Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Pārvietojamā pasu stacija Denverā 2. un 3. maijā
 • Iespēja nobalsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās
 • ALA kongresa viesi – biedrība “Eņģeļa sirds”
 • IZM delegācija kongresā informēs par sadarbības iespējām zinātnē
 • Jaunieši, izmantojiet iespējas!
 • Piedāvājam atbalstu dalībai 2X2 semināram!
 • Atzinība leģendārajiem “Čikāgas piecīšiem”
 • Latviešu valodas un kultūras vasaras skola 2019
In this issue of InfoGram:
 • Mobile Passport Station in Denver May 2 - 3
 • Voting in the European Parliamentary Election
 • ALA Congress Guests – “Angel’s Heart”
 • Latvian Ministry of Education and Science Searches for Collaborators
 • Scholarships for Latvian students
 • Scholarships for 2x2 Seminar
 • Award for Legendary Music Group “Čikāgas piecīši”
 • Latvian Language and Culture Summer School 2019

Pārvietojamā pasu stacija Denverā 2. un 3. maijā

Latvijas vēstniecība ASV ziņo par iespēju Latvijas valstspiederīgajiem atjaunot vai pieprasīt Latvijas Republikas pasi un/vai personas apliecību (eID karti) Denverā, Kolorādo, 2019. gada 2. un 3. maijā. Pieņemšana notiks viesnīcā “Embassy Suites by Hilton Denver Downtown Convention Center”, 1420 Stout Street, Denver CO 80202. Latvijas likumdošanā šobrīd tiek veikti nepieciešamie grozījumi, lai par prioritāru personu apliecinošu dokumentu kļūtu eID karte. 2019. gadā pasu stacijas izbraukumi paredzēti arī Klīvlandē (24.-25. jūlijs), Garezerā (27.-28. jūlijs) un Sanfrancisko (oktobra beigas/novembra sākums). Precīzas adreses un pieteikšanās termiņi tiks izziņoti divus mēnešus pirms brauciena. Papildu informācija: Latvijas vēstniecības ASV mājaslapā: https://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija

Iespēja nobalsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Eiroparlamenta vēlēšanas Latvijā notiks sestdien, 2019. gada 25. maijā. Vēlēšanās varēs piedalīties tie Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu. Latvija šajās vēlēšanās būs viens vēlēšanu apgabals, un Eiropas Parlamentā no Latvijas jāievēl 8 deputāti. Balsošanai Eiroparlamenta vēlēšanās ārvalstīs ir jāreģistrējas iepriekš.

Balsošana vēlēšanu iecirknī ASV: Balsošanai vēlēšanu iecirknī ārvalstīs līdz 7. maijam jāreģistrējas konkrētā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā: ∙ personīgi, iesniedzot iesniegumu Latvijas vēstniecībā ASV (Vašingtonā, DC) vai Latvijas pārstāvniecībā ANO (Ņujorkā, NY) vai ∙ tiešsaistē, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēlēšanu iecirkņa maiņas e-pakalpojumu “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa” (https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019). Vēlēšanu dienā vēlētāju sarakstā reģistrētajai personai jāierodas savā vēlēšanu iecirknī, līdzi ņemot derīgu Latvijas pilsoņa pasi vai ID karti (personas apliecību). Vēlēšanu dienā iecirkņi strādās no plkst. 7.00 līdz plkst. 20.00. Apstiprinātais vēlēšanu iecirkņu ārvalstīs saraksts ir pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā (https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019/velesanu-iecirkni).

Balsošana pa pastu uzturoties ASV: Balsošanai pa pastu jāpiesakās līdz 25. aprīlim vēlēšanu iecirkņa komisijā, balsošanai pa pastu Rīgā, Smilšu ielā 4, LV-1050, iesniedzot pieteikumu klātienē vai nosūtot to pa pastu vai līdz 25. aprīlim elektroniski, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Vēlētāju reģistra e-pakalpojumu “Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs” (https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019) vai līdz 25. aprīlim, nosūtot ar drošu e-parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pasta adresi cvk@cvk.lv. Pieteikuma balsošanai pa pastu forma ir pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā: https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019/balsosanas-iespejas-arvalstis.

ALA kongresa viesi – biedrība “Eņģeļa sirds”

Pēc Sadarbības ar Latviju (SAL) nozares vadītājas Kaijas Petrovskas uzaicinājuma ALA kongresu Denverā apmeklēs pārstāves no Latvijas labdarības organizācijas - biedrības "Eņģeļa sirds". Biedrību pārstāvēs Ivanda Bite, Ieva Duļevska un Ginta Ose. Biedrības "Eņģeļa sirds" galvenā misija ir Latvijas bērniem un jauniešiem, īpaši attālākos Latvijas lauku reģionos, veicināt izglītības iegūšanu, izkopt un attīstīt bērnu talantus jau no mazotnes un motivēt mainīt dzīves uztveri caur izglītojošiem pasākumiem. Pēc biedrības pārstāvju teiktā – “Latvijas lauku reģionos situācija ir katastrofāla un, ja netiks ieguldīts bērnu izglītošanā un attīstībā, nākotnē nebūs, kas Latvijā strādā un dzīvo. Prezentācijā biedrības pārstāvēs atspoguļos pašreizējo situāciju Latvijā un piedāvās savu redzējumu, kā šo problēmu kopīgiem spēkiem varam risināt."

IZM delegācija kongresā informēs par sadarbības iespējām zinātnē

Latvijas zinātnes diasporai ir liels sadarbības potenciāls un tas dod iespēju veidot ciešāku sadarbību ar Latvijas zinātniekiem gan ASV, gan citās valstīs. No apzinātajiem 600 Latvijas zinātniekiem diasporā, 26,5% Latvijas izcelsmes zinātnieku ir tieši ASV. Izcilākie Latvijas prāti ASV pārstāv medicīnas, inženierzinātņu, ķīmijas, mašīnbūves un mehānikas, izglītības zinātnes, fizikas un astronomijas kā arī ekonomikas un uzņēmējdarbības jomas. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji – Dr. Dmitrijs Stepanovs ALA kongresā iepazīstinās dalībniekus par līdzdalības un sadarbības iespējām diasporas zinātniekiem ar Latvijas institūcijām. Savukārt Dr. Gatis Krūmiņš piedalīsies paneļdiskusijā par „Latvijas ekonomikas attīstības vīziju”. Kongresā būs arī skatāma izstāde #ZinātneLatvijai, kas vēsta par 12 mūsdienu Latvijas zinātniekiem un viņu sasniegumiem. Komunikāciju pētnieci Dr. Agnesi Dāvidsoni varēs sastapt arī klātienē.

Jaunieši, izmantojiet iespējas!

ALA Stipendiju fonds gaida pieteikumus no latviešu studentiem ASV. Studenti var saņemt apvienības stipendiju, ja tie beiguši viena pilna akadēmiskā gada studijas universitātes vai koledžas līmenī un turpinās savas mācības kādā ASV universitātē vai koledžā bakalaura vai maģistra grāda iegūšanai. Kandidātiem līdz 1. jūnijam ALA Izglītības nozarei jāiesūta: stipendijas pieteikuma lapa, divas atsauksmes vēstules no skolotāja vai darba devēja, kas liecina par studenta centību, un atzīmes ("transcript") no augstskolas. Stipendiju informācija un pieprasījuma veidlapas atrodama ALA mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/.

Piedāvājam atbalstu dalībai 2X2 semināram!

Piesakieties 2x2 semināram Kanādā vai Latgalē! ALA Izglītības nozare piedāvā stipendijas abiem semināriem. 10 jauniešiem segsim reģistrācijas maksu Latgales semināram un 10 jauniešiem segsim $250 no reģistrācijas maksas semināra izmaksām Kanādā. Lūguma vēstuli ar pamatojumu (2 līdz 3 paragrāfus) lūdzu sūtiet Izglītības nozares vadītājai Andrai Zommerei (azommers@sbcglobal.net)!

Atzinība leģendārajiem “Čikāgas piecīšiem”

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis 3. maijā svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pasniegs augstākos Latvijas valsts apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu. Kā teikts Valsts prezidenta mājas lapā: “Visus apbalvotos vieno izcila Tēvijas mīlestība un pašaizliedzīgs darbs Latvijas labā. Apbalvojums, ko katrs no apbalvotajiem saņems par savu vienreizējo devumu, ir augstākais mūsu valsts cieņas apliecinājums darbam Latvijā un Latvijai. Tādēļ visu šo personu kopā un katra atsevišķais ieguldījums ir vienlīdz izcili vērtējams un cildināms.” Starp augsto apbalvojumu saņēmējiem ir arī mūsu leģendārie brīvības vēstneši, grupas “Čikāgas piecīši” dalībnieki: Armands Birkens, Alnis Jūlijs Cers, Lorija Cinkusa, Linda Maruta Kronberga. Viņi saņems Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru un ordeņa kavaliera nosaukumu.

Latviešu valodas un kultūras vasaras skola 2019

No 3. – 16. jūlijam norisināsies "Latviešu valodas un kultūras vasaras skolu 2019" diasporas jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Latviešu valodas aģentūra un IZM ir piešķīrusi finansējumu divām grupām (A1 un A2 latviešu valodas līmenim). Pieteikumi tiek pieņemti no tiem, kam nav latviešu valodas priekšzināšanu (A1 līmenis) un tiem, kam ir minimālas latviešu valodas priekšzināšanas (A2 līmenis). Pieteikšanās uz vasaras skolu ir līdz 24. maijam. Latvijas Universitātes mājas lapā ir ievietota informācija abās valodās (datums, programma, pieteikuma veidlapa). LV: https://www.latvianlanguage.lu.lv/lat/latviesu-diasporai/ EN: https://www.latvianlanguage.lu.lv/for-latvian-diaspora/

Mobile Passport Station in Denver May 2 - 3

The Embassy of Latvia reports that Latvian citizens will have the opportunity to renew or apply for Latvian passports or eID cards in Denver, Colorado on May 2 – 3. The station will be located at the Embassy Suites by Hilton Denver Downtown Convention Center, 1420 Stout Street, Denver CO 80202. Currently the Latvian government is working on legislation that will place emphasis on eID cards as a priority means of identification, and it is suggested for all Latvian citizens to obtain one. In 2019, the Embassy’s mobile passport station will also be in Cleveland, OH (July 24 – 25), Garezers (July 27 – 28), San Francisco (end of October/beginning of November). Detailed information will be shared on the Embassy’s website two months in advance: https://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija

Voting in the European Parliamentary Election

The European Parliament election will take place on May 25, 2019. Voting is open to Latvian citizens over the age of 18. For the EP election, Latvia has one precinct, and 8 MEPs from Latvia must be elected. Please note that to vote for the election from the U.S., you must register beforehand, even to vote in person at the Embassy.

To vote in person in the U.S.: To vote in person on May 25, you must register by May 7. You may apply in person at the Latvian embassy in Washington, DC or the Latvian Permanent Mission to the UN in New York, NY or register electronically (https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019). On election day, if voting in person, you must arrive at the polls with your Latvian passport or ID card. The polls will be open from 7:00 – 20:00. The list of candidates is available on the Central Election Commission’s website: https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019/velesanu-iecirkni.

To vote by mail: To vote by mail the Central Election Commission must receive your registration by mail or in person at Smilšu iela 4, Rīga, LV-1050 by April 25 , or you must register electronically: (https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019) or e-mail your electronically-signed application to the CEC – cvk@cvk.lv. More information about voting by mail is available here (in Latvian): https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019/balsosanas-iespejas-arvalstis.

ALA Congress Guests – “Angel’s Heart”

The director of the Cooperation with Latvia office, Kaija Petrovska, has invited representatives of the organization “Angel’s Heart” to the upcoming ALA congress in Denver. The organization will be represented by Ivanda Bite, Ieva Duļevska and Ginta Ose. The central mission of the organization “Angel’s Heart” is to help the Latvian youth, particularly those in Latvia’s rural regions, and especially to support their education and opportunities from a very young age.

Latvian Ministry of Education and Science Searches for Collaborators

The Latvian government recognizes that there is great potential for collaborating with Latvian scientists within the U.S. Of 600 recognized Latvian scientists living in the diaspora, 26.5% of them are living in the U.S. These scientists are working in a variety of fields – medicine, engineering sciences, chemistry, transportation and mechanics, education sciences, physics, and astronomy, as well as in economics or business capacities. At this month’s ALA congress, representative of the Ministry of Education and Science – Dr. Dmitrijs Stepanovs – will introduce attendees to opportunities for participation and collaboration. Dr. Gatis Krumins will participate in a panel discussion on the prognosis for Latvia’s economy. At the ALA congress, the Ministry of Education will have an exhibit on display – which will educate attendees about 12 of the most acclaimed Latvian scientists of current day.

Scholarships for Latvian students

ALA administers a number of scholarship funds donated to support Latvian students in a variety of fields of study. We invite all Latvian students active in their Latvian communities to apply for a scholarship for the 2019-2020 school year. Students studying for their Bachelor’s or Master’s degree at a college or university in the United States are eligible to apply after their first year of study. Applications, along with two letters of reference are due June 1. All applications will be evaluated, and students will be notified at the end of June. Scholarships will be paid directly to the university the following fall. Scholarship applications can be found on the ALA website: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/

Scholarships for 2x2 Seminar

Apply for a scholarship to the 2x2 youth seminar this year in Canada or Latgale! ALA’s Office of Education is offering scholarships for both seminars – 10 participants of the Latgale event will have their registration covered, and 10 participants in Canada will have $250 of the fee covered. Please send a request letter (2 – 3 paragraphs) to the Director of Education Andra Zommere (azommers@sbcglobal.net).

Award for Legendary Music Group “Čikāgas piecīši”

The President of Latvia Raimonds Vējonis on May 3 in a ceremony at the Riga castle will present Latvia’s greatest awards – Order of the Three Stars, Order of Viesturs, Cross of Recognition. Among the recipients of the Order of the Three Stars this year are the members of the legendary music group “Čikāgas piecīši” (translated as “Chicago Five”): Armands Birkens, Alnis Jūlijs Cers, Lorija Cinkusa, Linda Maruta Kronberga.

Latvian Language and Culture Summer School 2019

From July 3 – 16 there will be held a Latvian language and culture summer school for Latvians from the diaspora ages 18 – 30. The Latvian Language Agency and Ministry of Education are sponsoring the participation of two groups – A1 and A2 language levels. Organizers seek applicants of the A1 level (no prior Latvian knowledge) and A2 (minimal prior knowledge). Interested parties must apply by May 24. More information is available on the University of Latvia website: https://www.latvianlanguage.lu.lv/for-latvian-diaspora/

This email was sent from #[CAMPAIGN:SENDER_NAME]# to #[EMAIL]#.

#[LIST:COMPANY]# | #[LIST:ADDRESS]#

Click here to unsubscribe | Update your profile