Par latviešiem ASV

Pakalpojumi

Dzīvojot ASV, nereti rodas jautājumi par to, kur saņemt dažādus pakalpojumus, kā piemēram, kā atjaunot Latvijas pilsoņa pasi, nosūtīt paciņas uz Latviju, iegūt aizdevumu, iegādāties apdrošināšanu vai kur atrast informāciju par Amerikas latviešu sabiedrības dzīvi.

Konsulārie pakalpojumi
Visa informācija, kas saistīta ar Latvijas valdības sniegtajiem konsulārajiem pakalpojumiem, ir meklējama Latvijas vēstniecības ASV mājas lapā vai saziņā ar vēstniecības Konsulāro daļu.

Sūtījumi
Dažāda veida sūtījumus uz Latviju nodrošina vairākas privātas kompānijas. Tomēr neviens šajā lietā nespecializējas tik ļoti, kā Latvian American Shipping Line, kuras primārais bizness ir transporta un loģistikas pakalpojumi starp ASV un Latviju.

Kredītsabiedrības
Lielākajos latviešu centros ASV darbojas latviešu kredītsabiedrības, kur par izdevīgiem procentiem izsniedz aizdevumus saviem biedriem. To skaitā minamas:

Klīvlandes Latviešu kredītsabiedrība / Latvian Cleveland Credit Union
1385 Andrews Avenue
Lakewood, Ohio 44107
Tel: (216) 228-1996
Mājas lapa: www.latvianclevelandcu.org

Latviešu kredītsabiedrība Minesotā / Latvian Credit Union
3152 17th Ave S,
Minneapolis, MN 55407
Tel: (612) 722-5004
www.latviancu.com

Latviskā mantojuma federālā kredītsabiedrība / Latvian Heritage Federal Credit Union
Latvian Heritage Federal Credit Union
504 Grand Ave NE
Grand Rapids, MI 49503-1738
Tel. (616) 454-8012