Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Darbu sāk jaunievēlētais Valsts prezidents
 • Latvijas valdības vadītāja Krišjāņa Kariņa darba vizīte ASV
 • Toronto Dziesmu svētku dalībnieki kontaktē ASV Kongresu un Kanādas parlamentu par Baltiju
 • Diasporas konsultatīvā padome pulcējas uz pirmo sēdi Rīgā
 • PBLA uzsākusi reģistrāciju kultūras konferencei
 • ALA Kultūras fonda 2019. gada projektu pieteikumi iesniedzami līdz 31. jūlijam
 • ALA aicina ieteikt kandidātus ALA Atzinības rakstiem līdz 31. augustam
In this issue of InfoGram:
 • New President of Latvia Takes Office
 • Prime Minister Krišjānis Kariņš Visits the U.S.
 • Toronto Latvian Song Festival participants reach out to U.S. Congress and Canada Parliament about the Baltics
 • Diaspora Advisory Board
 • Open Registration for PBLA Cultural Conference
 • ALA Cultural Fund Accepting Project Proposals until July 31
 • ALA Accepting Nominations for ALA Recognition Awards until August 31

Darbu sāk jaunievēlētais Valsts prezidents

8. jūlijā Rīgā, Latvijas Republikas Saeimā svinīgo zvērestu deva jaunievēlētais Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Pēc svinīgās ceremonijas prezidents kopā ar kundzi devās uz Meža kapiem nolikt ziedus pie Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa. Vēlāk Levits uzrunāja iedzīvotājus pie Brīvības pieminekļa, uzsverot: “Es ticu Latvijai, kurā mēs ikkatrs - tik atšķirīgais un neatkārtojamais, mēs gan latvieši, gan mazākumtautību pārstāvji, mēs - Latvijas tauta, stipri savā valstsgribā, spējam veidot savu valsti kā mājas katram no mums.” ALA priekšsēža vietnieks Mārtiņš Andersons tikās ar prezidentu pie Čakstes pieminekļa. “Levits savā uzrunā Saeimā pieminēja iepriekšējo prezidentu veikumu, pieminot arī Jāņa Čakstes un Gustava Zemgala veikumu. Lai simboliski iesvētītu Levita “ēru”, manuprāt, bija svarīgi simboliski iesvētīt viņa prezidentūru ar ziedu nolikšanu pie viņa amata priekšteča pieminekļa,” stāsta Mārtiņš – prezidenta Gustava Zemgala mazmazdēls. Inaugurācijas pasākumu noslēgums, kurā piedalījās vairāki simti aicināto viesu, notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. (Foto: www.president.lv)

Latvijas valdības vadītāja Krišjāņa Kariņa darba vizīte ASV

Latvijas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš no 8. līdz 15. jūlijam uzturējās darba vizītē ASV. Vizītes laikā valdības vadītājs tikās ar uzņēmējiem, domnīcu pārstāvjiem un ASV valdības pārstāvjiem, arī ar viceprezidentu Maiku Pensu. Ar Pensu tika pārrunāti jautājumi par Latvijas ārējo drošību un investīciju piesaistei labvēlīgas vides radīšanu. Savas vizītes noslēgumā Kariņš latviešu centrā Rokvilē satikās ar latviešu sabiedrības pārstāvjiem, kas visai kuplā pulkā bija ieradušies uz sarunu ar Latvijas valdības vadītāju. Kā atzīst ALA ģenerālsekretāre Marisa Gudrā, Kariņš bijis visai optimistisks par Latvijas attīstību un labprāt atbildējis uz klātesošo jautājumiem.

Toronto Dziesmu svētku dalībnieki kontaktē ASV Kongresu un Kanādas parlamentu par Baltiju

Toronto Dziesmu svētkos ALA sadarbojās ar Latviešu nacionālo apvienību Kanādā (LNAK), organizējot pastkaršu akciju. Svētku dalībnieki no abām NATO sabiedroto valstīm varēja kontaktēt savus likumdevējus. Rezultātā ASV kongresmeņiem no 26 pavalstīm tiks nosūtītas gandrīz 400 individuāli parakstītas pastkartes ar aicinājumu iestāties ASV Pārstāvju palātā (House) un Senātā izveidotajās Baltijas atbalsta grupās, House Baltic Caucus un Senate Baltic Freedom Caucus. Vairāk nekā 100 jaunu dalībnieku akcijas laikā pieteicās arī ALA Baltic Call to Action UNIT epastu saņēmēju grupai. Kanādieši parakstīja gandrīz 200 pastkartes Kanādas parlamenta deputātiem, kurās pateicās par Kanādas līdzdalību NATO un mudināja deputātus veicināt sadarbību starp Kanādu un Baltijas valstīm. Kanādas pastkartes tiks nosūtītas pēc valsts vēlēšanām oktobrī. Piesakies ALA Baltic Call to Action UNIT lai informētu savus ASV kongresmeņus par Baltiju! Vienotībā ir spēks! www.alausa.org

Diasporas konsultatīvā padome pulcējas uz pirmo sēdi Rīgā

2019. gada janvārī spēkā stājās Diasporas likums, bet nepieciešams ieguldīt darbu, lai likumā pieņemtās nostādnes īstenotu dzīvē. Lai procesu padarītu efektīvāku, ir izveidota Diasporas konsultatīvā padome (DKP), kurā ietilpst pārstāvji no diasporas organizācijām, ieskaitot Amerikas Latviešu apvienību (ALA), Ārlietu ministrijas, diasporas mediju un valsts institūciju pārstāvji. DKP vadītājs ir Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza. ALA padomē pārstāv priekšsēdis Pēteris Blumbergs, bet, tā kā viņam darba pienākumu dēļ nebija iespējams sēdi apmeklēt, pirmajā padomes sēdē Rīgā 12. jūlijā apvienību pārstāvēja priekšsēža vietnieks Mārtiņš Andersons. Darba kārtībā bija vairāki administratīvi jautājumi, kas jāatrisina, lai DKP varētu sākt strādāt. DKP sēdes laikā vairākas valsts institūcijas deva pārskatus par Diasporas likuma Pārejas noteikumu ieviešanu. Sēdē tika pārrunāti arī šobrīd diasporai svarīgi jautājumi, uzsver Mārtiņš Andersons, piemēram, ārzemju latviešu mediju loma diasporas problēmu atspoguļošanā, ārzemēs iegūtas profesionālās kvalifikācijas un to atzīšana Latvijā, ārzemēs nopelnītās pensijas saņemšanas kārtība Latvijā. Nākošā DKP sēde notiks 1. oktobrī Rīgā. (Foto: Raits Eglītis, PBLA)

PBLA uzsākusi reģistrāciju kultūras konferencei

Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) uzsākusi reģistrāciju Pasaules latviešu kultūras konferencei, kas notiks 2019. gada 29. un 30. septembrī Vidzemes koncertzālē “Cēsis”. Konferenci rīko PBLA sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju un Cēsu pilsētas domi. Divas dienas dažādu kultūras un mākslas nozaru personības diskutēs par latviešiem aktuālo kultūrā Latvijā un ārpus tās. Konferenci kuplinās divi koncerti – vokāli simfoniskās un kora mūzikas. Koncerti būs bezmaksas, tajos klausītājiem būs iespēja dzirdēt unikālas programmas, kurās iekļauti izcilu pasaules latviešu komponistu darbi. “Mūsu identitāte, valoda, tradīcijas, dziesma, deja, mūzika, māksla,literatūra-mūsu kultūra dzīvo dažādās pasaules malās. Tomēr ir jābūt vietai, kur latvieši no visas pasaules satiekas, lai dalītos domās un pieredzē par mūsu tautai aktuālo un svarīgo,” saka konferences rīkotāji. Konferencei iespējams reģistrēties šeit: http://kulturaskonference.pbla.lv/

ALA Kultūras fonda 2019. gada projektu pieteikumi iesniedzami līdz 31. jūlijam

ALAs Kultūras fonds darbojas Amerikas Latviešu apvienības paspārnē kopš 1951. gada. Atbalstītie projekti aizvadītajā gadā tika vērsti uz Latvijas kultūras vērtību daudzināšanu un saglabāšanu. Projektu vidū ir vairākas filmas, kas katra sevī nesīs vienreizēju vēsturisko kultūras mantojumu un atbalstīta ir arī vairāku grāmatu izdošana, kā arī sniegts atbalsts mūzikas jomā. Jauni projekti jāpiesaka līdz 2019. gada 31. jūlijam! ALA Kultūras fonda 2019. gada projektu līdzekļu pieprasījuma veidlapa atrodama ALA mājaslapā: www.alausa.org. Ar jautājumiem lūdzam rakstīt ALA Kultūras fonda vadītājai Sanitai Šūmanie - alakulturasfonds@gmail.com.

ALA aicina ieteikt kandidātus ALA Atzinības rakstiem līdz 31. augustam

ALAs Kultūras nozare atgādina visiem draudžu, organizāciju vadītājiem un ieinteresētiem tautiešiem, ka ir laiks izvēlēties un pieteikt kandidātus šī gada Amerikas latviešu apvienības Atzinības rakstiem. Kandidātus piesakot, lūdzam izpildīt pieteikuma formu: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/ala-atzinibas-raksti/. ALAs Atzinības rakstu var saņemt tikai vienu reizi mūžā. Atzinības rakstu piešķiršanas noteikumi, pieteikuma forma un alfabētisks saraksts ar Atzinības rakstu saņēmējiem kopš 1996.gada ir atrodams ALAs mājas lapā. Pieteikumus lūdzam sūtīt ALAs Kultūras nozares vadītājai Līgai Ejupei: 5321 Johnson Ave, Western Springs, IL 60558 vai arī pa e-pastu: ligaejups@gmail.com. Ieteikumus, kuŗi tiks saņemti pēc 31. augusta termiņa, diemžēl šogad nevarēsim pieņemt. Ja rodas jautājumi, lūdzu, rakstiet uz minēto e-pasta adresi vai zvaniet uz ALAs biroju: 301-340-1914.

New President of Latvia Takes Office

On July 8 in Riga, the new President of the Republic of Latvia, Egils Levits, was sworn into office. After the ceremony the president and his wife headed to Meža kapi (cemetery) to lay flowers at the first Latvian president’s Jānis Čakste’s memorial. Later Levits addressed citizens at the Freedom Monument, stating: “I believe in Latvia, in which we each, as Latvians, as minorities, as a Latvian people, strong in our unity, can create a nation as a home for each of us.” ALA vice president Mārtiņš Andersons met with the president at the Čakstes memorial. Mārtiņš, who is former president’s Gustavs Zemgals’ great-grandson, says “Levits in his address to Saeima lauded the achievements of previous presidents, also mentioning those of Jānis Čakste and Gustavs Zemgals. To symbolically begin his presidency, it was important, in my opinion, to lay flowers at the memorial of our first president.” The presidential inauguration reception took place in the National Library of Latvia. (Photo: www.president.lv)

Prime Minister Krišjānis Kariņš Visits the U.S.

The Latvian Prime Minister Krišjānis Kariņš from July 8 - 15 was on a work visit to the U.S. During his visit he met with business owners, think tanks, and U.S. policymakers, as well as vice president Mike Pence. With Pence were discussed topics relating to Latvia’s national security and the investment environment. At the end of his visit, Kariņš visited the Latvian center in Rockville and met with the local Latvian community. As states executive director of ALA, Marisa Gudrā, Kariņš was very optimistic about Latvia’s outlook, and was very thorough in answering the public’s questions about future developments in Latvia.

Toronto Latvian Song Festival participants reach out to U.S. Congress and Canada Parliament about the Baltics

At the Toronto Latvian Song Festival, ALA worked with its northern sister, the Latvian National Federation in Canada (LNAK), organizing a postcard drive. The drive enabled festival participants from both NATO allies to contact government representatives from their respective countries. On the U.S. side, participants filled out almost 400 individually signed and addressed postcards to congressional representatives in 26 states, with a request to join the House Baltic Caucus and the Senate Baltic Freedom Caucus. Over 100 participants also signed up for ALA's Baltic Call to Action UNIT email group. On the Canadian side, participants filled out almost 200 postcards to Members of Parliament, thanking them for Canada's participation in NATO and urging them to develop stronger ties between Canada and the Baltic countries. The postcards will be sent to MPs after the country's federal elections in October of this year. Sign up for ALA's Baltic Call to Action UNIT to inform your U.S. congressional representatives about the Baltics! Vienotībā ir spēks! www.alausa.org

Diaspora Advisory Board

Latvia’s new Diaspora bill went into effect in January 2019. Although the law itself was in effect, it has been necessary to invest much more work to put it into practice. A Diaspora Advisory Board has been created to bring together representatives from diaspora organizations (including ALA), Ministry of Foreign Affairs, diaspora media, and other government institution representatives. At the head of the new advisory board is the Ambassador-at-Large for the Diaspora, Aivars Groza. Appointed ALA representative in the advisory board is ALA President Pēteris Blumbergs, but vice president Mārtiņš Andersons represented ALA in the July 12 meeting. On the agenda were various administrative questions that are necessary for the advisory board to begin operations. Various Latvian government institutions gave testimonies on the transition process of putting the Diaspora law into effect. As states Mārtiņš Andersons, also during the meeting were discussed several other key issues for the diaspora today, including the role of the diaspora media in focusing on the diaspora’s issues, the challenge of having professional qualifications obtained outside of Latvia recognized in Latvia’s job market, and the transfer of pensions earned outside of Latvia to Latvia. The next Diaspora Advisory Board meeting will take place on October 1 in Riga. (Photo: Raits Eglītis, PBLA)

Open Registration for PBLA Cultural Conference

The World Federation of Free Latvians (WFFL) has opened registration for the WFFL Cultural Conference, which will take place in Cēsis on September 29 and 30 in the Vidzeme Concert Hall. The conference is being organized by WFFL in cooperation with the Ministry of Culture and the Cēsis city council. For two days a public of cultural and arts experts will discuss various issues concerning the cultural field in Latvia and outside Latvia. The conference will be supplemented by two concerts - a vocal symphonic concert and a choir concert. The concerts will be with free admission, and the audience will have the opportunity to hear unique programs that include the works of Latvian composers all over the world. “Our identity, language, traditions, song, dance, music, art, literature - our culture lives in various corners of the world. Nonetheless, there must be a place, where Latvians from all over the world meet, to share ideas and experiences relating to what is important to our people,” say the conference organizers. To register for the conference: http://kulturaskonference.pbla.lv/

ALA Cultural Fund Accepting Project Proposals until July 31

The ALA Cultural Fund has been operating as part of the American Latvian Association since 1951. In the past year, most supported projects were associated with the preservation and popularization of Latvian cultural values. Among those projects were various films, each of which will preserve a different historical aspect, as well as the publishing of several books and music projects. New project proposals must be submitted by July 31! The application form can be found on the ALA website: www.alausa.org. With questions regarding the ALA Cultural Fund, please write to the fund director, Sanita Šūmane - alakulturasfonds@gmail.com.

ALA Accepting Nominations for ALA Recognition Awards until August 31

ALA Office of Cultural Affairs reminds all ALA member organizations and individidual members to choose and nominate candidates for this year’s ALA Recognition Awards. Candidates may be nominated by filling out the following form: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/ala-atzinibas-raksti/. The ALA Recognition Award can only be received once in a nominee’s life. The other guidelines and an alphabetic list of previous recipients can also be found on ALA’s webpage. Please send completed forms to Director of Cultural Affairs Līga Ejupe: 5321 Johnson Ave, Western Springs, IL 60558 or by e-mail: ligaejups@gmail.com. We are unable to accept nominations after August 31. With any additional questions, please contact the ALA office: 301-340-1914.

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile