Augusts 2022

Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Tuvojas ALA 71. kongress
 • Gaŗezera skolēni mācas par trimdas politisko vēsturi un karu Ukrainā
 • Jābalso!
 • Dziesmu svētku Ieskaņas koncertu ar Ērika Ešenvalda skaņdarbiem
 • Latvijas Jauno zinātnieku apvienība aktīvāk sadarbosies ar diasporu
 • LIAA izdevusi atjaunoto "Biznesa ceļvedi Latvijā"
 • Izsolē piedāvās iegādāties inovatīvus risinājumus no Latvijas zinātniekiem
In this issue of InfoGram:
 • ALA 71st Congress in Boston
 • Gaŗezers Students Learn about Latvian Exile Political History and Today’s War in Ukraine
 • We All Must Vote!
 • Latvian Song Festival Welcome Concert with the Music of Ēriks Ešenvalds on the Radio and Internet on August 16
 • Association of Latvian Young Scientists Will Cooperate More Actively with Diaspora
 • LIAA has Released Renewed “Business Guide to Latvia”
 • Innovative Solutions from Latvian Scientists will be Available for Purchase in Auction

Tuvojas ALA 71. kongress

No 13. līdz 16. oktobrim Bostonā notiks ALA 71. kongress. Kongresā plānotas sarunas un diskusijas par 14. Saeimas vēlēšanu rezultātiem, par ārpolitikas aktualitātēm. Plānojam arī diskusijas un sarunas par Dziesmu un deju svētkiem, ALA nākotnes stratēģiju un arhīvu glabāšanu. Kongresa rīcības komiteja Bostonā sola arī interesantus vakara pasākumus. Augusta pēdējā nedēļā ALA valde satiksies sēdē Gaŗezerā, kur apstiprināsim kongresa oficiālo programmu. Tās pirmais uzmetums būs pieejams pēc 1. septembra. Kongresa viesnīcas rezervācija par īpašu cenu šeit: Boston Marriott Newton.

Gaŗezera skolēni mācas par trimdas politisko vēsturi un karu Ukrainā

Tāpat kā pagājušā gadā, arī šajā vasarā Gaŗezera audzēkņiem bija iespēja uzzināt vairāk par ASV latviešu politiskajām aktivitātēm gan trimdā, gan mūsdienās. ALA Sabiedrisko attiecību vadītāja Dzintara Dzilnas piedāvātā nedēļu ilgā kursa laikā Vasaras vidusskolas 3. un 4. klases skolēni izskatīja paralēles starp Padomju savienības uzbrukumu, tā sekām Baltijas valstīs un pašreizējo Krievijas uzbrukumu Ukrainai. Viņi mācījās, kāpēc Latvijas dalība NATO ir kritiska Latvijas aizsardzībai. Visa skola arī noskatījās dokumentālo filmu Valiant! par trimdas pretpadomju aktivitātēm, ko producēja muzejs un pētniecības centrs LaPa “Latvieši pasaulē”.ALA uzdāvināja katram 4. klases skolēnam muzeja izdotās grāmatas Nyet Nyet Soviet eksemplāru, kurā apkopoti pretpadomju demonstrantu stāsti un atziņas par darbību, lai uzturētu cerību par Latvijas neatkarības atgūšanu. Skolēni piedalījās arī piemiņas brīdi, lasot vārdus no Latvijas aizvestiem Otrā pasaules karā, kā arī vārdus no ukraiņiem, kuri nogalināti Krievijas uzbrukumā Ukrainai.

Jābalso!

Līdz 9. septembrim Latvijas vēstniecībā ASV var pieteikties balsošanai pa pastu 14. Saeimas vēlēšanās! Lai pieteiktos pasta balsošanai, jāaizpilda iesniegums, kas jānosūta uz vēstniecību vai jāiesniedz klātienē otrdienās / ceturtdienās (plkst. 10.00 – 12.00): 2306 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008, USA; vai elektroniski parakstītu nosūti uz consulate.usa@mfa.gov.lv. Iesniegums obligāti jāparaksta! Iesnieguma paraugs balsošanai pa pastu no ārvalstīm pieejams šeit. 27. augusta pieteikties pasta balsošanai varēs arī www.pmlp.gov.lv vai www.latvija.lv. Sīkāka informācija par balsošanu pa pastu https://www.mfa.gov.lv/lv/14-saeimas-velesanas. Pieteikumā jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese vai oficiālā e-adrese, uz kuru vēlas saņemt balsošanas materiālus. Obligāta prasība ir iesniegumu parakstīt, tas attiecas arī uz pa e-pastu sūtītiem iesniegumiem. Šajā gadījumā iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pieteikumi, kas nebūs parakstīti, nebūs derīgi. Lai pieteiktos balsot pa pastu, vairs nav nepieciešams uzrādīt pasi vai personas apliecību, jo vēlētāju uzskaitei šajās Saeimas vēlēšanās pirmo reizi tiks lietots vēlētāju reģistrs, un spiedogs pasē par dalību vēlēšanās vairs netiks likts. Sīkāku informāciju un materiālus par vēlēšanām varat atrast PBLA projekta mājaslapā https://jabalso.lv/.

Dziesmu svētku Ieskaņas koncertu ar Ērika Ešenvalda skaņdarbiem

Ja Jūs netikāt uz 29. jūnija Ieskaņas koncertu vai vēlaties vēlreiz dzirdēt šī apbrīnojamā koncerta spilgtākos brīžus, Rīcības komiteja ar prieku paziņo, ka Minesotas publiskais radio raidīja stundu garu koncerta ierakstu otrdien, 16. augustā. Klausītāji citur pasaulē varēja klausīties koncerta ierakstu, kas bija pieejams interneta vietnē www.yourclassical.org/mpr lietojot “Listen Live” pogu raidījuma laikā. Pēc tam, koncerta audio ieraksts pēc pieprasījuma (on demand) ir vēl pieejams rakstā par koncertu kas atrodas https://www.yourclassical.org/story/2022/08/14/latvian-song-and-dance-festival. #mazbiskinskalak

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība aktīvāk sadarbosies ar diasporu

Viens no jaunās Latvijas Jauno zinātnieku apvienības vadītājas Antras Bočas mērķiem ir stiprināt pēcdoktorantu interešu pārstāvniecību un uzlabot sadarbību ar diasporas pētniekiem. Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes vēlēšanās ievēlēta jauna valde, kuras sastāvā turpmāk strādās Ilze Elbere, Eduards Baķis, Matīss Reinfelds, Liene Spruženiece un Antra Boča. Par vadītāju ievēlēta Antra Boča. Viņa pati desmit gadus ir nodarbojusies ar pētniecību ārpus Latvijas un atgriezusies ar pēcdoktorantūras granta atbalstu. A. Bočai šis šķiet labs instruments, lai palīdzētu atgriezties arī citiem, kuri to vēlas. Taču arī tie, kuri neplāno atgriezties, ir laipni gaidīti Latvijas Jauno zinātnieku apvienībā. A. Boča ir iecerējusi stiprināt sadarbību ar diasporas pētniekiem. Plašāka informācija: https://labsoflatvia.com/aktuali/ljza-aktivak-sadarbosies-ar-diasporu.

LIAA izdevusi atjaunoto "Biznesa ceļvedi Latvijā"

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra publicējusi atjaunoto "Biznesa ceļvedis Latvijā 2022" versiju, kurā apkopota investoriem noderīga informācija par investīciju vidi un iespējām Latvijā. Šis materiāls tiek atjaunots ar aktuālāko informāciju katru gadu. Izdevums "Biznesa ceļvedis Latvijā 2022" ir pieejams vietnē investinlatvia.org un ietver sevī svarīgāko informāciju, sākot ar vispārīgiem faktiem un dzīves kvalitātes mērījumiem Latvijā līdz detalizētai informācijai par nodokļiem, atbalsta programmām, uzņēmējdarbības atbalstu, galvenajām uzņēmējdarbības nozarēm un infrastruktūru. Šajā materiālā ir apkopotas noderīgas saites, lai padziļināti izpētītu kādu no minētajām tēmām. Plašāka informācija pieejama angļu valodā: https://investinlatvia.org/en/news/liaa-has-released-renewed-business-guide-to-latvia

Izsolē piedāvās iegādāties inovatīvus risinājumus no Latvijas zinātniekiem

26 Latvijas zinātnieku komandas piedāvā iegādāties patentus tādiem risinājumiem kā medikamentu iedarbības pētījumu veikšana bez cilvēku iesaistes, viedo apģērbu ražošana, koksnes atkritumu pārstrāde, elektrokartingu tehnoloģiju attīstība u.c. “Pasaules prakse apliecina, ka zinātniekiem jāstrādā ciešā sadarbībās ar uzņēmējiem un finansētājiem, lai radītās inovācijas pēc iespējas ātrāk sniegtu ieguldījumu ekonomikā. Tas nodrošina gan tautsaimniecības izaugsmi gan sniedz ienākumus zinātniskajām institūcijām, kuras vairs nav atkarīgas no budžeta dotācijām. Katram zinātniskajam projektam ir piesaistīts biznesa līderis, kurš jau izstrādes laikā veido kontaktus ar potenciālajiem klientiem un investoriem. Tāpat šie projekti ir laba reklāma mūsu zinātniekiem, jo daudzi patenti tiek pārdoti ārvalstīs,” uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns. Pirmās izsoles izstrādātajām tehnoloģijām jau ir izsludinātas, bet lielākā daļa izsoļu notiks rudenī. Izsolē piedāvātie zinātnes komercializācijas projekti ir izstrādāti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētās Tehnoloģiju pārneses programmas ietvaros. Ja jums ir plašāka interese par izsolē piedāvātajiem zinātnes risinājumiem, vai ir zināmi citi nozares profesionāļi un uzņēmumi, kuriem šie risinājumi būtu aktuāli, aicinām sazināties ar LIAA e-pastā diaspora@liaa.gov.lv. Plašāka informācija būs pieejama rudenī LIAA komunikācijas kanālos. Plašāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/liaa-uznemeji-izsoles-vares-iegadaties-zinatnes-komercializacijas-projektos-izstradatos-risinajumus.

ALA 71st Congress in Boston

The 71st ALA Congress will take place in Boston from October 13 – 16. The program will feature discussions about the results from the 14th Saeima election, developments in foreign policy, upcoming Song and Dance Festivals, the preservation of Latvian archives, and ALA strategic planning. The Congress organizing committee in Boston is also planning a series of entertaining evening events for the Congress delegates and guests. The ALA board will meet for its next board meeting next weekend in Gaŗezers, where they will confirm the draft of the Congress program. The first draft program will be available on the ALA website on September 1st. Meanwhile, the hotel hosting the 71st Congress is already accepting reservations for a special group price: Boston Marriott Newton.

Gaŗezers Students Learn about Latvian Exile Political History and Today’s War in Ukraine

As last summer, so also this past July, Gaŗezers Summer School students learned about Latvian - American political activism, both in exile and in current times. During a week-long course offered by ALA’s Director of Public Affairs Dzintars Dzilna, students examined parallels between the Soviet Union’s invasion and repressions that the Baltics suffered, and Russia’s current invasion of Ukraine. They learned why Latvia’s membership in NATO is critical for its defense. All students also watched Valiant!, a documentary produced by the Latvians Abroad Museum (LAM) in Riga about political work during exile times. To each senior class student, ALA donated a copy of LAM’s Nyet Nyet Soviet book, which gives first-hand accounts of demonstrators’ experiences and insights about their work to keep hope for Latvia’s freedom alive. Students also participated in a memorial service by reading names of Latvians who were deported to Siberia by the Soviet regime, as well as Ukrainian civilians who have perished and soldiers who have fallen during Russia’s invasion.

We All Must Vote!

You can sign up to vote in by mail in the 14th Saeima elections by September 9 by contacting the Latvian Embassy in the U.S. A current Latvian passport is NOT required to vote by mail, only a person code (“personas kods”)! To sign up for voting by mail, you must fill out the form. Mail it to the Embassy or hand it in in person on Tuesdays/Thursdays (10.00 – 12.00): 2306 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008, USA; or, send it electronically to consulate.usa@mfa.gov.lv. The form must be signed! The form for voting by mail is available here. For more information on voting by mail (in Latvian): https://www.mfa.gov.lv/lv/14-saeimas-velesanas.

Latvian Song Festival Welcome Concert with the Music of Ēriks Ešenvalds on the Radio and Internet on August 16

If you missed the June 29 Welcome Concert or wish to relive highlights of this amazing concert, the Organizing Committee is pleased to announce that YourClassical Minnesota Public Radio presented a one-hour recording of the concert on Tuesday, August 16. Listeners elsewhere in the world could listen at the to the live radio stream of the concert on the internet at www.yourclassical.org/mpr. After the live stream, on-demand audio of the concert is now available in an article about the concert at https://www.yourclassical.org/story/2022/08/14/latvian-song-and-dance-festival!

Association of Latvian Young Scientists Will Cooperate More Actively with Diaspora

One of the goals of the new head of the Association of Latvian Young Scientists, Antra Boča, is to strengthen the representation of postdocs’ interests and improve cooperation with diaspora researchers. A new board of the Association of Latvian Young Scientists has been elected, which will consist of Ilze Elbere, Eduards Baķis, Matīss Reinfelds, Liene Spruženiece, and Antra Boča. Antra Boča has been elected as chairperson. She herself spent ten years doing research outside Latvia and returned with the support of a postdoctoral fellowship. Boča sees it as a good tool to help others who want to return. But those who do not plan to return are also welcome in the Association of Latvian Young Scientists. Boča intends to strengthen cooperation with diaspora researchers. More information: https://labsoflatvia.com/en/news/association-of-latvian-young-scientists-will-cooperate-more-actively-with-diaspora.

LIAA has Released Renewed “Business Guide to Latvia”

The Investment and Development Agency of Latvia has published an updated version of “Business Guide to Latvia”, which informs investors about the investment environment and opportunities in Latvia. This material is released annually. The publication “Business Guide to Latvia 2022” on the website investinlatvia.org covers everything important for an investor, starting from general facts and quality of life in Latvia to detailed information on taxation, support programs, business incentives, key business sectors and infrastructure. This material compiles the most useful links to discover in-depth any of these topics. More information: https://investinlatvia.org/en/news/liaa-has-released-renewed-business-guide-to-latvia

Innovative Solutions from Latvian Scientists will be Available for Purchase in Auction

26 Latvian scientific teams are ready to share their work with entrepreneurs, offering to buy patents for solutions such as drug efficacy studies without human intervention, smart clothing production, wood waste recycling, development of e-karting technology, etc. “Global practice shows that scientists need to work closely with entrepreneurs and funders to ensure that the innovations they produce contribute to the economy as quickly as possible. This provides both economic growth and income for scientific institutions, which are no longer dependent on budget grants. Each scientific project has a business leader who is already in contact with potential customers and investors during the development phase. These projects are also good advertisements for our scientists, as many patents are sold abroad,” says Kaspars Rožkalns, Director General of LIAA. The science commercialization projects offered in the auction have been developed within the Technology Transfer Program administered by the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA). The first auctions for the developed technologies have already been announced, but most of the auctions will take place in the fall. If you are interested in the scientific solutions offered at the auction, or if you know other industry professionals and companies for whom these solutions would be relevant, please contact LIAA at diaspora@liaa.gov.lv. More information will be available in autumn on LIAA communication channels. More information: https://www.liaa.gov.lv/en/article/liaa-entrepreneurs-auctions-will-be-able-buy-solutions-developed-science-commercialisation-projects