Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Aicinām piedalīties Amerikas Latviešu apvienības gadskārtējā kongresā
 • Stājies spēkā Diasporas likums
 • Aicina “Latviešu valodas un kultūras vasaras skola 2019”
 • Iespējas ar ALA atbalstu apmeklēt Latviju
 • Aicinām pieteikties ALA prakses programmai “Pavadi vasaru Latvijā!”
 • Latvijas Nacionālā bibliotēka meklē Latvijas simtgades svinību materiālus
 • Virtuālās realitātes filma paver jaunu skatu Latvijas vēsturē
 • Izcilā latviešu komponista Pētera Vaska mūzika skanēs Sietlā
In this issue of InfoGram:
 • Save the Date for the 68th Annual ALA Congress
 • The Diaspora Bill Takes Effect in Latvia
 • Summer School of Latvian Language and Culture 2019
 • Apply to Participate in ALA’s Educational Trips to Latvia
 • Apply for ALA’s Internship Program in Latvia
 • The National Library of Latvia Seeks Programs from LV100 Events
 • Virtual Reality Film Opens up New Experience of Latvian History
 • Latvian Composer Peteris Vasks at Seattle Nordic Museum

Aicinām piedalīties Amerikas Latviešu apvienības gadskārtējā kongresā

Amerikas Latviešu apvienība aicina Jūs rezervēt datumus ALA 68. gadskārtējam kongresam, kas notiks Denverā, Kolorādo no 3. līdz 5. maijam. Pat, ja Jums, kā ALA biedru organizācijas pārstāvim vai atsevišķu biedru delegātam nav balsošanas tiesību, brauciet uz kongresu, lai dalītos ar savu pieredzi, satiktu latviešus no visām ASV malām un baudīt kongresa programmu skaistajā Denveras pilsētā! Būs interesantas tikšanās, diskusijas, vakara pasākumi un balle, kurā spēlēs vietējā mūzikas grupa “Jūrmalnieki”. Kongresa dalības maksa (ieskaitot pusdienas un vakariņas) - $250. Informācija par delegātu pieteikšanos, viesnīcas numuru rezervēšanu, dienas kārtību, kongresa īpašajiem viesiem un runātājiem sekos drīz!

Stājies spēkā Diasporas likums

2019. gada 1. janvārī stājās spēkā Diasporas likums. Tā mērķis ir stiprināt diasporas kā Latvijas sabiedrības daļas latvisko identitāti un piederību Latvijai, veicināt tās pilsonisko un politisko līdzdalību. Likums paredz arī sistēmisku Latvijas valsts atbalstu diasporas latviešu valodas un kultūras saglabāšanai diasporā un labvēlīgu apstākļu nodrošināšanu reemigrācijai. Ar likumu varat iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/302998-diasporas-likums.

Aicina “Latviešu valodas un kultūras vasaras skola 2019”

Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru un Izglītības un zinātnes ministriju sāk pieteikuma pieņemšanu uz "Latviešu valodas un kultūras vasaras skolu 2019" diasporas jauniešiem. Šobrīd pieteikumi tiek pieņemti tikai no tiem, kam nav latviešu valodas priekšzināšanu (A1 līmenis).
Grupā paredzēts līdz 13 cilvēkiem.
Dalībnieku vecums no 18 līdz 30 gadiem.
Piesakoties ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāuzraksta motivācijas vēstule. Sīkāka informācija šeit: https://www.latvianlanguage.lu.lv/lat/latviesu-diasporai/

Iespējas ar ALA atbalstu apmeklēt Latviju

Atgādinām, ka sākusies pieteikšanās uz 2019. gada vasaras ALA izglītojošiem ceļojumiem uz Latviju! Var rezervēt vietu "Sveika, Latvija!", "Heritage Latvia", vai "Sveika, dzimtene!" aizpildot elektronisko formu un nokārtojot iemaksu līdz 31. janvārim. Papildus informācija šeit: http://www.alausa.org/lv/ko-tu-vari-darit/apciemot-latviju/

Aicinām pieteikties ALA prakses programmai “Pavadi vasaru Latvijā!”

Līdz 28. februārim iespējams pieteikties ALA vasaras praktikantu darbam un stipendijai Latvijas kultūras iestādēs un uzņēmumos! Prakses programma, kas notiek jau piekto vasaru, paredzēta ASV latviešu izcelsmes jauniešiem vecumā no 20 līdz 29 gadiem. ALA praktikantiem piešķir stipendiju no Elmāra Freiberga testamentārā novēlējuma līdzekļiem, kas paredzēti jauniešu latviskās kultūras un izglītības atbalstam. Tuvāka informācija: www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/

Latvijas Nacionālā bibliotēka meklē Latvijas simtgades svinību materiālus

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina sūtīt reklāmas materiālus no Latvijas simtgades pasākumu svinībām ASV latviešu centros. Bibliotēka labprāt pieņemtu Simtgades ietvaros notikušo pasākumu programmas, afišas, skrejlapas. Materiālus lūdzam sūtīt uz ALA, 400 Hurley Ave, Rockville, MD 20850, kur tos kopā ar citiem materiāliem nogādās uz Latvian American Shipping Line un tālāk uz LNB.

Virtuālās realitātes filma paver jaunu skatu Latvijas vēsturē

Vairāk nekā 100 fanu un skatītāju pagājušā gada 10. decembrī Ņujorkā noskatījās "Pērkons: A VR Rockumentary". Filmā tiek izmantota virtuālā realitāte, kurā skatītājs caur speciālām acenēm redz pasauli ar aizraujošu attēlu un kadru, stāstot par to, kā latviešu rokgrupa “Pērkons” palīdzēja atmaskot padomju varas un stabilitātes fasādi pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados, aizsākot pārmaiņas, kas galu galā sagrāva Padomju Savienību. Pasākumā notika arī diskusija starp žurnāla Rolling Stone redaktoru Kory Grow, filmas veidotāju Cory McLeod un “Pērkona” solisti Ievu Akurāteri, kas iepriecināja skatītājus arī ar dziesmām. Filmu veidojusi reklāmas aģentūra “Fallon”. ALA atbalsts pasākumam ļaus šovasar demonstrēt filmu bērniem latviešu vasaras nometnēs ASV. Filmas treileri var noskatīties šeit (acenes nav iekļautas): https://vimeo.com/260125550.

Izcilā latviešu komponista Pētera Vaska mūzika skanēs Sietlā

Aicinām apmeklēt latviešu komponista Pētera Vaska koncertu Sietlas Ziemeļu muzejā, 10. februārī plkst. 14.00. Koncerts turpina Ziemeļvalstu kamermūzikas sēriju. Koncertā, kurā piedalīsies arī pats komponists Pēteris Vasks, dzirdēsiet mūsdienu klasisko mūziku, skaņdarbus flautai, stīgu kvartetam, un vokālajam ansamblim. Uzstāsies: Paul Taub, Skyros kvartets, ansamblis Mägi. Vairāk informācijas: http://nordicmuseum.org/future

Save the Date for the 68th Annual ALA Congress

The American Latvian Association invites you to save the date for its 68th annual congress, this year in Denver, Colorado! Even if you will not be participating as an official representative of an ALA member organization, or an individual member delegate, you are welcome to join us to share your experience, to meet Latvians from all over the U.S., and to enjoy the congress program in beautiful Denver! Congress registration fee (including lunch and dinner) events - $250. More information about registration, hotel reservations, schedule, and guest speakers will be available soon!

The Diaspora Bill Takes Effect in Latvia

On January 1, 2019, the new Diaspora Bill took effect in Latvia. The goal of this bill is to strengthen the diaspora’s role in society, its Latvian identity and sense of belonging to Latvia, and its civic and political participation. The law also paves the way for the Latvian government’s systematic support for the diaspora’s efforts to maintain Latvian language and culture and for favorable reimmigration conditions. Familiarize yourself with the bill here (in Latvian): https://likumi.lv/ta/id/302998-diasporas-likums.

Summer School of Latvian Language and Culture 2019

The University of Latvia, in cooperation with the Latvian Language Agency and Ministry of Education, is now accepting applications for the Summer School of Latvian Language and Culture for students in the diaspora. Currently applications are only being accepted from those who have not achieved the A1 basic proficiency level. Participants may be between the ages of 18 and 30. To apply, fill out the application and prepare a letter of intent. For more information: https://www.latvianlanguage.lu.lv/lat/latviesu-diasporai/

Apply to Participate in ALA’s Educational Trips to Latvia

A reminder that the application period for 2019 educational trips to Latvia is now open. You can reserve your spot in "Sveika, Latvija!", "Heritage Latvia" or "Hello, Latvia" by filling out the electronic application form and paying the deposit by January 31. For more information: http://www.alausa.org/en/what-you-can-do/visit-latvia/

Apply for ALA’s Internship Program in Latvia

ALA is accepting applications for the ALA summer internship program untill February 28. ALA coordinates the program and offers a stipend at various cultural institutions and private business in Latvia. For more information: www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/

The National Library of Latvia Seeks Programs from LV100 Events

The National Library of Latvia is seeking materials from Latvian Centennial events that took place in the U.S, including programs and flyers. All materials should be sent to ALA, 400 Hurley Ave, Rockville, MD 20850, where they will be forwarded to Latvian American Shipping Line to be shipped to the National Library of Latvia.

Virtual Reality Film Opens up New Experience of Latvian History

Over 100 fans and moviegoers experienced "Pērkons: A VR Rockumentary" in New York City on December 10. The film uses virtual reality, where viewers watch an immersive world of images and footage via headset, telling the story of how rock band Pērkons shattered Soviet society’s façade of power and stability in 1980s Latvia—ultimately enabling political change to bring down the Soviet Union. The event featured a discussion between Rolling Stone magazine editor Kory Grow, the film's creator Cory McLeod and Pērkons singer Ieva Akurātere, who also performed live for the audience. The film was produced by advertising agency Fallon. ALA's support of the event will also enable the creators to show the film to Latvian-American camp-goers this summer. The film's trailer can be seen here (headset not included): https://vimeo.com/260125550.

Latvian Composer Peteris Vasks at Seattle Nordic Museum

Latvian composer's Peteris Vasks chamber music will be performed at Seattle Nordic Museum on Sunday, February 10th at 2:00PM. The performance continues the Mostly Nordic Chamber Music Series with a program of contemporary classical pieces and Latvian folk music, including music for flute, string quartet, and vocal ensemble, performed by Paul Taub, the Skyros Quartet, and the Mägi Ensemble. Peteris Vasks himself will be present as well. For more info: http://nordicmuseum.org/future