Jūlijs 2022

Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Lepnums par latvietību
 • Aicinām stiprināt Baltijas aizsardzību!
 • Valsts valodas pārbaudījumi Garezerā
 • Jābalso!
 • XV Vispārējo Latviešu dziesmu un deju svētku laikā Minesotā, ASV veicina ekonomisko sadarbību
 • Stājas spēkā likuma grozījumi par “digitālā klejotāja” vīzu
In this issue of InfoGram:
 • Latvian Pride at the Song Festival
 • Invitation to Strengthen Baltic Defense!
 • Latvian Language Exams in Garezers
 • We Must Vote!
 • Exploring business opportunities at the Latvian Song and Dance Festival in Minnesota, USA
 • Amendment of the Law on the Digital Nomad Visa Enters into Force

Lepnums par latvietību

No 29. jūnija līdz 4. jūlijam Minesotā, Sentpolā norisinājās XV Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki. Svētku programmā bija deju un mūzikas koncerti, teātra izrādes, fokloras pasākumi un saviesīgas tikšanās. Svētkos piedalījās ap 50 koru, deju grupu no ASV un Latvijas. Starp svētku viesiem bija vairākas Latvijas amatpersonas, tai skaitā Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un kultūras ministrs Nauris Puntulis. Svētkos gan kā dalībnieki, gan kā skatītāji piedalījās arī daudzi ALA biedri un valdes locekļi. ALA Kultūras nozares vadītāja Valda Grinberga dalās iespaidos par svētkos piedzīvotām emocijām: “Bijām Dziesmu svētku dalībnieki, kas svētkos piedalījās pirmo reizi. Bijām Dziesmu svētku dalībnieki, kas svētkos piedalījās desmito, divdesmito reizi. Bet ierodoties Minesotas dziesmu svētkos, emocionālais saviļņojums mums visiem bija vienāds, it kā darītu to pirmo reizi. Kad kāpjam uz skatuves vai teciņsolī ienākam arēnā, sirds iedrebas lepnumā par latvietību un izbrīnā par to, kā tieši mums ir gadījusies tāda laime būt par latviešiem, kuri kopj tādus unikālus, brīnumskaistus kopābūšanas svētkus? Kad balsis šalc vienā spēcīgā šalcienā, soļi sakrīt vienā skrējienā, mēs visi satiekamies vienā dziedošā un dejojošā mirklī! Emocijas, ko piedzīvojam svētkos, nav vārdos aprakstāmas! Ikdienā šīs sajūtas cieši un klusi guļ katrā latvietī. Svētkos tās pamostas - pilnā, trakā, skaistā plaukumā.” (Foto: Valsts kanceleja)

Aicinām stiprināt Baltijas aizsardzību!

Minesotas Dziesmu un deju svētku tirdziņā Amerikas Latviešu apvienības Sabiedrisko attiecību nozare (vadītājs Dzintars Dzilna) aicināja svētku dalībniekus parakstīt pastkartiņas saviem pārstāvjiem ASV Kongresā, kurās izteikts atbalsts Ukrainai, kā arī aicinājums spēcināt Baltijas aizsardzību un nostiprināt ASV līderību NATO. Dalībnieki kopumā parakstīja 1440 pastkartes un pieteicās arī ALA Baltic Call to Action UNIT (CTA UNIT), kas ir mūsu politiskā e-pastu dalībnieku grupa. Aicinām ikvienu no jums pieteikties mūsu politiskās aktivitātes CTA UNIT, lai aicinātu savus kongresmeņus nodrošinātu aizsardzību mūsu NATO sabiedrotajiem Baltijā: https://alausa.org/cta-unit.

Valsts valodas pārbaudījumi Garezerā

Izmantojiet iespēju kārtot valsts valodas prasmes pārbaudījumu sestdien, 23. jūlijā Gaŗezerā, plkst. 10:00 no rīta Kalpaka zālē! Izglītības nozare šovasar vēlreiz piedāvā visiem kārtot Latvijas Valsts valodas prasmes pārbaudi (VVPP). Jūlijā Gaŗezerā viesosies Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālistes. Eksāmenā novērtē prasmi latviski runāt, rakstīt un saprast dzirdamu vai lasāmu tekstu. Veiksmīgi nokārtojot pārbaudījumu, saņemsit Latvijas Valsts valodas prasmes apliecību. Apliecība izmantojama piesakoties studijām vai darbam Latvijā. Lūdzu rakstīt Izglītības nozares vadītājai, Elisai Freimanei, education@alausa.org ar jautājumiem, un, lai pieteiktos kārtot VVPP. Vairāk informācijas šeit: http://visc.gov.lv/valval/info.shtml.

Jābalso!

2022. gada 1. oktobrī norisināsies Latvijas 14. Saeimas vēlēšanas. Šā brīža drošības apstākļu dēļ īpaši svarīga ir visu Latvijas pilsoņu, tajā skaitā ārpus Latvijas dzīvojošo, dalība vienā no galvenajiem demokrātijas stūrakmeņiem – vēlēšanās. Lai palīdzētu Latvijas balsstiesīgajiem ārzemēs saprast balsošanas procesu un orientēties politisko partiju piedāvājumā, Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) ar Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu organizē vairākas aktivitātes, kuru materiāli tiks vienkopus publicēti vietnē www.jabalso.lv. Tur atradīsiet informāciju gan par balsošanas procesu, gan pārskatus un analīzi par politisko partiju nostāju dažādos jautājumos. "Skaties, lasi, pieņem lēmumu un neslinko - ir jābalso!" aicina projekta Jābalso īstenotāji.

XV Vispārējo Latviešu dziesmu un deju svētku laikā Minesotā, ASV veicina ekonomisko sadarbību

Pirms Minesotas Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerta 29. jūnijā notika biznesa pieņemšana, kurā Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un LIAA direktors Kaspars Rožkalns prezentēja Latviju kā “vārtus uz Eiropas Savienību” ASV investoriem. Latvija tika izcelta kā daudzpusīga, digitāli attīstīta, inovatīva, kā arī izmaksu ziņā pievilcīga valsts. "Prioritārie sektori nākotnes investīcijām Latvijā ir biomedicīna, bioekonomika, viedā enerģētika, viedie materiāli un fotonika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, viedo pilsētu attīstība. Šīs ir tās industrijas, kurās mēs īpaši meklējam jaunas sadarbības iespējas, lai kopīgi sasniegtu Latvijas mērķis kļūt par līdzsvarotu inovāciju centru," skaidro Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) direktors Kaspars Rožkalns. Biznesa semināra laikā tika izcelti Latvijas uzņēmumu līdzšinējie veiksmes stāsti, piemēram, Exonicus traumu simulators, kuru jau izmanto ASV armijā, kā arī UAV Factory izgatavotie droni, Aerodium, Mikrotik, Groglass un citi. LIAA direktors Kaspars Rožkalns tikās arī ar ASV Medical Alley Association pārstāvjiem. Organizācija tiek uzskatīta par Silikona ielejas līdzinieci veselības aprūpes jomā. Tāpat notika tikšanās ar veselības aprūpes līdera, uzņēmuma Medtronic, pārstāvjiem. Potenciālie investori tika aicināti apsvērt iespējas investēt Latvijā, apmeklējot mājas lapu investinlatvia.org. Biznesa pieņemšanas video apskats pieejams šeit: https://www.liaa.gov.lv/en/article/exploring-business-opportunities-latvian-song-and-dance-festival-minnesota-usa

Stājas spēkā likuma grozījumi par “digitālā klejotāja” vīzu

29. jūnijā spēkā stājas grozījumi Imigrācijas likumā, kas paredz iespēju trešo valstu pilsoņiem saņemt tā saucamo “Digital Nomad” jeb “digitālā klejotāja” vīzu. Šo vīzu varēs saņemt tās personas, kuras vismaz sešus mēnešus ir nodarbinātas pie ārzemēs reģistrēta darba devēja vai kuras ir ārzemēs reģistrētas pašnodarbinātas personas un veic savus darba pienākumus attālināti, piemēram, sniedz konsultācijas, tulkošanas pakalpojumus, pakalpojumus informācijas tehnoloģiju jomā, u.c. Vizas saņemšanai, nepieciešams pierādīt ikmēneša darba samaksu ne mazāk kā 2,5 vidējo algu Latvijā apmērā. “Digitālā klejotāja” vīza tiks izsniegta uz vienu gadu ar tiesībām personai lūgt pagarināt tās termiņu vēl uz vienu gadu. Pēc divu gadu termiņa persona sešus mēnešus nebūs tiesīga pieprasīt jaunu “digitālā klejotāja” vīzu. Tas nozīmē, ka personai būs jāpieprasa cita vīza vai uzturēšanās atļauja, piemēram, nodarbinātība pie Latvijā reģistrēta darba devēja, sabiedrības dibināšana vai reģistrēšanās kā pašnodarbinātai personai Latvijā. Otrs variants – būs jādodas prom. Vairāk: https://labsoflatvia.com/aktuali/stajas-speka-likuma-grozijumi-par-digitala-klejotaja-vizu. Pieteikšanās vīzai: https://www.pmlp.gov.lv/lv/jaunums/ilgtermina-vizas-sanemsana-attalinata-darba-veiksanai

Latvian Pride at the Song Festival

The XV Latvian Song and Dance Festival took place from June 29 to July 4 in St. Paul, Minnesota. The festival program included dance and music concerts, theater performances, folklore events and social events. Approximately 50 choirs and dance groups from the U.S. and Latvia participated. Among VIP guests to the festival were the Prime Minister of Latvia, Krišjānis Kariņš, and Minister of Culture Nauris Puntulis. Many of those who participated in the festival were also ALA members and ALA board members. ALA Director of Cultural Affairs Valda Grinberga shares her perspective after the festival: “There were first-time song festival participants, there were those who have participated 10 times, or even 20 times. But arriving in Minnesota at the song festival, the emotions we all felt were similar. When we step onto the stage or take the first steps into the dance arena, the heart leaps with pride and gratitude for being Latvian. Emotions that we feel at the song festival are not easily put into words. These emotions lie quietly in us, Latvians, every day, and then when we are together at the festival, these emotions awaken and bloom!” (Photo: State Chancellery of Latvia)

Invitation to Strengthen Baltic Defense!

The ALA Office of Public Affairs (Director Dzintars Dzilna) invited song festival participants in Minnesota to sign postcards to their congressmen, which expressed support for Ukraine, as well as a plea for support stronger Baltic defense and U.S. leadership in NATO. All together 1440 postcards were signed - and most signers also signed up for the ALA Baltic Call to Action UNIT (CTA UNIT), ALA’s email activist group. We invite each and every one of you to participate in CTA UNIT activities, to influence our congressmen to guarantee support for NATO forces in the Baltics: https://alausa.org/cta-unit.

Latvian Language Exams in Garezers

Official Latvian language exams administered by representatives of the Latvian government will be offered on Saturday, July 23rd in Garezers- 10AM in Kalpaka hall. The exams test the participant’s ability to speak, write, and comprehend Latvian. If successfully completed, the participant will receive an official Latvian language certificate which can be used to apply to studies and jobs in Latvia. If you are interested, email the ALA Director of Education, Elisa Freimane, for more information – education@alausa.org. More information (in Latvian): http://visc.gov.lv/valval/info.shtml.

We Must Vote!

The 14th Saeima elections will take place on October 1, 2022. Due to the current situation in Europe, it is of utmost importance that every Latvian citizen, including those living outside of Latvia, participate in the foundation of democracy – elections. To help Latvian voters living outside of Latvia to understand the voting process, the World Federation of Free Latvians has compiled multiple helpful materials in the website www.jabalso.lv. There you will find information about the election process, as well as overviews and analyses of political parties with regards to various issues. “Take a look, read, make a decision and don’t be lazy – we must all vote!”, invite the project creators.

Exploring business opportunities at the Latvian Song and Dance Festival in Minnesota, USA

From June 29 through July 4, the XV Latvian Song and Dance Festival took place in Minnesota, USA. Before the opening concert on June 29, Prime Minister Krišjānis Kariņš and the Director General of the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) Kaspars Rožkalns held a business reception, where they presented Latvia as a gateway to the European Union for US investors, highlighting Latvia as a versatile, digitally developed, innovative, and cost-effective country. "The backbone of the future economy of Latvia relies on investments in such areas as biomedicine, bioeconomy, smart energy, smart materials and photonics, information and communication technologies, and development of smart cities. These are the industries where we are searching for new cooperation opportunities to help us reach our goal of becoming a balanced innovation center," the Director General of the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) Kaspars Rožkalns emphasized. During the business reception, LIAA emphasized the success stories of Latvian companies, such as Exonicus, an injury simulator already used by the US military, drones made by the UAV Factory, Aerodium, Mikrotik, Groglass and others. The Director General of LIAA, Kaspras Rožkalns also met with representatives of the US Medical Alley Association, the peer of Silicon Valley in healthcare, as well as representatives of the healthcare leader Medtronic. Investors were invited to consider Latvia as the best place for investment and explore the opportunities in investinlatvia.org. Video review of the business reception is available here: https://www.liaa.gov.lv/en/article/exploring-business-opportunities-latvian-song-and-dance-festival-minnesota-usa

Amendment of the Law on the Digital Nomad Visa Enters into Force

On June 29th, amendments to the Immigration Law were activated, allowing third-country nationals to obtain the so-called Digital Nomad visa. This visa will be available to persons who are employed by an employer registered abroad or who are self-employed persons registered abroad and perform their work remotely, e.g., consultancy, translation services, information technology services, etc. In order to apply for this visa, you will need to prove at least six months’ employment, and a monthly salary of at least 2.5 times the average salary in Latvia to obtain a visa. The digital nomad visa will be issued for one year, with the right to apply for an extension for another year. After the two-year period, the person will not be entitled to apply for a new digital nomad visa for six months. This means that the person will have to apply for another visa or residence permit, such as employment with an employer registered in Latvia, setting up a company, or registering as self-employed in Latvia. Alternatively, the person will have to leave. More information: https://labsoflatvia.com/en/news/amendment-of-the-law-on-the-digital-nomad-visa-enters-into-force. Apply for the visa: https://www.pmlp.gov.lv/en/article/getting-long-stay-visa-remote-work.