Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Aicinām piedalīties mūsu jubilejas kongresā!
 • Atcelts plānotais “Sveika, Latvija!” ceļojums
 • ASV jaunieši piedalās prakses programmā “Pavadi vasaru Amerikā!”
 • Gaŗezera Vasaras vidusskolas jaunieši iepazīstas ar ALA politisko darbību
 • Aicina nometne Trīsreiztrīs
 • 67. meistarsacīkstes volejbolā un basketbolā
 • Atklāj Latviju no jauna un apceļo Zemgali droši!
In this issue of InfoGram:
 • ALA 70th Congress in Chicago!
 • August “Sveika, Latvija!” Trip Cancelled
 • Latvian Young Professionals in the U.S. Start Summer Internships
 • Gaŗezers Summer High School Students Learn About ALA Political Advocacy
 • 3x3 Virtual Camp This Summer
 • 67th American Latvian Championships in Volleyball & Basketball
 • What to experience on a trip to Zemgale?

Aicinām piedalīties mūsu jubilejas kongresā!

ALA valde un rīcības komiteja Čikāgā turpina darbu pie ALA 70. kongresa sagatavošanas. Kongress notiks Čikāgā, no 2021. gada 22. līdz 24. oktobrim W Chicago-Lakeshore viesnīcā. Pirms kongresa plānots piedāvāt paneļdiskusiju par aktuāliem sociālpolitiskiem jautājumiem. Tuvāka informācija par programmu sekos. Daļu programmas būs iespējams vērot arī tiešsaistē. Sekojiet jaunumiem par kongresu mūsu mājaslapā www.alausa.org!

Atcelts plānotais “Sveika, Latvija!” ceļojums

Amerikas Latviešu apvienība pateicas ikvienam, kurš izrāda interesi par izglītojošo ceļojumu programmām! Diemžēl pandēmijas situācijas un vakcinēšanas procesa kavēšanās dēļ gan Latvijā, gan ASV, mēs 2021. gada vasarā ALA nespēs piedāvāt ceļojumu iespējas. Pēc konsultācijām ar valdības autoritātēm un ceļojumu koordinēšanas kolēģiem Latvijā, valde nolēma atcelt 2021. augusta iecerēto “Sveika, Latvija!” ceļojumu.  Latvijas robežas ASV pilsoņiem patlaban ir atvērtas, un daudzi iespējamie dalībnieki  jau ir vakcinēti, tomēr epidemioloģiskās situācijas dēļ saglabājas ierobežotas aktivitāšu iespējas Latvijā, īpaši ceļotāju grupām. Veidojot turpmākos ALA izglītojošu ceļojumu plānus 2022. gadam, mēs paturēsim prātā arī tos, kuriem nebija iespēju piedalīties 2020. un 2021. gada programmās un kuri kopā ar draugiem vēl cer izbaudīt neaizmirstamu ceļojumu uz Latviju.

ASV jaunieši piedalās prakses programmā “Pavadi vasaru Amerikā!”

Izsludinātās pandēmijas apstākļos nācās atcelt jauniešu prakses programmu “Pavadi vasaru Latvijā!”. Amerikas Latviešu apvienība meklēja iespējas, kā nepazaudēt saikni ar jauno paaudzi un piedāvāja latviešu izcelsmes jauniešiem ASV iegūt jaunu darba pieredzi. Sadarbībā ar partneriem, vasaras mēnešos tika piedāvātas prakses darbus vairākās ar Latviju saistītās organizācijās un iestādēs ASV! Praksē drīkstēja pieteikties latviešu izcelsmes ASV pilsoņiem, kuri ir augstskolu studenti un studējuši vismaz divus mācību gadus. Prakses programmai pieteicās deviņi ASV dzīvojoši studenti. Latvijas vēstniecībā ASV strādā divas no viņiem, viens – Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO, viena praktikante palīdz Minesotas XV Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku Rīcības komitejai, divi darbojas Apvienotā baltiešu komitejā (JBANC), viena darbojas Centrālās un Austrumeiropas valstu koalīcijā, viena - Latvijas Tirdzniecības kamerā ASV un viena – Gaŗezerā. Amerikas Latviešu apvienība katram praktikantam piešķīra stipendiju 2500 dolāru apmērā. Praktikantiem būs jāsagatavo īsas atskaites par savu darba vietu, kas tiks publicētas ALA izdevumos. (Foto: ABK praktikants V. Sīmanis piedalās Baltkrievijas solidaritātes mītiņā kopā ar ABK pārstāvi Ē. Lazdiņu un ALA priekšsēdi P.Blumbergu)

Gaŗezera Vasaras vidusskolas jaunieši iepazīstas ar ALA politisko darbību

Papildus vasaras skolas mācību programmai, šajā vasarā Gaŗezera audzēkņiem bija iespēja uzzināt vairāk par ASV latviešu politiskajām aktivitātēm gan trimdā, gan mūsdienās. ALA Sabiedrisko attiecību vadītāja Dzintara Dzilnas piedāvātā nedēļu ilgā kursa laikā Vasaras vidusskolas 3. un 4. klases skolēni mācījās par padomju represijām, pret kurām aktīvi protestēja trimdas sabiedrība. Skolēni piedalījās arī piemiņas brīdi, lasot cilvēku vārdus, kas cieta no padomju varas represijām un tika izsūtīti uz Sibīriju. Vēstures notikumu pārskats ļāva jauniešiem labāk saprast, ka bargā vēsture var atkārtoties, ja netiks ierobežots agresīvais režīms Maskavā. Kursa ietvaros skolēni noskatījās sižetus no režisores Māras Pelēces topošās filmas Valiant!, ko producē muzejs un pētniecības centrs LaPa “Latvieši pasaulē”. ALA uzdāvināja katram 4. klases skolēnam muzeja izdotās grāmatas Nyet Nyet Soviet eksemplāru, kurā apkopoti pretpadomju demonstrantu stāsti un atziņas par darbību, lai uzturētu cerību par Latvijas neatkarības atgūšanu. Skolēni mācījās arī par Latvijas iekļaušanu NATO, Mičiganas Nacionālās gvardes partnerību ar Latvijas Aizsardzības spēkiem, un par mūsdienu Latvijas politiskiem un ekonomiskiem jautājumiem.

Aicina nometne Trīsreiztrīs

Nometne dažāda vecuma latviešiem visā pasaulē 3X3 ar lielu prieku sūta aicinājumu pieteikties šīs vasaras Virtuālajai nometnei, kas sāksies 9. augustā. Pateicoties ieviržu vadītāju idejām un atsaucībai, ir izveidojusies daudz bagātīgāka programma, nekā cerēja rīkotāji. Tāpat viņi lūdz pievērst uzmanību, ka divas ievirzes ir vairāku dienu ievirzes. Pirmā ievirze notiks sadarbībā ar Tērvetes un Katskiļu 3x3 nometnēm. Nedēļas nogalē Garezera un Katskiļu nometnēm kopīgi būs četras intervijas/lekcijas. Garezera 3x3 nometnes darbā piekritušas piedalīties komponiste Lolita Ritmane un bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Pilno Garezera 3x3 programmu variet apskatīt te - ej.uz/3x3Garezers2021. Pieteikšanās anketa šeit - ej.uz/2021g3x3piesakies

67. meistarsacīkstes volejbolā un basketbolā

Kā ziņo ALA Sporta nozare (vadītājs Miķelis Ģiga), sestdien, 2021. gada 2. oktobrī Klīvlandē, Ohaijo, Volleyball & Basketball at NEO Sports Plant, 20001 Euclid Ave, Cleveland, OH 44117, norisināsies 67. meistarsacīkstes volejbolā un basketbolā. Svētdien, 3. oktobrī, notiks Latvijas kausa izcīņa futbolā. (Sacensību norises vieta tiks paziņota vēlāk).

Atklāj Latviju no jauna un apceļo Zemgali droši!

Ko piedzīvot Zemgales braucienā? Zemgalei nepārprotami ir savs šarms - zaļi līdzenumi, rudzu lauki, skaista daba, muižas un daudz kas cits. Noskaties šo video, smelies iedvesmu, lai plānotu savu nākamo braucienu uz Zemgali! Vairāk informācija: https://www.latviesi.com/organizaciju-jaunumi/atklaj-latviju-no-jauna-un-apcelo-zemgali-drosi

ALA 70th Congress in Chicago!

The ALA board and organizing committee in Chicago continue to formulate plans for the ALA 70th Congress! The event will take place in from October 22-24, 2021 at the W Chicago-Lakeshore hotel. Details about the program to follow soon. Part of the program will also be available to virtual participants. Keep up with the latest details by visiting the ALA webpage - www.alausa.org!

August “Sveika, Latvija!” Trip Cancelled

After consulting with authorities and trip coordinator colleagues in Latvia, ALA has determined that, due to continued closures and risks related to the Covid-19 pandemic, we will not be able to offer the full “Sveika, Latvija!” experience this summer and must thus cancel the trip planned for August 2021. We look forward to offering the full program next summer – and will make accommodations to also offer opportunities to those who would have traveled in 2020 and 2021!

Latvian Young Professionals in the U.S. Start Summer Internships

This summer, ALA was again forced to cancel the internship program in Latvia due to the pandemic; in its place, we have established internship opportunities right here in the U.S., summer jobs that will give American Latvian youth valuable experience and solidify their connection to their Latvian heritage and/or community. There were 9 applicants from the U.S. – two will work at the Latvian Embassy, one at the Permanent Mission of the Republic of Latvia to the United Nations, one will assist the XV Latvian Song and Dance Festival organizing committee in Minnesota, two are working with the Joint Baltic American National Committee (JBANC), one with the Central & East European Coalition (CEEC), one with the Latvian American Chamber of Commerce, and one with Gaŗezers administration. ALA is offering all of these interns a stipend of $2500. Interns will recount their experiences in future ALA publications. (Photo: JBANC intern V. Sīmanis participates in a Belarus solidarity event, together with JBANC board member Ē. Lazdiņš and ALA president P. Blumbergs)

Gaŗezers Summer High School Students Learn About ALA Political Advocacy

In addition to reading, writing and folklore, Gaŗezers Summer School students this summer learned about Latvian - American political activism, both in exile and in current times. During a week-long course offered by ALA’s Director of Public Affairs Dzintars Dzilna, students learned about Soviet repressions that the exile community protested against. Students also participated in a memorial service by reading names of Latvians who were deported to Siberia by the Soviet regime. Learning historical events grounded students with an understanding that history can repeat itself with an aggressive regime in Moscow. As part of the course, students watched excerpts from Valiant!, a documentary being created by Māra Pelēce and produced by the Latvians Abroad Museum (LAM) in Riga. To each senior class student, ALA donated a copy of LAM’s Nyet Nyet Soviet book, which gives first-hand accounts of demonstrators’ experiences and insights about their work to keep hope for Latvia’s freedom alive. Students also learned about Latvia’s ascension into NATO, Michigan National Guard’s partnership with Latvia’s Armed Forces, and political and economic issues that impact Latvia today.

3x3 Virtual Camp This Summer

This summer 3x3 camp will be offered for all ages in the virtual format! The camp begins on August 9th. One course that will be offered will be in partnership with the camps Tērvete and Katskiļi 3x3. During the weekend, Gaŗezers and Katskiļu camp will have joint lectures. Among the participants/lecturers will be composer Lolita Ritmane and former President of Latvia Vaira Vīķe-Freiberga. Explore the full program here - ej.uz/3x3Garezers2021. Apply here - ej.uz/2021g3x3piesakies.

67th American Latvian Championships in Volleyball & Basketball

Date: Saturday, October 2, 2021
City: Cleveland, OH
Volleyball & Basketball at NEO Sports Plant
20001 Euclid Ave, Cleveland, OH 44117

Date: Sunday, October 3, 2021
City: Cleveland, OH
Latvia Cup match in Soccer
Location TBD

What to experience on a trip to Zemgale?

Zemgale clearly has its own charm - green plains, rye fields, beautiful nature, manors and much more. Just as endless as the expanses of Zemgale are aristocratic adventures in the south of Latvia. It is a luxury to see never-ending greenery, enjoy meals from organic farm products, relax in an almost-private SPA, try on the glamour of the Renaissance and medieval ages. Watch this video, and be inspired to plan your next trip to Zemgale! Read more here: https://www.latvia.travel/en/article/what-experience-trip-zemgale

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile