Politiskās organizācijas

Politiskās organizācijas

ASV darbojas vairākas organizācijas, kas par savu primāro darbības mērķi ir izvirzījušas Amerikas baltiešu un Baltijas valstu interešu aizstāvību. To skaitā minama Vašingtonā, D.C. bāzētās Apvienotā baltiešu komiteja (Joint Baltic American National Committee) un Vidus un Austrumeiropas koalīcija (Central and East European Coalition – CEEC) un Kalifornijā bāzētā Amerikas Baltiešu brīvības līga (Baltic American Freedom League).

1961. gadā dibinātā Apvienotā Baltiešu komiteja vieno ASV latviešu, igauņu un lietuviešu centrālās organizācijas projektos, kas skar visas trīs Baltijas valstis. ALA atbalsta šo organizāciju no sava budžeta, un ALA Informācijas nozarei ir cieša sadarbība ar ABK, kas darbojas kā baltiešu politiskais spārns, informējot presi un rīkojot dažādas akcijas, ieskaitot sakaru uzturēšanu ar ASV likumdošanas iestādēm.

Amerikas Baltiešu brīvības līga, kas tika dibināta 1981. gadā ar mērķi atbalstīt Baltijas valstu brīvības un neatkarības centienus, vēl joprojām aktīvi darbojas Amerikas baltiešu aizstāvības jomā un sniedz informāciju ASV Kongresam, Senātam un ASV iedzīvotājiem par situāciju Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Vidus un Austrumeiropas koalīcija (Central and East European Coalition – CEEC) ir kļuvusi par spēcīgu ieroci ASV latviešu interešu aizstāvēšanā ASV likumdošanas un valdības aprindās. Koalīcija apvieno 13 ASV dzīvojošo Vidus un Austrumeiropas tautību pārstāvjus no 18 dažādām organizācijām. Latviešus CEEC pārstāv ALA.