Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Par Latvijas Valsts prezidentu ievēl Egilu Levitu
 • Vēstniekam Andrim Teikmanim jauns amats
 • Iespējas atjaunot pasi un personas apliecību ASV
 • Latviešu valodas apgūšanas iespējas tālmācībā
 • Kur līgosiet šajā vasarā?
 • Amerikas latvieši pošas svētkiem Kanādā
 • Izveidota Diasporas konsultatīvā padome
In this issue of InfoGram:
 • Egils Levits Elected President of Latvia
 • Ambassador Andris Teikmanis Chosen for New Position
 • Opportunity to Renew Passports and eID Cards
 • Long Distance Latvian Language Studies
 • Where Will You Spend the Midsummer?
 • American Latvians Head to Latvian Song Festival in Canada
 • Diaspora Advisory Council

Par Latvijas Valsts prezidentu ievēl Egilu Levitu

29. maijā par Latvijas Valsts prezidentu kļuva Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits, Saeimas balsošanas pirmajā kārtā saņemot 61 deputāta atbalstu. Levits dzimis Rīgā, vēlāk kopā ar ģimeni dzīvojis Vācijā, absolvējis Minsteres Latviešu ģimnāziju un Hamburgas Universitāti, kur izstudēja politikas zinātni un jurisprudenci. Astoņdesmito gadu beigās Levits atgriezās Latvijā un aktīvi iesaistījās valsts neatkarības atjaunošanā. Viņš ir arī viens no 1990. gada 4. maijā pieņemtās Neatkarības deklarācijas teksta autoriem. 2004. gadā Levits kļūst par Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnesi. Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs apvienības vārdā nosūtījis apsveikumu jaunievēlētajam Valsts prezidentam. Foto: DELFI.

Vēstniekam Andrim Teikmanim jauns amats

Jaunievēlētais prezidents Egils Levits par Valsts prezidenta kancelejas vadītāju izvēlējies pašreizējo Latvijas vēstnieku ASV Andri Teikmani. Vēstnieks piekritis pieņemt šo amatu jūlijā, kad nokārtos saistības par vēstnieka pienākumu pildīšanu. Amerikas Latviešu apvienība apsveic Andri Teikmani ar augsto amatu un ar prieku atceras kopā pavadīto laiku. Savu pilnvaru laikā vēstnieks ar interesi un entuziasmu iesaistījās ALA un ASV latviešu sabiedrības aktivitātēs. “Ir prieks redzēt, ka jaunievēlētais prezidents Levits izveidojis tik spēcīgu komandu, bet tomēr ir arī skumji, ka zaudēsim tik labu un efektīvu vēstnieku šeit, ASV,” atzīst ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs.

Foto: Vēstnieks A.Teikmanis (septītais no kreisās) kopā ar ALA valdes locekļiem 2019. gada pavasarī.

Iespējas atjaunot pasi un personas apliecību ASV

Latvijas vēstniecība ASV ziņo par iespēju atjaunot vai pieprasīt Latvijas Republikas pasi un/vai personas apliecību (eID karti) Klīvlendā (Ohaio) 24.-25.jūlijā un Garezerā (Mičigana) 27.-28.jūlijā. Latvijas vēstniecība ASV aicina Latvijas valstspiederīgos noformēt un saņemt pasi kopā ar eID karti jeb personas apliecību. Šobrīd tiek veikti nepieciešamie grozījumi Latvijas likumdošanā, lai par prioritāro personu apliecinošo dokumentu kļūtu eID karte, tāpēc aicinām Jūs noformēt eID karti arī tad, ja Jūsu rīcībā ir derīga Latvijas pase. Šādas izmaiņas valstspiederīgajiem sniegs uzticamu, valsts garantētu un drošu personas identifikāciju arī elektroniskajā vidē. No šī gada eID kartēs ir ieviesti bezmaksas parakstīšanas un autentifikācijas sertifikāti ar neierobežotu parakstīšanās reižu skaitu. Nepieciešamo informāciju par pieteikšanās kārtību atradīsiet šeit: https://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija

Latviešu valodas apgūšanas iespējas tālmācībā

“Pats foršākais Floviņā ir jauni draugi un mīļa skolotāja,” tā apgalvo zēns no Zviedrijas. Par Floviņu bērni mīļi dēvē LVA tālmācības pilotprojekta latviešu valodas apguves nodarbības lva.classflow.lv vidē. 2018./2019. mācību gadā latviešu valodu tālmācībā apguva 123 bērni 28 valstīs. Latviešu valodas aģentūra informē, ka 2019. gada 26. jūnijā sāksies jaunu skolēnu reģistrācija 2018./2019. gada latviešu valodas tālmācības nodarbībām lva.classflow.lv vidē. Nodarbībām tiks aicināti pieteikties 7 līdz 8 gadus veci diasporas bērni ar dažādu latviešu valodas prasmi. Papildu informācija Latviešu valodas aģentūras mājaslapā: https://valoda.lv/latviesu-valoda-arzemes/

Kur līgosiet šajā vasarā?

Tuvojoties Jāņu svinībām, interneta medijs latviešiem ārpus Latvijas Latviesi.com, sadarbībā ar Radio SWH gatavo ārpus Latvijas notiekošo Jāņu sarīkojumu apkopojumu 2019. gadam. Medijs aicina organizācijas, reģistrējoties portālā, publicēt informāciju par plānotajiem Jāņu sarīkojumiem ārpus Latvijas lielākajā notikumu kalendārā latviešiem pasaulē vai arī, sūtīt informāciju uz e-pasta adresi redakcija@latviesi.com. Apkopotā informācija tiks publicēta portālā www.latviesi.com, izziņota Radio SWH un lielākajos latviešu plašsaziņas līdzekļos visā pasaulē! Medijs priecāsies arī par fotoattēliem vai afišām. Iespējams, ka tieši Jūsu organizācijas sarīkojums tiks iekļauts Latvijas reģionu televīzijas Re:TV sižetā un Radio SWH.

Amerikas latvieši pošas svētkiem Kanādā

Līdz XV Latviešu Dziesmu svētkiem Kanādā atlicis nepilns mēnesis! Svētkos gaida ierodamies ap tūkstoti dalībnieku no visas pasaules - būs koristi, dejotāji, aktieri, mākslinieki un daiļamatnieki! Savu dalību svētkos pieteikuši arī 17 kori un 10 deju kopas no ASV. Starp viņiem arī latviešu centra “Garezers” koristi un dejotāji. Dziesmu svētku laikā būs iespēja uzzināt tuvāku informāciju par Amerikas Latviešu apvienības darbības virzieniem un misiju speciāli izveidotā izstādē.

Izveidota Diasporas konsultatīvā padome

Diasporas konsultatīvā padome, padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotu diasporas politikas izstrādi un tās ikgadējo prioritāšu noteikšanu, kā arī diasporas politikas īstenošanu un novērtēšanu, tika izveidota 2019. gada 14. maijā. Ārlietu ministrs ir apstiprinājis Diasporas konsultatīvās padomes personālsastāvu. Diasporas konsultatīvajā padomē būs arī ALA balss, priekšsēdis Pēteris Blumbergs. Diasporas konsultatīvās padomes darbības principi ir noteikti Diasporas likumā, kas stājās spēkā šā gada 1. janvārī: https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/63692-apstiprinats-diasporas-konsultativas-padomes-sastavs.

Egils Levits Elected President of Latvia

The Latvian parliament, the Saeima, chose a new President for Latvia on May 29. Following two hours of debate, a vote was held which determined Egils Levits as the next head of state. Levits secured the backing of 61 deputies. Speaking to Saeima, Levits vowed “I will be a president of all Latvia's people and “all Latvian citizens”, regardless of their ethnicity, beliefs, and whether they live in Latvia or are part of the diaspora. Photo: DELFI.

Ambassador Andris Teikmanis Chosen for New Position

President-elect Egils Levits has offered the post of the head of the State Chancellery to ambassador Andris Teikmanis, who has accepted the offer and will start working in the new job in July. Teikmanis is currently serving as Latvian ambassador to the United States. He was born in 1959 and has a degree in law. He started work in 1983 as an investigator at the Riga Police Administration, and later on became a judge. He was a member of the Supreme Council and on May 4, 1990 voted for the Declaration on the Restoration of the Independence of the Republic of Latvia.

Photo: Ambassador Teikmanis (seventh from the left), together with ALA board members in Spring 2019.

Opportunity to Renew Passports and eID Cards

The Embassy of Latvia reports that there will be several opportunities to renew Latvian passports and eID cards this summer: in Cleveland, OH (July 24-25) and Garezers, MI (July 27-28). The Embassy of Latvia invites Latvian citizens to apply also for the eID card, which is highly encouraged by the Latvian government due to new legal requirements. For more information (in Latvian) on applying for passports or eID cards, please visit the embassy’s website: https://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija

Long Distance Latvian Language Studies

The Latvian Language Agency has announced that on June 26 registration will open for new students for the 2018-2019 school year for long-distance learning in the lva.classflow.lv portal. Children in the diaspora ages 7-8 with various levels of Latvian language proficiency are invited to apply. For more information, visit the Latvian Language Agency’s website: https://valoda.lv/latviesu-valoda-arzemes/

Where Will You Spend the Midsummer?

The Midsummer (“Jāņi”) is fast approaching! The website latviesi.com, in collaboration with Radio SWH, is gathering information about Latvian midsummer events all over the world. The editors invite you to send in information about your local midsummer event to redakcija@latviesi.com. Full information will be published on the website and shared with Latvian radio. Photos and brochures are welcome as well! It is possible that your event may end up featured on Latvian TV or radio!

American Latvians Head to Latvian Song Festival in Canada

There is less than a month left before the XV Latvian Song and Dance Festival in Canada! Festival organizers anticipate approximately 1000 participants from across the world - there will be singers, dancers, actors, artists and artisans! Participating will be 17 choirs and 10 dance groups from the U.S., among them also the choir and dancers from Garezers. During the festival, you will have the opportunity to find out more about ALA and our programs at our exhibit / informational stand in the festival marketplace!

Diaspora Advisory Council

On May 14, 2019, the Ministry of Foreign Affairs established a Diaspora Advisory Council, whose goal will be to develop organized diaspora policies and determine priorities, as well as to enforce various existing laws and policies regarding the diaspora. ALA President Pēteris Blumbergs will also be part of the council. The guidelines for the newly created council are described in the new Diaspora Bill, which took effect on January 1: https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/63692-apstiprinats-diasporas-konsultativas-padomes-sastavs.

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile