Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALA valde un biroja darbinieces satiekas videokonferencē
 • ALA saime palīdz Latvijas bērniem mācīties attālināti
 • ASV latviešu skolas turpina darboties attālināti
 • ALA piedāvā atbalstu ASV latviešu organizāciju medijiem
 • Biedrības Eņģeļa sirds veiksmes stāsti: Linda
 • Sestdienas vakari ar ALA un ALJA!
In this issue of InfoGram:
 • ALA Board and Office Meet Virtually
 • ALA Community Helps Latvian Children to Learn from Home
 • U.S. Latvian Schools Continue to Operate Virtually
 • ALA Offers Support for U.S. Latvian Publications
 • Angel Heart Society Success Stories: Linda
 • Saturday Nights with ALA and ALYA!

ALA valde un biroja darbinieces satiekas videokonferencē

Amerikas Latviešu apvienības valde un birojs turpina darboties. Kā jau informējām, ir atcelts ALA 69. kongress, kam bija jānotiek aprīļa nogalē Mineapolē. ALA telefona konferencē martā, kurā piedalījās arī kongresa rīcības komisijas pārstāvis Ansis Vīksniņš, vienojāmies, ka kongress varētu notikt 2020. gada oktobra nogalē, ja būs atcelti vīrusa Covid-19 izraisītās pandēmijas ierobežojumi. 1. aprīlī valde un biroja darbinieces satikās videokonferencē, kurā pārrunāja, kā turpināt darbu sarežģītajos apstākļos. Pateicoties tehnoloģijām, darbu turpina latviešu skolas ASV, katra nozare un birojs piemērojas jaunajiem darba apstākļiem un cenšas uzturēt možu garu.

ALA saime palīdz Latvijas bērniem mācīties attālināti

Tāpat kā ASV un citur pasaulē, arī Latvijā jau kopš marta ir ieviests attālināts mācību process, bet vairākiem tūkstošiem bērnu trūkst viedierīču, lai varētu iesaistīties šādā apmācībā. Vissmagāk šī situācija skar tos bērnus, kas jau ilgus gadus ir ALA nozares Sadarbība ar Latviju (SAL) rūpju lokā – trūcīgas un daudzbērnu ģimenes. Kopā ar Latvijas Bērnu fondu un laikraksta Laiks informatīvu atbalstu līdz 11. aprīlim notika līdzekļu vākšanas akcija, ziedojot datoru iegādei un interneta pieslēguma nodrošināšanai. Ziedojumos tika savākti $12,250. Kopā ar ALA līdzmaksājumu uz Latviju tiks nosūtīti $24,500. Esam nolēmuši pagarināt akciju līdz aprīļa beigām, tātad ir vēl laiks tajā piedalīties! Ziedojumus var veikt, sūtot čekus uz ALA vārda uz ALA biroju, vai nokārtojot kredītkartmes maksājumu ziedojumu nodaļā ALA mājaslapā. Liels paldies visiem, kas jau ziedojuši!

ASV latviešu skolas turpina darboties attālināti

Ko dara skolas, kad nav skolas? Ar lielu apņēmību darbojas Bostonas latviešu skola (attēlā), kas katru darba dienu savā Facebook lapā raida virtuālo stundu. Ir gan lasīšana, gan dziedāšana, gan jogas stundas. Ņūdžersijas skola ir noorganizējusi virtuālo skolu jau vairākas sestdienas, katru nedēļu paplašinot dalībnieku loku! Skola pielieto Zoom tiešsaistes vajadzībām, un skolotāji satiekas virtuāli reizi nedēļā. Arī Vašingtonas DC skolas skolotāji satikās virtuāli, lai plānotu turpmāko darbu. Čikāgas K. Barona latviešu skola izmanto Zoom, Google Classroom, ClassTag. Sirdi sasilda ziņa, ka skolēni raksta pateicības vēstules veselības aprūpes darbiniekiem un vecajiem ļaudīm. (Foto: Anna Ozola)

ALA piedāvā atbalstu ASV latviešu organizāciju medijiem

Šajā sarežģītajā laikā mēs gribam zināt ne tikai to, kas notiek valstī, bet arī to, kas notiek mūsu vietējās organizācijās. Tas ļauj mums justies piederīgiem savas pilsētas latviešu kopienai, saviem draugiem un domubiedriem. Amerikas Latviešu apvienības valde piedāvā vienreizēju finansiālu atbalstu vietējiem ASV latviešu kopienu informatīvajiem izdevumiem.
Lūdzam atsūtīt jūsu izdevuma paraugu elektroniskā formātā uz epasta adresi alaprojects@alausa.org un pamatojumu, kam nepieciešams finansējums. Par atbalsta summu lemsim skatoties uz to, kādas ir vajadzības un cik daudz pieteikumu saņemsim.

Biedrības Eņģeļa sirds veiksmes stāsti: Linda

Lindai Saknei ir 17 gadu, viņa mācās Bauskas 2 vidusskolas 10. klasē. Meitene nāk no četru bērnu ģimenes. Ģimenē mamma ir vienīgā apgādniece, bet viņai ir veselības problēmas un nav viegli nodrošināt iztiku ģimenei. Linda, viņas māsa un brāļi vasarā un brīvlaikos strādā, lai nopelnītu papildu līdzekļus, kas nav viegli. Lindas bērnība nav pagājusi bezrūpībā un bērnu priekos. Meitenes sekmes ir labas, un kā viņa pati stāsta, visvairāk viņai interesē ķīmija, fizika, literatūra, angļu valoda un īpaši sports. Lindas sapnis nākotnē ir kļūt par sporta skolotāju. Meitene ar labiem panākumiem trenējas brīvajā cīņā, viņa ieguvusi pirmās vietas gan Latvijā, gan starptautiskās sacensībās. Linda ir ļoti neatlaidīga un mērķtiecīga, viņa katru dienu aktīvi trenējas, lai varētu veiksmīgi piedalītos sacensībās, gan Latvijā, gan ārzemēs. Lindai būtu nepieciešams atbalsts specializētā sporta apģērba un apavu iegādei, un viņa ļoti vēlētos apmeklēt brīvās cīņas sporta nometnes.

ALA ir uzsākusi sadarbību ar biedrību Eņģeļu Sirds, kuras misija ir finansiāli atbalstīt motivētus, talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Lai atbalstītu Enģeļa Sirds caur ALA “Sadarbību ar Latviju” programmu, aicinām apmeklēt www.alausa.org.

Sestdienas vakari ar ALA un ALJA!

Zinām, ka dienās, kad tik daudz laika nākas pavadīt mājās, neizbēgami kādā brīdī kļūst pavisam garlaicīgi, un gribas tikties ar citiem. ALA un ALJA (Amerikas Latviešu jaunatnes apvienība) darbojas kopā, lai jums piedāvātu virtuālas tikšanās iespēju katru sestdienu! Iesāksim šo virtuālo pasākumu sēriju sestdien, 18. aprīlī, 3PM EST ar sadziedāšanos, ko vadīs Imanta Dimanta (Imanta Nīgale un Katrīna Dimanta, kas kopā ar draugiem piedalījās ALA rīkotajā koncertturnejā 2018. gadā)! Plānojam izmantot Zoom tehnoloģiju, bet to varēsiet redzēt arī mūsu Facebook lapā - https://www.facebook.com/AmericanLatvianAssociation/. Facebook lapā un pasākumā iepriekš būs arī pieejami dziesmu teksti. Nākamās sestdienas, 25. aprīļa vakarā, ALJA vadīs “trivia” spēli. Amerikas latvieši, pievienojieties! Tiksimies virtuāli jau sestdien!

ALA Board and Office Meet Virtually

The American Latvian Association’s board and office continue to move foward during the pandemic. As we already announced, ALA’s 69th Congress, which was planned for the end of April, has been postponed. During a teleconference in March, the board and organizing committee chair Ansis Vīksniņš discussed potential new dates for the event - the last weekend of October 2020 - as long as all Covid-19 related travel and quarantine restrictions have been lifted by that time. On April 1st, the ALA board and office met via Zoom to discuss how to continue various initiatives and projects during the pandemic. Thanks to modern technology work continues in Latvian schools in the U.S., as well as in each of ALA’s offices! We are all trying to do what we can to uphold morale, determine the best ways to help our members during this time, and to continue with our programs.

ALA Community Helps Latvian Children to Learn from Home

Just like in the U.S. and all across the world, in Latvia the schools have been continuing with virtual learning programs. Unfortunately, thousands of children in Latvia do not have access to computers or mobile devices to continue their studies during the epidemic. Many of these children are those that have been helped over the years by ALA’s “Support and Aid to Latvia” office, in cooperation with the Children’s Fund of Latvia - low-income families or families with multiple children. Together with the Children’s Fund of Latvia and LAIKS informational support, ALA raised funds that will go towards purchasing computers, mobile devices, and internet connections for these children that still don’t have access. By April 11, ALA had received $12,250 and agrees to match this sum for a total of $24,500. Because the need is still there, we are continuing this fundraiser until the end of April - please visit our website to participate! Thank you to all who have already donated!

U.S. Latvian Schools Continue to Operate Virtually

As reported by ALA's Director of Education, Elisa Freimane, the Latvian schools are doing a great job of keeping their students’ studies going and coming up with ways to maintain a connection during the Covid-19 epidemic. The Boston Latvian School has a Facebook live stream every day - featuring reading, singing, and yoga. The New Jersey school has organized a virtual classroom already several Saturdays, and the number of participants is growing every week. The teachers are also meeting virtually once a week. The Washington, DC area school’s teachers have also met virtually to plan further steps. Chicago’s K. Barona school is using Zoom, Google Classroom, ClassTag. It has been heartwarming to see that students are also writing letters to health workers and seniors who are having a hard time during the epidemic. (Photo: Anna Ozola)

ALA Offers Support for U.S. Latvian Publications

In these difficult times, we all like to know what is happening in the country, but also what is happening with our local organizations and communities. The American Latvian Association offers one-time financial assistance to U.S. Latvian informational publications or media outlets. If you would like to apply, we ask that you send a budget for your publication, along with an explanation of your need for assistance, to alaprojects@alausa.org. The amount of support will be dependent on the level of need and the number of applicants.

Angel Heart Society Success Stories: Linda

Linda Sakne is a 17-year-old girl in 10th grade at Bauska High School. She comes from a family of four children. Their mother is the sole breadwinner in the family and, unfortunately, has health problems. She works to support her family, but barely makes ends meet. Linda's childhood has not been carefree and full of joy. Linda and her siblings have been working since early childhood during the summer holidays to earn money and to help support their family. Linda has good grades - her favorite subjects are chemistry, physics, literature, English and sports. Linda's dream is to become a physical education teacher. In her free time, Linda is involved in freestyle wrestling and already has high achievements, winning many 1st and 2nd place prizes in both Latvia and in international competitions. She is very persistent and driven, actively training every day. Linda hopes to find assistance to purchase specialized sportswear and to attend freestyle wrestling camps.

ALA has started a partnership with the Angel Heart Society, whose mission is to financially support motivated, talented, hardworking children and young adults in low-income families in rural areas of Latvia. To support this program, please visit www.alausa.org.

Saturday Nights with ALA and ALYA!

We know that, during this strange time spent in quarantine at home, there comes a time in the week when boredom sets in and you would like nothing more than to be with other people! ALA and ALYA (American Latvian Youth Association) have partnered to bring to our community a different virtual meeting opportunity every Saturday! We will begin this virtual event series this Saturday, April 18, 3PM EST, with a Latvian sing-a-long led by Imanta Dimanta (Imanta Nīgale and Katrīna Dimanta, who, with their band, toured the U.S. in 2018)! We plan to stream the Zoom event on Facebook. Please join us on Saturday on our Facebook page: https://www.facebook.com/AmericanLatvianAssociation/. Song texts will be made available before the event. Then - next Saturday, ALYA will lead a Latvian trivia evening! Latvians in the U.S., let’s meet this Saturday!

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile