Draudzes

Draudzes

ASV darbojas gan Latviešu Evanģēliski luteriskās un baptistu draudzes, gan atsevišķas katoļu kopas. Plašāka informācija par Latviešu Ev. luteriskām draudzēm ASV atrodama Latviešu Evanģēliski luteriskās baznīcas Amerikā (LELBA) mājas lapā.

Amerikas Latviešu baptistu apvienības mājas lapā it atrodama informācija par baptistu draudzēm ASV.

Daudzas draudzes ir minētas lapā par latviešu organizācijām.