Šajā infogrammas numurā lasiet:
  • Vasaras vidusskolas turpina darbu attālināti
  • Latvijā prezentēts jaunākais pētījums par Diasporu
  • ALA Kultūras fonds izsludina projektu konkursu
  • Spotlight Latvia virtuālo tikšanos 7. epizode
  • Mums ir svarīgs jūsu viedoklis
In this issue of InfoGram:
  • Summer High Schools Continue to Operate Virtually
  • New Study on the Latvian Diaspora
  • Deadline for Project Support from the Cultural Foundation
  • Spotlight Latvia Virtual Lunch Series: Episode 7
  • ALA survey of Latvian Americans

Vasaras vidusskolas turpina darbu attālināti

6. jūlijā plkst. 11.00 tika atklāta Gaŗezera Vasaras vidusskolas 56. mācību vasara, kas šovasar notiks virtuāli. Mācībām pieteikušies 115 jaunieši. ALA apsveic direktori Sandru Sīpolu un viņas komandu, kā arī pateicas par darbu, koordinējot skolu darbu un pasākumus ALA Izglītības nozares vadītājai Elisai Freimanei. Virtuālās mācību nodarbības Garezerā vadīs skolotāji no Losandželosas, Čikāgas, Lansingas, Rīgas, Siguldas, Milvokiem un citām pilsētām. Arī Rietumkrasta latviešu izglītības centrā cītīgi strādā, lai kursieši varētu kopā satikties (un piedalīties dažādos latviešu projektos)! Kursa piedāvā bezmaksas divu nedēļu programmu tiešsaistē, kurā kursieši stiprinās saites ar citiem latviešiem, attīstīs zināšanas par Latviju un piedalīsies radošās aktivitātēs. Un būs īpašās balvas! Rietumkrasta Vasaras vidusskola Kursa tiešsaistē būs no 6. līdz 18. jūlijam, plkst. 11.00 pēc Sietlas laika. Grupas būs zināmas pēc pirmās satikšanas: Piesakies šeit! Foto: GVV 2018. gada absolventi (no kreisās) - Vilis Sīmanis, Dārija Baginska, Sarma Ejupe, Lūkas Grīviņš

Latvijā prezentēts jaunākais pētījums par Diasporu

6. jūlijā Rīgā, Ārlietu ministrijā piedalījās jaunāko diasporas pētījumu prezentācijā. Pētījumi “Diasporas apjoma novērtējums” un “Diasporas satīklošana: iesaistīšanās prakse un sadarbības iespējas” tapuši, sadarbojoties Ārlietu ministrijai un Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centram. PBLA un ALA ir organizācijas ar lielu pieredzi darbā, strādājot ar latviešu diasporu ASV un pasaulē, tāpēc iepriecinoši bija dzirdēt, ka 2014. gadā tikai 11 procenti no aptaujas respondentiem norādīja diasporas organizācijas kā iesaistes veidu diasporas aktivitātēs, bet 2019. gadā šis skaitlis palielinājās līdz 18 procentiem. “Manuprāt, tas apliecina, ka ALA un citām diasporas organizācijām, tai skaitā PBLA, joprojām ir būtiska loma diasporas saliedētības veicināšanā,” atzīst ALA un PBLA vicepriekšsēdis. “Tomēr mums vēl ir, pie kā piestrādāt, lai palielinātu jauniešu un jaunās diasporas pārstāvju līdzdalību šajās organizācijās. Jaunais pētījums rāda, ka jauniešiem un jaunās diasporas pārstāvjiem interesē daudzveidīgāki un neformālāki pasākumi, kā arī praktiska palīdzība, iedzīvojoties jaunajā mītnes valstī. Foto (privāts arhīvs): M. Andersons un speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza

ALA Kultūras fonds izsludina projektu konkursu

ALA Kultūras fonds darbojas Amerikas Latviešu apvienības paspārnē no 1951. gada. Atbalstītie projekti aizvadītajā gadā tika vērsti uz Latvijas kultūras vērtību saglabāšanu un daudzināšanu. Tika atbalstīti 15 projekti, galvenokārt, grāmatu izdošana, kā arī Wendes muzejā (Wende Museum) Losandželosā jaunievietotais eksponāts – vēsturiska virtuālās realitātes īsfilma “Pērkons” un cita veida izglītojoši projekti. Jauni projekti jāpiesaka līdz 2020. gada 31. jūlijam. ALA Kultūras fonda līdzekļu pieprasījuma veidlapa, kā arī iepriekšējos gados ALA KF atbalstīto projektu informācija atrodama www.alausa.org. Ar jautājumiem lūdzam rakstīt ALA Kultūras fonda vadītājai Sanitai Šūmanei alakulturasfonds@gmail.com.

Spotlight Latvia virtuālo tikšanos 7. epizode

21. jūlijā 19.30 pēc Latvijas laika Latvijas - Amerikas tirdzniecības kamera sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) piedāvā virtuālo tikšanos 7. epizodi. Pasākuma viešņa – Nare Mkrtchyan, uzstāšanās tēma “Ceļš uz Oskara balvas nominācijām un Latvijas iespējas sadarboties ar filmu producēšanas kompānijām ASV”. Nare piedalīsies diskusijā un runās par savu – imigrantes – pieredzi, radot unikālus cilvēku pieredzes stāstus, kas iziet ārpus nacionālās piederības, dzimuma un reliģiskās piederības rāmjiem. Lai pievienotos Zoom pasākumam: https://us02web.zoom.us/j/82327304312 (Meeting ID: 823 2730 4312)

Mums ir svarīgs jūsu viedoklis

Lai veiksmīgāk organizētu apvienības darbu, mēs joprojām uzklausām jūsu domas par ALA darbu. Lūdzam aizpildīt anketu (angļu valodā). Apsolām jūs informēt par saņemtajiem rezultātiem un iepazīstināt ar ieteikumiem, ko būsim saņēmuši. Anketu varat atrast šeit:
 https://alausa.org/aktual…/ala-aptauja-ludzam-jusu-viedokli/

Summer High Schools Continue to Operate Virtually

The 56th summer of Gaŗezers Summer High School (GVV) commenced on July 6, 11AM. Studies this summer will take place virtually. 115 students will be participating this year. ALA congratulates Sandra Sīpola and her team, and also thanks our own Director of Education Elisa Freimane for coordination with camps and schools this summer. Virtual studies will be led by teachers from Los Angeles, Chicago, Lansing, Rīga, Sigulda, Milwaukee, and other cities. Also the West Coast Latvian Education Center is working to bring its community together! Kursa is offering a free two-week virtual program, in which students will strengthen their bond with other Latvians, develop their knowledge about Latvia, and participate in various creative activities. And there will be prizes! The Kursa virtual program will be from July 6-18, 11AM Seattle time. Groups will be determined after the first meeting. Apply here! Photo: GVV 2018 graduates (from the left) - Vilis Sīmanis, Dārija Baginska, Sarma Ejupe, Lūkas Grīviņš

New Study on the Latvian Diaspora

On July 6, the Ministry of Foreign Affairs of Latvia presented results from a new study of the diaspora, produced from the cooperation of the Ministry and University of Latvia Diaspora and Migration Research Center. WFFL and ALA are organizations with significant experience working with Latvian diaspora organizations in the U.S., thus it was good news to hear that in 2014, 11% of survey respondents reported diaspora organizations as ways of getting involved in diaspora activities, but in 2019 this percent rose to 18%! “In my opinion, that proves that ALA and other diaspora organizations, including WFFL, continue to be a significant role in bringing the diaspora together,” says ALA and WFFL vice president. Still, we have work to do, to increase involvement from the youth and new waves of the diaspora. The new study shows that youth and representatives of the new diaspora are interested in a variety of informal events, as well as practical assistance for getting acquainted with a new home country. Photo (private archive): M. Andersons and Ambassador for Diaspora Affairs Aivars Groza.

Deadline for Project Support from the Cultural Foundation

The ALA Cultural Foundation has been operating as part of the American Latvian Association since 1951. In the past year, most supported projects were associated with the preservation and popularization of Latvian cultural values. Among those 15 projects there was a virtual reality short film “Pērkons: A VR Rocumentary”, now exhibited in Los Angeles at The Wende Museum of the Cold War, as well as the publishing of several books and various educational projects, each of which will preserve a different historical aspect. New project proposals must be submitted by July 31. The application form can be found on the ALA website: www.alausa.org. With questions regarding ALA Cultural Foundation please write to the fund’s director, Sanita Šūmane alakulturasfonds@gmail.com.

Spotlight Latvia Virtual Lunch Series: Episode 7

The seventh event in the Spotlight Latvian virtual lunch series will be on July 21 at 7.30 pm (Latvian time) with Nare Mkrtchyan, discussing her road to an Oscar nomination. Nare will be telling participants about her experience in the film industry as an immigrant, and the importance of using one’s voice to create unity from diversity and utilizing the incredible power of film to create positive impact in our world. She will also provide insight on Latvia’s cooperation opportunities with film production companies in the U.S.
Join Zoom meeting here: https://us02web.zoom.us/j/82327304312 (Meeting ID: 823 2730 4312)

ALA survey of Latvian Americans

We invite you to take a survey, so that we may better understand American Latvian community’s priorities! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCwQNsQLfgi7976iQOsB2-8wX1LnFwrOVJwfPTCh6ONREKg/viewform

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile