart Success Stories: Ivo

“My name is Ivo. I am in the 7th grade at the Ladezera School in Limbazi. I really enjoy learning, but most of all I like to do research. In 4th grade, I was interested in how circuitry works. In 5th grade, I decided to explore what it would take to publish my book. For several years now, my family has been striving to live in an environmentally friendly way. This school year has encouraged me to explore how it is possible to limit the amount of plastic bags in our everyday lives. If we want to live in a beautiful world and limit the negative impact of mankind on the environment, we must all start with ourselves. I really want to explore this area more, find out what's already being done in Latvia, and develop some new discoveries.”

Ivo lives in a family of two children. The father is the sole provider and due to health concerns the mother cannot work. The young man can be described as a researcher who follows world events with great interest and understanding. Ivo is very focused, enterprising and smart. He completes any requested task and homework with great energy and enthusiasm! We see a great future for Ivo. We want to help develop his talents, help to provide comprehensive knowledge in his areas of interest, to pay for a young scientist's summer camp experience, and to assist him in applying for international competitions.

To support Angel’s Heart through ALA’s “Support and Aid to Latvia” office, visit www.alausa.org.

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile